La COACĂZ, ZMEUR și MUR – se va aplica un tratament la apariția butonilor liberi pentru combaterea bolilor foliare, acarienilor, afidelor, ţânţarului frunzelor (Dasineura tetensi) şi insectelor defoliatoare cu:

1. DITHANE M 45 – 0,2% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% + SULFOMAT 80 PU – 0,4% + CALYPSO 480 SC – 0,02%.

La CĂPŞUN – se va aplica un tratament la buton alb pentru a combate pătarea albă, pătarea purpurie, putregaiuri, molia căpşunului, acarieni, păduchi de frunze cu:

CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau DITHANE M 45 – 0,2% + ALIETTE 80 WG – 0,2% + FASTAC 10 EC – 0,02%.

Alte Recomandări importante:

Luați masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !

- produsele se solubilizează separat, se omogenizează și apoi se pulverizează;

- resturile de solutii sau apa rezultata în urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie să ajungă în apropierea apelor de suprafață, șanțuri etc.

-este interzis pășunatul sau folosirea ierbii în hrana animalelor din livezile tratate timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp liniștit fără vânt. Nu aplicați tratamentul dacă viteza vântului este mai mare de 4-5 m/s.

- citiți cu atenție eticheta produsului pe care îl folosiți;

- la realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea pesticidelor, fizică și chimică.

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR“, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI.

- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor!, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min.Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 și specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozițiile Directivei 2009/128/CE și, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 și în anexa III la respectiva directivă.

În vederea protejarii sănătății oamenilor și a animalelor, protecției albinelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a și a IV-a de toxicitate, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii.

Sursa: DIRECȚIA FITOSANITARĂ - OFICIUL FITOSANITAR BISTRIŢA-NĂSĂUD

În aplicarea tratamentelor fitosanitare trebuie să ținem cont, în primul rând, de normele de protecție și securitate atunci când utilizăm pesticide. Pentru o pornire bună în vegetație a pomilor avem în vedere distrugerea rezervelor de agenți patogeni și dăunători din anul precedent, o importanță deosebită fiind acordată tratamentelor de iarnă, urmate de tratamentele fitosanitare aplicate în perioada de vegetație a pomilor.

Cercetarea ştiinţifică în domeniul protecţiei fitosanitare a pomilor fructiferi, în cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, este făcută de inginerul horticol Cristina Ionela Boboc (foto): „Îmi desfășor activitatea în cadrul Laboratorului de Protecția Plantelor din anul 2016, lucrez la elaborarea tehnologiilor de protecţie fito­sanitară pentru principalele specii pomicole, prin utilizarea celor mai noi şi eficace pesticide. Activitatea de cercetare în care sunt implicată prevede elaborarea programelor de combaterea dăunătorilor și agenților patogeni ce pot compromite producția speciilor pomicole. Utilizăm rezultatele obținute în experimentele privind testarea eficacității unor insec­ticide și fungicide, prin includerea în schema de combatere a celor mai noi și performante pesticide, diferențiat pe soiuri și specii, în funcție de starea plantațiilor și condițiile climatice ale zonei.“

tratamente pomi cristina boboc

Agenții patogeni și dăunătorii, inamicii pomilor fructiferi

Culturile pomicole sunt atacate de un număr mare de agenți patogeni și dăunători, acest fapt fiind unul dintre motivele aplicării tratamentelor fitosanitare. Neaplicarea tratamentelor la timp, după o schemă bine stabilită fiecărei culturi, poate influența producția de fructe și, implicit, banii investiți în acea plantație pomicolă. Acest lucru nu este de dorit atunci când înființăm o livadă, mai ales că vorbim de culturi perene, ce ocupă o suprafață de teren pe o perioadă de 10-20 de ani sau mai mult în cazul speciei nuc.

O igienă culturală deficitară în plantațiile pomicole, însoțită de neaplicarea tratamentelor fitosanitare la timp, poate scurta perioada de viață a pomilor.

În acest sens, specialistul de la SCDP Iași ne spune: „Un obiectiv important în strategia de combatere aplicată culturii mărului este reprezentat de stabilirea momentului optim de aplicare a tratamentelor pentru combaterea viermelui merelor – Cydia pomonella L., unul dintre cei mai păgubitori dăunători ai culturii mărului, mai ales că în cadrul SCDP Iași este cea mai extinsă cultură din punctul de vedere al suprafeței, urmată de specia cireș.

Avertizarea apariției dăunătorului se face cu ajutorul capcanelor feromonale de tip AtraPOM, prin întocmirea curbei de zbor a speciei, ce reprezintă un obiectiv principal în schemele de combatere.

La speciile cireș și vișin putem reduce numărul de tratamente aplicate în perioada de vegetație prin stabilirea momentului optim de aplicare a tratamentelor fitosanitare, în funcție de biologia dăunătorilor și condițiile climatice ce favorizează apariția agenților patogeni, prin utilizarea unor pesti­cide de mare eficacitate.

Un alt obiectiv extrem de important în cadrul SCDP Iași este reprezentat de obținerea de material săditor liber de boli virotice.“

Stropirea pomilor fructiferi

Tratamentele fitosanitare se aplică în funcție de fenofaza în care se află pomii, condițiile climatice și biologia dăunătorilor, acești factori influențând dezvoltarea bolilor și apariția dăunătorilor.

În aplicarea tratamentelor trebuie să se țină cont de sensibilitatea speciilor și a soiurilor la anumite boli și dăunători, de acest lucru depinzând numărul de tratamente aplicate unei culturi.

Trebuie avut în vedere atunci când aplicăm diferite produse de protecție a plantelor ca aceste pesticide să fie nefitotoxice, să fie cunoscută sensibilitatea unor soiuri față de unele substanțe în mo­mentele fenologice și să nu aibă efecte negative asupra faunei utile. O importanță deosebită trebuie acordată alternării produselor de contact cu cele sistemice, pentru a nu crea fenomenul de rezistență a bolilor și dăunătorilor.

Pentru o bună aplicare a tratamentelor fitosanitare trebuie să ținem cont de cantitatea de soluție necesară în funcție de vârsta, foliajul pomilor și de densitatea acestora, dar și de concentrația produselor de protecție a plantelor.

Speciile semințoase (măr, păr, gutui etc.) sunt atacate de un număr însemnat de boli și dăunători, ceea ce determină ca în perioada de repaus a pomilor fructiferi stropirea să se efectueze pentru combaterea agenților patogeni ce rezistă peste iarnă, cum ar fi: focul bacterian al rozaceelor, rapănul merilor, făinarea merilor, rapănul părului, pătarea albă a frunzelor de păr etc., iar tratamentele pentru dăunători din perioada de repaus a pomilor se efectuează pentru: păduchele din San José, păduchele lânos, viermele merelor, puricele melifer al părului, acarieni etc.

În cazul speciilor sâmburoase (cais, vișin, cireș, prun), stropirea din perioada de repaus a pomilor se efectuează pentru combaterea bolilor, cum ar fi: monilioză, antracnoza frunzelor de cireș, ciuruirea frunzelor pomilor sâmburoși, făinarea piersicului, bășicarea frunzelor de piersic, rugina frunzelor de prun etc.

Dintre dăunătorii ce pot provoca daune însemnate pomilor sâmburoși putem enumera: molia vărgată a piersicului, păduchele ţestos al prunului, viermele prunelor, viespea seminţelor de prun, musca cireşelor, omida păroasă a dudului, păduchele negru al cireșului etc.

La tratamentele din perioada de repaus, o mare atenție se acordă îmbăierii pomilor cu substanță, pentru pătrunderea acesteia în scoarța și mugurii pomilor.

Tratamente fitosanitare folosite în perioada de repaus a pomilor la SCDP Iași

Recomandările făcute de SCDP Iași cu privire la tratamentele fitosanitare ce trebuie aplicate în perioada de repaus a pomilor sunt diverse: „În această perioadă, când temperatura de afară ne permite efectuarea intervențiilor fitosanitare (temperaturi de peste 5ºC, nu bate vântul, fără precipitații), aplicăm tratamente pe bază de cupru – stropirea albastră, utilizând produse cum ar fi: Alcupral 50 PU conc. 0,3%, Zeamă bordeleză și Champ 77WG conc. 0,3%.

După efectuarea tratamentelor cu produse pe bază de cupru este indicat să efectuăm un tratament cu ulei horticol la speciile pomicole, pentru a reduce rezerva de forme hibernante a dăunătorilor ce iernează în scoarța pomilor, în muguri etc. Între tratamentul cu produse cuprice și cel cu ulei horticol este recomandat să treacă în jur de 15-20 zile. Pentru tratamentul cu ulei horticol putem alege Confidor Oil SC 004 conc. 1,5%.“

Tratamentele fitosanitare aplicate speciilor pomicole reprezintă o verigă extrem de importantă, fără de care producția ar putea fi compromisă din punct de vedere calitativ și cantitativ în proportie de 90%, mai ales în cazul culturilor pomicole.

Beatrice Alexandra MODIGA

Calitatea apei a constituit dintotdeauna o preocupare esențială a oamenilor. Încă din cele mai vechi timpuri, atunci când se hotăra amplasarea unei așezări, unul dintre principalele criterii era calitatea apei din zonă. Multe orașe au devenit celebre și prin apa pe care o aveau (vezi cunoscutul refren „Dâmboviță apă dulce/Cin’ te bea nu se mai duce“). Din păcate, nu aceeași grijă s-a manifestat și față de apa folosită în agricultură. Cercetările recente au demonstrat că însușirile apei folosite au o influență mai mare decât s-ar putea crede asupra plantelor.

O apă dură poate inactiva tratamentele

Chiar și astăzi, majoritatea agricultorilor nu își bat capul prea mult cu studiul calităților apei pe care o folosesc în fermele lor. Dacă nu este pentru băut, e suficient să fie dulce. În rest, Dumnezeu cu mila! Poate să fie dură, tulbure sau cu diverse impurități, nu contează dacă are temperatura potrivită!

Mai multe studii recente au demonstrat că lucrurile nu stau așa. Calitatea apei are o influență foarte mare asupra calității producției. În ceea ce privește apa folosită la udat, efectele se văd într-un timp mai lung, căci eventualele „defecte“ ale apei sunt, în mare măsură, atenuate de sol. În schimb, lipsa unei calități corespunzătoare a apei folosită la prepararea soluțiilor pentru tratamentele fitosanitare poate avea efecte dezastruoase. Efectele pot merge până acolo încât să reducă cu până la 90% eficiența tratamentelor! Tradus în bani, asta poate însemna mii de lei aruncați pe fereastră. Sau pe Apa Sâmbetei, dacă preferați...

În general, apele dure, alcaline fac ca majoritatea soluțiilor să rămână stabile doar un timp foarte scurt, adesea mai scurt decât cel scurs între momentul preparării și cel al aplicării.

În tabel sunt prezentate duratele de stabilitate a unor soluții de tratament uzuale, în funcție de aciditatea apei. Interesant de constatat este că soluțiile sulfonilureice au un comportament total diferit față de celelalte categorii de substanțe.

174 tabel 1

Nu doar aciditatea creează probleme

Dar nu numai pH-ul apei influențează comportamentul soluțiilor fitofarmaceutice. Salinitatea are și ea un rol hotărâtor. Substanța activă poate fi blocată de cationii de calciu, magneziu, sodiu sau fier ori de anionii de sulfat, carbonat sau clor.

De asemenea, în cazul culturilor sensibile poate fi potențat efectul toxic al clorului. Alteori, substanța activă este blocată în combinații greu solubile.

Turbiditatea apei are și ea efecte de multe ori dezastruoase. Dacă înfundarea duzelor dă numeroase bătăi de cap, chiar dacă nu are și alte efecte, împiedicarea translocării substanței active în plantă de către particulele în suspensie echivalează cu zădărnicirea tratamentului.

Desigur că fiecare dintre aspectele enumerate (la fel ca și altele pe care nu le-am mai pomenit) pot fi corectate în general destul de simplu. În funcție de situația concretă, se pot folosi diferiți corectori de aciditate. Turbiditatea se rezolvă prin filtrarea apei prin nisip. În plus, respectarea codurilor de bune practici, care prevăd utilizarea cât mai curând după preparare a soluțiilor de tratare, ajută și ea la remedierea situației. Dar toate aceste lucruri se pot face doar în contextul cunoașterii exacte a problemelor existente.

Analiza apei – diferența între succes și muncă-n zadar

De curând, furnizori de soluții fitosanitare pun la dispoziția fermierilor și servicii de analiză a apei. Laboratoarele nu numai că identifică cu un grad mare de acuratețe problemele existente la fiecare sursă de apă, dar oferă și soluțiile pentru corectare.

În schimbul a aproximativ 150 de lei, se oferă o analiză completă a apei și un set de recomandări. Prin comparație cu prețul unui tratament, suma este mai mult decât convenabilă, cu atât mai mult cu cât analiza nu este, în general, necesară la intervale dese. De multe ori este suficientă doar o analiză la câțiva ani, în cazul surselor de apă subterane, de exemplu.

Alexandru GRIGORIEV

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii: PĂDUCHELE din SAN-JOSE+ AFIDE/CIURUIRE + PĂTAREA ROŞIE care pot cauza pierderi importante la culturile de prun.

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului: al VI-lea la PRUN (tr.I G.I. pt.San-Jose PRUN.).

Folosiţi unul dintre produsele sau din amestecurile de mai jos după caz:

 1. MOSPILAN 20 SG = 0,03% + DITHANE M 45 = 0,2% sau
 2. JUVINAL 10 EC = 0,05% + BRAVO 500 SC = 0,15% sau
 3. ACTARA 25 WG = 0,01% + FOLPAN 80 WDG = 0,2% sau
 4. DECIS 25 WG = 0,003% + MERPAN 48 SC = 0,2% . sau
 5. CALYPSO 480SC = 0,02% + SIGNUM = 0,05% .

Perioada optimă de tratament : 7.06. – 11.06.2017

Alte recomandări : Cantitatea de soluţie : 1000 l/ha

Alte recomandări:

Nu trataţi la temperaturi de peste 25°C.             

După căderi de grindină folosiţi la executarea tratamentelor unul dintre produsele: Alcupral 50 PU = 0,5% sau Champ 77 WP=0,3% sau Ridomil gold plus = 0,3% .

Alte recomandări : Pot fi folosite şi alte produse de protecţia plantelor omologate, pentru testele respective. Cititi cu atenţie prospectele produselor înainte de utilizare. Luati masuri ce se impun pentru protectia mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de sănătate si securitate în muncă, protecţia animalelor.

Atenţie! se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor omologate pentru bolile şi dăunătorii amintiţi!

Sursa- Oficiul Fitosanitar Alba

Conditțile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea pătarii unghiulare la cultura de castraveți. Astfel se recomandă folosirea produsului- Alcupral 50 PU-0,5% sau a altor produse similare omologate.

Perioada optimă de tratament: 15.06-17.06.2016.

Alte recomandări:

 • A se citi cu atenție eticheta produselor ce urmează a fi utilizate
 • A se respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
 • A se respecta timpul de pauză recomandat pentru fiecare produs de protecția plantelor aplicat.

