Fitosanitar 13 Ianuarie 2023, 16:57

Prevenirea si combaterea organismelor daunatoare la pomi fructiferi

Scris de

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare : larve hibernante ale paduchelui de San Jose, paduchele lanos, paduchele testos, oua hibernante ale afidelor la POMI FRUCTIFERI.

Pentru efectuarea tratamentului folositi produsul : JUVINAL 10 EC - 0,1% SAU PLANTOIL ( MIDOS OIL - a 2 a denumire comerciala) 0,75-1,0% sau alte produse de protectia plantelor similare omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul al 2-lea se aplica la umflarea mugurilor floriferi pentru prevenirea si combaterea unor boli de scoarta si muguri ( focul bacterian, rapan, fainare etc.) cu : ALCUPRAL 50 PU - 0,2-0,3% sau alte produse pentru protectia plantelor similare omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Se vor executa lucrari de igiena culturala: taierea si arderea lastarilor atacati de fainare, foc bacterian,boli de scoarta si lemn, strangerea si distrugerea frunzelor si incorporarea lor in sol, eliminarea pomilor uscati;

Perioada optima de tratament : in perioada repausului vegetativ, in pomicultura, pentru combaterea formelor hibernante ale paduchilor dar si a altor daunatori.

Recomandari:

A se citi cu atentie eticheta produselor care urmeaza a fi utilizate;

Alte recomondari:

A se respecta cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectie a plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu 

Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, lSb/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS( privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor);

A se respecta prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Se vor respecta obligatoriu urmatoarele:

  1. Se utilizeaza numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST­ (www.madr.ro)
  2. Se utilizeaza produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de
  3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de oficiul Fitosanitar in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
  4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile in conditiile legii.
  5. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate şi utilizate in exploatatie, precum si Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor(conform modelului):

Data efect. tratam (ziua, luna, anul)

Cultura sl locul unde este situat terenul

Timpul aplicarll /fenofaza culturii

Tratamentul efectuat

Nume, prenume pers. responsabile de efect tratam, semnatura

Data începerii recoltarll produs. agricol

Nr.sl data docu ment prin care s-a dat ln cons um populatiei

Agent de daunare/ boli/dauna torl/buruie ni

Denum ppp folosit

Doza omologata/ doza folosita

Supraf. (ha)

Cantit. Utilizate (kg,1)

                     

(Conform Reg.CE nr.1107/2009, art.67,(1))

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. Pe spatele registrului( pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini cantine registrul, purtand semnatura(si ştampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

Nerespectarea acestei cerinte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000-10000 lei(HG 1230/12.12.2012;art.3,alin.(1),pct.i.

A se respecta timpul de pauza recomandat pentru fiecare produs de protectia plantelor aplicat.

Se vor respecta cerintele de agromediu, clima si sol, de silvomediu conform normelor PNDR( M10, M11, M13, M15).


Vizualizari 1536
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti