Fitosanitar 22 Iunie 2020, 10:17

Tratamente la măr, păr și gutui pe timpul verii

Scris de

La  MĂR – se vor aplica două tratamente pentru combaterea rapănului, făinării, moniliozei, bolilor de scoarță, păduchelui din San-Jose ( G1 ), păduchelui lânos, acarieni, afide, insecte defoliatoare şi minatoare astfel :

  • tratamentul 1 – când fructul are diametrul de 3 cm (perioada 22 iunie 2020 - 28 iunie 2020) ;
  • tratamentul 2 – la interval de 7 – 12 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza următoarele amestecuri de pesticide:

  • SYSTHANE PLUS 24 CE - 0,02 % sau SCORE 250 EC – 0,015% sau TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau

CHORUS 75 WG– 0,02% +  DECIS 25 WG – 0,003% sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha sau MOVENTO 100 SC – 0,1875%   sau PYRINEX 25 CS – 0,3%  + NISSORUN 10 WP – 0,03%;

2.  TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau VONDOZEB  – 0,2%  +  DECIS 25 WG – 0,003% + VERTIMEC 1,8% EC - 0,1% pana la 0,15% ;

3. FOLICUR SOLO 250 EW – 0,05% sau  CHORUS 75 WG – 0,02% + FASTER 10 CE – 0,025%  sau MOVENTO 100 SC – 0,1875% +  ENVIDOR 240 SC – 0,04%;

4. SYSTHANE PLUS 24 CE - 0,02 % + KARATE ZEON – 0,015 % sau MOSPILAN 20 SG – 0,02% sau MOVENTO 100 SC – 0,1875%  + ENVIDOR 240 SC – 0,04%;

5. MERPAN 50 WP – 0,25% sau DITHANE M 45 - 0,2% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau WINNER M 80 – 0,2% + SULFOMAT 80 PU - 0,3% sau AIRONE SC - 3,0 L/ha  + KARATE ZEON – 0,015 % + NISSORUN 10 WP – 0,03%;

La  PĂR şi GUTUI – se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea fumaginei, rapănului, moniliozei, septoriozei, pătării brune, puricelui melifer, păduchelui din San-Jose ( G1 ), acarienilor, afidelor, insectelor defoliatoare și minatoare, păduchelui lânos astfel :

  • tratamentul 1 – în perioada de creștere a fructelor ( perioada 22 iunie 2020 - 28 iunie 2020 ) ;
  • tratamentul 2 – la interval de 7 - 12 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza următoarele amestecuri de pesticide:

1.  SCORE 250 EC – 0,015% sau AIRONE SC - 3,0 L/ha sau CHORUS 75 WG – 0,02%  sau AIRONE SC - 3,0 L/ha + DECIS 25 WG – 0,003%  sau MOVENTO 100 SC – 0,1875% sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha + NISSORUN 10 WP – 0,03%;

3. DITHANE M 45 - 0,2% sau VONDOZEB  – 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau WINNER M 80 – 0,2% sau AIRONE SC - 3,0 L/ha  +KARATE ZEON – 0,015 % sau MOSPILAN 20 SG – 0,02% sau FASTER 10 CE – 0,025% + ENVIDOR 240 SC – 0,04%;

În livezile de MĂR şi PĂR unde este pus în evidență atac al focului bacterian al rozaceelor

( Erwinia amylovora ) se vor utiliza următoarele produse:

  • CHAMP 77 WG – 0,2% sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,04% sau KOCIDE 2000 – 0,25% + MOSPILAN 20 SG – 0,02% sau KARATE ZEON – 0,015 %+ VERTIMEC 1,8% EC - 0,1% pana la 0,15% 

La toate reţetele de tratament se poate adăuga îngrășământ foliar în concentrațiile recomandate de producător.

Alte Recomandări importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizează separat, se omogenizează si apoi se pulverizează ;

- resturile de soluții sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, șanțuri etc.

- executarea tratamentului, pe timp liniștit fără vânt.  Nu aplicați tratamentul daca viteza vântului este mai mare de 4-5 m /s.

- citiți cu atenție eticheta produsului pe care îl folosiți ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protecția plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectați  cu  strictețe  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea condițiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozițiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejării sănătății oamenilor si a animalelor, protecției albinelor si a mediului  înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligația sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii.


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti