Lumea satului 750x100

update 28 Oct 2020

Recomandări pentru vița-de-vie

Condiţiile climaterice pot favoriza apariţia şi dezvoltarea unor boli ale viţei de vie: mană (Plasmopara viticola), făinare (Uncinula necator) putregai negru (Guignardia bidwellii) şi putregai cenuşiu (Botrytis cinerea).

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului VII la viţa de vie, trat. VI ptr. mană utilizînd unul din produse, sau din amestecurile de mai jos, după caz:

  • MILDICUT = 0,4%sau RIDOMIL GOLD MZ 68WG=0,25%sau PERGADO F =0,25% sau MELODY COMPACT 49WG=0,15%sauEQUATION PRO=0,04%sau VERITA=0,25%
  • DITHANE M 45 = 0,2% + FOLICUR SOLO 250EW = 0,04% sau BUMPER 250EC = 0,02% sauTHIOVIT JET 80 WG = 0,3% sau KUMULUS DF = 0,3% sau TOPSIN M 70 = 0,1-0,12% + CANTUS = 0,1-0,12% sau MYTHOS = 0,3%        
  • CHORUS 75 WG = 0,05% sauTELDOR500SC = 0,1% sau ROVRAL 500SC = 0,1%
  • CABRIO TOP = 0,2% sau UNIVERSALIS 593 SC = 0,2% sau SHAVIT F 72 WDG = 0,2%.

Alte recomandări:

  • Cantitatea de solutie folosită = 1.000 l/ha
  • Nu trataţi la temperaturi de peste 25 grade C

Sursa - Oficiul Fitosanitar Alba