reclama youtube lumeasatuluitv
update 26 Sep 2022

Creșterea puilor de fazan în hale și în volierele de stocaj

Fazaneria Ghimpați din cadrul Ocolului Silvic Ghimpați, Direcția Silvică Giurgiu, este una dintre puținele rămase în țară. Cei care au în vedere înființarea unei crescătorii de fazani se pot raporta la modelul implementat acolo, îl pot readapta și dimensiona la propria capacitate economică. Pentru a veni în sprijinul celor care se gândesc la această afacere, inginerii Mihai Tache și Petre Gărgărea de la Fazaneria Ghimpați ne-au pus la dispoziție un material tehnic informativ.

Condiții necesare pentru puii de câteva zile

Pentru creșterea puilor în hale este necesară dotarea boxelor cu eleveuze, hrănitori și adăpători. Pentru creșterea puilor de fazan în hale cu boxe și eleveuze este necesar ca boxele să fie curățate și dezinfectate cu 2­3 de zile înainte de introducerea fiecărei serii de pui. Boxele pentru creșterea puilor au dimensiunile de 4 x 4 m. În fiecare boxă se montează o eleveuză electrică, plasată în centrul geometric al boxei. În interiorul halei de pui trebuie asigurată permanent o temperatură de 20­25°C. În primele zile, sub eleveuze temperatura trebuie să se mențină constantă și la nivelul de 33­35°C, măsurată sub centrul eleveuzei și la 5 cm de la sol. Ferestrele boxelor se vopsesc, de regulă, în roșu sau se acoperă cu hârtie pentru a crea semilumină, inducând astfel o stare de liniște puilor. Așternutul din interiorul boxelor poate fi format din coji de floarea­soarelui, paie de orz sau talaj cu firul subțire, de tipul celui pentru ambalaj. Atenție: talajul de foioase este dăunător! Stratul de așternut trebuie să fie de cel puțin 7 cm grosime, indiferent de natura lui. Condiția principală este ca așternutul să fie uscat și fără mucegai! Într­o boxă se introduc la început 350 de pui de o zi. În primele 3­4 de zile puii se țin pe un spațiu redus către centrul boxei, amenajat suplimentar cu ajutorul unui cerc de carton (P.F.L.) sub eleveuză, pentru a beneficia de căldură uniformă. După această perioadă, cercul se îndepărtează pentru ca puii să poată beneficia de spațiul întregii boxe. Colțurile boxelor se rotunjesc cu ajutorul unor bucăți de carton sau tablă, în scopul de a evita moartea puilor prin sufocare în colțuri. În zilele călduroase se deschid trapele din pereți pentru ca puii să poată ieși în volierele de creștere, însă numai după ce puii au împlinit vârsta de 6­7 zile. Puii se cresc în hale până la 45 de zile, după care sunt mutați în volierele de stocaj.

Semicaptivitatea într-un mediu apropiat de cel natural

Este recomandată cultivarea grădinilor de creștere cu lucernă, trifoi, ovăz, mei, în așa fel încât la ieșirea puilor din boxe aceștia să găsească o vegetație abundentă în grădinile de creștere din imediata apropiere. Volierele de stocaj sunt suprafețe împrejmuite și acoperite în care se introduc puii de fazan trecuți de 45 de zile, cu scopul de a fi crescuți până la valorificare. Acestea trebuie să aibă suprafața cuprinsă între 0,5­1 ha fiecare. Volierele de stocaj trebuie să ofere condiții cât mai variate și cât mai apropiate de cele naturale pentru creșterea și menținerea puilor în semicaptivitate. În acest sens, recomandăm ca pe suprafața solului în voliere să se cultive lucernă, sorg, porumb, floarea-soarelui și varză furajeră, care au perioada de vegetație diferită și vor asigura adăpostul și hrana naturală complementară pentru o lungă perioadă de timp. Perimetrul interior al volierelor de stocaj trebuie să fie cultivat cu porumb și sorg pe o bandă de 4­8 m, care să determine aterizarea fazanilor înainte de lovirea și accidentarea acestora de gardul perimetral de plasă de sârmă. Împrejmuirea, ca și acoperișul volierelor de stocaj se pot face din plasă de sârmă până la înălțimea de cel puțin 2 m. O înălțime mai mică stânjenește serios executarea lucrărilor agricole cu mijloace mecanizate.

Măsuri de protejare a volierelor

Plasa pentru împrejmuire trebuie să aibă ochiurile de 2,5 cm x 2,5 cm și să fie îngropată 30 cm în pământ pentru a opri pătrunderea răpitoarelor cu păr. Plasa de acoperire trebuie să aibă ochiurile hexagonale cu latura de 5 cm, bine încheiată, pentru a se evita evadarea fazanilor sau pătrunderea animalelor răpitoare (cu pene sau cu păr). Numărul puilor de fazan introduși în volieră trebuie să fie în raport cu suprafața acesteia, pentru că pentru fiecare fazan trebuie să se asigure o suprafață de minimum 5 mp în voliera de stocaj. În interiorul volierelor de stocaj se amenajează adăposturi cu acoperișul într-o singură pantă sub care se amplasează hrănitorile și adăpătorile. Instrucțiunile și experiența cer să se amenajeze cel puțin câte o hrănitoare și o adăpătoare pentru fiecare sută de fazani din volieră. În volierele de stocaj se așază din loc în loc grămezi de nisip cu cenușă pentru scăldatul puilor. În timpul iernii, în perioadele când cade multă zăpadă care mai are și tendința de a se lipi de plasa de acoperire, aceasta va fi scuturată în mod obligatoriu de echipe de muncitori, pentru a nu ceda sub greutatea zăpezii. Pentru prevenirea picajului, la introducerea puilor în stocaj se taie 3­4 mm din mandibula superioară a ciocului folosind instrumente speciale și se montează ochelari de plastic. În fiecare volieră se amenajează un tunel de prindere a fazanilor în vederea ambalării și livrării lor, de regulă într-unul dintre colțuri, cel mai apropiat de drumurile interioare.

Laura ZMARANDA

Reguli de înființare a unei crescătorii de fazani

Articolul de față este dedicat celor care vor să înceapă o afacere în agricultură și s-au gândit la înființarea unei crescătorii de fazani. Recomandările vin din partea inginerilor Petre Gărgărea și Mihai Tache de la Fazaneria Gimpați Giurgiu. Ce reguli se aplică în cazul înființării unei crescătorii de fazani?

Condiții de amplasare

Creșterea intensivă a fazanilor s-a impus ca o necesitate datorită solicitărilor tot mai mari din partea vânătorilor, dar și a factorilor nefavorabili înmulțirii naturale a vânatului (în general, factori de origine antropică). Materialul biologic destinat populării fondurilor de vânătoare se produce, de obicei, în ferme specializate, așa cum este și Crescătoria de fazani Ghimpați, în condiții controlate și cu eficiență ridicată. Este recomandat ca înființarea crescătoriilor de fazani să se facă într-o zonă forestieră (pe cât posibil), ferită de vânturi și unde solul să fie cât mai permeabil. Crescătoria trebuie să fie cât mai departe de localități sau alte ferme de păsări, dar în același timp cât mai aproape de arterele de circulație. Creșterea fazanilor în captivitate presupune în primul rând asigurarea unor condiții de creștere și de dezvoltare a puilor, cât mai apropiate de mediul natural. În acest context sunt necesare:

fazani pui

– asigurarea unui mozaic de culturi în volierele de stocaj, astfel încât puii să găsească o vegetație diversă, fragedă și abundentă;

– administrarea de furaje combinate cât mai aproape de necesitățile naturale ale speciei;

– asigurarea unei densități corespunzătoare creșterii fazanilor, în fiecare etapă a vieții lor. Menționăm faptul că pentru stocarea și creșterea unui fazan tehnologic sunt necesari 5 mp/exemplu, numai așa avem premisele că va ajunge la o conformație fizică corespunzătoare speciei. Dacă în trecut (în perioada anilor ’30-’69) obținerea puilor de fazan se realiza pe cale seminaturală (la cloști), în prezent aceasta se realizează folosindu-se instalații performante, cu randament ridicat la incubare/eclozare.

Etapele procesului tehnologic

fazani eclozor

O crescătorie de fazani are mai multe sectoare.

Filtrul sanitar, amplasat la intrarea în crescătorie, este dotat cu vestiare, dușuri și toalete unde personalul fazaneriei și vizitatorii își schimbă încălțămintea și îmbrăcămintea (în mod obligatoriu). Mijloacele de transport care intră în fazanerie (sub orice motiv) sunt obligate să treacă cu roțile printr-un bazin special amenajat, unde o soluție dezinfectantă le spală.

Sectorul de reproducere este zonă din interiorul fermei, special amenajată sub formă de compartimente, unde sunt ținuți fazanii selecționați (masculi și femele) pe perioada reproducerii. În fiecare compartiment se introduc câte 1 cocoș și 6 făzănițe.

Stația de incubație este organizată pe mai multe compartimente/camere, cu destinații funcționale diferite, și anume: camera de primit ouă; camera de selectat și examinat ouă; sala de incubație a ouălor; sala de eclozat pui.

fazani statia de incubatie

Sectorul de creștere a puilor este reprezentat prin halele de creștere a puilor de la vârsta de 1 zi până la vârsta de 45 de zile. Halele sunt compartimentate în boxe cărora le corespunde câte o volieră de creștere a puilor, în exteriorul clădirii, numite și „grădini de creștere a puilor“.

Volierele de stocaj reprezintă acele construcții aflate sub cerul liber, sub forma unor cuști de mari dimensiuni, construite din plase de sârmă și/sau plastic, sprijinite pe stâlpi interiori de lemn sau metal, ranforsate cu ancore de metal către interior și exterior, în care sunt transferați puii de la hala de creștere (la vârstă de 45 zile), în scopul creșterii și definitivării lor ca formă, dimensiuni, coloratură și abilități de zbor și unde sunt ținuți până la valorificare.

fazani voliera de stocaj

Laura Zmaranda