Diminuarea rezervei de apă din sol poate avea loc pe trei căi:

• prin consumul de către plantele de cultură (consum productiv);

• prin consumul de către buruieni (pierdere);

• prin consumul la suprafaţa solului (pierdere).

În cele ce urmează ne vom referi numai la pierderile de apă prin evaporare la suprafaţa solului care sunt cele mai păguboase şi care ajung la 100 mm într-un sezon de vegetaţie.

Principalii factori care pot împiedica pierderea apei prin evaporare la suprafaţa solului sunt:

a. Solul cu structură bună, cu spaţii mari între microagregate, cu puţine puncte de contact, frânează curentul ascendent al apei şi deci opreşte pierderile de apă din sol. Solul nivelat şi uscat formează la suprafaţă un fel de mulci natural care împiedică pierderea apei prin evaporare.

b. Terenul nivelat şi fără crustă reduce pierderile de apă comparativ cu terenul denivelat care, în funcţie de gradul de denivelare, determină pierderi de apă cu 30-50% mai mari.

c. Aplicarea îngrăşămintelor organice asigură reţinerea cu 20% mai multă apă în sol, împiedicând pierderea ei prin evaporare. Totodată, participă la formarea humusului care, împreună cu argila din sol, contribuie la structurarea solului, împiedicând pierderile de apă prin evaporare.

d. Aplicarea dozelor echilibrate de îngrăşăminte chimice asigură creşterea concentraţiei soluţiei solului, caz în care se reduc pierderile de apă din sol.

e. Grăpatul terenului cu grapa cu colţi sau cu grapa stelată asigură sfărâmarea crustei formate la suprafaţa solului şi deci întrerupe vasele capilare prin care are loc ascensiunea apei şi pierderea ei prin evaporare. Nu este indicată folosirea grapei cu discuri, a frezei sau a altor maşini care răscolesc solul pe adâncime, mai ales în sezonul de primăvară, deoarece provoacă mari pierderi de apă. Dacă prin folosirea grapei cu colţi, care mobilizează solul în stratul superficial, s-au pierdut sub 6 mm apă, prin folosirea grapei cu discuri pierderile au ajuns la 12,8 mm şi chiar 22 mm.

f. Lucrarea de prăşit este foarte importantă în gestionarea apei din sol. Sunt indicate cultivatoarele echipate cu organe active plate care taie buruienile pe dedesubt, la mică adâncime, acestea rămânând la suprafaţa solului şi împiedicând pierderea apei. În acelaşi timp, prin praşile se distrug crusta şi capilarele prin care au loc pierderile de apă. Totodată, sunt astupate crăpăturile care constituie adevărate canale de ventilaţie care provoacă pierderea apei din straturile adânci ale solului.

Determinări efectuate în luna mai au înregistrat pierderi de apă de 4,9 mm/zi în parcela neprăşită şi de numai 1,8 mm/zi în parcela prăşită.

g. Prin lucrarea de dezmiriştit se realizează amestecarea resturilor vegetale cu stratul superior al solului, formând un fel de mulci care împiedică pierderea apei. Determinările efectuate în toamnă ale umidităţii din sol au înregistrat 19,5% umiditate pe terenul dezmiriştit şi numai 11% pe cel nedezmiriştit.

h. Mulcirea solului constă în acoperirea cu un strat gros de 5-10 cm format din pleavă, paie tocate, turbă, gunoi de grajd bine fermentat (mraniţă) etc. În stratul respectiv se menţine o atmosferă umedă care împiedică ascensiunea apei şi pierderea ei prin evaporare.

i. Perdelele forestiere de protecţie au un rol foarte important în realizarea unui microclimat favorabil creşterii şi dezvoltării plantelor. Ele pot reduce pierderile de apă cu 20-45%.

În spaţiul dintre perdele viteza vântului se reduce cu 30%, determinând reducerea pierderilor de apă din sol, prin evaporare, cu 20%. Perdelele asigură o umiditate relativă a aerului mai mare cu 30-35% decât în afara perdelelor şi prin aceasta contribuie la reducerea pierderilor de apă din sol.

Este la îndemâna agricultorilor să realizeze aceşti factori pentru a preveni pierderile de apă prin evaporare la suprafaţa solului.

Prof. dr. ing Vasile POPESCU

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti