Adama Sultan iulie 2020
update 21 Sep 2020

Ziua Națională a Medicului Veterinar

Preşedinte – Secretar de Stat
Dr. Radu Roatiş Cheţan
15 mai 2016

În această zi importantă pentru profesia noastră, doresc să vă adresez dumneavoastră, colegilor mei “La mulţi ani, sănătate şi îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care vi le-aţi propus, atât în viaţa profesională cât şi în cea familială!”

Ziua de astăzi are o însemnătate aparte, deoarece este momentul cel mai bun de reflecţie şi analiză a activităţii noastre şi de decizie pentru viitorul nostru profesional.

Mesajul meu pentru dumneavoastră, indiferent de palierele unde activaţi în acest moment, fie că este cel privat, administraţie publică, învăţământ sau cercetare, este de mulţumire şi consideraţie faţă de tot ceea ce faceţi pentru prestigiul şi viitorul acestei profesii.

În ultima perioadă am traversat vremuri deosebit de grele pentru profesie, când a trebuit să facem faţă multor factori care au încercat să arunce profesia noastră într-o zonă obscură, au denigrat-o şi au subevaluat-o din motive greu de înţeles, dar, cu toate acestea, cea mai mare parte dintre dumneavoastră v-aţi făcut datoria cu responsabilitate, aceea de a fi în slujba sănătăţii animalelor, a siguranţei alimentare şi a protecţiei mediului.
Transmit respectul şi admiraţia mea medicilor din mediul privat care activează în zona animalelor de companie, care au demostrat că, prin pregătire intensă, perfecţionare şi investiţii, pot concura de la egal la egal cu aproape toate cabinetele şi clinicile veterinare din Europa, serviciile noastre veterinare în acest domeniu fiind recunoscute pentru calitatea şi performanţa lor, în condiţiile în care nu au beneficiat de bani de la bugetul de stat pentru a atinge aceste performanţe.

De asemenea, doresc să adresez un mesaj de mulţumire medicilor veterinari din domeniul concesiunilor şi al prestărilor de servicii sanitare veterinare, aflaţi sub contract cu A.N.S.V.S.A., cei care au dat dovadă de profesionalism şi au înţeles nevoile actuale ale fermierului român, necesitatea acestuia de a fi sprijinit pentru a se dezvolta şi de a rezista pe o piaţă de cele mai multe ori nedreaptă şi ostilă. Consider că spre acest sector trebuie să ne îndreptăm atenţia în mod deosebit în următoarea perioadă, deoarece solicitările actuale ale fermierului român, crescător de animale sunt în direcţia găsirii unor parteneri în medicii veterinari care să îi sprijine în mod real în activitatea lor. Parteneriatul acestora cu cabinetele veterinare private trebuie să fi construit pe principii clare de acceptare şi de încredere reciprocă, parteneriat care trebuie să garanteze o supraveghere permanentă a animalelor care produc alimente în special, în vederea prevenirii apariţiei bolilor care pot pune în pericol atât comerţul cu animale cât şi siguranţa consumatorului.

O altă direcţie este controlul utilizării medicamentelor de uz veterinar la aceste animale, în special antibiotice şi antiparazitare pentru a înlătura posibilitatea de a avea pe piaţă alimente care conţin reziduuri din aceste produse şi care pot genera probleme grave consumatorilor.

Medicul veterinar din acest sector are o importanţă deosebită prin prisma activităţii sale, atât de a trata animalele, de a supraveghea bolile, dar şi de a garanta că animalele şi produsele de origine animală care se comercializează din acea fermă sau gospodărie sunt sigure pentru consumator.

Totodată, doresc să transmit un mesaj de încurajare actualilor studenţi sau tinerilor absolvenţi, să îmbrăţişeze cu încredere şi acest sector, în care este mare nevoie de forţe proaspete şi de implicare, pentru a reuşi să dezvoltăm un segment greu încercat în ultimii ani, precum cel zootehnic.

Colegilor din sistemul bugetar, angajaţi atât în administraţia centrală veterinară cât şi în cea judeţeană, le transmit că rolul lor este cu atât mai important şi mai responsabil, prin prisma dezvoltării comerţului cu alimente, al diversificărilor modului de transmitere al bolilor, a intensificării schimburilor comerciale, atât în Europa cât şi în state din alte regiuni.
Cetăţenii aşteaptă de la noi asigurarea că pot consuma orice produs expus într-un loc public destinat comercializării, fie că vorbim de mari lanţuri de magazine sau pieţe tradiţionale, iar protecţia sănătăţii oamenilor şi sprijinirea producătorilor români din acest sector trebuie să fie principalul nostru obiectiv.

În acest sens şi în acestă zonă, este necesară creşterea gradului de profesionalism, sporirea competenţelor şi pregătirea continuă, pentru a putea face faţă permanentelor provocări din acest domeniu.
Cu acest prilej, doresc să transmit mulţumirile şi urările mele de bine colegilor noştri cu alte specializări, care îşi desfăşoară activitatea alături de medicii veterinari.

LA MULŢI ANI TUTUROR COLEGILOR DIN SISTEMUL SANITAR VETERINAR ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR!

  • Publicat în Social

ANSVSA controlează condițiile de igienă în care sunt depozitate carnea de miel, ouăle și alte produse de Paște

Inspectorii Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) controlează condițiile de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate carnea de miel și ouăle, precum și alte produse alimentare specifice Sărbătorilor Pascale.

Sunt vizate toate târgurile de animale, piețele agro-alimentare, abatoarele și centrele de sacrificare cu activitate temporară, unitățile de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală, precum și unitățile de vânzare cu amănuntul și unitățile de alimentație publică.

"Sacrificarea mieilor se va realiza în unități de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de ovine și care sunt publicate pe site-ul ANSVSA, sau în puncte de tăiere locale, care vor fi autorizate să funcționeze pe o perioadă determinată, sub supraveghere sanitară veterinară. Carnea și organele de miel sunt admise pentru consumul public numai dacă sunt însoțite de un certificat de sănătate publică veterinară și poartă marca de sănătate. Carnea de miel sau ied care provine din unități autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare va fi marcată cu o marcă de sănătate de formă ovală cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, având inscripționate următoarele: 'ROMÂNIA' cu majuscule sau codul ISO al țării 'RO', numărul de autorizare acordat de ANSVSA, abrevierea 'CE' cu majuscule", se arată în comunicatul primit de la ANSVSA.

Potrivit ANSVSA, carnea de miel sau ied rezultată în urma sacrificărilor în spațiile/locurile amenajate temporar va fi marcată cu marcă de sănătate de formă rotundă, cu un diametru de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul județului, urmat de codul numeric acordat de DSVSA județeană.

Punctele de tăiere locale sunt avizate să funcționeze numai în perioadele 21 - 27 martie 2016 și 14 aprilie - 3 mai 2016.

Autoritățile locale (Consilii Locale, Primării) care vor să organizeze, în localitățile pe care le conduc, puncte de tăiere locale, pot solicita în aceste perioade un aviz din partea Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene.

"Spațiile avizate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie amenjate corespunzător și să asigure: locuri special amenajate pentru sacrificarea animalelor, separate fizic de cumpărători, pentru a nu le produce disconfort; spații special amenajate pentru cazarea animalelor și cu posibilități de adăpare și furajare a acestora; sistem de alimentare cu apă potabilă rece și caldă; facilități de colectare și stocare în vederea dirijării la unități de neutralizare a sângelui și subproduselor necomestibile rezultate din sacrificarea animalelor; facilități de colectare a materialelor cu risc specific, rezultate în urma sacrificărilor și de dirijare a acestora la unități de neutralizare", se mai precizează în comunicat.

Dirijarea subproduselor, rezultate în urma sacrificărilor, către unități de neutralizare intră în responsabilitatea primăriei sau a administratorului locului de sacrificare, care au obligativitatea de a prezenta medicului veterinar oficial confirmarea din partea unei unității de neutralizare.

Carnea provenită din sacrificările efectuate în locurile special amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor va fi comercializată direct consumatorului final, imediat după sacrificare, examinare și marcare, și nu poate fi livrată către alte unități din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar. Este interzisă organizarea de locuri speciale pentru sacrificarea mieilor sau iezilor în zonele în care au fost impuse restricții din motive de sănătate a animalelor.

Cu ocazia controalelor, vor fi verificate și aspectele privind respectarea temperaturilor pe timpul transportului (în stare refrigerată sau congelată) și a condițiilor de depozitare și comercializare, mai spun reprezentanții ANSVSA.

"Toate animalele care pleacă spre punctele de tăiere autorizate să funcționeze pentru perioade determinate trebuie să fie identificate prin aplicarea unei crotalii simple. Starea de sănătate a mieilor și faptul că provin din exploatații unde nu evoluează boli infectocontagioase trebuie certificată de către medicul veterinar. Animalele identificate, însoțite de formularul de mișcare emis de către medicul veterinar, sunt transportate spre locul de sacrificare numai cu mijloace autorizate sau înregistrate sanitar veterinar", susțin inspectorii sanitar-veterinari.

În cazul produselor alimentare de origine animală și non-animală, acestea trebuie să fie obținute în condițiile respectării normelor de sănătate și igienă și să fie comercializate numai în unități sau spații autorizate sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. Comercializarea produselor alimentare în piețe agroalimentare sau alte locuri amenajate și autorizate este permisă numai dacă acestea sunt însoțite de documentele oficiale prevăzute de legislația veterinară.

În ceea ce privește vânzarea ouălor, producătorii și comercianții care valorifică ouă pentru consum uman, precum și fermele producătoare și centrele de ambalare ouă trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar veterinar conform legislației sanitare veterinare în vigoare, iar ouăle destinate comercializării se vor transporta numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar.

Ouăle valorificate de către producătorii particulari vor fi examinate ovoscopic de către personalul veterinar din cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

"Este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crapată sau lovită; acestea vor fi retrase de la vânzare și vor fi dirijate pentru valorificare în scopuri tehnice sau dirijate către o unitate de neutralizare. Ouăle proaspete prezintă coaja cu aspect mat, rugos, comparativ cu ouăle vechi la care coaja este lucioasă și netedă. La un examen simplu a densității în apă de robinet, ouăle proaspete trebuie să rămână la fundul vasului în care sunt puse, cu axul longitudinal paralel cu fundul vasului sau acesta să formeze cu fundul vasului un unghi de maxim 30-45 grade", avertizează inspectorii ANSVSA.

Laptele crud, destinat vânzării directe către consumatorul final sau prelucrării în brânzeturi, trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om, prin intermediul laptelui.

Produsele din lapte pot fi valorificate de către micii producători, în spații înregistrate sanitar veterinar în condițiile în care producătorul deține: documentul de înregistrare sanitară veterinară pentru vânzare directă sau vânzare cu amănuntul și certificatul de producător; fișa de sănătate a animalelor vizată de medicul veterinar; carnetul de sănătate cu viza medicului uman.

Producătorul trebuie să ofere consumatorului date privind identitatea, sortimentul de produs și data obținerii produsului, înscrise pe o etichetă atașată pe ambalaj sau pe tăblițe/panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat.

Expunerea produselor trebuie să se facă în vitrine, în recipiente confecționate din materiale necorodabile, ușor de curățat și igienizat (plastic, ceramică etc.). Comercializarea brânzeturilor trebuie să se facă în ambalaje de unică folosință (pungi din plastic sau hârtie cerată de uz alimentar). Sunt permise transportul și păstrarea în vederea vânzării directe către consumatorul final a brânzeturilor, în recipiente confecționate tradițional din lemn (putini), cu condiția ca acestea să fie curate și identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilității produselor și prevenirea contaminării.

Alte produse alimentare tradiționale, precum cozonaci, prăjituri, produse de panificație, legume de sezon, se pot comercializa în spații amenajate și înregistrate sau autorizate sanitar veterinar, sub controlul personalului de specialitate.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor recomandă cetățenilor să cumpere produse alimentare numai din unități înregistrate sau autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. Aceasta înseamnă că, atât carnea, cât ți alte produse de origine animală sau non-animală au fost supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și nu constituie un pericol pentru sănătatea publică.

AGERPRES

ANSVSA: Produsul notificat de către autoritățile italiene nu era obținut din lapte de oaie

Produsul notificat de către autoritățile italiene în Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) nu era obținut din lapte de oaie, ci din lapte de vacă, acestea admițând faptul că, din eroare, a fost menționat un sortiment de brânză provenit de la S.C. Brădet, a anunțat, sâmbătă, într-un comunicat de presă, Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

'În data de 18 martie, la solicitarea Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Animalelor (ANSVSA) de clarificare și de completare a informațiilor transmise prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, autoritățile italiene au admis faptul că, din eroare, în notificarea de alertă inițiată în data de 16 martie 2016 a fost menționată o brânză provenită de la S.C. Brădet, produsă din lapte de oaie, în loc de brânză produsă din lapte de vacă. ANSVSA a solicitat să se opereze modificarea și pe portalul SRAAF, la secțiunea accesibilă publicului', a subliniat autoritatea din România.

Potrivit sursei citate, 'notificarea de alertă, modificată în data de 18 martie și postată de către autoritățile italiene doar în secțiunea SRAAF accesibilă autorităților competente din statele membre, conține un buletin de analiză, emis în data de 17 martie 2016, care nu menționează informații, precum: numele producătorului, sortimentul exact de produs, numărul lotului, data fabricării, data expirării'.

'În acest buletin de analiză parțial se precizează faptul că proba de brânză a fost recoltată dintr-un spital din Florența (Italia) în data 14 martie 2016. În proba analizată au fost identificate genele verotoxigene și se lucrează pentru izolarea tulpinii de Escherichia Coli', a precizat ANSVSA, care a adăugat că face, în continuare, demersuri pentru obținerea informațiilor mai sus menționate.

Autoritățile italiene au înregistrat, în data de 16 martie 2016, în Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) o notificare cu privire la contaminarea cu Escherichia coli (E-coli), producătoare de toxina Shiga, a brânzei de oaie din România.

Notificarea transmisă prin intermediul RASFF este clasificată ca "alertă".

Italia a transmis această notificare, după ce un copil de 14 luni a fost internat într-un spital pediatric din orașul Florența, în Italia, într-un caz probabil de sindrom hemolitic-uremic, provocat de bacteria E-coli, posibil după ce a consumat brânză provenită din România, de la S.C. Brădet, conform unui comunicat al autorităților sanitare locale.

Produsul care ar fi provocat îmbolnăvirea copilului ar fi fost cumpărat de la unul dintre magazinele care vând produse românești în regiunea Toscana.

Cel mai probabil, produsul ar fi fost cumpărat înainte de 9 martie, când firma respectivă, așa cum au precizat autoritățile sanitare italiene, a retras propriile produse, ca măsură de precauție.

Președintele Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor, Andrei Butaru, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că, în data de 5 martie, Brădet a anunțat retragerea voluntară a tuturor produselor fabricate în februarie, iar în 6 martie a furnizat ANSVSA listele de distribuție, ale clienților din România, unde se găseau 20.364 kilograme, toată cantitatea fiind retrasă și distrusă, și din statele membre: Spania: 10.385 kg, Germania 1.410 kg, Belgia 1.108 și Italia 6.517 kg.

"După declanșarea alertei în Italia, au fost primite documente de retragere din Spania (Madrid) pentru 1.112 kg și Italia, 546 kg. Restul documentelor urmează să sosească pe măsura finalizării retragerii. Pe 7 martie listele de distribuție au fost transmise Comisiei Europene cu solicitarea de a se stabili încadrarea în tipul de notificare. ANSVSA notifică prin RASSF dispoziția de retragere și rechemare a tuturor loturilor de produse în care s-a depistat prezența a genelor verotoxigene", a spus Butaru.

AGERPRES

FOM și ACEBOP sesizează ANSVSA asupra notificării mișcării intrajudețene de rumegătoare solicitată de unele direcții sanitare veterinare din țară

Federația Oierilor de la Munte împreună cu Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România sesizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor asupra notificării mișcării intrajudețene de rumegătoare solicitată de unele direcții sanitare veterinare din țară.

Această solicitare împiedică circulația animalelor mai ales în intervalul vineri-luni al săptămânii.

Considerăm că perioada liberă de vectori pentru febra catarală ovină a fost deschisă în luna decembrie și că această exigență a serviciilor veterinare nu este justificată.

În plus, această măsură exagerată creează suspiciuni în relațiile comerciale cu alte state.

Fermierii își mențin poziția pentru vaccinarea voluntară

Discuţii ale conducerii A.N.S.V.S.A. cu asociaţiile şi federaţiile crescătorilor de bovine, ovine şi caprine pe tema vaccinării impotriva febrei catarale ovine (FCO) din data de 11.05.2015.

Concluzii:

- Preşedintele A.N.S.V.S.A. a avut o atitudine conciliantă in atmosfera tensionată creată, deşi şi-a exprimat susţinerea programului de vaccinare obligatorie contra bluetongue.

- Fermierii au menţinut poziţia de vaccinare voluntară, cu cheltuielile suportate de către aceştia. Consideră că antrenarea unei sume care depăşeşte 10 milioane de euro de la buget pentru vaccinarea obligatorie contra unei boli reprezentată printr-o mortalitate de sub 1% şi care nu prezintă nici un risc pentru consumatorul final, nu este justificată. In plus, programul aprobat de către Comisia Europeană nu conţine manopera de vaccinare, ceea ce inseamnă că va fi suportată de la buget. Fermierii nu vor să platească 5 lei/cap bovină şi 3 lei/cap ovină, caprină, pentru manoperă. Preşedintele A.N.S.V.S.A. a susţinut faptul că nu va solicita bani de la fermieri. Ne intrebăm şi noi retoric, oare Primul Ministru al României va accepta să plătească de la bugetul naţional sume exorbitante de milioane de euro ?

- A fost solicitată excluderea din art. 5 al Hotărârii de Guvern „vaccinarea la febra catarală ovină” alineatul (3), care face trimitere către Ordinul ANSVSA nr. 187/2007 şi care, prin prezenţa sa, ar duce la relaxarea procedurii de autorizare a vaccinurilor utilizate, in scopul probabil al favorizării unor producători şi/sau distribuitori de vaccinuri: “in cazul unor boli epizootice grave , A.N.S.V.S.A. poate permite provizoriu utilizarea de produse medicinale imunologice fără autorizaţie de comercializare ...”. Pentru a elimina eventualele interpretări, fermierii au solicitat scoaterea art. 5, alin. (3) din H.G.

Fermierii exclud posibilitatea vaccinării animalelor acestora cu vaccinuri nesigure şi atrag atenţia conducerii A.N.S.V.S.A. asupra implicaţiilor posibile.

- Fermierii sunt de acord ca acţiunile/costurile pentru supravegherea bolii şi plata analizelor in mişcarea animalelor la export să fie suportate prin programul cofinanţat aprobat pentru România de către Comisia Europeană.

- Fermierii au spus NU fermelor de carantină, in care animalele sunt supravegheate până la export şi care adaugă o sumă importantă la costul de producţie.

- Au fost solicitate explicaţii asupra discrepanţelor din H.G. comparativ cu proiectul transmis la C.E. In timp ce la Comisie a fost aprobat un program de un an in valoare de aprox. 10 milioane euro, in fundamentarea H.G. programul de eradicare al FVO are o valoare de peste 100 milioane euro şi se doreşte a fi derulat pe trei ani.

- Fermierii doresc recoltarea de probe duble de la animalele pozitive şi analizearea pe cheltuiala lor, pentru siguranţa diagnosticului. Se manifestă din ce in ce mai acut neâncrederea in serviciile veterinare, neâncrederea in existenţa bolii in ţară.

- Fermierii au solicitat verificarea kiturilor utilizate in diagnosticul bluetongue in 2014 şi se intreabă de ce oare toate probele au fost aduse la Bucureşti şi lucrate aici, când România dispune de câte un laborator oficial supradotat in fiecare judeţ din ţară ?

- Dacă fermierii noştri nu işi vor mai exporta animalele către ţările terţe şi îşi vor inchide porţile fermelor, inotând in falimentul exportatorilor de bovine hotărât de fosta conducere a A.N.S.V.S.A, de unde veţi avea bani la buget, stimaţi domni, pentru acoperirea acestor sume imense?

- Nu ar fi mai bine să vă focalizaţi experienţa pe programul de eradicare al rabiei in România?

- Situaţia rămâne tensionată dar fermierii sunt optimişti şi consideră că acest proiect de Hotărâre de Guvern nu va trece.

Reuniunea Consiliului Consultativ al A.N.S.V.S.A. din data de 12.05.2015.

- Noul preşedinte al A.N.S.V.S.A., domnul Dumitru Băiculescu, şi-a manifestat dechiderea pentru colaborarea cu grupurile asociative, medici veterinari, procesatori, zona de şi instituţiile publice.

In acest sens, a solicitat D.S.V.S.A. judeţene să realizeze intâlniri de lucru lunare, in care asociaţiile crescătorilor de animale şi celelalte structuri să işi manifeste punctul de vedere, să expună problemele cu care se confruntă.

- S-a ridicat problema implementării directivei soluţionării litigiilor şi a completării paşapoartelor bovinelor cu date care să specifice rasa şi alte date necesare; s-a ridicat problema mişcării vacilor in altă unitate: aceasta rămâne in baza de date la categoria tineret timp de trei luni, chiar dacă aceasta fată in noua locaţie.

- Dl. Sorin Mierlea a susţinut necesitatea separării atribuţiilor de control intre ANSVSA, MADR, ANPC si DSP, astfel incât să nu mai existe suprapuneri in activităţile de control ale instituţiilor abilitate.

- O temă mult disputată a fost diagnosticul complex, care se pare că nu se mai face in exploataţii, acestea fiind nevoite să plătească medici străini pentru a avea un diagnostic corespunzător. Pentru a face faţă concurenţei produselor din alte state membre, controlul bolilor nonenzootice rămâne imperativ. Intrebarea retorică a dlui profesor Teuşdea”când ne vom apăra interesele economice ca ţară?” a reliefat situaţia actuală a comerţului cu animale şi produse de origine animal şi nonanimală.

- Problema importurilor de peşte congelat (România asigură doar 18% din necesarul de consum) in care sunt prezenţi paraziţi a fost ridicată de preşedintele Organizaţiei Procesatorilor, Importatorilor şi Distribuitorilor de Peşte din România. Sunt necesare măsuri de control in acest domeniu.

- S-a discutat necesitatea reevaluării gospodăriilor de subzistenţă şi trecerea lor la mici exploataţii susţinute prin Programul PNDR 2014-2020.

- Preşedintele a susţinut importanţa programului de vaccinare antirabică, realizat până in prezent doar in procent de 30%. Riscul apariţiei cazurilor de rabie este pe măsură şi trebuiesc găsite soluţii pentru reducerea acestui risc. Se pare că introducerea microcipării animalelor ca o condiţie pentru a fi vaccinate a dus la refuzul propietarilor de a vaccina antirabic animalele şi la mărirea riscului de apariţie a turbării, boală după cum se cunoaşte fără tratament, care duce la o moarte groaznică, practic prin asfixie.

- Organismele modificate genetic si stabilirea etichetarii in conformitate cu cerinţele europene au fost subiecte atinse parţial in cadrul reuniunii.

- O situaţie discutată a fost cea de trecere a persoanelor fizice care depăşesc plafonul de subvenţionare de 5000 de euro in cadrul categoriei de persoane juridice. Persoanele juridice nu mai beneficiază de acţiuni sanitare veterinare gratuite. De asemenea, preşedintele a subliniat necesitatea stabilirii unor tarife corecte pentru acţiunile sanitare veterinare.

- Preşedintele A.N.S.V.S.A. aşteaptă transmiterea observaţiilor făcute de membrii federaţiei PRO AGRO la draftul de Hotărâre de Guvern pentru vaccinarea contra febrei catarale ovine.

Proiectul şi-a urmat deja cursul, a ajuns la nivelul M.A.D.R. şi pleacă către Guvern.

Pentru ca vocea crescătorilor de rumegătoare să fie auzită, observaţiile făcute de membrii federaţiei PRO AGRO vor fi transmise şi către M.A.D.R. şi Primului Ministru al României.

FEDERAŢIA NATIONALA PRO AGRO

ANSVSA - o carte de vizită a României

Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aniversat, printr-un eveniment organizat la Palatul Parlamentului, zece ani de excelenţă, zece ani în care organizaţia şi-a asumat cu succes responsabilităţi de maximă importanţă pentru România. Dincolo de a-şi asuma rolul de protector al siguranţei animalelor, dar mai ales acela de protector al sănătăţii cetăţenilor români şi europeni – prin controlul riguros al produselor alimentare –, într-un deceniu de activitate ANSVSA a reuşit să se constituie la nivel organizaţional într-o carte de vizită a României şi a idealurilor societăţii româneşti.

Indiferent de naţiune, medicina veterinară este pusă în slujba asigurării sănătăţii publice prin întărirea aportului serviciilor veterinare pentru creşterea responsabilităţii, eficienţei şi contribuţiei privind promovarea politicilor naţionale în domeniul sanitar-veterinar. Politicile din domeniu sunt practic strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor, asigurarea siguranţei lanţului alimentar de la producere la consumator, protecţia, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului.

Ca urmare a activităţii responsabile a inspectorilor DSVSA, România comercializează astăzi carne pe piaţa Uniunii Europene. Totodată, au început exporturile de animale vii şi produse de origine animală către China şi alte ţări terţe, fiind confirmate demersurile pentru reluarea exportului de ovine şi al produselor din carne de oaie către Turcia.

În altă ordine de idei, acolo unde există alimente, unde există producţie, este imposibil să nu apară situaţii de criză. ANSVSA a reuşit să demonteze, rând pe rând, toate acuzaţiile nefondate aduse României în domeniu. Serviciile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România ocupă o poziţie fruntaşă în topul celor mai eficiente organizaţii de profil din Uniunea Europeană. Astfel, ANSVSA a devenit un partener valoros şi de încredere pentru organizaţiile omonime din toată lumea.

Carevasăzică, rolul Autorităţii se conturează ca fiind unul de importanţă strategică pentru România, mai ales într-o lume şi o economie cu tendinţe tot mai evidente de globalizare. În acest context, devine imperios ca politica de comerţ a României să fie integrată în reformele economice şi să crească în mod constant competitivitatea alimentelor româneşti pe pieţele externe.

Agenda Autorităţii versus agenda politică

Invitat la eveniment, premierul Victor Ponta a feli­citat instituţia şi membrii săi pentru activitate, subliniind că aceasta are o mare importanţă atât pentru consumatori, cât şi pentru industria agroalimentară.

„De activitatea dumneavoastră depinde în mod esenţial viaţa industriei agroalimentare. Imediat ce apar o criză, un pericol, un semn de neîncredere, toţi producătorii români sunt afectaţi în egală măsură, pieţe importante se închid într-o zi şi se redeschid după foarte mulţi ani şi foarte multe eforturi, se pierd locuri de muncă şi investiţii, aşa încât de activitatea ANSVSA depinde practic în mod direct şi zi de zi o ramură importantă a economiei româneşti“, a arătat prim-ministrul.

„ANSVSA este una dintre armatele importante ale ţării, la fel la nivel european, pentru că cei pe care trebuie să îi protejaţi sunt practic toţi locuitorii acestei ţări. (…) 20 de milioane de beneficiari ai activităţii dumneavoastră, 20 de milioane de consumatori sunt un argument pentru importanţa activităţii pe care o desfăşuraţi“, a mai afirmat premierul Ponta la Palatul Parlamentului, la aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea ANSVSA.

Ponta a punctat foarte abil şi la nivel politic, amintindu-ne tuturor faptul că în 2004 făcea parte din Guvernul care a decis înfiinţarea ANSVSA. Nu e prima oară când un politician încearcă să capitalizeze la nivel de imagine de pe urma activităţii acestei organizaţii, aşa încât încurajăm la precauţie în receptarea acelora ce tind să răpească sau să deturneze valorile româneşti în favoarea agendei lor politice.

O agenţie transparentă

Comunicările ANSVSA sunt construite pe principiul informării corecte a opiniei publice atunci când apar probleme în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentare. În situaţii de criză, indiferent de caracterul localizat al acesteia, toţi producătorii pierd capital de încredere din partea consumatorilor. Aceasta se traduce în piaţă prin pierderea locurilor de muncă, diminuarea investiţiilor în domeniu etc. Este importantă, carevasăzică, nu numai funcţionalitatea ANSVSA în situaţii limită, ci activitatea constantă de preîntâmpinare a unor asemenea situaţii nefericite.

Organizarea şi coordonarea activităţilor ANSVSA a urmat o serie de modificări legislative, de la Direcţia Generală Sanitară Veterinară în cadrul Ministerului Agriculturii, până la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fiind autoritatea de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului Agriculturii şi dezvoltării rurale.

S-a urmărit în permanenţă perfecţionarea profesională prin participarea la instruiri, specializări, simpozioane şi conferinţe organizate la nivel naţional şi local, pentru ca medicul veterinar să îşi păstreze rolul fruntaş jucat în societatea românească, pentru toate domeniile în care acţionează, să prezinte un tot mai mare interes pentru dezvoltarea economiei naţionale, în derularea schimburilor comerciale intracomunitare şi import-export, în protejarea mediului şi alte priorităţi la fel de actuale.

La mulţi ani, ANSVSA!

Fără ghidare sau măcar încredere în autoritatea de orice fel, românul este în continuare copleşit de forme goale şi devine solidar cu seamănul său numai prin ceea ce îi dictează mijloacele. Iar aceste mijloace au devenit Internetul, slujba, magazinul, televizorul, presa scrisă, biserica, radioul, farmacia şi alte asemenea instituţii inundate de prea multă mizerie.

România trece printr-o dureroasă criză de conştiinţă, iar responsabilitatea cade pe umerii noştri dacă ne dorim ca lumea aceasta să fie fundamental mai frumoasă decât cea veche. Mulţi au eludat această responsabilitate căutând un fotoliu cât mai confortabil, din care să aibă o privelişte panoramică asupra spectaculoasei scufundări în pragul căreia se află România.

Reclădirea unei imagini sănătoase a României a început şi trebuie să continue cu exemple de excelenţă precum cel oferit de ANSVSA. Nu ne mai putem juca de-a indiferenţa.

Sorin STAICU

Au fost parafate acorduri tehnice între ANSVSA şi Administraţia Generală pentru Controlul Calităţii, Inspecţiei şi Carantinei din Republica Populară Chineză

Misiunile experţilorAdministraţiei Generale pentru Controlul Calităţii, Inspecţiei şi Carantinei din Republica Populară Chineză (AQSIQ), desfăşurate în România în perioada 22 - 31 iulie, s-au finalizat prin parafarea unui Memorandum şi a unor Protocoale de colaborare în domeniul sanitar veterinar şi cel al siguranţei alimentelor, cuAutoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Cele două delegaţii chineze au auditat sistemele de inspecţie şi control veterinar în vederea demarării exporturilor de carne de porc şi produse din carne de porc, precum şi a celui de bovine de reproducţie, din România în Republica Populară Chineză.

În ceea ce priveştesistemul de control oficial, în domeniile de interes auditate, s-a concluzionat că ANSVSA aplică la nivel central şi teritorial toate măsurile prevăzute de cerinţeleAQSIQ, iar unităţile vizitate în timpul misiuniiîndeplinesc condiţiile pentru efectuarea exportului de carne proaspătă şi produse din carne din România înRepublica Populară Chineză.

S-a constatat faptul că legislaţia europeană specifică domeniului este aplicată corect, iar legislaţia naţională de implementare, procedurile şi instrucţiunile legale, susţin într-un mod corespunzător realităţile naţionale.

Structural şi funcţional, organizarea serviciilor veterinare a demonstrat o bună legătură între autoritatea veterinară centrală şi structurile administrative teritoriale, un canal de comunicare rapid şi eficient pe linia raportării şi a controlului bolilor la animale, precum şi o relaţie constructivă de colaborare cu medicii veterinari de liberă practică şi cu fermierii.

Protocoalele parafate cuprind o listă de cerinţe şi condiţii obligatorii, inclusiv de supraveghere suplimentară a unor boli ale animalelor, în baza cărora vor fi elaborate proiecte de certificate de sănătate pentru animalele destinate exportului în China.

Încrederea părţii chineze în sistemul veterinar românesc precum şi faptul că, în România nu evoluează boli majore ale animalelor, a făcut posibilă parafarea Memorandumului şi a Protocoalelor de cooperare în domeniul veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, documente de bază pentru stabilirea condiţiilor şi cerinţelor necesare realizării exporturilor către piaţa chineză.

La sfârşitul lunii august, rezultatele acestor misiuni de audit se vor oficializa, prin semnarea, de către preşedintele ANSVSA şi a viceministrului AQSIQ, a Memorandumului de înţelegere privind sănătatea animalelor şi siguranţa alimentelor şi a Protocoalelor privind exportul de carne de porc şi a bovinelor vii din Româniaîn Republica Populară Chineză.

Partea chineză s-a arătat interesată, pentru viitor, de începerea unor negocieri privind importul din România de porci vii, carne de bovină, lapte şi produse din lapte, subiecte care vor fi propuse pentru dezbatere în cadrul Comisiei Mixte Româno – Chineze, care va avea loc în luna septembrie a acestui an.

Sursa ANSVSA

Meat & Milk 2013 - Teme de strict interes, discutii libere, invitati de marca!

Conferinta Meat&Milk- Eficienta, Trend, Adaptabilitate- coordonate ale profitului in 2013, 26-27 iunie, Poiana Brasov, Hotel Alpin.


Caracterul interactiv al evenimentului este unul dintre punctele forte care a determinat înscrierea a nu mai putin de 165 de firme din sectoarele de carne si lapte, pentru a participa la eveniment.

Temele propuse în cadrul sesiunilor de discutii libere, din cadrul workshop-urilor, vizeaza cele mai acute și actuale probleme care îi preocupa pe fermierii, procesatorii și specialiștii români dar și straini, probleme la care se vor cauta solutii împreuna cu invitati de prestigiu.

Titlurile discutiilor libere, pentru sectorul de carne, sunt:
"Cum mentinem încrederea pe lantul de productie si desfacere" (26 iunie, speaker-i principali Sorin Minea - Romalimenta/Angst si Florin Capatana - Carrefour);

"ANSVSA - Un partener al industriei, un aparator al sanatatii publice" (26 iunie, speaker principal - Reprezentant ANSVSA);

"Piata neagra si evaziunea, cancerul sectorului de carne" (27 iunie, speaker-i principali: Sorin Minea, Ioan Ladosi - Presedinte APCPR, reprezentati ANSVSA și ANPC).

Titlurile discutiilor libere, pentru sectorul de lapte, sunt:
"Este brandul de firma coplesit de brandul privat?" (26 iunie, speaker-i principali: Dorin Cojocaru - Presedinte APRIL, reprezentanti retail);

"Impactul abandonarii cotei, sub influenta prabusirii preturilor" (26 iunie, speaker-i principali: Dorin Cojocaru, Viorica Dancila - Comisia pentru Agricultura a Parlamentului European, Vasile Dreve - Consilier MADR pe probleme de afaceri externe);

"Înfiintarea OIPA, adaptarea la realitatea pietei interne si internationale" (27 iunie, speaker-i principali: Dorin Cojocaru, Vasile Dreve, Aurel Damian - Vicepreședinte UCPR, reprezentanti ai asociatiilor si cooperativelor).

Noi parteneri:
VanDrie Group

Noi participanti:
CRISTIM – Radu Timis
HU-RO – Sandor Istvan
MOISISERV COM – Rodica si Vasile Moisi
CRUCIANI IMPEX – 4 persoane
AZOC-STAR – Gina si Catalin Costiniuc
BAF – AGRO – Bogdan Albu
CROWN COOL – Cristian Maxim
FSH GEVI – Zolth Manich
NORDEX FOOD ROMANIA – Irimia Gheorghe
TRANSEURO – George Vesa
RAPS ROMANIA – Virgil Duruian

Programul complet, tematica, lista participantilor, formularul de inscriere si toate informatiile le puteti afla accesand www.meat-milk.ro sau telefonand la 004 021.223.25.21 sau la 0040 742 235 300, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Va asteptam.

Sănătatea populației asigurată de ANSVSA prin parteneriatul cu industria alimentară

Preocuparea generală este realizarea profitului în condiții de deplină siguranță alimentară; acestea sunt obiectivele comune ale tuturor celor care activează în industria alimentară din România și, desigur, în sectoarele de carne și lapte. Totodată, prin statutul de partener activ al acestora, ANSVSA contribuie la asigurarea sănătății populației, din perspectiva siguranței alimentare.

 

Instituție de primă importanță în lanțul de producție, procesare, comercializare și autorități, ANSVSA va avea o participare deosebit de consistentă la cea de-a II-a ediție a Conferinței Internaționale Meat & Milk 2013, care va avea loc în perioada 26-27 iunie 2013 la Poiana Brașov, hotel Alpin. Delegația ANSVSA va fi compusă din: Vladimir Mânăstireanu-Subsecretar de Stat, Vicepreședinte, Cristian Duicu-Director General al Direcției Generale Sanitar Venetinare pentru Siguranța Lanțului Alimentar, Dana Tănase-Director al Direcției Trasabilitate și Siguranța Alimentelor de Origine Animală și Alina Monea, Șef Birou Comunicare și Relația cu Presa.

 

Specialiștii ANSVSA vor fi prezenți pe toată durata evenimentului, urmând a avea intervenții în cadrul tuturor dezbaterilor care vor aborta teme legate de trasabilitate, calitate, siguranță sanitar-veterinară și siguranță alimentară.

 

Cu precădere, echipa ANSVSA va viza următoarele titluri: ”Asigurarea trasabilității în fermă-Noi metode și echipamente de analiză”, ”Analiza ADN a produselor din carne/Noi metode impuse de CE” (26 iunie, workshop Carne), ”Impactul abandonării Cotei și conformitatea laptelui” (26 iunie, workshop Lapte), ”Calitatea cărnii materie primă” (27 iunie, workshop Carne), și ”Parteneriate credibile între fermieri, procesatori, retail și autorități” (27 iunie, workshop Lapte).

 

Pe lângă acestea, de un deosebit interes vor fi temele ”Piața neagră și evaziunea, cancerul sectorului de carne”, din ziua de 27 iunie, în care reprezentanții ANSVSA vor vorbi despre implicațiile substituirii cărnii de vită cu aceea de cal și ”Adevărul despre lapte”, din aceeași zi, titlu sub care, pe lângă prezentarea domnului Martin de Jong-Olanda, specialiștii ANSVSA vor vorbi despre scandalul aflatoxinei.

 

Unul dintre momentele importante în va reprezenta dezbaterea cu titlul ”ANSVSA, un partener al industriei, un apărător al sănătății publice”, dezbatere în cadrul căreia, specialiștii instituției vor vorbi despre modul în care acționează pentru asigurarea siguranței alimentare, precum și despre colaborarea efectivă cu firmele din domeniul cărnii și laptelui.

Cea mai importantă intervenție o va avea domnul Vladimir Mânăstireanu, acela care, în ședința generală din dimineața zilei de 27 iunie se va adresa tuturor participanților, făcând o sinteză a acțiunilor întreprinse de ANSVSA în cursul acestui an dar, mai ales, făcând referire la acțiunile prezente și viitoare.

 

Subliniem faptul că reprezentanții instituției vor fi în permanență la dispoziția participanților pentru a oferi ultimele informații și pentru a răspunde tuturor întrebărilor pe care le vor primi din partea fermierilor și procesatorilor.

Vânzările de lapte, în ultima perioadă, mai mari cu 2-3% faţă de anul trecut

Vânzările de lapte sunt, în această perioadă, mai mari cu 2-3 procente faţă de cele din perioada similară a anului trecut, a declarat, joi, Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din România.

'Am discutat aproape zilnic cu reprezentanţii patronatelor din industria laptelui şi ne spuneau că există o tendinţă. Dacă înainte aveam două preţuri, unul primăvara, când preţul scădea, şi altul toamna, când creştea, acum există o tendinţă de uniformizare. În 2013, preţurile nu au scăzut comparativ cu anii precedenţi. Sunt preţuri mult mai bune pentru crescătorii de animale decât în anii anteriori', a spus Constantin.

Potrivit acestuia de câteva săptămâni bune vânzările au început să crească comparativ cu 2012.

'În această perioadă, după anunţarea rezultatelor, vânzările sunt mai mari cu 2-3 procente decât anul trecut. Este un lucru care ne bucură foarte tare', a explicat ministrul Agriculturii. 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a demarat la mijlocul lunii martie o serie de controale pe piaţa laptelui, după ce mai mulţi producători şi procesatori au anunţat că laptele este contaminat cu aflatoxină. Astfel, o cantitate de 193 de tone, respectiv 0,03% din producţia lunară a României, a fost oprită de la procesare sau vânzare directă către consumatorul final, alte 104 tone de produse lactate au fost oprite în depozite şi distruse, ceea ce a reprezentat 1,66% din producţie.

În cadrul controalelor, au fost verificate 785 de ferme de vaci de lapte, din care 34 au fost neconforme pentru aflatoxina M1 şi 177 centre de colectare lapte, din care cinci au avut probe neconforme. De asemenea, din cele 134 de automate pentru vânzarea directă a laptelui crud către consumatorul final verificate, opt au fost neconforme, iar controalele celor 239 de unităţi de procesare a laptelui autorizate/înregistrate sanitar veterinar au scos la iveală 20 de probe neconforme.

Rezultatele controalelor din fermele care au avut furaje contaminate cu aflatoxină vor fi finalizate la mijlocul săptămânii viitoare, potrivit preşedintelui interimar al ANSVSA, Vladimir Mănăstireanu.

Sursa: AGERPRES

Inspectorii veterinari vor intensifica controalele în perioada sărbătorilor pascale catolice şi ortodoxe

Inspectorii veterinari vor intensifica controalele în perioada sărbătorilor pascale catolice şi ortodoxe, în special asupra modului în care sunt produse, transportate şi valorificate carnea de miel, ouăle şi alte alimente de origine animală destinate consumului uman.

Potrivit unui comunicat al ANSVSA, remis luni AGERPRES, conducerea direcţiilor sanitare veterinare va stabili un program de lucru pentru perioadele 22 - 31 martie 2013 (Sărbătorile Pascale Catolice) şi 20 aprilie - 5 mai 2013 (Sărbătorile Pascale Ortodoxe) în baza căruia toţi medicii veterinari vor efectua controale şi verificări în ceea ce priveşte modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din toate târgurile de animale, pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, valorificare şi de alimentaţie publică.

De asemenea, în perioadele menţionate va fi asigurată permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, va fi afişat programul de lucru, persoana responsabilă şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Potrivit ANSVSA, în toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri amenajate şi autorizate în care va fi valorificată carnea şi alte produse de origine animală, se va asigura necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aplica măsura suspendării activităţii până la remedierea tuturor deficienţelor şi vor aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare dacă se constată că, în târgurile de animale, în pieţele agroalimentare, în unităţile de procesare sau în unităţile de desfacere nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcţionare.

În scopul prevenirii încălcării legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a protecţiei sănătăţii consumatorilor, reprezentanţii ANSVSA vor colabora cu celelalte autorităţi competente cu atribuţii în controlul produselor alimentare şi în acţiuni de control privind transportul animalelor vii şi al produselor alimentare.

Sursa: AGERPRES

Ponta: Mă gândesc să reorganizăm ANPC, ANSVSA şi Inspecţia Sanitară într-o singură instituţie

Guvernul examinează posibilitatea comasării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi a Inspecţiei Sanitare într-o singură instituţie, a declarat miercuri premierul Victor Ponta.

"Mă gândeam să încercăm să reorganizăm instituţiile de control - ANPC, ANSVSA şi Inspecţia Sanitară. Dacă putem să le facem într-o singură instituţie, sunt multe ţări care au acest sistem, în primul rând ca să nu mai vină trei instituţii să controleze fiecare firmă în parte, să existe un tip de coordonare între ele", a explicat Victor Ponta, la postul de televiziune România TV.

El a reiterat că îşi doreşte mai multă "responsabilitate în comunicare" din partea unor structuri, cum ar fi ANSVSA.

Sursa AGERPRES

Activitatea a 32 de automate pentru distribuirea laptelui este suspendată

Activitatea unui număr de 32 de automate pentru distribuirea laptelui, din cele 335 existente în România, este suspendată în acest moment în condiţiile în care acestea sunt alimentate de ferme în cazul cărora există suspiciuni de depăşire a limitei de aflatoxină M1, precizează, duminică, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

'Automatele pentru distribuirea laptelui sunt alimentate din producţia unor ferme. În cazul în care există suspiciuni de depăşire a limitei de aflatoxină M1 pentru o fermă, laptele provenind de la această fermă este oprit de la livrare şi comercializare, deci nu mai alimentează automatele unde furnizează în mod obişnuit lapte. Comercializarea laptelui prin aceste automate se reia numai în momentul în care buletinele de analiză demonstrează că laptele este bun pentru consum. Este o măsură de prevenire a pătrunderii pe piaţă a unor produse care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, care se aplică de Autoritate, conform prevederilor legale', subliniază sursa citată.

Potrivit comunicatului, acţiunea demarată de ANSVSA, de intensificare a controalelor pentru laptele materie primă este în curs de finalizare şi a vizat ferme, centre de colectare, unităţi de procesare şi automate de distribuire a laptelui. Rezultatele acţiunii vor fi făcute publice în cursul săptămânii viitoare, după finalizarea centralizării datelor de la nivel naţional.

'Facem apel la mass-media să se alăture eforturilor autorităţilor şi să promoveze informaţii provenite de la sursele autorizate. Informaţiile neconfirmate de sursele oficiale pot aduce grave prejudicii atât producătorilor interni, dar pot afecta şi imaginea ţării noastre în exterior, punând astfel la îndoială şi credibilitatea autorităţilor în domeniu', se mai arată în comunicatul autorităţilor sanitare veterinare.

Potrivit preşedintelui interimar al ANSVSA, Vladimir Mănăstireanu, totalul de lapte sechestrat din cauza unor suspiciuni referitoare la prezenţa aflatoxinei M1 reprezintă aproximativ 0,2% din producţia zilnică de lapte a României, care se ridică la 20.000 de tone. 

"Este o cantitate infimă de lapte raportat la tot ceea ce se produce zilnic în România. Această cantitate sechestrată diferă de la un centru la altul, dar pot să vă spun că sunt cantităţi între 100 de litri şi 4 - 5 tone. Acesta a fost distrus", a arătat Mănăstireanu în data de 14 martie. 

El a ţinut să precizeze că principala cauză a prezenţei aflatoxinei M1 în lapte este furajul contaminat cu aflatoxină B1, din cauza păstrării acestuia în condiţii necorespunzătoare pe timpul sezonului rece. 
Aflatoxinele sunt toxine produse de sporii ciupercilor din genul Aspergillus flavus şi Aspergillus parasiticus, care se dezvoltă în seminţe de oleoginoase, produse secundare de la fabricarea uleiului (şrot, tărâţe) şi cereale.
Laptele poate conţine aflatoxine ca urmare a consumării de către animale a furajelor contaminate cu aflatoxine, iar acesta poate deveni periculos pentru sănătate, în condiţiile consumului unor cantităţi mari, pentru o perioadă îndelungată.

Sursa AGERPRES

ANSVSA: În România nu se comercializează lapte din Serbia contaminant cu aflatoxine

În România nu se comercializează lapte din Serbia contaminant cu aflatoxine, precizează un comunicat al ANSVSA, remis joi AGERPRES.

ANSVSA s-a autosesizat, ca urmare a deciziei Ministerului sârb al Agriculturii de a retrage de la vânzare lapte suspectat de contaminare cu aflatoxină şi a demarat acţiuni de verificare în acest sens.
'Precizăm că nu există nicio alertă a Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje de la nivel european, care să implice România privind lapte originar din Serbia, contaminat cu aflatoxină', arată într-un comunicat al ANSVSA.

În anul 2012 au fost analizate 81 de probe din lapte şi produse lactate pentru acest tip de determinări, toate cu rezultate conforme.
Aflatoxinele sunt toxine produse de sporii unor ciuperci. Acestea se dezvoltă în seminţe de oleoginoase, produse secundare de la fabricarea uleiului (şrot, tărâţe), arahide, cereale şi produse de origine animală (brânzeturi fermentate, preparate de carne).

Condiţiile de depozitare ale cerealelor şi plantelor care sunt destinate consumului uman influenţează dezvoltarea acestor mucegaiuri, creşterea lor fiind favorizată de medii cu umiditate şi temperatura ridicate şi lipsa ventilaţiei.
Laptele, brânzeturile, ouăle şi carnea pot conţine aflatoxine ca urmare a consumării de către animale şi păsări a furajelor contaminate cu aflatoxine.

Sursa AGERPRES

Ministrul Agriculturii propune ca unităţile care procesează carne falsificată să fie închise definitiv

Unităţile care procesează cantităţi de carne falsificate vor fi închise definitiv iar cei care sunt responsabili, respectiv administratorii şi patronii, ar putea plăti din punct de vedere penal, a arătat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, miercuri seară la postul public de televiziune, după ce autorităţile au descoperit la o societate din judeţul Ilfov, loturi de carne etichetate drept carne de vită.

'E un pericol pentru faptul că este consumatorul păcălit în această situaţie. Tocmai de aceea cred că avem datoria să dăm un exemplu dur, de această dată. Eu voi şi propune, de altfel, mărirea pedepselor pentru cei care practică astfel de lucruri, dar este momentul să dăm un exemplu dur, ca unităţile care au procesat astfel de lucruri să fie închise definitiv, iar cei care sunt responsabili, administratorii, patronii, să plătească din punct de vedere penal, ca şi exemplu pentru descurajarea celorlalţi', a explicat Daniel Constantin.

Ministrul Agriculturii a precizat că joi sau vineri va fi în măsură să ofere mai multe date cu privire la această situaţie, după ce controalele vor fi finalizate.
'E o chestiune care, într-adevăr, ţine de consumatorul din România, care, iată, riscă să fie păcălit dacă o astfel de situaţie sau marfa respectivă ajungea sau a ajuns pe piaţă. În momentul de faţă suntem în curs de analiză, am sechestrat cantităţile de carne pe care le-am găsit a fi falsificate. Eu cred că respectiva cantitate de carne nu a ajuns pe piaţă şi nu cred că este un pericol, aşa cum am spus în nenumărate rânduri, pentru sănătate', a subliniat ministrul Agriculturii la TVR1. 

Pe de altă parte, acesta a precizat că medicii veterinari din ţară vor intensifica, în perioada următoare, controalele mai ales pe zona de desfacere şi pe cea de depozitare.

'Rezultatul de astăzi (miercuri - n.r.), practic, este în urma controalelor pe care le-am ordonat de săptămâna trecută, de când a izbucnit scandalul internaţional. Au venit o parte din rezultate, o să mai vină şi altă parte din rezultate. Sistemul de alertă înseamnă altceva - că, practic, noi am transmis către toţi, să ne asigurăm că nu există pe piaţă astfel de produse falsificate. Controalele, sigur, aveau un ritm pe care îl comandasem de săptămâna trecută şi vor merge în continuare în acest ritm', a precizat şeful MADR.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a iniţiat alertă în sistemul rapid de alertă după ce a descoperit, la o societate din judeţul Ilfov, loturi de carne etichetate drept carne de vită.

În urma dispoziţiilor preşedintelui ANSVSA, de verificare a unităţilor care comercializează, procesează, depozitează şi comercializează carne, în data de 13 februarie 2013 a fost recoltată o probă de 'vrăbioară de vită', de la o societate comercială din judeţul Ilfov. Produsul incriminat a fost recepţionat de la un depozit frigorific din judeţul Alba.

Toată cantitatea de produse din lotul incriminat a fost sechestrată şi au fost dispuse măsuri de retragere a cărnii din piaţă conform listei de distribuţie.
În timpul investigaţiilor, administratorul depozitului a recunoscut că etichetau produsele cu etichete false, folosind numele sau datele unor unităţi autorizate. 
Suspectând o posibilă fraudă, conducerea ANSVA a anunţat şi Serviciul de Investigare a Fraudelor, iar preşedintele ANSVSA, Mihai Ţurcanu a contact telefonic Prefectura judeţului Alba-Iulia solicitând sprijinul pentru desfăşurarea anchetei.

ANSVSA subliniază că respectiva carne era destinată consumului pe piaţa naţională şi nu comerţului intracomunitar şi în consecinţă nu se poate face vreo legătură între cazul izolat din Ilfov şi situaţia din alte ţări membre ale Uniunii Europene.

Comunicatul precizează, de asemenea, în legătura cu speculaţiile privind implicarea unui abator administrat de tatăl preşedintelui ANSVSA, că acel abator nu este autorizat pentru sacrificarea cabalinelor. 

'Având în vedere că rezultatele de laborator au indicat că produsul analizat este carne de cal, speculaţiile apărute în mass-media nu se justifică', se menţionează în comunicatul ANSVSA transmis miercuri AGERPRES.

Sursa: AGERPRES

România a vândut în ţările europene aproape 6.100 de tone de carne de cal, catâr şi măgar, în 2012

România a vândut ţărilor europene în 2012 o cantitate de 6.085,8 tone de carne de cal, catâr şi măgar, dintr-o cantitate totală produsă de 6.300 de tone, potrivit datelor furnizate AGERPRES de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

"În anul 2012, România a produs şi a participat la comerţul intracomunitar cu 6.300 de tone de carne de solipede (cai, catâri, măgari). Un procent de 96,6% din această cantitate a fost trimisă către beneficiari din Bulgaria, Olanda, Italia, Grecia, Polonia, Ungaria, Belgia, diferenţa fiind utilizată pe piaţa din România", a anunţat, într-un comunicat, ANSVSA.

În România, există 35 de unităţi pentru sacrificarea cabalinelor, autorizate pentru a participa la comerţul intracomunitar, din care două au fost menţionate în scandalul cărnii de cal - una din judeţul Braşov şi una din Botoşani.

Autoritatea Veterinară precizează că, în urma controalelor demarate la toate abatoarele din ţară, pentru a verifica modul în care operatorii respectă prevederile legale, nu există probe sau indicii că etichetarea cărnii de cal s-ar fi produs pe teritoriul României, iar această situaţie internaţională creată în urma substituirii cărnii de vită cu cea de cal este un caz de fraudă şi o dezinformare a consumatorilor, dar nu o situaţie de risc pentru sănătatea publică.

Potrivit datelor ANSVSA, în data de 8 februarie 2013, Comisia Europeană, prin Sistemul Rapid de Alertă, a transmis o notificare privind suspiciunea de fraudă prin substituţia cărnii de vită cu cea de cal pentru anumite loturi din produsul lasagna distribuit în Marea Britanie şi obţinut în Luxemburg din materii prime provenite din Franţa. În această notificare a Comisiei Europene, nu se face niciun moment referire la România, menţionându-se doar furnizorul de carne Comigel din Franţa.

ANSVSA s-a autosesizat şi, în data de 9 februarie, a contactat telefonic serviciile veterinare din Franţa, care au confirmat faptul că este vorba de două unităţi din România autorizate sanitar veterinar pentru activitatea de sacrificare şi tranşare a cabalinelor. Tot în aceeaşi zi, la solicitarea ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, ANSVSA a declanşat o anchetă pentru a stabili trasabilitatea loturilor de carne care au făcut obiectul schimburilor intracomunitare în Franţa şi dacă au fost respectate toate cerinţele prevăzute de legislaţia veterinară în vigoare. 

În urma derulării anchetei, a rezultat că la una dintre unităţi este exclusă posibilitatea de fraudă, verificările arătând că unitatea a livrat pe piaţa Uniunii Europene numai carne de cal, iar documentele însoţitoare ale transporturilor (documente comerciale, CMR, declaraţii de conformitate, etichete) specificau tipul cărnii, respectiv carne de cal.

Pentru cea de-a doua unitate, au fost identificate loturile de carne de vită şi de cal pentru comerţul intracomunitar şi destinaţia acestora. În vederea excluderii posibilităţii de fraudă la nivelul abatorului, s-a procedat la verificarea listelor de trasabilitate pentru fiecare dintre loturile respective.

Ancheta a relevat faptul că respectivele unităţi au respectat şi respectă legislaţia în vigoare, produsele au fost corect etichetate şi nu au trimis către statele membre carnea tocată. Produsele obţinute şi comercializate de către aceste unităţi au fost carcase, sferturi, carne tranşată şi organe.

ANSVSA a menţionat că au fost solicitate autorităţilor franceze elementele de identificare ale loturilor, dar până în acest moment nu s-au primit date suplimentare prin intermediul Sistemului Rapid de Alertă al Comisiei Europene sau de la serviciile veterinare din Franţa.

Sursa: AGERPRES

ANSVSA ar putea majora cu 2,18% tarifele pentru activităţile supuse controlului sanitar veterinar

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ar putea majora cu 2,18% tarifele stabilite pentru activităţile supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de rata inflaţiei din perioada mai - decembrie a anului 2012, a anunţat vineri ANSVSA.

Autoritatea Veterinară a elaborat şi a propus spre dezbatere publică, în vederea promovării, mai multe acte normative, care au ca scop actualizarea tarifelor stabilite şi percepute pentru activităţile de control sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Activităţile vizate de actualizarea tarifelor sunt cele privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar; procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă.

De asemenea, modificările mai vizează procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală.

Proiectele acestor acte normative pot fi consultate pe pagina de web a instituţiei.

Sursa: AGERPRES

Aviz favorabil pentru bugetul ANSVSA pe 2013

Bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) pentru anul 2013 a primit, marţi, aviz favorabil cu 34 de voturi ' pentru' şi nouă împotrivă din partea comisiilor parlamentare reunite de specialitate. 

"Bugetul ANSVSA este mai mic cu cel puţin 30% faţă de anul trecut, iar obiectivele principale ale acestui buget sunt în primul rând programul de supraveghere, prevenire şi control pentru eradicarea bolilor la animale, identificarea animalelor şi protecţia mediului şi a animalelor, identificarea ovinelor, caprinelor, bovinelor, suinelor. (...) Am mai avea nevoie de cel puţin 40.000 de lei pentru a putea duce la îndeplinire obiectivele privind eradicarea bolilor la animale", a declarat, marţi, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Mihai Ţurcanu, în comisiile de specialitate ale Parlamentului.
Deputaţii şi senatorii nu au depus niciun amendament la bugetul ANSVSA.

Discuţiile pe bugetul ANSVSA au avut loc în faţa membrilor Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Camera Deputaţilor şi a celor din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Senat.

Bugetul de stat al Autorităţii pe 2012 se ridică la 448,08 milioane lei, cu 2,98 procente mai mic decât execuţia preliminată a anului 2012 de 461,84 milioane lei şi cu 11,24% faţă de programul iniţial din 2012 de 504,83 milioane lei.

Sursa: AGERPRES

Ministrul Agriculturii va prelua coordonarea ANSVSA

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va prelua coordonarea activităţii Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), instituţie aflată acum în subordinea guvernului şi în coordonarea primului ministru, a anunţat vineri, la finalul şedinţei de guvern, purtătorul de cuvânt Andrei Zaharescu.

Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri o serie de măsuri pentru reorganizarea MADR. O altă modificare vizează trecerea activităţii de pescuit şi acvacultură la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Personalul şi bunurile Agenţiei de Pescuit şi Acvacultură vor fi preluate în cadrul Ministerul Mediului, iar personalul transferat îşi va menţine drepturile salariale, a precizat Zaharescu.

Alte modificări au vizat îmbunătăţirea managementului Programului Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR şi obţinerea unui randament crescut al absorbţiei fondurilor comunitare pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Sursa AGERPRES

  • Publicat în Social

Amenzi de peste 12.000 de lei în unităţi din industria agroalimentară

Inspectorii sanitari veterinari au sancţionat cu 14 de amenzi, în valoare totală de 12.100 de lei, dar şi cu 31 de avertismente, neregulile descoperite în mai multe unităţi din industria agroalimentară, în perioada 14-20 decembrie 2012, se arată într-un comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), remis vineri AGERPRES.

În perioada menţionată au fost efectuate 2.329 de controale în unităţi din industria agroalimentară care îşi desfăşoară activitatea în fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, a altor produse alimentare precum şi unităţi de depozitare produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.

Cele mai mari amenzi au fost aplicate în judeţele Bistriţa - Năsăud (3.200 lei), Gorj (3.000 lei) , Cluj (2.600 lei) şi Brăila (1.500 lei) etc.

Neconformităţile constatate în timpul controalelor au vizat manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, ambalare şi etichetare necorespunzătoare a alimentelor, nerespectarea diagramei de flux tehnologic la produsele congelate de patiserie, lipsa monitorizării temperaturilor de depozitare sau aparatură frigorifică neigeinizată.

Cu ocazia acestor controale s-au prelevat probe, conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pe anul 2012, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Sursa AGERPRES

Abonează-te la acest feed RSS