Invatamant. Cercetare 05 Iunie 2019, 12:30

Un boier luminat, cu dragoste pentru țăranul român

Scris de
  • • 150 ani de la moartea lui Anastase Bașotă
  • • 140 ani de la înființarea Institutului Academic „A. Bașotă“

La 14 km mai sus de Dorohoi, sub poala vestiților codri ai Herței, se află comuna Pomârla, fostă reședință a familiei Bașotă, unde a trăit și marele logofăt, cavaler și hatman A. Bașotă (1796-1869).

Acesta a înființat în 1838 prima școală din Moldova în care să învețe copiii țăranilor de pe moșiile sale din Pomârla. Era o școală-internat cu întreținere totală din averea boierului. Însă luminatul boier, ajuns ministru sub Grigore Ghica Vodă și ambasadorul lui Alexandru Ioan Cuza la Înalta Poartă, nu s-a mulțumit numai cu atât pentru ajutorarea copiilor de țărani.

El a dispus prin testament ca, din uriașa avere pe care o deține, să reînființeze la Pomârla un liceu cu numele Institutul Academic „Anastase Bașotă“ format după modelul celor de la Paris. În acest liceu-internat să învețe, gratuit, cu întreținere totală din averea boierului, copii săraci de pe moșiile sale din Pomârla, Cucorăni și Lișna, iar profesorii să fie aduși din Franța și țările germanice. El menționa că un elev, când isprăvește studiile acestui institut, să fie primit în oricare universitate europeană.

Primul director al acestui liceu, care a funcționat aproape trei decenii, a fost poetul junimist, profesor dr. al Universității Giessen, Samsen Bodnărescu, prieten cu Mihai Eminescu, de care a fost vizitat la Pomârla. A mai fost vizitat de Slavici, Iacob Negruzzi și Enescu copil. La acest liceu au învățat poetul Ion Păun Pincio, Vasile Bogrea, marele filolog așezat de N. Iorga printre cei mai străluciți învățați ai acestei țări, precum și Gheorghe Udrischi.

Acad. Iorgu Iordan, în România literară din 18 noiembrie 1976, menționa: „Un exemplu rarisim de genialitate românească, rarisim nu pentru că n-am avea altele, ci pentru că am fi avut și mai multe dacă atâți copii de țărani, la fel de înzestrați ca și Vasile Bogrea, nu s-ar fi pierdut pentru totdeauna în anonimat din cauza condițiilor de viață care nu le-au permis să studieze și să se manifeste.“

Vasile Bogrea era socotit savant de talia lui D. Cantemir, B.P. Hasdeu, N. Iorga. Alt absolvent, Gh. Udrischi, este fondatorul școlii naționale de chirurgie veterinară. Dar au fost foarte mulți specialiști din diferite domenii, cadre universitare, generali în armata română etc. proveniți din absolvenții acestui liceu.

Liceul a beneficiat de cadre didactice de înalt profesionalism, chiar savanți precum Dimitrie Pompei și Iorgu Iordan. Prin testament școala a fost înzestrată cu 6.500 ha de teren agricol, 2.300 ha de pădure și 120 ha cu livezi, iazuri, fânețe ș.a. Din păcate, toată această avere s-a risipit fără a mai beneficia de ea liceul, conform testamentului.

Actuala Fundație „Anastase Bașotă“ se străduiește să recupereze averea lăsată de boier și de care a beneficiat liceul până în 1948. Credem că statul român ar trebui să sprijine această acțiune. Oare de ce în zilele noastre cei care, pe diferite căi, au intrat în posesia unor averi fabuloase nu fac asemenea gesturi?

Cel care notează aceste rânduri a avut prilejul ca în anii 1950-1960 să fie cadru didactic și director la această școală și să cunoască amănunțit aceste detalii.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti