Social 18 Iunie 2020, 13:02

Cadastrul României – istorie și actualitate

Scris de

Recent apărută la Editura Terra Nostra, cartea prof. univ. dr. ing. Ion Bold aduce în actualitate problema cadastrului în evoluția sa istorică, în interrelație cu proprietatea și organizarea teritoriului.

Evenimentul coincide cu împlinirea a 120 de ani de la lansarea cărții generalului C. I. Brătianu (1899) care a acreditat necesitatea cadastrului în România și a o sută de ani de la crearea Direcției Cadastrului și Lucrărilor Tehnice din Ministerul Agriculturii (1919), ca instituție de stat.

În același timp, s-au împlinit 200 de ani de la înființarea Școlii superioare naționale la Mănăstirea Sfântul Sava din București de către Ioan Vodă Caragea, la 28 martie 1818, avându-l ca profesor pe primul inginer cadastral român – Gheorghe Lazăr, care preda „cunoștințele teoretice și practice de întocmire a unor hărți“, pregătind astfel primii ingineri topografi cadastrali (hotarnici).

Acestor trei evenimente istorice le răspunde cartea dl. prof. univ. dr. ing. Ion Bold Cadastrul României – istorie și actualitate, ca demers pentru dezvoltarea, perfecționarea și utilizarea cadastrului la nivelul cunoașterii științifice, a evoluției și modernității teritoriale, în contextul diversificării formelor de proprietate și de folosire a terenurilor, pentru dezvoltarea economică și socială echilibrată a României.

Cadastrul este o activitate veche, și totuși nouă, prin rolul pe care-l are în societate, indiferent de sistemul socio-politic de guvernare, subliniat și de legislația în vigoare. Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării.

Lucrarea de față este o pledoarie pentru înțelegerea rolului și funcțiilor cadastrului, armonizând reconstituirea trecutului în concordanță cu evoluția proprietății, a tehnicilor de realizare a măsurătorilor, de înregistrare a datelor și de editare a planurilor și cu îmbunătățirea metodelor de evaluare a terenurilor, ajungând prin fundamentare științifică corespunzătoare la modernizarea activității de cadastrare și la creșterea gradului de operativitate în realizarea lucrărilor specifice.

Lucrarea atestă faptul că domeniul cadastru este un sistem complex, specific modernității și dezvoltării societății, deși a fost afectat în timp prin succesiunea de seisme sociale, politice, naționale, războaie și mai ales desele reforme agrare, care au generat discontinuitate, disfuncționalitate și chiar forme de manifestări unilaterale, rezumându-se doar la măsurători și parcelări sau comasări ale proprietății pentru realizarea unor exploatații agricole funcționale. Ideea fundamentală a lucrării este necesitatea abordării integrate, mulți și inter disciplinare, a cadastrului în tripla și indivizibila relație – tehnică, economică și juridică.

Punerea în operă a cadastrului general al României deschide o nouă eră în dezvoltarea spațial-teritorială integrată, în care interesele private ale proprietarilor imobiliari se intercorelează cu interesele mediului de afaceri, conservă și consolidează ecosistemele economice și sociale, apără și amplifică în principal valoarea celui mai de preț element de patrimoniu al avuției naționale, domeniul funciar, temei al existenței societății românești și a statului român de drept, suveran și independent.

Lucrarea reprezintă o sinteză a unei activități tradiționale ridicate la rang de știință, pentru care a trudit și militat autorul jumătate de veac.

Cititorul găsește în această carte un stimulent pentru cercetare, un imbold către reflectare, o invitație spre mai largi orizonturi, căci prezentarea unei viziuni de sinteză asupra cadastrului nu epuizează niciodată conținutul său, contribuțiile autorului fiind pentru progresul valorilor teoretice și practice.

Redacția


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti