Unbeaten 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 26 Feb 2021

Conacul Pană Filipescu, de la Filipeştii de Târg, popas de suflet pe „Drumul voievozilor“

Odată cu sosirea toamnei, la Filipeştii de Târg, bine-cunoscută aşezare prahoveană, a fost finalizat un important proiect, şi anume restaurarea şi consolidarea, cu fonduri europene a Conacului Pană Filipescu, vechi monument de arhitectură românească ridicat la mijlocul secolului al XVII-lea de marele logofăt Pană Filipescu, rudă prin alianţă cu celebra familie a Cantacuzinilor din Ţara Românească.

Impresionanta clădire, în stil brâncovenesc, cu ziduri groase de un metru, care se văd şi astăzi este o veritabilă fortificaţie a vremii, refăcută acum magistral. Prin grija CJ Prahova şi a Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu 13 milioane de lei, după mai bine de doi ani, prin eforturi stăruitoare ale constructorilor prahoveni, astăzi face parte din acele imobile cu caracter civil, alături de Palatul de la Măgureni şi de Palatul Cantacuzino și reprezintă un ansamblu de reşedinţe laice cu detalii constructive noi şi rafinate. Ansamblu care pune în valoare, deopotrivă, abilitatea şi măiestria meşterilor locali. La vremea respectivă conacul era amplasat în mijlocul unei păduri cu specii rare şi cu arbori exotici, alături de un heleşteu de peşte, alimentat cu apă din Iazul Morilor, un afluent artificial al râului Prahova, heleşteu aflat şi astăzi în funcţiune. Intrarea conacului este dominată de un foişor cu coloane, ale căror capiteluri susţin arcade semicirculare. În curte, în faţa conacului, se află mai multe statui, între care şi cea a marelui logofăt Pană Filipescu, precum şi o livadă de pomi fructiferi.

Istoria revine acasă

Prin restaurarea Conacului Pană Filipescu şi intrarea sa în circuitul turistic, cultura prahoveană este de acum mult mai bogată. Situat pe bine-cunoscutul Drum al voievozilor, monumentul de arhitectură brâncovenească de la Filipeştii de Târg vine să întregească astfel şirul de monumente repuse în valoare în această vatră de veche istorie românească, puternic legată de ramura Cantacuzinilor din Ţara Românească. Astfel, localitatea redevine ceea ce a fost odată: Drumul conacelor cantacuzine: Ploieşti, Băicoi – Floreşti, Filipeştii de Pădure – Filipeştii de Târg - Măneşti – Cocorăştii Colţ – Ploieşti, aceasta putând deveni de acum o destinaţie pentru turism itinerant cu puternice valenţe culturale.

Potrivit informaţiilor doamnei arheolog Marilena Peneş, directorul Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, unitate care a preluat noul obiectiv de la Filipeştii de Târg şi care se declară extrem de mulţumită de acest dar oferit de CJ Prahova, se are în vedere posibilitatea practicării turismului itinerant cu valenţe cultural-istorice pe Drumul voievozilor, proiect lansat de către Academia Română, prin care se pot pune în valoare traseele străbătute altădată de oştile voievozilor Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab şi Antonie Vodă. Ar trebui să se știe că acest drum, care pornește de la Mănăstirea Dealu de lângă Târgoviște și se intersectează cu Drumul Vinului din Filipeștii de Pădure este numit Drum al Voievozilor. Acesta continuă spre sud, prin câteva localități prahovene.

În acelaşi timp, noul obiectiv turistic răspunde şi la abordarea problemelor specifice dez­voltării rurale, dar şi la susţinerea revitalizării comunităţilor rurale din această veche vatră de istorie românească. Are un aport și în creşterea nivelului oportunităţilor de angajare, în principal, prin promovarea protecţiei mediului, dar şi a moştenirii culturale.

Totodată, noul obiectiv de la Filipeştii de Târg vizează şi o dezvoltare regională durabilă, realizarea de noi investiţii, care să asigure o îmbunătăţire a performanţelor economice, sociale şi de mediu ale localităţilor mai sărace din această zonă. Iată, aşadar, ce se poate realiza prin efort şi stăruinţă, cu fonduri europene.

Cristea BOCIOACA

Abonează-te la acest feed RSS