update 7 Feb 2023

Pelerin pe Muntele Sinai

Pe Muntele Sinai, Moise a primit de la Dumnezeu, pe două table de piatră, cele 10 porunci sau Decalogul, primele legi cunoscute ale omenirii, cu următorul conţinut: 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert. 4. Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte. 5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău.

.... articolul complet pe baza de abonament, detalii ....

Teodor MARUŞCA