Adama Sultan iulie 2020
update 25 Sep 2020

Mult stimate şi iubite...

  • Publicat în Editorial

Cu siguranţă vă mai amintiţi acest mod de... adresare din vremurile de acum mai bine de două decenii. Mi-a revenit în minte comportamentul linguşitor al vremurilor respective cu prilejul unei recente întâlniri la nivelul conducerii unui minister la care participau reprezentanţi nu doar ai instituţiei respective, ci şi ai unor structuri profesionale din teritoriu. De la aceştia din urmă se aşteptau poziţii ferme şi propuneri menite a pune în valoare potenţialul uman şi material al domeniului. Cei mai mulţi s-au rezumat însă la a elogia „eforturile“ şefilor întru prosperitatea alegătorilor, ignorând adevăratele probleme cu care se confruntă cei pe care, chipurile, îi reprezintă. De, e confortabil să te pui bine cu... stăpânirea.

Câte probleme serioase n-ar fi fost de abordat?! Câte lucruri ar fi putut fi puse pe adevăratul lor făgaş dacă abordările ar fi fost principiale, unele măsuri chiar criticate, propunerile serioase, iar dezbaterile constructive?!

Revenind mai la ale noastre, adică pe la ale agriculturii, o asemenea întâlnire ar trebui salutată de autorităţi chiar şi atunci când punctele de vedere nu converg. Contradicţiile duc la progres. Precum investiţiile.

Am în minte, apropo de investiţii, câteva aspecte care nicicum nu conduc la performanţă, oricâte motivaţii ar exista în sprijinul lor. De pildă, imensele sume alocate pentru acoperirea pierderilor unor unităţi de cercetare – 43 milioane de euro în 2010, acordate unui număr de 55 unităţi. Fără îndoială că ele erau necesare într-o primă fază pentru capitalizare şi menţinerea acestor structuri la un nivel de la care să poată oferi agriculturii soluţii pentru performanţă. Dar să investeşti bani publici fără să soliciţi un program de măsuri care să ofere siguranţa că investiţia în acoperirea pierderilor acestor unităţi este de natură a conduce la o activitate eficientă mi se pare o totală lipsă de responsabilitate. Aşa se face că în 2011 s-au mai investit alţi 7,3 milioane de euro pentru 43 de unităţi, unele regăsindu-se în ambele tranşe, destinaţia acestor sume fiind aceeaşi: acoperirea pierderilor.

Am auzit voci, cărora nu pot să nu le dau dreptate, care judecă astfel de măsuri ca fiind, cel puţin în parte, de natură a nu stimula performanţa, ci dimpotrivă. M-am bucurat însă să aflu că sunt şi staţiuni şi institute de cercetare care performează şi ca urmare n-au beneficiat de... stimulente financiare. Printre acestea se află ICDCPT Fundulea, IBNA Baloteşti, ICDCCSZ Braşov, unităţi care oricând pot fi prezenţe notabile cel puţin la nivel european. Deci, se poate. Şi acolo unde se poate trebuie investit. Din păcate, nu aşa se întâmplă.

Sigur, sunt şi alte aspecte asupra cărora ar trebui să mai medităm, dar şi priorităţi care se impun a fi abordate cu responsabilitate de către guvernanţi în cooperare necondiţionată, aş spune, cu potenţialii beneficiari ai acestora. Şi câte nu sunt! Printre ele cercetarea şi învăţământul agricol, infrastructura, irigaţiile, organizarea terenurilor agricole, consolidarea structurilor profesionale etc. Toate însă trebuie luate în dezbatere serioasă, faţă-n faţă cu autorităţile care nu trebuie... slăvite, ci angrenate în procesele de construcţie şi reconstrucţie, de organizare şi reorganizare şi determinate a lua cele mai pertinente măsuri. Vremea linguşelilor ar fi trebuit să apună de mult. Expresii precum ,,mult stimate şi iubite conducător“ sunt demult perimate. Abordarea de-acum trebuie să fie cu totul alta. Elegantă, obiectivă, dar fermă. Întru bunăstarea naţiunii.

Editorial
Ion Banu
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.2, 16-31 IANUARIE 2013