Lumea Satului

Lumea Satului

Trendul ultimilor ani arată că tiparele alimentare ale oamenilor se schimbă și că aceștia devin mai preocupați de alegerea unor mâncăruri sănătoase. Asta a determinat apariția a tot mai multor ferme ecologice. În cazul acestora se interzice utilizarea organismelor modificate genetic (OMG-uri şi derivatele acestora), a fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de creştere, a hormonilor, antibioticelor etc. În etapa de procesare a alimentelor se interzice folosirea aditivilor alimentari, a substanţelor complementare şi a substanţelor chimice de sinteză pentru prepararea alimentelor ecologice. Dacă intenționați să puneți bazele unei ferme ecologice sau să realizați conversia către agricultura ecologică trebuie să știți că certificarea se acordă în anumite condiții. Despre asta ne-a vorbit Ana Goloborodco, reprezentant al companiei SRAC.

Care sunt etapele?

Există trei mari etape în certificare. Este vorba despre etapa de contractare, apoi evaluarea și certificarea. Etapa de evaluare, spre exemplu, include primul contact cu fermierul.

„Dacă acesta este interesat să obțină certificarea ecologică, ne contactează și noi îi dăm toate informațiile de care are nevoie. În baza unei cereri tipizate noi facem oferta de preț și îi spunem cât costă certificarea pe anul respectiv. Certificarea este anuală și se reînnoiește în fiecare an. Ca atare, facem un contract pe perioadă nedeterminată până când fermierul nu mai dorește certificarea ecologică. Dacă dorește să continue în acest domeniu, în fiecare an facem inspecție și certificare. După semnarea contractului de colaborare cu noi, fermierii trebuie să se înregistreze la Direcția Agricolă Județeană de care aparține. Această înscriere reprezintă în fapt data începerii reconversiei și din acel moment el trebuie să respecte toate cerințele din agricultura ecologică. Pentru verificarea respectării acestor cerințe se realizează un control la fața locului. Noi facem un control oficial în numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; am fost desemnați de către această instituție să facem acest lucru. Practic, este un control al autorității. La fața locului se verifică îndeplinirea fiecărei cerințe din regulament și dacă sunt nerespectări sau neconformități, fermierul are la dispoziție un anumit timp pentru a rezolva această situație. După remediere, dosarul lui intră într-o comisie tehnică, unde se ia decizia de certificare.“

În urma controalelor efectuate de organismele de inspecţie şi certificare, operatorii care au respectat regulile de producţie vor primi certificatul de produs ecologic şi îşi vor putea eticheta produsele cu menţiunea „ecologic“. Pe eticheta aplicată unui produs ecologic sunt obligatorii următoarele menţiuni: referirea la producţia ecologică, siglele, numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic.

În cât timp se poate obține?

Inspecția organismului de certificare se face în perioada optimă, asta însemnând, spre exemplu, în cazul producătorilor atunci când producția este în stadiu de vegetație. Înregistrarea producătorilor trebuie să se facă în sistem până la data de 16 mai în fiecare an. Aceasta este data limită, iar după acest termen mai pot intra în sistem doar producători care fac acest lucru pentru prima oară. Obținerea propriu-zisă a certificării depinde foarte mult și de fermier și de rapiditatea cu care acesta rezolvă eventualele neconformități constatate de organismul de certificare. În cazul unui distribuitor, spre exemplu, unde inspecția se poate face oricând pentru că acesta are produse în stoc, certificarea se poate obține și în două săptămâni. Certificarea depinde și de activitatea desfășurată de fermier și de momentul semnării contractului.

Produsele ecologice poartă sigla naţională şi logo-ul comunitar care atestă proveniența din acest sector de activitate. Această etichetă confirmă faptul că cel puțin 95% din ingredientele produsului au fost obţinute în conformitate cu metoda de producţie ecologică şi că produsul respectă regulile de producţie ecologică. În plus, produsul poartă numele producătorului, procesatorului sau vânzătorului şi numele sau codul organismului de inspecţie şi certificare.

„Costurile certificării depind de dimensiunea exploatației pentru care se solicită acest serviciu, de tipul culturii, de complexitatea activității operatorului. În general, costurile pornesc de la 1.000 de lei, plus TVA și ajung până la 20.000 de lei. În cazul miilor de hectare, inspecția este mult mai amănunțită pentru că se folosec inputuri (fertilizanți, pesticide, semințe) și practic tot ce intră în fermă trebuie verificat de noi. Actul final este certificatul eliberat de pe o platformă a Comisiei Europene. Acest certificat este prestabilit de Comisia Europeană și are aceleași informații în cazul tuturor organismelor care certifică ecologic, respectiv date despre producător, activitatea certificată (producție, prelucrare, distribuție etc.), conține lista de produse și valabilitatea. La noi, spre exemplu, certificatul este valabil până la finalul anului următor. Acestea sunt informațiile obligatorii, dar mai sunt și informații opționale pe care le completează fiecare organism de certificare conform procedurii interne proprii.“

► „Organismul nostru de certificare funcționează de 30 de ani, am crescut treptat și acum avem peste 1.500 de fermieri certificați ecologic în România din toate domeniile: vegetal, zootehnic, prelucrarea produselor alimentare, unități de ambalare și pregătire primară, unități de producție semințe și material vegetativ etc. Certificăm orice activitate din agricultură și industria alimentară.“

► Pentru a putea vinde sub eticheta de produse ecologice/bio/organice este nevoie de certificare ECO. În România, controlul și certificarea produselor ecologice sunt asigurate de Organisme de Control și Certificare (OIC) private. Acestea sunt aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și acreditate RENAR.

► Avantajele certificării produselor ecologice:

■ certificarea garantează calitatea produsului ECO şi se aplică în toate stadiile de producție, pregătire, prelucrare, distribuție (inclusiv import, export);

■ practicarea agriculturii ecologice certificate oferă garanții privind durabilitatea mediului înconjurător, bunăstarea animalelor și sănătatea consumatorilor;

■ certificarea ecologică îi ajută pe consumatori să diferențieze ușor produsele eco adevărate de cele contrafăcute.

► Câte tipuri de certificare există?

■ Certificarea sistemelor de management (arată conformitatea unui sistem de management implementat în companie cu cerințele unui anumit standard, de regulă ISO);

■ Certificarea produselor din domeniul reglementat sau voluntar (asigură utilizatorii că toate caracteristicile produsului sunt conforme cu specificațiile și cu standardele aplicabile);

■ Comercializarea produselor în spațiul Comunității Europene este condiționată de aplicarea marcajului CE. Pentru a se putea aplica marcajul CE, pe fiecare categorie de produse există o directivă europeană sau regulament european care detaliază cerințele ce trebuie îndeplinite de produse care se vor a fi comercializate în spațiul european. Un produs poate face obiectul mai multor directive sau regulamente europene, caz în care el trebuie să îndeplinească cerințele din toate reglementările aplicabile;

■ Certificarea de personal.

Laura ZMARANDA

Schimbările actuale ale climei pot crește riscul de boli și dăunători, influențând creșterea și dezvoltarea culturilor. Local, în România și Republica Moldova, primăverile calde, cu densitate ridicată, precum cea de anul acesta, ridică probleme comune în ferme, necesitând ca fermierii să fie flexibili în alegerea culturilor versatile și rezistente.

O opțiune pentru fermierii români și moldoveni este alegerea rapiței, una dintre cele mai notabile caracteristici ale acesteia fiind adaptabilitatea sa la diverse condiții climatice și de sol, făcând-o potrivită pentru majoritatea regiunilor agricole. Culturile de rapiță au un ciclu de creștere relativ scurt, permițând fermierilor să optimizeze utilizarea terenurilor agricole și să beneficieze de rotația culturilor, contribuind la menținerea fertilității solului. În plus, rapița aduce numeroase beneficii economice pentru fermieri datorită cererii constante de uleiuri vegetale și proteine necesare pentru nutriția umană.

În cultivarea rapiței, fermierii se pot confrunta cu provocări precum putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), care este de departe cea mai dăunătoare boală. Longevitatea scleroților, organele de rezistență produse de Sclerotinia sclerotiorum, care pot supraviețui în sol timp de 7-8 ani în condiții favorabile, reprezintă o amenințare semnificativă pentru culturi. Această longevitate nu afectează doar culturile de rapiță, ci prezintă și riscuri pentru culturi în anii următori, constituind o preocupare majoră pentru mulți fermieri.

Controlul acestei boli extrem de dăunătoare este limitat deoarece, de cele mai multe ori, nu se poate interveni la timp din cauza precipitațiilor și necesită o atenție specială la momentul aplicării fungicidelor, astfel eficiența tratamentului este foarte scăzută și infecția nu poate fi complet eradicată. Prin urmare, toleranța genetică este un aspect foarte important de luat în considerare atunci când se aleg hibrizii care urmează a fi cultivați de fermieri, alături de productivitate și stabilitate.

Din aceste motive, fermierii din România și Republica Moldova pot utiliza eficient tehnologia Pioneer Protector® Sclerotinia* din portofoliul companiei internaționale de cercetare și dezvoltare în sectorul agricol Corteva Agriscience, care este o soluție unică aplicată culturilor de rapiță. În plus, genetica Pioneer Protector® Sclerotinia* este larg adaptată și oferă rezultate excelente în diferite regiuni și zone de-a lungul anilor, îmbunătățind potențialul productiv genetic, livrând gene defensive puternice și îmbunătățind calitatea culturilor.

Hibridul Pioneer® PT303 Sclerotinia Protector este popular în fermele din România și Republica Moldova, datorită toleranței sale excepționale la sclerotinia. Noutatea din acest an în portofoliul din România, hibridul Pioneer® PT312 Sclerotinia Protector, asigură de asemenea rezultate impresionante. Avantajele lor includ rezistență la scuturare, productivitate record, toleranța ridicată la principalele boli ale culturilor, dezvoltare rapidă în toamnă și adaptabilitate pentru semănat tardiv. Aceste caracteristici îi fac ideali pentru fermierii care vizează recolte record și nu pot implementa corespunzător rotația culturilor.

În județul Argeș, anul trecut s-au înregistrat rezultate foarte bune cu hibridul Pioneer® PT303 Sclerotinia Protector, fermierul Cristian Anghel obținând o producție de 4.560 kg/ha. „Am avut 150 de hectare de rapiță semănate după grâu; terenul a fost discuit, am adoptat un sistem de minimum tillage și astfel am semănat cu o semănătoare pentru minimum-till. După recoltare, rezultatele au fost foarte bune și pot spune că hibridul Pioneer® PT303 Sclerotinia Protector a performat foarte bine în condiții climatice nu tocmai optime,” a menționat Cristian.

Cu un angajament ferm pentru inovație și sustenabilitate, fermierii din România și Republica Moldova pot naviga cu succes provocările prezente, asigurând un viitor prosper și durabil pentru generațiile următoare, alegând tehnologii de ultimă generație. Corteva Agriscience îi sprijină în acest demers și facilitează accesul la cele mai noi și mai eficiente soluții din portofoliul său de produse cu ajutorul echipei naționale de vânzări.

Autor: Andrei Ciocoiu, Category Marketing Manager Semințe, România și Republica Moldova la Corteva Agriscience

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că începând de luni, 17 iunie 2024, se depun cererile de finanțare pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, sesiunea 1/2024, aferentă Intervenției DR-07, din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2020.

În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 115/2024, cererile de finanțare se vor depune la Centrele APIA , până la data de 13 septembrie 2024, ora 14:30.

Alocarea financiară pentru sesiunea 1/2024 este de 75.850.112 euro.

Pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, solicitantul depune o cerere de finanțare - conform Anexei 1 din Ghidul solicitantului; cererea se depune online pe site-ul www.apia.org.ro, în aplicația electronică DR-07, se tipărește, se semnează și se depune/transmite împreună cu documentele aferente. În cazuri excepționale, cererea de finanțare se poate depune/transmite  doar pe suport de hârtie împreună cu documentele aferente. Cererile semnate, scanate și transmise la APIA prin email/alt mijloc de telecomunicații trebuie semnate și în original de către solicitant până la finalizarea etapei de evaluare a cererilor de finanțare.

Înainte de completarea și depunerea cererilor de finanțare, beneficiarii trebuie să întocmească dosarele tehnice aferente angajamentelor. După întocmirea dosarelor tehnice, acestea sunt depuse la Gărzile Forestiere în vederea verificării și emiterii avizelor prin care se constată îndeplinirea condițiilor de accesare a Intervenției DR-07.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă” se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din Fondul Forestier Național, în baza unui angajament încheiat pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat:

  - Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care valoarea plăților compensatorii acordate este 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;

  - Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care valoarea plății compensatorii acordate este  137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%.

Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat.

Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha.

Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici și/sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe cerințe, printre care enumerăm:

- să dețină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafața din angajament;

- să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafață din angajament;

- să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută într-o unitate de producție și/sau protecție (conform amenajamentului silvic);

- să delimiteze o zonă de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței pentru care se încheie un angajament, în cadrul căreia nu se vor efectua tăieri de masă lemnoasă pe întreaga perioadă a angajamentului, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului (Pe suprafața din afara zonei de liniște, beneficiarul are dreptul să efectueze lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeaşi unitate amenajistică, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului);

- să contracteze şi să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat, până la platforma primară, pe suprafața parcursă cu rărituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2;

- să respecte normele privind condiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului, în cazul în care dețin și suprafețe agricole.

Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.

Informaţii detaliate pentru accesarea sesiunii 1/2024 aferentă Schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă” se regăsesc postate pe site-ul APIA: https://apia.org.ro

Gabriel Iustinian Saveliev, un tânăr de 26 de ani, inginer agronom și un adevărat fermier din Broscăuți, județul Botoșani, putea oricând să-și aleagă orice job, dar a preferat să se întoarcă acasă la ferma familiei, care însumează o suprafață de cca 200 ha și pe care vrea să o dezvolte. Cu timpul, pentru tânărul botoșănean agricultura a devenit o știință exactă.

De ce a ales agricultura?

Totul se reduce la pasiune și la voință, iar ambiția și motivarea nu-i lipsesc, cunoștințele nici atât, iar acest domeniu l-a ales din dragoste pentru agricultură, chiar de pe băncile liceului. Ce vedea la Laurențiu Saveliev, tatăl său, își dorea să aplice și el, apoi a ales Facultatea de Agricultură din Iași, iar studiile superioare și-au pus amprenta. După facultate și master, s-a înscris la Școala Doctorală de Științe Inginerești.

„Părinții mei lucrează amândoi în învățământ, iar eu am ales să dezvolt ceea ce ei au început, cu ajutorul informațiilor și experienței pe care am dobândit-o în facultate. În momentul de față toate utilajele din fermă au fost achiziționate prin fonduri proprii, dar fiind într-o continuă dezvoltare, îmi doresc ca pe viitor să accesez câteva măsuri de finanțare.“

„Anul 2023 a lăsat o urmă adâncă“

Îi place câmpul, se simte foarte bine când este acolo, iar per total este foarte sănătos pentru trup și suflet. Pentru că este sezonul culturii de rapiță, am vrut să aflăm dacă se anunță un an bun pentru această cultură în ferma de la Broscăuți.

„În toamna anului 2023 am însămânțat o suprafață de 43 de hectare de rapiță, 40 de hectare de grâu și 3 hectare de triticale. Am avut norocul să dispunem de precipitații care au favorizat răsărirea uniformă a plantelor, ceea ce o să se remarce în momentul recoltării. De asemenea, lucrările tehnologice, administrarea îngrășămintelor și a tratamentelor fitosanitare

s-au efectuat în momentul optim. Ferma noastră este dotată cu absolut tot ce are nevoie, de la utilaje agricole noi, pentru pregătirea patului germinativ, mașini de aplicat tratamente fitosanitare, administrat îngrășăminte, până la mașini de selectat și aplicat tratament la semințe și GPS-uri cu ghidare automata“, adaugă Gabriel Iustinian Saveliev, fermier din județul Botoșani.

Agricultura a devenit pentru botoșănean o știință exactă. În momentul actual, dacă vrei să obții profit, trebuie să știi exact pe ce te bazezi în momentul în care te pregătești pentru un nou an, mai punctează acesta.

„Cheltuielile cu inputuri sunt foarte ridicate, iar nivelul arendei în zona noastră la fel. Anul 2024, în momentul de față, promite recolte acceptabile, dar 2023 a lăsat o urmă adâncă pe care, pentru a o putea remedia, e nevoie de mai mulți ani cu producții și prețuri care, raportate la cheltuieli, să poată aduce un plus profit la hectar.“

Este un domeniu în care înveți mereu. Niciun an nu este la fel, mai spune Gabriel Iustinian Saveliev.

„De câțiva ani ne confruntăm cu schimbări climatice, secetă pedologică și chiar război, care au efect drastic asupra fermierilor. Esența agriculturii este apa: dacă n-ai apă, n-ai succes. Se încearcă tot felul de tehnologii de tip minimum-till, no-till, strip-till, dar care nu pot înlocui cu adevărat lipsa apei“, încheie tânărul fermier din Broscăuți.

Beatrice Alexandra MODIGA

La Botoșani a avut loc cea de-a XVI-a ediție a unuia dintre cele mai importante târguri agro-zoo din Moldova. Este un eveniment cu tradiție care adună producători, fermieri, dar și mii de vizitatori. Pentru două zile, Botoșaniul a devenit un adevărat pol al zootehniei românești.

Sute de producători și fermieri, hub-uri de dezbatere și informare în domeniul agro-zoo, parade, expoziții și peste 15.000 de vizitatori. Acesta este bilanțul Târgului Regional de Zootehnie, Utilaje Agricole și Produse Tradiționale Botoșani, unul dintre cele mai importante festivaluri dedicate agriculturii și zootehniei din Moldova.

Evenimentul a fost organizat în perioada 11-12 mai la Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor Popouți, comuna Răchiți, o instituție unicat în Europa, renumită mai ales prin producerea pe linie genetică a rasei karakul de Botoșani. Târgul are deja o tradiție în nordul Moldovei, fiind organizat anual, de 16 ani încoace.

Târgul a fost dedicat, așa cum spun și organizatorii, fermierilor și producătorilor din nordul Moldovei. Prin intermediul acestui eveniment aceștia au putut să-și etaleze cele mai frumoase exemplare, să se mândrească cu rodul muncii și, totodată, să facă schimb de experiență.

Totodată, au avut loc întâlniri cu specialiști din zona agro-zoo, dar și cu autoritățile. De altfel, prima zi de festival, sâmbătă, 11 mai, ceva mai „tehnică“, a debutat cu o întâlnire cu fermierii în cadrul stațiunii de cercetare.

Acest festival al producătorilor și fermierilor atrage ca un magnet zeci de mii de vizitatori. Anual, sunt așteptați în jur de 15.000 de oameni care vin să vadă exemplare de elită ale fermierilor, să deguste bunătățile producătorilor și să facă cumpărături. Totul condimentat cu oaie și purcel la proțap și cu muzică foclorică.

Târgul agro-zoo de la Popouți este locul perfect unde se întâlnesc cererea și oferta. La intrarea în zona târgului se află o adevărată piață mobilă, unde expun doar producătorii autentici, de la ciobani cu caș proaspăt și alte tipuri de brânzeturi de la stână și până la apicultori autentici.

Având în vedere că Botoșaniul este „o țară“ a iazurilor, nu au lipsit nici producătorii de bunătăți tradiționale din pește, de la zacuscă la pești afumați. Miile de vizitatori au fost îmbiați și de mirosul plăcintelor și bunătăților tradiționale de patiserie, dar și de cel al mezelurilor de la producătorii locali de preparate din carne.

Cel mai așteptat moment al târgului este mereu cea de-a doua zi, a porților deschise, a paradelor și expozițiilor

În acest an s-a pus un accent deosebit pe crescătorii locali de animale. În majoritatea spațiilor s-au aflat cele mai frumoase exemplare de karakul de Botoșani, un adevărat brand al județului în materie de zootehnie. De altfel, a și fost organizată o paradă a celor mai performanți și mai frumoși berbeci din rasa karakul de Botoșani. Nu au lipsit nici crescătorii de capre de rasă, dar și de bovine cu exemplare deosebite.

Într-o zonă special amenajată au putut fi admirați și cai de rasă, aduși de fermierii botoșăneni pasionați de cabaline. Senzație, mai ales în rândul vizitatorilor, au făcut și frumoasele exemplare de câini ciobănești angrenați într-o paradă dedicată animalelor de la fermă.

În total, au fost prezenți nu mai puțin de 70 de crescători de ovine, 20 de crescători de bovine, plus crescători de cai, capre, păsări de curte, iepuri, porumbei și câini.

„Este un eveniment de mare anvergură, unde unul dintre momentele mult așteptate este parada berbecilor karakul de Botoșani, dar și o prezentare a taurinelor“, a precizat Ionică Nechifor, directorul Stațiunii de Cercetare Popouți.

Fiind un târg dedicat în special fermierilor și producătorilor, a fost amenajată și o zonă pentru tehnică agricolă, cu o diversitate aparte, de la mici autoutilitare pentru munca în fermă până la tractoare și combine agricole.

„Ne interesează foarte mult acest aspect, pentru că fermierii au astfel posibilitatea de a vedea oferta de utilaje și mai ales modul în care ar putea să le și achiziționeze“, a mai mai precizat Ionică Nechifor, director la Stațiunea de Cercetare Popouți.

Târgul de la Popouți a fost organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, împreună cu Stațiunea de Cercetare de la Popouți, Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Moldoovis, alături de Asociația Crescătorilor de Taurine și Primăria Răchiți.

Beatrice Alexandra MODIGA

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, în parteneriat cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu Iași, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi“ Iași, Stupina Prisaca Moldovei, Stâna Omușoru și Stâna Muscalu, a organizat în perioada 9 aprilie – 31 mai programul „O zi la fermă“.

Te-ai întrebat cum laptele, brânza, mierea ajung în magazin pentru ca, mai apoi, să te poți bucura de toate aceste bunătăți la tine acasă?

Specialiștii Direcției Agricole Iași și antreprenorii deschid fermele din Iași pentru elevi. Și asta pentru că, subliniază directorul Direcției Agricole din Iași, Gabriel Hoha, mulți copii nu mai au bunici la țară și au văzut oi sau văcuțe doar în desene animate sau în clipuri pe Internet. Numărul școlilor care se înscriu în programul „O zi la fermă“ este mare, iar organizatorii spun că locurile se epuizează vazând cu ochii.

„Știm că îți place să afli lucruri noi, să vizitezi și să descoperi tu singur fiecare animăluț în parte și ce ne oferă acestă zi de zi, care sunt caracteristicile unui lapte proaspăt muls, cum se transformă laptele în brânză și smântână, cum din frumusețea unei flori și munca neobosită a albinelor ne putem bucura de mierea dulce și atât de sănătoasă. Pentru curioșii interesați de legumele și fructele proaspete am pregătit o vizită în solarii și livadă. Vom afla toate aceste informații prin intermediul discuțiilor interactive cu specialiștii noștri, prin joc și activități practice în cadrul fermelor de profil“, specifică Gabriel Hoha.

Câinele, pisica, calul, vaca, oițele, capra, porcul, găina... din telefonul care derulează un clip pe YouTube răsună sunetele animalelor. Mulți dintre copiii din ziua de astăzi, fără bunici la țară, învață animalele domestice din clipuri de pe Internet sau din desene animate.

Și cum la market pepeni sunt tot anul, iar căpșune poți cumpăra și iarna, la lecția despre roadele fiecărui anotimp răspunsurile par a copia ofertele de la sectorul de legume-fructe. Așa că Direcția Agricolă din Iași a lansat programul „O zi la fermă“.

Gabriela Păsărin, coordonator proiect, a subliniat următoarele:

„Sunt copii care nu au avut posibilitatea să vadă încă un stup sau niște ovine, ori bovine. Să afle cum decurg lucrurile într-o fermă. Tocmai de aceea, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, alături de partenerii săi, vine în sprijinul lor astfel încât aceștia să aibă ocazia să vadă cum decurg lucrurile într-o fermă, într-o stupină, să vadă cum arată o livadă, niște solarii, cum se desfășoară lucrurile în cadrul unei stațiuni pentru cercetare-dezvoltare pentru creșterea bovinelor. Mă refer la stațiunea din Dancu.“

Înscrierile au debutat, iar programul s-a desfășurat în perioada 9 aprilie-31 mai. Directorul Direcției Agricole din Iași, Gabriel Hoha, spune simplu: „Practic, a pornit de la telefoanele pe care le primeam și noi de la școli din municipiul Iași de a le facilita o intrare la una din fermele pe lângă Iași. Pentru că, după cum știm, copiii sunt foarte curioși și cu siguranță foarte mulți dintre ei nu au apucat să ajungă într-o astfel de fermă. De aici a plecat ideea noastră să facem un lucru organizat astfel încât să venim cu informații practice, utile pentru viitorii părinți, ca să zic așa. Iar scopul acestui proiect este de a le stimula și interesul, dar și dezvoltarea cunoștințelor. Pentru a vedea în mod normal ce înseamnă munca din spatele unui kilogram de lapte sau de brânză, ce se ascunde în spatele unui măr pe care într-adevăr îl găsim pe tot parcursul anului. Deci lucrurile astea încercăm noi cu partenerii noștri să le dezvăluim copiilor și, de ce nu, să-i determinăm să vină de mult mai multe ori, nu doar în Săptămâna Verde sau în Școala Altfel, să facă aceste vizite la fermierii din jurul Iașului.“

Directorul științific de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor, Dancu Iași, Sabina Vălean, îi așteaptă pe elevi cu mici experimente provocatoare. „Da, eu sunt în fermă în momentul de față. Am pregătit pentru copii câteva experimente demonstrative. Cum se poate verifica, spre exemplu, calitatea laptelui, dacă smântâna este falsificată sau nu este falsificată? Și, de asemenea, am pregătit o vizită în baza experimentală ca să vadă puțin din tehnologiile de creștere la vaca de lapte, cum sunt crescute animalele și cum este această interacțiune cu animalele. Pentru că, din păcate, mulți dintre ei nu au avut ocazia de a se apropia prea mult de animale, ba chiar mai mult de atât. Sunt copii care poate nu au văzut până acum vaci de aproape. Și atunci, în cadrul vizitei noastre, ne-am propus să poată să experimenteze puțin din toate lucrurile menționate anterior.

Transportul elevilor la activități și retur intră în responsabilitatea unităților de învățământ“, au transmis reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Iași.

Beatrice Alexandra MODIGA

Cum bunătatea, respectul și simplitatea au ajuns gesturi rar întâlnite, dar foarte apreciate de cei care le pot observa, vedem că lumea, pe de-o parte, se rătăcește și devine din ce în ce mai deconectată de realitate și de adevăratele principii ale vieții, iar pe de altă parte încearcă să evolueze în domeniul tehnologic pentru a ne ușura viața de zi cu zi. Oare aceasta este evoluție? Rare sunt zilele în care nu ne folosim de dispozitivele ce ne ajută să comunicăm, să ne păstrăm mâncarea în condiții optime, să ne răcorească și așa mai departe. Cu siguranță, toate acestea ar fi fost mult mai greu de pus în practică dacă nu am fi găsit soluții pentru a rezolva nevoile. Dar, cu toate acestea, concentrați fiind pe subiectele de actualitate și tot timpul cu gândul în viitor sau în trecut, uităm că baza stă de fapt în comunicare, în conexiunea fizică a omului cu omul de lângă el și sentimentele pe care le transmitem celor din jur, emoțiile. În goana după succes a fiecăruia dintre noi, ne lăsăm duși de valuri ce par a ne ridica pe cele mai înalte culmi ale vieții, însă nu acesta este adevărul.

Mi se întâmplă des, când vin dinspre liceu, să merg pe stradă încet și atent la tot ceea ce mă înconjoară, deconectându-mă de tehnologie. Parcă totul prinde viață, se aud păsările, mașinile, oameni care vorbesc, râd zâmbesc, frunzele care cad, adierile vântului. Un cadru mult mai complex, mai emoțional și mai real decât cel al micului ecran. Într-o zi cumpărasem un kilogram de cireșe de la piață, chiar în drum spre casă, pentru că îmi era tare poftă, cu toate că erau ultimii mei bani. Între timp, văd pe stradă doi măturători de la primărie chiar în fața blocului meu. Nu păreau prea mândri de munca lor, iar acest lucru se vedea după chip și postură. Instinctiv, având punga în mână, m-am dus și i-am întrebat: – Vreți o mână de cireșe?

– Sigur! mi-au răspuns domnii.

Atât de frumos mi-au zâmbit și mi-au mulțumit, urându-mi multă sănătate și o zi minunată, încât am radiat de bucurie interioară câteva ore după. Nu știu ce m-a făcut să îi întreb, parcă cineva îmi dictase să o fac, dar cert este că nici rău nu mi-a părut, ba chiar mi-am dat seama că din așa gesturi mărunte îmblânzești oamenii și îi determini să fie și ei buni la rândul lor cu alții, formând astfel un lanț puternic ce cu greu se poate rupe dacă fiecare punem suflet și apreciere. De fapt, toată lumea își dorește să fie apreciată și, iată, să își satisfacă o nevoie pe care nu au exprimat-o verbal și, cu toate acestea, cineva empatic să vină și să le-o rezolve fără a cunoaște contextul. Cei doi domni măturau, munceau... iar în acele momente poate chiar simțeau nevoie de un dulce, de un fruct și iată cum întâmplarea face ca eu, un simplu pieton, să decid dintr-o dată să le ofer nu doar o cireașă, un pumn de cireșe, ci un sâmbure de adevăr, de bunătate și un exemplu de „așa da“.

Cu toții putem face asta, de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt, dar doar să vrem și să nu ne fie frică de repercusiuni sau rușine de gestul frumos pe care l-am făcut. Mai nou, ne este rușine să ne închinăm în fața bisericii pe stradă ori să îi ajutăm pe cei care sunt neputincioși... Și mie mi s-a întâmplat și probabil nu este ultima oară, dar trebuie să ne luptăm și să înțelegem că, de fapt, normalitatea nu este să stăm în banca noastră ca niște roboți, să nu gesticulăm de rușinea celor din jur sau să ajutăm pentru că alții se uită la noi. Poate pentru 10 suntem niște „ciudați“, dar poate pentru unul suntem un exemplu. Noi la acela trebuie să fim atenți și să îl descoperim, pentru că acela este omul valoros, omul care vede căldura în cei din jurul lui și îi idolatrizează.

În final, vreau să vă spun doar atât. Fiți buni, înțelegători și credincioși, pentru că toate lucrurile cărora le oferim frumosul sufletului nostru ni se vor întoarce înzecit și nu veți regreta niciodată faptele bune ce par a fi greșite într-un moment al vieții.

Alexandru OPREA BANU

Uniunea Crescătorilor de Păsări din România a atras recent atenția asupra unui fenomen despre care spune că pune în pericol avicultura românească,

și anume faptul că sunt lansate multe dezinformări cu privire la siguranța alimentară din acest domeniu. Ca urmare, uniunea a făcut câteva precizări. În rândurile următoare aflăm din comunicatul de mai jos despre coloranții utilizați în hrana păsărilor.

Sectorul avicol, într-un echilibru foarte fragil

„Culoarea pielii puilor apare prin prezența sau absența a doi pigmenți: melanina și xantofila. În prezența genelor ce permit depunerea ambilor pigmenți, pielea este galben crem-cafenie și fluierele picioarelor sunt verzui. În lipsa ambilor pigmenți, pielea și fluierele picioarelor sunt albe. Pigmentul xantofilic singur face ca pielea și fluierele să fie galbene. Așadar, culoarea pielii puilor de carne este controlată de o genă care permite depunerea de pigment xantofilic (betacaroten) în dermă și puii vor avea culoarea pielii galbenă. Majoritatea covârșitoare a puilor de carne, care se cresc în lume și în România, sunt pui cu penaj alb și piele galbenă. Culoarea pielii variază de la un galben foarte puțin intens, la un galben aproape portocaliu, în funcție de materiile prime furajere care se folosesc în hrana puilor.

Printre materiile prime furajere bogate în betacaroten enumerăm: porumbul, făina de lucernă, făina de gălbenele, iarba verde în cazul puilor crescuți în aer liber. Utilizarea acestor materii prime în hrana puilor virează culoarea pielii spre un galben mai intens. În ultimul timp, au apărut și produse concentrate în betacaroten obținute din plante și autorizate de UE care pot fi utilizate în hrana puilor și care fac culoarea pielii puilor de un galben mai intens. De menționat că prin utilizarea acestor materii prime furajere bogate în carotenoizi se îngălbenește derma și grăsimea puilor. De altfel, carnea puilor este considerată carne albă, dietetică. Menționăm că 50% din grăsimea existentă în carcasă este distribuită în piele și sub piele și 50% în cavitatea abdominală pe viscere și în zona cloacală.

Poziția UCPR, agreată de toți membrii asociației, este de a se folosi doar materii prime furajere bogate în carotenoizi sau aditivi naturali obținuți din plante. UCPR nu agreează utilizarea de substanțe chimice în procesele tehnologice, iar fermierii respectă întru totul legislația europeană.

Pentru corecta informare a opiniei publice, UCPR precizează că, la nivel european, doar 10% din consumul de carne de pui provine din păsări crescute în tehnologii alternative: aer liber (tradițional), crescute în libertate totală (tradițional), crescuți în semilibertate sau în spații închise (sistem extensiv). Restul de 90% din totalul consumului de carne de pui provine din păsări crescute convențional, în adăpost fără ieșire în aer liber, cu microclimat și furajare controlate. În România, puii crescuți în tehnologii alternative în ferme reprezintă cca 3-4% din totalul producției realizate. Acest lucru se datorează condițiilor climatice din țara noastră și alegerii consumatorilor, mult mai sensibili la preț, acest tip de carne având costuri semnificativ mai ridicate și implicit prețuri de piață mai mari.

ANSVSA aplică un program de verificare a fermelor de creștere a păsărilor, a fabricilor de furaje combinate, prelevează probe de materii prime furajere și furaje finite și nu a comunicat niciodată că s-a identificat folosirea de substanțe chimice pentru colorarea pielii puilor sau a gălbenușului ouălor.

Facem apel la autoritățile abilitate ale statului să-și profesionalizeze controlul pe produse agroalimentare, să respectă propria legislație și legislația europeană, iar comunicarea publică să fie făcută eficient atât în interesul consumatorilor, cât și al fermierilor .

Sectorul avicol din România se află într-un echilibru foarte fragil și foarte ușor de dezechilibrat.

Asigurăm opinia publică că produsele avicole realizate în fermele din România sunt sigure din punctul de vedere al sănătății publice, sunt competitive calitativ la nivel european și pot fi consumate de toate categoriile sociale de consumatori.“

Prof. univ. dr. Ilie VAN

Efectele schimbărilor climatice asupra culturilor fermierilor din România și Republica Moldova îi determină pe aceștia să apeleze la soluții inovatoare care să-i ajute în maximizarea productivității și profitabilității. Selecția atentă a produselor eficiente de protecția plantelor poate contribui semnificativ la eliminarea buruienilor pentru a câștiga suficiente resurse de apă, nutrienți, lumină și spațiu disponibil dezvoltării culturilor.

O atenție deosebită trebuie acordată menținerii buruienilor sub control în lunile de vară. În ambele țări, una dintre cele mai comune buruieni invazive, ambrozia sau Ambrosia artemisiifolia, provoacă pierderi vizibile de recoltă, precum și pierderi financiare pentru fermierii români și moldoveni. Reprezintă totodată și un risc pentru sănătate, care necesită un control al efectelor acestora atât la nivelul autorităților, cât și la nivelul persoanelor care suferă de alergii sau sensibilitate la polenul acestei plante.

Conform programului Sustainable Agriculture Research and Education (SARE)1 semințele de ambrozie supraviețuiesc ușor iernilor blânde și germinează în masă primăvara. O plantă de dimensiuni medii poate produce până la 40.000-150.000 de semințe și poate rămâne viabilă în sol până la 40 de ani, având o adaptabilitate ecologică ridicată1. Odată stabilită într-un sol favorabil, emite rădăcini imediat și infestează rapid solul, lipsindu-l de umiditate și nutrienți. Acest lucru este posibil datorită rădăcinilor sale, pentru că ambrozia poate pătrunde până la 3-4 metri adâncime în sol, permițându-i să extragă umiditate din straturile mai adânci. Conform studiilor realizate la nivel european2,3, proprietățile ambroziei care îi permit să lipsească plantele de cultură de elementele necesare creșterii și dezvoltării au capacitatea de a reduce producția de soia cu 85%, un procent semnificativ pentru productivitatea agricolă. De asemenea, pierderea medie a producției de floarea-soarelui4 este estimată la 300 kg pe hectar .

Recoltarea timpurie a culturilor poate juca un rol important în controlul ambroziei. Deoarece ambrozia nu este prezentă doar pe câmpurile cultivate, ci și în zonele învecinate, se recomandă acordarea de atenție marginilor zonelor necultivate în timpul recoltării, deoarece ambrozia poate reinfecta zona. Curățarea atentă a combinei după recoltarea unui câmp infestat cu ambrozie contribuie semnificativ la prevenirea răspândirii ulterioare a acesteia. Alte metode de combatere a ambroziei includ rotația culturilor, lucrările solului și utilizarea soluțiilor de protecție a plantelor  inovatoare.

Pentru managementul eficient al controlului buruienilor, erbicidele auxinice sunt utilizate cu încredere de fermieri, datorită structurii lor chimice din ce în ce mai complexă. Arylex™, unul dintre cele mai eficiente ingrediente active inovatoare din portofoliul companiei internaționale de cercetare și dezvoltare agricolă Corteva Agriscience este primul membru al unei noi clase structurale de ingrediente active auxinice sintetice, acizii arilpicolinici, care pătrund ușor în plantă și se acumulează prin transport la punctele active de creștere. Are o acțiune excelentă împotriva ambroziei și a altor buruieni importante, ceea ce transformă molecula într-o soluție bună pentru gestionarea eficientă a rezistenței buruienilor.

În funcție de tipul de cultură, fermierii români și moldoveni pot utiliza produse din portofoliul Corteva adecvate, care conțin ingredient activ Arylex™ și oferă o gamă largă și un spectru de activitate împotriva principalelor buruieni anuale și bianuale. De exemplu, în România erbicidul postemergent Korvetto™ este destinat culturilor de rapiță, erbicidul Pixarro™ Super este o soluție eficientă pentru cultura de păioase, iar erbicidul postemergent Viballa® este una dintre cele mai populare opțiuni printre fermieri la culturile de floarea-soarelui. De asemenea, în Republica Moldova, Slash™ EC este eficient pentru culturile de rapiță, iar Helianthex™ este considerat cea mai bună soluție pentru combaterea ambroziei și a altor buruieni cu frunze late din floarea-soarelui.

Cosmin Karscu, fermier la Trovatore SRL în județul Timiș, România, cu o suprafață de 700 de hectare de floarea-soarelui a testat erbicidul Viballa® în ultimii doi ani și a observat imediat efectul: „Orice fermier știe că dușmanul numărul unu al culturii de floarea-soarelui în condiții de precipitații este ambrozia, iar anul trecut în zona noastră nivelul de ploi și temperaturi extreme în luna iunie au favorizat apariția buruienii. Ambrozia afectează foarte mult producția, nu doar din prisma consumului de nutrienți destinați florii-soarelui, ci și din prisma faptului că odată ajunsă la maturitate, tu când recoltezi, recoltezi și sămânța de ambrozie, ceea ce ridică probleme foarte mari la vânzare. Am testat produsul Viballa® și chiar din prima zi se vedea efectul foarte bine, pentru că nu aveam doar o ambrozie mică de 10-12 cm, ci aveam o ambrozie de tip tufă de 1 metru, care a doua zi era toată ofilită după aplicarea erbicidului. Un alt aspect important a fost că am aplicat erbicidul foarte târziu, în sensul în care butonul era deja vizibil, dar acoperit de frunze, deci poți prinde a doua și a treia tură de ambrozie. În ciuda acestui fapt, la aplicarea Viballa®, floarea și-a revenit foarte bine și cu siguranță o să-l folosim pe mai mult de jumătate din suprafața pe care o avem, pentru că este ceva de viitor, cu acțiune excelentă pe cultura de floarea-soarelui.”

