Invatamant. Cercetare 06 Iunie 2022, 20:54

Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și-a serbat cei 115 ani de existență

Scris de

Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Șișești“ a împlinit 115 ani de la înființare, fiind un liceu cu tradiție pentru învățământul agricol românesc și printre cele mai vechi din țară. La ceremonia organizată la începutul lunii mai au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, președintele ASAS – Valeriu Tabără, autorități, mulți dintre aceștia fiind foști elevi ai liceului.

liceu tehnologic

Istoric

Liceul din comuna Valea Călugărească, județul Prahova, a fost înființat de către Spiru Haret în anul 1907 și s-a numit Școala Elementară de Viticultură, având inițial două clase. În timpul Primului Război Mondial, școala a fost închisă. Ulterior, în perioada 1919-1928, s-a numit Școala Inferioară de Viticultură și avea cursuri de patru ani, din care trei ani erau de teorie și unul era de practică. În acea perioadă au fost construite noua clădire și un imobil în care locuia personalul liceului; această organizare s-a menținut până în 1948, când instituția de învățământ a fost redenumită „Școala medie tehnică viticolă”, tot cu durată de patru ani. Începând cu anul 1955, aici sunt două tipuri de școală – școala profesională, cu o durată de 3 ani și cea tehnică de maiștri viticoli, care are o durată de patru ani. În 1962, unitatea de învățământ se transformă în Școala Tehnică Viticolă, iar în 1990 devine Grup Școlar Agricol. În 2009 liceul este numit Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu-Șișești“ Valea Călugărească, iar 9 ani mai târziu va fi denumit Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Șișești“ comuna Valea Călugărească, așa cum se numește și acum, în 2022.

25 hectare de teren, în proprietate

Liceul are în proprietate 25 de hectare de teren, din care sunt gestionate trei hectare de livadă (meri, peri, cireși, vișini) și un hectar de nuci. De asemenea, s-au înființat și plantații de lavandă, aronia și aluni. Restul terenului, 18,8 hectare, este dat în arendă, pe acest teren fiind plantată viță-de-vie cu struguri de masa, pe care elevii îi folosesc ca materie didactică pentru instruire. Tot de aici se obțin și venituri substanțiale când intră via pe rod. Liceul Agricol „Gheorghe Ionescu-Șișești“ pregătește generații de învingători, profesorii știind foarte bine că actualii elevi pregătiți acum vor asigura viitorul României. De altfel, agricultura și industria alimentaraă ocupă peste 72% din ponderea claselor acestui liceu iar calificările sunt multe și variate: tehnician veterinar, apicultor, sericicultor, horticultor, lucrător în agroturism. Cele mai căutate specializări sunt tehnician veterinar, bucătar-ospătar, mecanic auto, tehnician analize produse alimentare, tehnician în gastronomie.

Cui se adresează liceul din Valea Călugărească

Liceul se adresează în primul rând tinerilor din mediul rural cu vârste de până în 14 ani, dar și adulților (pentru formare continuă) din zona Văii Cricovului și din Podgoria Dealu Mare care doresc să păstreze tradiția locală, să genereze noi tradiții, să aibă parteneriate la nivel regional, interregional și internațional și care consideră agricultura și industria alimentară un mod de viață sănătos (inclusiv prin promovarea produselor ecologice), o alternativă durabilă de afirmare, oferind avantaje materiale direct proporționale cu efortul depus.

Derivate din misiunea școlii, țintele strategice reprezintă intențiile majore ce vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unității școlare, acestea fiind: perpetuarea tradiției de pregătire în domeniul agricol – promovarea învățământului pentru o agricultură ecologică; formarea unei noi tradiții în domeniul industriei alimentare și în domeniul factorilor de mediu; încurajarea și sprijinirea altor activități necesare spațiului rural; recalificarea forței de muncă din mediul rural pentru desfășurarea unor activități agricole și neagricole în condițiile respectării calității mediului; inserția profesională a absolvenților datorită parteneriatelor încheiate cu agenți economici; perpetuarea tradițiilor și a obiceiurilor populare din zona Văii Cricovului și din Podgoria Dealu Mare, precum și dezvoltarea relațiilor de parteneriat regional, interregional și internațional. „Din păcate, copiii fug de ideea de agricultură, cuvântul fiind sinonim cu sapa pentru ei. Încercăm să le explicăm că agricultura înseamnă mult mai mult decât atât. De aceea, ne concentrăm foarte mult pe promovarea liceului. Anual, toți profesorii merg și promovează în toate școlile din întreg bazinul Văii Cricovului acest liceu, dar și în presă și prin întâlniri cu părinții – posibile înainte de pandemie“, spune directorul Liceului Agricol „Gheorghe Ionescu-Șișești“, doamna profesor Mihaela Barbu.

Cum era liceul în anii '70

Una dintre absolventele Liceului Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Șișești“ este Maria Bogdan, colega noastră, care a absolvit în 1978. Maria ține legătura cu foștii colegi și își amintește cu drag de perioada liceului, o instituție care a format generații de specialiști în horticultură. „Pe vremea noastră – câțiva ani și după noi, poate până prin 1986 –, liceul pregătea strict specialiști în horticultură. Era printre cele mai bune din țară. Cred că rata de promovare la bacalaureat se menținea la peste 95%, de fapt 100%, că nu era voie să nu ai bacalaureat, iar procentul de reușită la examentul de admitere în facultate – examente adevărate, nu grilă, nu medii – oscila între 30 și 70%. Profesorii aveau o dedicare rară, făceau un gen de voluntariat, de dragul performanțelor obținute de noi, plus că aveau un rol esențial în educarea fiecăruia dintre noi. Faptul că s-au legat și păstrat prietenii profesor-elev peste ani spune multe. Liceul a livrat sute, poate mii de ingineri, doctori în științe, profesori universitari ori în învățământul gimnazial sau liceal, antreprenori în agricultură, dar și ofițeri în MapN, scriitori, actori, avocați etc“, povestește absolventa promoției 1978, Maria Bogdan.

Focus pe practică, nu doar pe teorie

În această unitate de învățământ se pune mare accent pe practică, iar activitățile și proiectele sunt din cele mai diverse. De pildă, unul dintre programele liceului poartă denumirea de „Ecoprovocare“. Ce se se întâmplă în cadrul acestui program? Ei bine, elevii participă la activități de ecologizare, de plantare de puieți forestieri – cu participarea ecoambasadorilor liceului în parteneriat cu Ocolul Silvic, plantare de copaci –, așa cum a fost cazul plantării de aronia chiar în livada liceului, la realizarea de grădini multifuncționale, precum și la activități ce au ca scop informarea tinerilor cu privire la necesitatea unei alimentații sănătoase, în contextul actual. Patronul liceului este Sfântul Gheorghe, ziua liceului fiind sărbătorită în fiecare an în data de 23 aprilie. Liceul poartă numele celui care și-a dedicat viața agriculturii și cercetării, marelui Gheorghe Ionescu-Șișești. Modest, Gheorghe Ionescu-Șișești se considera „un om obișnuit, care a căutat doar să-și facă datoria oriunde a lucrat“.


Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Șișești“ din comuna Valea Călugărească, județul Prahova, a fost înființat după atacul de filoxeră din 1882, primii profesori având o misiune destul de dificilă – să formeze specialiști care să poată repună pe picioare sectorul viticol românesc. În toți acești ani, în acest liceu s-au format viticultori și fermieri, mulți dintre proprietarii de crame, oenologi sau viticultori pornindu-și cariera de aici.


Simona-Nicole David


Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti