ipso august 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 17 Sep 2021

Recomandări pentru cultura mărului

 Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului / bolii: vierme mere +pâduche lânos + larve miniere +acarieni+ defoliatoare + rapăn + făinare care poate / pot cauza pierderi importante la culturile: măr.

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului: al IV-lea la Măr (tr. I G.I pt. vierme măr.).

Folosiţi unul dintre produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1.CALYPSO 480 = 0,02% + BELLIS = 0,08% + MILBECNOCK EC = 0,075% sau

2.KARATE ZEON = 0,015% + SAFRAN 1,8EC = 0,15% + SCORE 250 EC = 0,015% sau

3. VOLIAM TARGO = 0,08% + SCORE 250 EC = 0,015% sau

4.CALYPSO 480 SC = 0,02% + ENVIDOR 240 EC = 0,04% + STROBY DF = 0,013% sau

5.NOVADIM PROGRESS = 0,1% + DITHANE M-45=0,2% + KUMULUS DF = 0,3% sau

6. RELDAN 22 EC = 0,15% + MILBECNOCK EC = 0,075% + TOPSIN 500 SC = 0,14%. sau

7. AFFIRM = 0,3% + VERTIMEC 1,8% EC = 0,15% + CLARINET = 0,1% sau

8. CORAGEN = 0,01% + APOLLO 50 SC = 0,04% + BELLIS = 0,08% sau

9. INSEGAR 25 WG = 0,03% + MILBECNOCK EC = 0,075% + EMBRELIA = 0,1% sau

Perioada optimă de tratament: Fenologic când fructul este cât aluna.

Alte recomandări: Cantitatea de soluţie 1.500 l/ha.

Nu se tratează când temperatura depășește 25°C

Atenție! se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate pentru bolile și dăunătorii amintiți.

SURSA: OFICIUL FITOSANITAR ALBA

Articole înrudite