Ing. Doina Muntea, Ing. Hidisan Anca
Oficiul Fitosanitar Timiș

Condițile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea manei la tomate (Phytophtora infestans). Astfel se recomandă folosirea produsului - Ridomil Gold Mz 68 WG-0,25% sau alte produse similare omologate.

Perioada optimă de tratament: 15.06-17.06.2016

 • A se citit cu atenție eticheta produselor ce urmează a fi utilizate.
 • A se respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
 • A se respecta timpul de pauză recomandat pentru fiecare produs de protecția plantelor aplicat.

Ing. Doina Muntea, Ing. Hidisan Anca

Oficiul Fitosanitar Timiș

Începând cu perioada 20 aprilie – 15 mai, perioadă în care apare frunza la butucul de viţă-de-vie, este indicat să facem un tratament cu Polisulfura de Calciu tip „MIF“ utilizând o concentraţie de 2%

(2 l/100 l soluţie), ocazie cu care îndepărtăm posibile focare de făinare (Uncinula Necator) și acarieni (Panonychus Ulmi), ce se pot dezvolta în sezonul vegetativ ce urmează.

În perioada de până la înflorit vom face un tratament cu un produs de uz fitosanitar pe bază de Captan (Captomat 50 PU sau Merpan 50 WP în concentrație de 2,5%, respectiv 250 g/100 l soluție) în amestec cu un sulf muiabil (Sulfomat 80 PU în doză de 0,4%, respectiv 400 g/100 l soluție).

După căderea florilor și formarea fructului la vița-de-vie (bobul ciorchinelui are 3-4 mm în diametru) recomandăm încă un tratament cu Polisulfura de Calciu tip „MIF“ concentrație de 2% (2l/100l soluție), de această dată protejând plantația de viță-de-vie pentru viitoare atacuri de făinare (Uncinula necator) și acarieni, iar în sectorul pomicol ne protejăm împotriva făinării (Podosphaera leucotricha), acarianul roșu al pomilor (Panonychus Ulmi) și păduchele de San José generații de vară.

De la acest moment, la intervale de 7-1, zile vom recurge la tratamente cu conținut de sulf și cupru, respectiv Zeama Bordeleză tip „MIF“ împreună cu Sulfomatul 80 PU până la intrarea în pârg a fructului. Dacă se anunță atac consistent de mană, odată cu utilizarea de Zeamă Bordeleză (Zb) tip „MIF“, la fiecare 5 kg Zb vom veni cu un adaos de 1-1,5 kg Ro-Îngrășământ Sulfat de cupru Pentahidrat tip „MIF“, ocazie cu care vom diminua PH-ul Zb de la 7 unități PH la 6,2-6,5 unități PH, factor ce va mări eficiența asupra patogenului de mană (Plasmopara Viticola).

Înainte cu 2-3 săptămâni de cules, se recomandă o ultimă stropire cu Zeamă Bordeleză tip „MIF“ pentru fortificarea membranei și pentru rezistenţă împotriva putregaiului.

Efectuând tratamentele fitosanitare pe bază de sulf și cupru, pe lângă parametri de calitate și cantitate, obținem și o maturizare a corzilor butucului viței-de-vie, fapt ce ne va ajuta în protejarea culturii pentru sezonul rece. Pe întreaga perioadă de vegetație, în situația în care precipitațiile sunt dese și abundente, SC MIFALCHIM-GROUP SRL pune la dispoziția consumatorilor produse adezive utilizabile în amestec cu produsele de contact pe bază de sulf și cupru sau se recomandă o alternanță între produsele de contact pe bază de sulf și cupru și alte produse sistemice utilizate pentru diminuarea până la eradicare a patogenilor de mană și făinare.

În această perioadă de vegetație la culturile păioase se poate face un tratament cu Polisulfura de calciu, produs ce a fost testat în comunitatea europeană pe cultura de grâu, având rezultate foarte bune împotriva făinării grâului (Sphaerotheca fuliginea) și a ploșnitei (Eurygaster integriceps).

Pagina 2 din 2
Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti