ipso iulie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 26 Jul 2021

Eficiență energetică pentru toți - ROENEF vrea program guvernamental pentru renovarea caselor

De câțiva ani autoritățile române tot încearcă să pună pe picioare o strategie de eficiență energetică în economie. Conform Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. La nivel de populație respectiva strategie se poate vedea cu ochiul liber prin lucrările de termoizolare a blocurilor din marile orașe. Din păcate, e vorba numai de blocuri...

De ce nu și pentru case...

Asociaţia pentru Promovarea Eficienţei Energetice în Clădiri – ROENEF încurajează Guvernul să creeze un program funcţional pentru a sprijini cu fonduri nerambursabile renovarea caselor unifamiliale, aşa cum există pentru renovarea blocurilor.

„Casele unifamiliale reprezintă 98% din fondul rezidenţial de clădiri, însă alocarea de fonduri pentru a reduce consumul lor de energie este zero, spre deosebire de blocuri, către care merg sume importante. Considerăm că este momentul ca Guvernul să-şi asume crearea unui program destinat reabilitării energetice a caselor. O altă opţiune ar fi activarea programului Casa Verde Plus, care a fost creat în acest scop, însă nu a devenit realitate până acum. Programul de finanţare pentru case unifamiliale al Administraţiei Fondului pentru Mediu ar trebui să aibă două componente, cel puţin egale ca importanţă: creşterea performanţei energetice prin eliminarea pierderilor de energie în clădiri şi abia apoi introducerea surselor regenerabile de energie. Efectele finanţării doar pentru sursele de energie regenerabilă nu conduc la scăderea consumului şi nu rezolvă problema degradării clădirilor din cauza izolării necorespunzătoare a acestora.  Am avut discuţii bune în această direcţie cu reprezentanţii Executivului, sperăm că ele vor fi transpuse în fapte“, a declarat Mihai Moia, directorul executiv al Asociaţiei ROENEF.

Element esențial al politicii UE

Clădirile constituie un element esențial al politicii Uniunii Europene privind eficiența energetică deoarece ele reprezintă aproximativ 40% din consumul final de energie la nivelul UE (în România peste 50%) şi 36% din emisiile de gaze cu efect de seră (în România peste 40%), după cum arată ROENEF într-un comunicat. În acest sens, România trebuie să transpună Directiva revizuită privind Performanța Energetică a Clădirilor, ceea ce înseamnă că trebuie să crească substanţial rata de renovare a clădirilor.

În România, sectorul rezidenţial are cea mai mare pondere a clădirilor care necesită renovare aprofundată, fiind responsabil de cca 81% din consumul de energie. Casele unifamiliale reprezintă 65% dintre aceste clădiri. Eficienţa energetică a clădirilor înseamnă, pe lângă reducerea consumului de energie şi a emisiilor de CO2, îmbunătăţirea confortului, sănătăţii şi a productivităţii ocupanţilor clădirilor. „Beneficiile reducerii consumului de energie sunt numeroase. Cel mai important ţine de faptul că ar rămâne mai mulţi bani în buzunarele românilor prin reducerea facturilor, ceea ce ar ajuta la reducerea sărăciei energetice care afectează o mare parte dintre români, cei mai mulți din mediul rural. Alte avantaje la fel de importante sunt: stimularea industriei construcțiilor, îmbunătăţirea calităţii aerului ca urmarea a reducerii emisiilor de CO2 şi a reducerii consumului de combustibili fosili, combaterea încălzirii globale și, nu în ultimul rând, crearea de locuri de muncă. La nivel european eficiența energetică este considerată zona cu cel mai mare potențial de creare de noi locuri de muncă“, a adăugat Mihai Moia.

Altă viziune strategică

Potrivit asociației, viziunea strategică în ceea ce priveşte fondul de clădiri trebuie să pună accent în primul rând pe reducerea consumului de energie prin eliminarea pierderilor de energie, lucru care se poate face, în primul rând, prin renovarea clădirilor, precum şi pe îmbunătăţirea calităţii vieţii şi scoaterea din sărăcie energetică a unui segment cât mai mare din populaţie. De mai mulţi ani, România nu are un program de finanţare dedicat renovării aprofundate a caselor unifamiliale, iar acest lucru trebuie să devină o prioritate pe termen scurt atât în cadrul Strategiei naţionale de renovare a clădirilor, cât şi în cadrul politicilor la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului înconjurător şi schimbărilor climatice. De aceea, Asociaţia ROENEF a solicitat Ministerului Mediului revizuirea priorităţilor de finanţare în cadrul politicii naţionale de protecţie a mediului şi a schimbărilor climatice, precum şi  lansarea unui program de finanţare pentru renovarea aprofundată a caselor unifamiliale prin utilizarea unor soluții tehnice extinse și moderne care conduc la creșterea performanței energetice a clădirilor.