Kuhn GMx aprilie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 15 May 2021

Cotele de pescuit vor fi stabilite până la mijlocul lunii viitoare

ARBDD va evalua situaţia de pe baltă în vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC) pe specii şi zone, pentru acest an Conducerea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a prezentat, ieri, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, o informare privind modul de desfăşurare a activităţilor de pescuit comercial în anul 2012 şi propuneri pentru anul 2013.

Astfel, reprezentanţii instituţiei au anunţat că până în data de 10 februarie vor finaliza elaborarea 'Studiului de evaluare a resurselor acvatice vii în vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC) pe specii şi zone în RBDD (Complexele lacustre din RBDD, Dunărea şi braţele sale, Marea Neagră) în anul 2013". în acest document vor fi, practic, evaluate resursele acvatice şi stabilite clar condiţiile de desfăşurare a activităţii de valorificare a acestei resurse.

'Cerinţele pentru realizarea studiului se referă la introducerea în evaluarea şi stabilirea cotelor de captură pe complexele lacustre din perimetrul R.B.D.D dar şi capturile neraportate provenite din braconaj, piaţa neagră, comerţ ilicit cu peşte. Menţionăm că, componenta privind captura neraportată nu a fost introdusă în evaluarea din perioada 2004 - 2005, când era inclusă în cifra totală de captură pentru RBDD. Trebuie precizat faptul că în ultimi cinci ani de zile (cu excepţia anilor 201 Îşi 2012, când s-au realizat depăşiri, capturile de peşte au fost mult sub cota alocată pe fiecare în parte. Din raportările cantităţilor de peşte capturate au dus de fapt la o evaluare din ce în ce mai mică, ajungându-se la situaţia ca în 2012 cota alocată (2.040 de tone) să fie cu 4.000 tone mai redusă decât în anul 1990, când aceasta era cca. 6.0007.000 de tone", a specificat guvernatorul Rezervaţiei, Edward Bratfanof.

Potrivit ARBDD, evaluările efectuate anterior au scos în evidenţă faptul că la specia şalău există un stoc mult redus (datorită supraexploatări) faţă de celelalte specii, unde capturile sunt în parametri normali şi nu au fost semnalate fenomene de supraexploatare. După evaluările efectuate în zonele de pescuit, cantităţile reale pescuite sunt de circa 2,5 ori mai mari decât datele statistice din ultimii ani. Captura raportată în RBDD în ultimii zece ani a fost de circa 3.000 de tone până în anii 2005, după care a început să scadă până la 1.960 de tone în 2010, cu o uşoară creştere de 2.450 de tone în 2011 şi o captura realizată în 2012 de 2.226 tone.

'Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în baza studiilor de evaluare a resursei piscicole expertizate de comisia de specialitate a Academiei Române, va propune cotele de pescuit pentru anul 2013, pentru emiterea Ordinul comun al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform OUG nr. 23/2008 aprobată cu Legea nr. 317/2009 . în cadrul studiului de evaluare vor fi stabilite, după caz, şi propunerile de restricţii de exploatare, pe zone, temporare sau permanente, ale unor specii aflate în stare nefavorabilă, în scopul menţinerii echilibrului ecologic", au completat reprezentanţii Administraţiei. Resursa piscicolă care susţine activitatea de pescuit şi piscicultura este asigurată de un număr mai redus de specii de peşti. Ihtiofauna Rezervaţiei cuprinde circa 133 de specii, aparţinând unui număr de 43 de familii, majoritatea fiind specii de apă dulce dar şi specii eurihaline sau migratoare. Din numărul total al speciilor de peşti inventariate în RBDD circa 30 de specii de peşti, dulcicole, eurihaline şi marine fac obiectul pescuitului comercial.

Sursa: Delta Tulcea