Adama Sultan iulie 2020
update 18 Sep 2020

Afaceri care înnobilează

  • Publicat în Editorial

Degeaba încercăm să ne arătăm cu degetul la tot pasul de parcă am fi paria lumii europene, că valorile, plac sau nu, demonstrează la fiece pas contrariul. Idei, măsuri, acţiuni, lansate şi chiar puse în practică de reprezentanţi ai lumii politice, au lăsat de multe ori să se creadă că nu ne putem autoadministra şi, cu atât mai mult, să creăm ceva în lumea noastră fără capital străin.

Chiar dacă nu există voinţă politică, la care se face deseori referire, necesară iniţierii unor măsuri constructive pe domenii, un cadru legislativ care să stimuleze iniţiativa autohtonă, un sistem bancar încurajator şi structuri capabile să fluidizeze absorbţia fondurilor europene, sunt totuşi oameni de afaceri care dovedesc că se poate şi în absenţa acestora. Încerc să realizez câte s-ar fi putut face în cei mai bine de douăzeci de ani dacă ar fi fost con­sens între decidenţi şi oamenii de iniţiativă care, s-a dovedit, nu sunt deloc puţini în ţara asta?!

Ar trebui să fii de rea credinţă să vezi şi să nu recunoşti valorile care se afirmă la tot pasul prin investiţii mai mari sau mai mici, toate creatoare de plusvaloare. Pe de altă parte, ar trebui să manifeşti prea mare îngăduinţă să vezi, să simţi câte fapte se... făptuiesc de inşi care se îmbogăţesc peste noapte sub masca iniţiativei private, eludând legile şi să nu-ţi doreşti a se face ordine în economie. Nu pentru că am vrea „să moară şi capra vecinului“, ci doar pentru a se aşeza lucrurile pe stâncă de granit, nu pe nisipuri mişcătoare.

Dar să lăsăm aceste fapte... nefaste în seama celor care, sper, şi-au propus să aşeze lucrurile în ordine. Că, de: „Nimeni nu-i mai presus de lege“.

Port în minte câteva iniţiative private, recent descoperite pe meleagurile noastre care m-au convins odată în plus, dacă mai era nevoie, de capacitatea românilor de a valorifica tot ce au în preajmă şi le este la îndemână.

Fără îndoială, aţi auzit de turism rural, agroturism şi, mai nou, de oenoturism, un mod de-a dreptul fără egal în a desfăta suflete după un drum al vinului de la buturuga de viţă de vie la un pahar de vin bun. Apoi, despre micii gospodari şi meşteri populari care fac să nu dispară seminţia neamului spre deliciul unei lumi întregi de aici şi de oriunde. Crescători de animale din mai toată „grădina carpatină“ şi produsele lor fără seamăn la gust şi aspect, ferme mai mari sau mai mici de la Dunăre şi Mare până în vârf de munte, toate fac să existe un echilibru în tot şi să avem a îndestula suflete material şi spiritual.

Iată adevărate afaceri care nu pot decât să înnobileze nu doar oameni, ci un neam întreg. Încercaţi să le descoperiţi fiindcă vă sunt mai aproape decât nisipurile de aur, plajele turceşti sau oricare din tărâmurile acestei lumi tentante. Este un îndemn şi pentru cei cu pâinea şi cuţitul care ar putea sprijini iniţiative menite a valorifica atâtea locuri şi lucruri minunate pe care le are ţara. Şi nu doar atât.

Ion BANU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.9, 1-15 MAI 2013