update 6 Feb 2023

Moment de analiză și responsabilitate a profesiei de medic veterinar în contextul actual

Congresul al X-lea al Colegiului Medicilor Veterinari din România

La finele lunii octombrie 2022 s-au desfășurat lucrările celui de-al X- lea Congres al Colegiului Medicilor Veterinari din România, organizat la Cheile Grădiștei, județul Brașov, eveniment profesional de mare actualitate și cu o tradiție de peste 80 de ani (primul congres a fost organizat în anul 1939 și la 23 de ani de la înființarea Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu), congres care s-a desfășurat sub deviza „împreună pentru organizarea, exercitarea și progresul medicinii veterinare românești“.

Această deviză are la bază faptul că medicina veterinară ca profesie, indiferent de țară, este pusă în slujba asigurării sănătății publice prin întărirea rolului şi aportului serviciilor veterinare de stat şi private pentru creșterea responsabilității, eficienței şi contribuției privind promovarea politicilor naționale în domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătății animalelor și a oamenilor, asigurarea siguranței lanțului alimentar de la producere la consumator, protecția, bunăstarea animalelor și protecția mediului.

Meseria de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată și funcționează în baza principiului autonomiei în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari din România, având în evidență medici veterinari care profesează în sectorul de stat, medici veterinari cu liberă practică titulari la unități medicale veterinare private de asistență (cabinete, spitale, clinici, farmacii), precum și un număr însemnat de medici veterinari care sunt angajați în unități economice sau în învățământ, cercetare etc.

În acest context, medicii veterinari își propun permanent să își organizeze mai bine activitatea, să sprijine și să răspundă eficient și profesional la solicitările celor mai apropiați parteneri, crescătorii de animale și operatorii din domeniul alimentar, segment care contribuie prioritar la dezvoltarea și stabilitatea economică a localităților unde aceștia activează.

Colegiul Medicilor Veterinari Filiala Sibiu a fost reprezentat de o delegație formată din 6 membri aleși în cadrul adunării generale organizate la data de 19 septembrie 2022

Cu acest prilej au fost prezentate și dezbătute teme cu referire la modul în care conducerea Colegiului Medicilor Veterinari, prin filialele județene și implicit prin membrii activi, s-au preocupat pentru:

  • implementarea bunelor practici din domeniul managementului strategic și de gestiune a unităților sanitare veterinare, a resurselor umane și financiare prin monitorizare, motivare, formare și evaluare;
  • organizarea și susținerea activității medicilor veterinari pentru asigurarea unei palete largi de servicii de specialitate, conforme legislației din domeniu, menite să răspundă eficient și profesional la solicitările celor mai apropiați parteneri, crescătorii de animale și agenții economici din zona procesării și distribuției alimentelor și a furajelor;
  • creșterea responsabilității membrilor CMV față de drepturile și obligațiile ce le revin conform legislației de organizare și exercitare a profesiei de medic veterinar, perfecționarea și dotarea cu logistica necesară, care să permită o mai bună rezolvarea a atribuțiilor specifice sau alte sarcini în care sunt implicați;
  • implementarea unei abordări eficiente în privința comunicării directe sau în mass-media locală și centrală, prin transmiterea și punerea la dispoziția medicilor veterinari a informațiilor de interes general și profesional, a actelor normative componente a legislației specifice, a programelor și strategiilor propuse de autoritatea veterinară;
  • coordonarea și monitorizarea privind implicarea medicilor veterinar pentru efectuarea acțiunilor de monitorizare, supraveghere, prevenire și combatere, prin operațiuni de vaccinare preventivă, tratamente curente, tratamente antiparazitare și prelevări de probe pentru examene de laborator, precum și controlul respectării legislației privind utilizarea medicamentele, în special a antibioticelor și produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, având ca țintă prevenirea și combaterea bolilor transmisibile la animale și de la animale la om;
  • implementarea programului de pregătire și perfecționare profesională continuă prin instruiri, specializări, simpozioane și conferințe, organizate la nivel național și local;
  • colaborarea cu operatorii economici, cu asociațiile profesionale, prin participarea la analize și dezbateri organizate, prin informarea acestora despre modificările legislative prin întâlniri directe, sprijin prin acordarea de consultanță de specialitate și prin distribuirea de materiale și pliante documentare informative, din domeniul de activitate și din problematica de interes public;

Un important punct al ordinei de zi a cuprins alegerea președintelui, a vicepreședinților, a Biroului Executiv al Colegiului Național al Medicilor Veterinari din România, precum și a Comisiei Superioare de Deontologie și Litigii, Comisia de Cenzori și Comisiile naționale de specialitate.

Aprecierile față de activitatea Filialei Sibiu s-au concretizat prin alegerea domnului dr. Badea Marius, președintele CMV Sibiu, în funcție de conducere a Comisiei naționale de liberă practică și în echipa de negociere cu autoritatea statului în domeniul sanitar veterinar privind negocierea și promovarea unor acte normative necesare activității medicului veterinar de liberă practică, care să genereze progresul actului medical veterinar.

Lucrările congresului s-au încheiat cu convingerea că medicii veterinari din România au acționat și vor acționa și în viitor cu competență și fermitate pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, că vor utiliza cele mai eficiente mijloace profilactice sau de combatere în toate cazurile de apariție a unor boli transmisibile, pentru apărarea sănătății animalelor și să garante prin analize și examene de laborator salubritatea produselor de origine animală și non animală, destinate consumului uman, să prevină transmiterea de boli de la animale la om, contribuind astfel la apărarea sănătății publice, precum și în derularea schimburilor comerciale naționale, intracomunitare și import-export, în protejarea mediului și alte priorități actuale.

Pentru ca profesia noastră să realizeze această menire, se impune să fim uniți, activi, încrezători în noi și în forțele noastre.

Dr. Ioan Viorel Pențea – Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

Ambulanţe pentru cabinetele medicilor VETERINARI

Medicii de la circumscripţiile sanitar veterinare îşi pot dota cabinetele cu ambulanţe. Acestea ar putea interveni în cazul unor animale care au nevoie urgentă de ajutor. Cel mai recent act normativ care reglementează activitatea acestora este un protocol încheiat între Colegiul Medicilor Veterinari şi Autoritatea Rutieră Română (ARR) privind inscripţionarea acestor autovehicule. ' Ambulanţa veterinară reprezintă autovehiculul special adaptat, modificat şi dotat conform cerinţelor minime stabilite de Colegiul Medicilor Veterinari în vederea asigurării activităţilor mobile de medicină veterinară, având ca scop intervenţiile de urgenţă la animale şi activităţile conexe actului medical", se arată în Hotărârea 35, din decembrie 2012.

Conform actelor normative aflate în vigoare, o ambulanţă veterinară trebuie să fie tip autoutilitară 4X4, să fie dotată cu dulap pentru medicamente, geantă frigorifică şi termos şi să aibă o trusă medicală de urgenţă din care nu trebuie să lipsească feşile, tifon, branule, comprese, leucoplast, soluţii de rehidratare, antibiotice, hemostatice şi mai multe medicamente necesare pentru acordarea primului ajutor. în ambulanţa veterinară trebuie să existe şi o cuşcă specială pentru transport, care să asigure transferul animalelor Ia clinici şi spitale de specialitate, ecograf, aparat radiologie mobil, targă pentru animale. De asemenea ele trebuie să aibă sursă de curent electric şi bazin de apă. Acestea trebuie să fie inscripţionate cu însemnele Colegiului Medicilor Veterinari.

Deocamdată, niciun cabinet medical veterinar sau circumscripţie sanitar veterinară din Vrancea nu s-a dotat cu ambulanţă. Motivul, lipsa fondurilor. ' La Colegiul Medicilor Vrancea nu a fost autorizată nicio ambulanţă veterinară. Colegii noştri au maşinile proprii cu care se deplasează şi au şi truse medicale de prim ajutor", ne-a declarat medicul George Ciornohac, secretarul Colegiului Medicilor Veterinari Vrancea.

De curând, reprezentanţii Colegiului Medicilor Veterinari i-au informat pe colegii lor că pot dota cabinetele medicale veterinare cu ambulanţă şi cu aparatură medicală de specialitate cu ajutorul unor fonduri europene. Este vorba despre Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Mai multe informaţii despre modul în care se pot accesa aceste fonduri se pot obţine accesând site-ul www.cmvr.ro.

Sursa: Monitorul de Vrancea