cemrom doloflor
update 22 May 2018

Democraţia naşte monştri?!

  • Publicat în Editorial

Urmăream zilele trecute, ca mai tot românul, revolta maselor ca reacţie la aşa-zisa fărădelege guvernamentală. Fără îndoială, a fost o gafă actul, dar mai cu seamă modalitatea promovării Ordonanţei cu pricina, document ce a incitat la revoltă. Sute de mii de oameni au ieşit în stradă ca semn al trezirii neamului din „somnul care naşte monştri“ – cum aveam să aud tot mai des spunându-se în aceste zile.

Priorităţile noului Cabinet, salutat la instalare de mulţi români, ar fi trebuit să fie cu totul altele. Cu siguranţă nu este o noutate dacă încep cu Bugetul pe 2017, dar şi alte acte normative prin care să se legifereze punerea în practică a promisiunilor din campania electorală. Apoi, cred că mai importantă ar fi fost, printre altele, modificarea legislaţiei privind activitatea Finanţelor Publice şi a instituţiilor din subordine care la rându-le au generat monştri, spun agenţii economici. Adică inşi care mai degrabă îngroapă iniţiativa privată decât s-o stimuleze întru propăşirea ei spre binele tuturor.

Referitor la acest ultim subiect am auzit multe comentarii faţă de care nu am argumente a le contra­zice. De pildă, „hoarde întregi de zapcii invadează mai cu seamă micile afaceri de unde nu pleacă fără să-şi ia zeciuiala, legal sau nu, în vreme ce marii afacerişti din piaţă sunt ocoliţi în urma intervenţiilor la nivel înalt, inclusiv a ambasadorilor ţărilor din care afacerile respective provin. Ei sunt apăraţi, pe noi cine ne apără?! Acolo sunt banii aceia mulţi care ar trebui să se regăsească în bugetul statului, acolo şi la cei care i-au furat fără ruşine și pe care Guvernul ar vrea acum să-i scape de răspundere pentru faptele lor.“

În ceea ce mă priveşte, nu pot crede că cineva ar îndrăzni să procedeze în afara legii. Cred, totuşi, că o bună parte dintre inspectorii ANAF fac exces de zel, neluând în calcul faptul că măsurile extreme pot scoate din circuitul economic firme care aduc plusvaloare, creează locuri de muncă, cu consecinţe pe termen lung inclusiv şi mai ales asupra bugetului consolidat al statului.

Fără îndoială, nu pot fi tolerate nici actele prin care se încearcă eludarea statului, numai că trebuie făcută distincţie între tendinţa vădită de fraudă şi omisiune, greşeală generată de necunoaştere etc., aspecte care ar putea fi îndreptate printr-o îndrumare profesională, iar după aceea aplicate sancţiuni. Aşadar, inspectorii respectivi ar trebui să-şi desfăşoare activitatea mai întâi ca organe de îndrumare şi mai apoi de control şi numai după aceea să procedeze la sancţionarea îndărătniciei privind respectarea legii.

Iată aşadar, asupra căror aspecte ar trebui să-şi îndrepte atenţia diriguitorii ţării. Democraţia prost înţeleasă, interesele de grup, acte normative neancorate în realitate, lipsa de viziune privind dezvoltarea pe termen lung, dar şi aparenta linişte a populaţiei dă răgaz naşterii monştrilor la care făceau referire demonstranţii zilele trecute, stare de lucruri care se pare că „i-a trezit“ pe români. Sper să se trezească şi cei din fruntea lor. Altfel…

Altfel n-o s-avem linişte şi nu e bine. Poate că n-ar fi rău să punem punct şi s-o luăm de la capăt.

Ion Banu

Revista Lumea Satului nr. 4, 16-28 februarie 2017 – pag. 5