Adama Sultan iulie 2020
update 6 Aug 2020

UNCSV: Cooperativele agricole consolidate șansă pentru agricultura românească

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., în parteneriat cu Euralis Semințe, a organizat Ziua Cooperativelor de Cultura Mare, Ediția a V-a – 2020, în zilele de 28 - 30 ianuarie 2020, la Hotel PHOENICIA, București.

Prin acest eveniment s-a dorit facilitarea unui dialog real și constructiv între cooperativele agricole de cultură mare, funcționale și autoritățile responsabile pentru a evidenția necesitatea consolidării cooperativelor agricole din România.

Această ediție s-a bucurat de prezența a peste 75 de participanți, dintre  care:  reprezentanții a 27 de cooperative agricole din sectorul vegetal -  cultură mare din România, membri și candidați în vederea aderării la UNCSV, dl. Deputat Alexandru STĂNESCU, Președinte al Comisiei de Agricultură - CAMERA DEPUTAȚILOR, dl. Secretar de Stat Sorin MAREȘ – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentanți ai asociațiilor de profil agricol și din presa de specialitate.

De asemenea dl. Pekka PESONEN – Secretar General - Confederația Europeană a Cooperativelor Agricole din U.E. (COGECA) a transmis un mesaj video.

facebook Vezi aici mesajul video

În cadrul evenimentului au fost prezentate evoluția, activitățile, realizările și obiectivele UNCSV, condițiile minimale pe care o cooperativă de cultură mare trebuie să le respecte pentru a fi autonomă, independentă și profitabilă pe termen lung, cu un buget de venituri și cheltuieli ipotetice.

Au fost prezentate 4 modele de cooperative de succes prin care se arată că în UNCSV este unitate și diversitate, cooperative din zone agricole diferite, de dimensiuni mici, medii, mari, cu înființare în perioade diferite. 

Urmare a discuțiilor interne în cadrul UNCSV, pentru asigurarea premizelor unor cooperative autonome și profitabile pe termen lung a reieșit necesitatea implementării următoarelor soluții:

  • educarea, informarea și perfecționarea continuă a Președintelui, membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori;
  • prioritizarea cercetării, inovării și analizelor de piață în cooperativele românești;
  • creșterea capacității de adaptare a cooperativelor românești la exigențele pieței internaționale și sincronizarea viziunii de dezvoltare a cooperativelor autohtone cu know how-ul cooperativelor occidentale;
  • optimizarea managementului strategic al cooperativelor pe termen lung;
  • reinvestirea profitului și distribuirea de dividende conform participării  fiecărui membru în cifra de afaceri a cooperativei;
  • crearea de instrumente de creditare si garantare specifice cooperativelor;
  • finanțarea, și a cooperativelor agricole cu experiență, ținând cont de vechime, rulaj, nr de membri, necondiționată de suprafața exploatată de fiecare membru pentru a dezvolta și consolida infrastructura de depozitare, condiționare, procesare, valorificare la nivelul cooperativei care sa asigure valoare adăugată producției primare a membrilor;

Facem tot ce ține de noi să profesionalizăm cooperativele agricole din România și să le creăm premizele dezvoltării durabile în timp, profitând de experiența și greșelile care s-au făcut atât la noi, dar mai ales în vest, pentru a recupera din decalajul existent cât mai repede cu putință.

Reticenţa fermierilor omoară cooperativele

„România are de suferit mult din punct de vedere economic din cauza reticenţei fermierilor de a intra în cooperative agricole“, a declarat directorul executiv al Federaţiei Pro Agro, Florentin Bercu.

Problemele înregistrate vor persista, „întrucât cei mai mulţi au impresia greşită că modelele de asociaţii actuale sunt la fel ca fostele CAP-uri. Diferenţa este că acele CAP-uri erau conduse de stat, iar cooperativele agricole actuale, înfiinţate după principiile autentice existente la nivel mondial, sunt conduse în mod democratic, prin hotărârea majorităţii membrilor, fiecare dintre aceştia având un vot.

Cooperativele agricole din România sunt încă într-o fază incipientă a dezvoltării, în comparaţie cu cele europene, care funcţionează după aceleaşi principii de zeci de ani. Reconstrucţia lor trebuie făcută după principii solide, cu răbdare şi oameni capabili. Anul 2014 – anul internaţional al fermelor de familie – ne oferă o posibilitate unică de a promova conceptul modern al cooperativei printre fermierii mici şi mijlocii“, a afirmat directorul executiv al Pro Agro.

Aceste structuri agricole reprezintă unul dintre actorii esenţiali pentru dezvoltarea rurală. Acestea asigură viabilitatea economică a zonelor rurale, inclusiv a celor defavorizate, creând şi exploatând resursele rurale importante odată cu asigurarea unui număr semnificativ de locuri de muncă. În plus, ele reprezintă principala sursă a locurilor de muncă, create direct sau indirect odată cu creşterea economică.

„Cooperativa noastră oferă membrilor valoare adăugată, costuri de producţie mai mici în schimbul a 4% din cifra lor de afaceri, iar noi ne ocupăm de maximizarea profitului prin tranzacţionarea florilor. Din 2005 avem şi membri din exterior, 25% din florile achiziţionate de noi provenind de la membrii din alte ţări“, a afirmat Bernard Oosterom, preşedinte al cooperativei FloraHolland, prezent în finalul anului trecut, alături de Florentin Bercu, la Bruxelles, la Forumul preşedinţiei Cogeca privind internaţionalizarea cooperativelor agroalimentare. FloraHolland are o cifră de afaceri de 4,4 miliarde de euro şi peste 4.000 de angajaţi.

Mesajul Copa-Cogeca către producătorii agricoli români

În această toamnă ne-am bucurat foarte mult să urăm bun venit României, reprezentată de Pro Agro, în cadrul marii familii a agricultorilor europeni și a cooperativelor agricole europene. Acest statut implică responsabilități, dar și beneficii, și aș dori să mă opresc puțin asupra acestor aspecte.

Principiul pe care se bazează activitatea Copa-Cogeca este atingerea unei poziții comune în domeniile de politică relevante pentru agricultorii noștri și pentru cooperativele agricole. Nu este întotdeauna ușor, însă acesta este cu siguranță obiectivul nostru de bază. Capacitatea noastră de a influența deciziile la nivelul UE are la bază principiul poziției comune. Trebuie să existe disponibilitatea de a ajunge la un compromis atunci când situația o cere, aspect esențial pentru succesul activităților de lobby.

Copa-Cogeca realizează acțiuni de lobby nu doar pe lângă Comisia Europeană, ci și pe lângă Consiliu și Parlamentul European, în strânsă colaborare cu organizațiile noastre membre.

Vocea noastră se face auzită la nivel european deoarece reprezentăm 13 milioane de agricultori și 38.000 de cooperative agricole din toate statele membre, organizația noastră având un caracter multisectorial și intersectorial și operând atât la nivel vertical (nivelul produselor de bază specifice), cât și la nivel orizontal.

Există o amplă varietate de chestiuni care fac obiectul activităților de lobby ale Copa-Cogeca, nu doar în ceea ce privește chestiunile agricole, ci și în ceea ce privește aspectele sanitare, sectorul pescuitului, mediul înconjurător, piața internă, ocuparea forței de muncă, chestiunile fiscale.

Este extrem de important să fim în măsură să ne exprimăm poziția asupra anumitor chestiuni, deciziile noastre fiind adoptate prin majoritate calificată. România se numără printre statele mari care beneficiază de 12 voturi (numărul maxim de voturi alocate unei țări) în procesul nostru intern de adoptare a deciziilor și, prin urmare, joacă un rol important în influențarea deciziilor Copa-Cogeca. Acest lucru este însă posibil doar prin intermediul unei participări active, atunci când există interesul de a promova o anumită orientare în diferite privințe.

Procesul decizional intern al Copa-Cogeca îl reflectă pe cel din cadrul Consiliului. Copa-Cogeca are mai multe grupuri de lucru (peste 40), care îndeplinesc un rol important din punct de vedere tehnic și politic. Acestea sunt întotdeauna asociate unui grup consultativ organizat de Comisia Europeană. Fiecare grup are un președinte și un vicepreședinte, aleși în mod democratic de către grup pentru o perioadă de doi ani. Rolul lor este foarte important pentru atingerea compromisurilor la nivelul grupului în ceea ce privește poziția sau contribuția noastră. Orice expert cu un înalt nivel de experiență, din oricare stat membru, poate deveni președinte sau vicepreședinte al grupurilor, cu condiția să fie ales/aleasă în funcție de către grup.

Copa-Cogeca joacă, alături de alte părți interesate (reprezentanți ai industriei și comerțului), un important rol consultativ   pentru Comisia Europeană   în cadrul grupurilor   consultative organizate de aceasta, dar coordonate de părțile interesate. Copa-Cogeca are posibilitatea de a trimite un număr mare de membri în cadrul acestor grupuri consultative, asigurând un echilibru al reprezentării lor geografice, delegații noștri fiind eligibili pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ai grupurilor, funcții asumate, în mod alternativ, de producători/reprezentanți ai sectorului industrial/comercial pe baza unui acord verbal între părțile interesate.

De la nivel tehnic, poziția este transmisă la nivel general, fiind analizată de POCC/CCC (o structură alcătuită din reprezentanții naționali ai fiecărei organizații membre, cu sediul la Bruxelles și/sau în capitalele statelor membre). Și România are nevoie de o persoană calificată pentru a asigura legătura dintre nivelul tehnic (grupurile de lucru) și nivelul politic (Praesidium- ul). Nu se poate vorbi despre o „poziție” a Copa-Cogeca decât dacă aceasta este adoptată de către

Praesidium. Domnul Alexandru Jurconi ia parte la reuniunile Praesidia și suntem în măsură să îi asigurăm pe producătorii români că interesele lor sunt bine apărate și că pozițiile Copa-Cogeca includ și preocupările agricultorilor români.

Aș dori să le transmit agricultorilor români următorul mesaj: legislația agricolă europeană se află într-o continuă schimbare și este esențial să participați la discuții în momentul adoptării unor decizii, astfel încât vocea dumneavoastră să se facă auzită. Acest lucru este important nu doar în ceea ce privește actele de bază, ci și punerea lor în aplicare, iar noi considerăm că această parte prezintă și cele mai multe dificultăți, fiind așadar necesar să i se acorde o atenție deosebită. Contribuția dumneavoastră la dezbaterile privind un anumit act legislativ care vă privește în mod direct are o importanță capitală și poate avea doar implicații pozitive asupra existenței dumneavoastră. Nu este vorba doar de politică, ci despre realitatea de pe teren și despre îmbunătățirea vieții agricultorilor.

Aș dori să încurajez experții naționali ai Pro Agro să participe în mod activ la grupurile noastre de lucru, la reuniunile grupurilor consultative, să insiste asupra chestiunilor care prezintă o relevanță deosebită pentru dumneavoastră. Trebuie să vă împărtășiți preocupările cu agricultorii europeni, iar împreună cu aceștia trebuie să adoptați decizii pozitive privind chestiunile care vă vizează. Vă invit să purtați un dialog deschis, să stabiliți contacte cu alți experți naționali, să adoptați cele mai bune practici în domeniu și să permiteți agriculturii românești să acceadă la locul care îi revine de drept. România are un uriaș potențial agricol, deținând câteva dintre cele mai valoroase regiuni agricole și ne bucurăm să constatăm implicarea din ce în ce mai mare a agricultorilor români în dezbaterea politicilor europene, precum și disponibilitatea acestora de a adopta decizii împreună cu partenerii lor europeni în ceea ce privește chestiunile care îi preocupă cel mai mult.

Nu mai este momentul de a sta pe gânduri. Agricultorii români trebuie să fie reprezentați la nivel european. Iar agricultura românească este parte integrantă din agricultura europeană.

Pekka Pesonen
Secretarul General al Copa-Cogeca

PRO AGRO sustine candidatura Poloniei la presedintia COPA

Prezenta la Summit-ul Camerelor Agricole Central si Est Europene din localitatea maghiara Szeksard, delegatia Federatiei Nationale PRO AGRO si-a exprimat oficial sustinerea pentru candidatul polonez la presedintia COPA, domnul Wiktor Szmulewicz, presedintele in exercitiu al Camerei Agricole poloneze. Alegerile pentru pozitia de presedinte al COPA vor avea loc la Bruxelles saptamana viitoare. In cursa pentru conducatorul celei mai influente organizatii a fermierilor europeni este inscris si reprezentantul Olandei, dupa cum  9 tari - Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Spania, Belgia, Irlanda de Nord, Finlanda si Franta si-au desemnat candidati pentru cele 6 pozitii de Vice Presedinti.

"Miza este uriasa" a declarat Alex Jurconi, Presedintele Federatiei Nationale PRO AGRO care a condus delegatia romana prezenta la lucrarile summit-ului, din care au facut parte si domnul Viorel Nica, Presedintele Ligii Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii precum si domnul Florentin Bercu, Directorul Executiv al Federatiei Nationale PRO AGRO. "Este vorba de a opta intre mai multi sau mai putini bani pentru fermierii europeni. Exista tari care sunt interesate sa reduca banii alocati agriculturii europene. Romania, alturi de grupul tarilor de la Visegrad (Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia) si de cele baltice (Lituania, Letonia, Estonia) doreste mai multi bani pentru fermieri.  Asumarea leadership-ului COPA de catre Polonia, o tara cu lideri vocali, cu o viziune practica asupra intereselor imediate ale fermierilor inseamna pentru Romania o sansa in plus pentru ca nevoile fermierilor din regiune sa fie bine auzite si ascultate la Bruxelles. Dupa cum  credem ca Ungaria si Lituania ar putea sa ocupe cu eficienta doua pozitii de Vice Presedinti ai COPA. Modelul magiar al camerelor agricole este demn de luat in seama - un mix practic intre sustinerea politica si implicarea organizatiilor producatorilor agricoli care a fost conceput si pus in practica in timp record."

De la 1 iulie a.c., Federatia Nationala Pro Agro este membru cu drepturi depline a Copa Cogeca, organizatie a  producatorilor agricoli europeni cu o influenta decisiva in elaborarea politicilor agricole europene.

"Forta de vot a Romaniei la Copa Cogeca este similara cu a celorlate 7 state agricole mari, respectiv, 12 voturi, in timp ce Estonia are, spre exemplu, doar 3. Acest statut privilegiat ne ofera posibilitatea de a negocia eficient avantaje pentru fermierii romani cu partenerii nostri europeni", a declarat  dl.Jurconi in conferinta de presa de care a urmat inchiderii lucrarilor summitului.

Federația Națională “PRO AGRO” a fost admisă în COPA -COGECA

O delegație a Consiliului Director al Federației Naționale a Producătorilor din Agricultură, Industrie Alimentară și Servicii Conexe “PRO AGRO”, condusă de președintele Alexandru Jurconi, a participat la Bruxelles, în perioada 27-28 iunie 2013, la întâlnirile Prezidiului COPA –COGECA.

În cadrul acestor întâlniri, Federația Națională PRO AGRO a fost inclusă oficial în cele două organizații europene de reprezentare a agricultorilor, COPA-COGECA.

“Prezența PRO-AGRO în COPA-COGECA dă posibilitatea fermierilor români să își exprime puncte de vedere privind deciziile care vizează noua Politică Agricolă Comună, decizii care vor avea un impact direct asupra veniturilor lor. Acest fapt reprezintă un mare avantaj, atât pentru noi ca organizație, cât și pentru România. De azi înainte, PRO AGRO va reprezentă interesele tuturor fermierilor români în cea mai puternică federație a agricultorilor europeni”, a declarat Alexandru Jurconi, președintele PRO AGRO.

Pekka Pesonen, secretarul general al COPA-COGECA a prezentat candidatura PRO AGRO în cadrul celor două organizații. Astfel, în data de 27 iunie 2013, în cadrul ședinței Prezidiului COGECA (Comitetul General al Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană)s-a realizat primirea oficială cu statut de membru deplin a PRO AGRO în cadrul acestei organizații. Iar vineri, 28 iunie 2013, în cadrul ședinței Prezidiului COPA (Comitetul Organizatiilor Profesionale Agricole), a avut loc ceremonia intrării oficiale a PRO AGRO în rândurile organizației fermierilor europeni.

Pentru a fi membru în COPA-COGECA una dintre condiții este ca organizația membră să fie multi-sectorială. Totodată, organizația trebuie să plătească anual o cotizație calculată în funcție de potențialul agricol al țării, populația ocupată în agricultură și suprafața agricolă. Pentru România, țara care intră în categoria întâi, alături de Franța, Germania, Spania, Polonia și Italia, cotizația este de circa 500.000 de euro anual.

Din delegația PRO AGRO au mai făcut parte Gheorghe Nedelcu, vicepreședintele Asociației Fermierilor din Romania, Florin Tiutiu, președintele filialei Olt a Asociației Fermierilor din Romania, Gheorghe Stoian, președintele filialei Ialomița a BIO România și Florentin Bercu, director executiv PRO AGRO.

***

COPA-COGECA reprezintă cea mai puternică federație a agricultorilor europeni.Este formată din 60 de organizații din țările Uniunii Europene și 36 de organizații partenere din alte țări europene, cum ar fi Islanda, Norvegia, Elveția și Turcia. Organizația europeană este formata din două mari Comitete care au fuzionat încă din 1962 - Comitetul General al Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană și Comitetul Organizațiilor Profesionale Agricole.

COPA-COGECA reprezintă în prezent interesele generale și specifice ale unor 40.000 de cooperative de fermieri care folosesc peste 660.000 de persoane și cu o cifră de afaceri anuală globală de peste 300 miliarde de euro în toată Europa. De la crearea sa, COGECA a fost recunoscută de către instituțiile europene, ca organ reprezentativ principal și într-adevăr, purtător de cuvânt pentru întregul sector agricol.

Abonează-te la acest feed RSS