Mediu 08 Ianuarie 2022, 14:32

„Numai acolo unde avem lanțuri trofice complete vom avea păduri sănătoase“

Scris de

Mi-aș dori ca acest articol să înceapă pentru fiecare dintre noi cu un exercițiu de imaginație. Închipuiți-vă natura ca un templu colosal, perfecționat până la cele mai fine detalii. Aparent indestructibil în măreția sa. Și totuși remarcați că baza, cea pe care se sprijină toată grandoarea templului, este purtată pe umeri de cele mai mici viețuitoare. Insectele. De supraviețuirea lor depinde existența sau prăbușirea minunatului templu în care și noi ne trăim viața. Silviu Chiriac, consilier la Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, spune că speciile de coleoptere saproxilice sunt responsabile de existența unor păduri sănătoase și că rolul lor în natură este departe de a fi unul insignifiant. LifeRosalia, un proiect implementat în 2020, are valențe multiple, începând cu monitorizarea diferitelor specii de insecte, stabilirea unor metode de protejare și conservare a lor și până la componenta educativă, prin încercarea de a mări nivelul de conștientizare a importanței acestor ființe în funcționarea fără cusur a lanțurilor trofice. Articolul de față este preambulul celui în care vom prezenta pe larg proiectul Life Rosalia. Când ați văzut ultima oară o rădașcă?

Toate insectele au fost sub amenințarea eliminării din ecosistemele forestiere

Avem șansa extraordinară de a fi fost binecuvântați cu o diversitate vastă a peisajelor și a resurselor naturale. Ca urmare, și speciile de animale, de la cele mai mici până la cele mai impunătoare, sunt numeroase.

„Carpații sunt printre cele mai importante centre de biodiversitate din Europa datorită gradului mare de împădurire și a prezenței unor suprafețe importante cu păduri seculare. Practicile silviculturale din trecut nu au avut mereu biodiversitatea ca obiectiv central al gospodăririi fondului forestier. Deseori arborii seculari sau arborii maturi vătămați au fost recoltați selectiv, rezultând parcele forestiere cu structuri și compoziții lipsite de heterogenitate. În unele zone astfel de practici au dus la păstrarea unui număr foarte mic de arbori seculari și cantități reduse de lemn mort, periclitând habitatele speciilor de coleoptere saproxilice protejate prin Directiva Habitate, cum ar fi Rosalia alpina (croitorul alpin), Osmoderma eremita (gândacul sihastru), Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului), Morimus funereus (croitorul cenușiu) și Lucanus cervus (rădașca).“

Potrivit dlui Chiriac, astfel de specii erau considerate în trecut dăunători biotici și ca atare metodele silviculturale legale sau informale aplicate aveau și scopul de a reduce pe cât posibil cantitatea de lemn mort prin lucrări de igienă, inclusiv recoltarea arborilor uscați sau în curs de uscare, rupți sau colonizați de insecte saproxilice. În trecut, completează acesta, în unele situații s-au aplicat inclusiv tratamente aviochimice cu insecticide care au redus inclusiv diversitatea organismelor utile pentru reziliența pădurii.

„Toate insectele au fost ani la rând sub amenințarea eliminării din ecosistemele forestiere sub pretextul controlării populațiilor acestor specii. Abia recent s-a înțeles că numai acolo unde avem lanțuri trofice complete vom avea păduri sănătoase și productive, cu o biodiversitate specifică, ce are capacitatea să genereze stabilitate și servicii ecosistemice sustenabile pe termen lung.“

Insectele saproxilice colonizează doar arborii debilitați

„Celor care contestă importanța implementării unor proiecte de genul LifeRosalia le spunem că insectele saproxilice colonizează doar arborii debilitați, foarte bătrâni, doborâți, rupți de vânt sau zdreliți de TAF-uri, atacați de ciuperci, afectați de secetă sau alunecări de teren. Practic, insectele saproxilice contribuie la introducerea mult mai rapidă a acestora în circuitul de reciclare a materiei prin descompunerea lemnului. Mai mult, există alte specii de insecte care pot provoca daune economice pădurii, de exemplu defoliatori, insecte xilofage neprotejate prin Directiva Habitate. Noi, pentru a diminua acest risc, vom derula și o acțiune demonstrativă prin utilizarea de feromoni ca metodă de îndepărtare a populațiilor nesustenabile. Acțiunea, care este o alternativă la utilizarea insecticidelor sau practicarea tăierilor de igienă în zonele protejate, va fi aplicată experimental. Pentru a facilita replicarea metodei se va realiza sesiuni de instruire în teren la care vor participa factorii interesați.“

O altă activitate importantă a proiectului LifeRosalia va fi instruirea proprietarilor și administratorilor de arii protejate în vederea aplicării celor mai potrivite tehnici de conservare a insectelor. Astfel, se vor realiza materiale informative, sesiuni de instruire, vizite de lucru etc. Se vor realiza trasee educaționale având ca temă rolul insectelor în ecosistemele forestiere. Se vor întreprinde și acțiuni de informare a administratorilor ocoalelor silvice (din ariile protejate și din alte habitate importante pentru aceste insecte) pentru promovarea de măsuri de gospodărire a pădurii care pot asigura și protecția insectelor saproxilice utile, de exemplu menținerea și extinderea suprafețelor cu arborete cu structuri variate, în special a celor administrate în regim de codru grădinărit sau de codru regulat cu tratamente cu perioadă lungă de regenerare.

(Va urma)

D.Z.


Vizualizari 2060
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti