Bednar SWIFTERDISC octombrie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 18 Oct 2021

Contiună colaborarea între APIA, Agenţia pentru Servicii şi Plăţi şi FranceAgriMer

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a reînit contractul de colaborare cu Agenţia pentru Servicii şi Plăţi (ASP) şi FranceAgriMer din Franţa.

În urma rezultatelor mulțumitoare înregistrate până în prezent, rezultate care au vizat organizarea unor serii de întâlniri, seminarii şi instruiri pentru experţii APIA, cele 3 instituţii şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a continua cooperarea și schimbul de experienţă şi bune practici.

Protocolul vizează:

- realizarea unui program de schimburi tehnice în domeniul ajutoarelor directe către agricultori, administrării piețelor de produse agricole, al măsurilor de intervenție, precum şi al măsurilor de comerț exterior;

- schimburi de informații economice şi perspective de dezvoltare a organizațiilor comune de piață, pregătirea şi perfecționarea personalului, schimburi de bune practici privind organizarea administrativă, examinarea procedeelor şi instrumentelor administrative;

- sunt vizate aspecte tehnice, de organizare, reglementare, procedurale şi administrative privind plățile directe şi sistemul integrat de administrare şi control (IACS), dar și realizarea unor acțiuni comune de cooperare în țările terțe Uniunii Europene.

Articole înrudite