Corteva continuă să își extindă portofoliul de produse cu ingrediente active și moduri de acțiune noi pentru a oferi fermierilor din România și Republica Moldova soluții eficiente pentru controlul buruienilor invazive și obținerea unor niveluri superioare de productivitate a culturilor. Fermierii se pot informa și achiziționa produse de protecția plantelor discutând cu un expert Corteva, iar dacă doresc să afle mai multe detalii înainte de a cumpăra, pot contacta reprezentanții echipei de vânzări.

Autor: Maria Cîrjă, Marketing Manager România și Republica Moldova, Corteva Agriscience


1 Giant Ragweed - SARE

2 Agronomy | Free Full-Text | Common Ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) Causes Severe Yield Losses in Soybean and Impairs Bradyrhizobium japonicum Infection (mdpi.com)

3 Predicting abundances of invasive ragweed across Europe using a “top-down” approach - ScienceDirect

4 Formation Protéagineux : pois et féveroles 19 juin 2015 (terresinovia.fr)

Cartoful este unul dintre alimentele de bază în hrana oamenilor, iar cultura acestuia devine tot mai provocatoare, mai ales în contextul schimbărilor climatice. Aparent o plantă puțin pretențioasă, cartoful are nevoie, pe lângă solul potrivit și apă, și de aplicarea soluțiilor necesare pentru o dezvoltare sănătoasă, iar compania Corteva Agriscience pune la dispoziția fermierilor o serie de produse care să-i ajute în obținerea recoltelor dorite. Insecticide, fungicide, erbicide, dar și un biostimulator revoluționar Utrisha™ care asigură cultura cu azot atunci când plantele au nevoie de el, sunt soluțiile din portofoliul companiei pe care trebuie să le cunoască orice producător de cartof.

“Nu mai este un secret pentru nimeni că avem produse deosebite și pentru ceea ce noi numim culturi speciale. Mă refer inclusiv la cultura cartofului, o cultură cândva foarte importantă în agricultura țării, pe care noi încercăm să o susținem și să oferim soluțiile potrivite pentru obținerea unor producții mulțumitoare pentru cultivatori. În acest moment cred că majoritatea cultivatorilor de cartofi au auzit de produsul nostru Zorvec™ Entecta®, cel mai eficient produs pentru controlul manei la cartof. Putem spune că acesta este produsul cel mai cunoscut și poate cel mai necesar pentru aceștia, deoarece mana poate fi devastatoare în această cultură. Despre eficiența lui, precum și a altor produse din portofoliul Corteva, cel mai bine vorbesc fermierii, de aceea cred că este important să îi cunoaștem și să le aflăm părerile”, a declarat Maria Cîrjă Marketing Manager România & Republica Moldova.

Considerat de foarte multe ori “a doua pâine a țării”, cartoful este tot mai puțin cultivat la nivel național, fiind considerat o cultură riscantă, după cum spune domnul Romulus Oprea, unul dintre cei mai importanți cultivatori de cartof de la noi din țară. Dumnealui își desfășoară activitatea în județul Covasna și a plantat în acest an 160 ha cu cartof, o bună parte din suprafață fiind dedicată producerii de sămânță, și a precizat că nu este vorba despre o cultură ușor de înființat, nici de întreținut.

  “Ne confruntăm cu lipsa ploilor în zonă, deci în acest moment nu se mai poate vorbi despre profitabilitatea culturii cartofului fără irigații. Bineînțeles că avem nevoie și de produse pe care să ne putem baza pentru a menține sănătatea plantelor, iar Corteva Agriscience ne pune la dispoziție produse pe care ne putem baza. Unul dinte ele este Titus 25 DF, un erbicid mai mult decât consacrat, pe care noi îl utilizăm frecvent în vegetație și fără de care ne-ar fi cam greu să controlăm buruienile în cultura de cartof. Însă, dacă ar fi să numim un produs pivot  în această cultură, cu siguranță acesta ar fi Zorvec™ Entecta®. Este un fungicid care a devenit aproape obligatoriu în această cultură și îl pot numi nucleul programului de combatere și prevenție. Nu este eficient doar în controlul manei, ci și pentru Alternaria boala care a devenit mai agresivă în ultima perioadă, de aceea acest produs este atât de important pentru noi, iar faptul că am reușim să mărim perioada de pauză între aplicări este un lucru extraordinar. Sunt produse de bază și de încredere, dar și comunicarea este foarte importantă, iar echipa Corteva este alături de producători și mereu ne prezintă noutățile”, a precizat domnul Oprea.

Acesta a mai punctat faptul că 2024 este un an timpuriu din punct de vedere al dezvoltării plantelor, dar din păcate majoritatea cultivatorilor se confruntă cu lipsa apei, motiv pentru care producerea cartofilor devine tot mai dificilă fără irigații.

Pentru a fi în sprijinul fermierilor, compania Corteva Agriscience cercetează, livrează produse și oferă fermierilor cele mai bune soluții pentru culturile lor. Echipa, așa cum preciza și domnul Oprea este extrem de importantă, iar în Centrul și Vestul țării, Árpád Jakab  este cel care ține legătura cu producătorii și le oferă recomandările necesare.

“Cultura cartofului este în scădere, an de an scad suprafețele cultivate. Noi încercăm să fim alături de producători cu produse eficiente, iar cel mai popular produs din portofoliul nostru este cu siguranță Zorvec™ Entecta®, soluția optimă pentru combaterea manei la cartof. Este cel mai popular și important produs pe care noi îl oferim cultivatorilor, dar nu trebuie să uităm nici de Curzate®, sau de insecticidele Laser™ 240 SC și Suvisio®, ori de fixatorul de azot Utrisha™ N și noile produse biologice de care sunt convins că fermierii vor și mulțumiți”, a declarat Árpád Jakab - Key Account Manager Specialty Crops Farms România Centru & Vest. 

Autor: Maria Cîrjă, Marketing Manager România și Republica Moldova  Corteva Agriscience

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti