Adama Sultan iulie 2020
update 18 Sep 2020

Termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurilor 123 şi 121 din PNDR, prelungit până pe 15 februarie

Termenul limită pentru depunerea proiectelor aferente măsurilor privind modernizarea exploataţiilor agricole şi creşterii valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere se prelungeşte până pe 15 februarie 2013, conform anunţului publicat pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). 

Este a doua prelungire a termenului de depunere a acestor proiecte realizată de Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Iniţial, proiectele pentru cele două măsuri aveau termen de depunere 26 noiembrie 2012 - 18 ianuarie 2013, ulterior s-a decis prelungirea până pe 1 februarie 2013 inclusiv, iar acum are loc o nouă prelungire a termenului, respectiv până pe 15 februarie 2013. 

Fondurile totale disponibile pentru Măsura 121 'Modernizarea exploataţiilor agricole' sunt de 150 de milioane de euro, şi se acordă distinct, respectiv 20 de milioane de euro pentru implementarea standardelor pentru lapte crud şi protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, 10 milioane de euro pentru beneficiarii măsurii 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă' care au semnat decizia de finanţare, 48 de milioane de euro pentru sectorul vegetal (40%) şi 72 de milioane de euro pentru sectorul animal (60%). 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 1,6 milioane de euro.

Măsura 121 'Modernizarea exploataţiilor agricole' se încadrează în Axa I 'Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic' şi are ca obiective introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare, creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite precum şi sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

De asemenea, fondurile disponibile pentru măsura 123 'Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere' sunt de 80 de milioane de euro,
din care 20 de milioane de euro pentru implementarea standardului privind laptele crud, în conformitate cu decizia UE şi 60 de milioane de euro pentru finanţarea proiectelor care vizează investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole (cu excepţia produselor piscicole).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 123 este de 3 milioane de euro.

Măsura 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" se încadrează în Axa I - 'Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic' şi are ca obiective principale introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive şi adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a produselor obţinute. De asemenea, măsura mai are ca obiective îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole, precum şi creşterea eficienţei economice a activităţii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare.

Termenul limită de depunere pentru cele două sesiuni de cereri de proiecte aferente măsurilor 121 şi 123 este 15 februarie 2013, ora 12:00.
Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management pentru PNDR.

APDRP va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile APDRP.

Sursa: AGERPRES

Articole înrudite