Logo
Imprimă această pagină

Apa reziduală din orașe, reutilizată pentru irigații

Odată cu schimbările climatice, care sunt din ce în ce mai evidente și mai supărătoare, irigațiile devin tot mai necesare. Din cauza reducerii cantităților de precipitații, corelată cu creșterea temperaturilor medii și a numărului de zile consecutive fără ploaie în perioada de vegetație a principalelor culturi agricole, irigațiile încep să devină o urgentă necesitate. Dar, pe de altă parte, și obținerea apei necesare este, de multe ori, o problemă. În această situație s-a impus o nouă abordare a problemei, pas pe care Consiliul European l-a făcut la sfârșitul lunii iunie.

Adaptare la schimbările climatice

Consiliul European a convenit asupra principiilor generale ale unui regulament prin care devine mai ușor ca apele urbane reziduale să fie utilizate pentru irigații agricole. Aceste norme noi vor ajuta Europa să se adapteze la consecințele schimbărilor climatice. Regulamentul respectă pe deplin principiile economiei circulare și va avea ca efect mărirea cantității de apă disponibile și încurajarea utilizării eficiente a acesteia. Dacă se asigură disponibilitatea unor cantități suficiente de apă pentru irigarea câmpurilor, în special în timpul valurilor de căldură și al secetelor grave, se poate contribui la prevenirea pierderilor de recolte și a penuriilor de alimente. Propunerea conține cerințe stricte în ceea ce privește calitatea apelor recuperate și monitorizarea acestei calități, astfel încât să se garanteze că sunt protejate atât sănătatea oamenilor și a animalelor, cât și mediul.

Statele membre vor să se asigure că cerințele stabilite în regulament continuă să se bazeze pe cele mai recente dovezi științifice disponibile. Ele au inclus, așadar, o clauză prin care Comisia este obligată să analizeze dacă este necesar să se revizuiască cerințele minime ale calității apelor recuperate, pe baza rezultatelor unei evaluări a punerii în aplicare a regulamentului sau ori de câte ori noile cunoștințe tehnice și științifice impun acest lucru.

Ultimele prevederi în acest sens au fost adoptate de către CE la 28 mai 2018, în cadrul măsurilor de realizare a obiectivelor din Planul de acțiune pentru economia circulară. Atunci au fost stabilite și cerințele minime pentru reutilizarea apelor reziduale. Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la propunere la 12 februarie 2019.

„Apa este o resursă prețioasă. Astăzi s-a făcut un pas important în direcția introducerii unor norme noi care ne vor permite să recuperăm apa într-un mod sigur pentru oameni și animale și bun pentru mediu. E bine să stabilim standarde minime armonizate în ceea ce privește calitatea apei recuperate și monitorizarea conformității pentru ca fermierii noștri să poată utiliza apa recuperată. În parte este vorba de a învăța din experiența unor state membre, care înregistrează succese de zeci de ani în materie de reutilizare a apei“, a comentat dl Ioan Deneș, ministrul român al Apelor și Pădurilor, care a prezidat ședința în care a fost adoptată hotărârea.

Există mai multe state care au o experiență îndelungată și de succes în materie de reutilizare a apei pentru diferite scopuri, inclusiv pentru irigații în agricultură. Acest mod de reutilizare a apei s-a dovedit mai benefic pentru mediu decât metodele alternative de alimentare cu apă, cum ar fi transferurile de apă sau desalinizarea. Noile norme propuse vor fi deosebit de utile în regiunile în care, în ciuda unor măsuri preventive prin care se vizează diminuarea cererii, cererea de apă continuă să fie mai mare decât oferta, se mai spune în expunerea de motive a Hotărârii. Normele existente la nivelul UE în ceea ce privește igiena alimentară vor continua să fie valabile și respectate pe deplin.

Alexandru GRIGORIEV

Articole înrudite

Articole recente - Lumea Satului

Revista Lumea Satului