Lumea Satului

Lumea Satului

Medicina veterinară este ştiinţa medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului.

Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi funcționează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.

Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică, organizarea şi funcţionarea fiind realizate pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei, având la bază Legea nr. 160/1998, cu modificările și completările ulterioare, act normativ prin care se legiferează organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar pe teritoriul României.

La finele anului 2022, în evidenţa Colegiului Medicilor Veterinari, Filiala judeţului Sibiu, se regăsesc 214 de medici veterinari în activitate, din care un număr de 40 profesează în sectorul de stat, 40 sunt titulari de cabinete medicale veterinare individuale sau în cadrul unor societăți comerciale de profil și care au concesionat cu DSVSA Sibiu prestarea unor acțiuni cuprinse în Programul strategic al acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a animalelor, a acţiunilor de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, 43 de medici sunt proprietari de unităţi medicale veterinare private (spital, clinici, cabinete de asistență și farmacii) şi 91 de medici sunt angajaţi în unităţi medicale, unităţi economice, administrative sau în învăţământ.

În Registrul Unităţiilor Medicale Veterinare al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu sunt înregistrate 49 de cabinete medicale veterinare care acoperă activitatea a 54 de circumscripţii sanitare veterinare concesionate, un spital, două clinici și 32 de cabinete medicale de asistenţă, 10 cabinete medicale de consultanţă şi 17 unităţi farmaceutice private, care au titulari medici veterinari cu liberă practică.

În acest context, medicii veterinari, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, îşi propun permanent să îşi organizeze mai bine  activitatea, să răspundă eficient şi profesional la solicitările celor mai apropiaţi parteneri al lor, crescătorii de animale şi operatorii din domeniul producerii, procesării şi valorificării produselor alimentare.

Anual, personalul sanitar veterinar în activitate gestionează din punct de vedere sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări), animale de companie, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti, animale existente în zona silvatică, în grădina zoologică etc.).

Sunt supravegheate pe traseul lanţului de siguranţă alimentară, iar obiectivele, autorizate sau înregistrate la DSVSA Sibiu, care cuprind unităţi de procesare materii prime de origine animală, depozite alimentare, unităţi de comercializare, unităţi de alimentaţie publică, cantine şcolare şi sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unităţi specifice, de procesare şi comercializare produse de origine animală.

De asemenea, sunt supravegheaţi producători individuali, înregistraţi, care valorifică producţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, precum şi alte unităţi cu profil zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu.

Prioritatea serviciilor sanitare veterinare de stat şi private constă în promovarea politicilor naţionale în domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor, sănătatea publică, protecţia şi bunăstarea animalelor, protecţia mediului, siguranţa alimentelor şi monitorizarea crescătorilor de animale şi a operatorilor din industria alimentară şi, nu în ultimul rând, a consumatorilor de aceste bunuri.

Noua conducere a Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, aleasă prin vot democratic în cadrul adunării generale desfăşurate la data de 19.09.2022, prin serviciile veterinare din judeţ, are ca obiectiv, prioritar, creşterea calităţii actului medical veterinar prin care să se asigure o gamă largă de servicii de specialitate, conforme legislaţiei europene transpusă în legislația națională, în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor sau în domeniul procesării, depozitării şi valorificării produselor de origine animală, prin:

- Reprezentarea cu cinste şi onoare a profesiei în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice de la nivel judeţean şi naţional.

- Implementarea şi menţinerea unei structuri organizatorice, conform OUG nr. 42/2014 şi Legii nr. 160/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ca principal instrument în realizarea obiectivelor prestabilite.

- Disponibilitate privind ducerea la îndeplinire a ordinelor, hotărârilor, deciziilor, reglementărilor şi instrucţiunilor emise de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Medicilor Veterinari.

- Implementarea bunelor practici prin preluarea unor noi metode şi proceduri din domeniul managementului strategic şi de gestionare a resurselor umane şi financiare.

- Implementarea unei abordări eficiente în privinţa însuşirii și comunicării către cei interesați a informaţiilor de interes general, a actelor normative componente din legislaţia specifică, a programelor şi strategiilor propuse de autoritatea veterinară şi de conducerea centrală a CMVRO.

- Îmbunătăţirea procedurilor de evaluare şi control în domeniul sanitar veterinar prin promovarea unui sistem de informare, educare şi consultanţă de specialitate a operatorilor economici, care să genereze creşterea calităţii activităţilor şi a serviciilor.

- Sprijin eficient în realizarea operaţiunilor de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, prin acţiuni de supraveghere clinică a bolilor, vaccinări imunoprofilactice, tratamente profilactice şi curative antiparazitare şi analize de laborator, conform programelor şi a graficelor stabilite.

- Implicarea efectivă pentru implementarea actelor normative privind activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor, pentru o mai bună gestionare a bazei de date şi a sistemului de acordare a subvenţiilor.

- Preocupare permanentă pentru respectarea clauzelor stipulate în contractele de concesiune, în contractele cu proprietarii exploataţiilor comerciale cu animale şi păsări şi alte relaţii contractuale, încheiate de medicii veterinari cu liberă practică, clauze care se referă, în principal, la sprijinul ce trebuie acordat de angajator pentru realizarea acţiunilor contractate.

- Monitorizarea modului cum se respectă normele privind circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, utilizarea medicamentelor, în special a antibioticelor şi produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora, notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii.

- Susţinerea programului de perfecţionare permanentă în domeniul sanitar-veterinar, prin participarea medicilor veterinari la pregătiri profesionale de profil, instruiri la nivel central şi local, la conferinţe şi simpozioane etc.

- Sprijinirea constantă a autorităţilor publice locale în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei şi a animalelor, în promovarea produselor tradiţionale şi susținerea implementării proiectelor de dezvoltare locală.

- Comunicarea şi colaborarea cu instituţiile administraţiei centrale, judeţene, cu alte autorităţi locale, cu asociaţii profesionale şi alte organizaţii civice, având drept scop integrarea activităţii sanitare veterinare în ansamblul dezvoltării economice şi sociale pe plan local şi naţional.

- În exercitarea profesiei de medic veterinar, pe lângă obiectivele menţionate se regăsesc şi alte obligaţii şi responsabilităţi stipulate în acte normative sau care sunt identificate în activitatea curentă, activități pentru care medicii veterinari, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, se angajează să le realizeze cu profesionalism şi exigenţă, având garanţia spijinului conducerii Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari, a conducerii ANSVSA şi DSVSA judeţeană, a operatorilor economici din domeniul creşterii animalelor şi alimentar, a autorităţiilor locale, a asociaţiilor profesionale şi a altor autorităţi şi organisme competente.

Pentru ca profesia noastră să-şi realizeze menirea, se impune să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

Dr. Ioan Viorel PENŢEA – Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

Semn că tradiția păstoritului este una ce se simte și se transmite din generație în generație, Constantin Oloer, un tânăr de 23 de ani din Bosanci, județul Suceava, coordonează stâna familiei cu o maturitate și inteligență ce nu au cum să nu te cucerească, împreună cu părinții și cei trei frați. Suceveanul a decis să ducă mai departe încă o generație obiceiurile și rețetele păstrate de la străbunici, deținând o fermă zootehnică cu un efectiv de 300 de oi din rasa Țurcană.

Fermier de generație nouă

„Ferma pe care o susținem este una zootehnică, de ovine rasa Țurcană, având un efectiv de 300 oi și o suprafață de 15 ha de pășune. De asemenea, este susținută de o microfermă vegetală cu culturi de lucernă, trifoi, porumb, grâu și cartof, bazată pe asolamente. Povestea fermei noastre are o mică istorie, cu câteva generații în spate, fiind lăsată din tată în fiu cu obiceiuri și rețete păstrate de la străbunici. Am început să dezvoltăm ferma de la zero și înaintăm cu pași micuți. Nu am accesat fonduri europene, dar urmăresc pe viitor. Privind tehnologizarea fermei, am investit în principalele nevoi ale acesteia: o fântână, o stână, un adăpost pentru oi, un fânar pentru baloți, dar și panouri fotovoltaice pentru păstrarea brânzei la rece. Lipsa forței de muncă și a tehnologizării în acest domeniu își pun amprenta în creșterea efortului celor care susțin ferma“, specifică Constantin Oloer, crescător de ovine din județul Suceava.

Beatrice Alexandra MODIGA

În 2023, Agricultura din România a continuat să traverseze o perioadă plină de provocări, unele cu un impact semnificativ: prețul oscilant al cerealelor, perioade secetoase în anumite zone, producție oscilantă pentru toate culturile, provocări pe care le vom întâlni și în următorul sezon agricol.

Buruienile sunt plante fără valoare economică atunci când sunt întâlnite în culturi și reduc producția. Buruienile consumă apa și nutrienții din sol în detrimentul plantelor cultivate. De asemenea, acestea reduc spațiul care revine plantelor cultivate, le umbresc, determină scăderea temperaturii la suprafața solului. Într-un lan în care sunt buruieni, plantele cresc mai firave, au rezistență mai mică la cădere, fructifică mai slab și devin sensibile la atacurile de boli și dăunători.

Combaterea buruienilor este principala lucrare de îngrijire din cultura cerealelor păioase. Din cercetările Corteva Agriscience, pierderile de producție în cazul culturii de grâu din cauza concurenței buruienilor sunt de aproximativ  10 – 20%, dar pot ajunge în situații extreme până la 60 – 70%.

O importanță deosebită trebuie acordată loturilor semincere de cereale -  acestea vor trebui menținute curate de principalele buruieni graminee (iarba vântului, ovăscior, obsigă), care cauzează nu numai pierderi cantitative de producție, dar și refuzul certificării acestora.

Pallas™ 75 WG și Floramix™ pe bază de pyroxsulam, sunt cele mai cunoscute și utilizate erbicide de pe piața românească pentru combaterea celor mai importante buruieni graminee din cultura grâului: iarba vântului (Apera spica-venti), ovăscior (Avena fatua), obsigă (Bromus spp.). Cele 2 produse au spectru complet, combătând pe lângă buruienile de mai sus și alte buruieni graminee care au început să fie prezente în România, cum ar fi: coada vulpii (Alopecurus myosuroides), lolium (Lolium spp.), vulpia (Vulpia myuros) – in stadii mici de dezvoltare.

Un alt avantaj al celor doua produse Pallas™ 75 WG și Floramix™ îl constituie combaterea samulastrei de orz din culturile de grâu, avantaj care evită situația declasării loturilor semincere de grâu din cauza impurităților cu orz.

Din cercetările interne Corteva, cele 2 produse au eficacitatea cea mai ridicată în combaterea buruienilor graminee, mai sus menționate, din cultura de grâu. Acest lucru este confirmat și de către fermieri prin utilizarea lor ca primă opțiune. Chiar și în anii cu potențial de producție mai mic, fermierii trebuie să-și mențină curate culturile, în special loturile semincere, evitând declasarea lor și răspândirea acestor buruieni problemă.


Pe lângă combaterea excelentă a buruienilor graminee din culturile de grâu, erbicidele Pallas™ 75 WG și Floramix™, erbicide cu spectru combinat, combat și o gamă largă de buruieni dicotiledonate, având o eficacitate foarte mare în combaterea unor buruieni problemă, cum ar fi: mușețelul (Matricaria spp.), turița (Galium aparine), veronica (Veronica spp.) și chiar macul (Papaver rhoeas), în cazul produsului Floramix™.

Eficacitatea erbicidului PallasTM 75 WG

Eficacitatea erbicidului PallasTM 75 WG

Erbicidele Pallas™ 75 WG și Floramix™ sunt erbicide de ultimă generație, cu formulare granulară, recomandate a fi folosite în doze mici (110-260 g/Ha). Au o fereastră largă de aplicare, putând fi aplicate începând cu stadiul de 2 frunze (BBCH12) până la internodul al doilea al culturii (BBCH32). Erbicidele Pallas™ 75 WG și Floramix™ se recomandă a fi aplicate numai împreună cu adjuvantul Dassoil în doză de 0.5 respectiv 0.6 L/Ha

Erbicidele Pallas™ 75 WG și Floramix™ aplicate în conformitate cu recomandările din etichetă și materialele de promovare, au o selectivitate foarte bună pentru cultura de grâu și nu afectează culturile care se înființează după cultura de grâu tratată cu aceste produse, chiar în condiții de secetă extremă și în situațiile în care s-au efectuat lucrări minime ale solului.

Pentru a nu oferi nicio șansă buruienilor și a obține producții ridicate, vă recomandăm utilizarea erbicidelor Pallas™ 75 WG și Floramix™, erbicide cu cel mai larg spectru de combatere a buruienilor graminee și cu frunză lată din culturile de grâu.

Alexandra Petcuci - Category Marketing Manager Herbicides Corteva Agriscience Romania & Moldova


VIDEO - Testimonial Pallas™ & Floramix™ - Alexandra Petcuci, CMM ErbicideAplicarea corectă a îngrășămintelor granulate este o verigă esențială în tehnologia de cultivare intensivă a plantelor.

Erorile de aplicare trebuie evitate întotdeauna pentru a maximiza potențialul de producție și pentru a distribui în mod optim nutrienții, mai ales când prețurile la îngrășăminte și cereale sunt mari.

Atunci cand erorile de aplicare sunt vizibile, ați pierdut deja o parte din producție. Erorile de aplicare recunoscute vizual sunt abateri de peste 30% de la medie. Astfel de erori de aplicare > 30%, de exemplu, produc o pierdere a producției între 3-11% la orzul de toamna (conform Zimmermann 1983).

Factori care trebuie luați în considerare pentru a minimiza erorile de aplicare sunt:

  • Calitatea îngrășămintelor:

- Granulatia, duritatea, conținutul de nutrienți, forma granulelor

- La îngrășămintele complex (toți nutrienții în aceiași granulă):

o Nu numai granulele trebuie distribuite uniform, ci și nutrienții

o Nu există segregare în timpul manipulării și transportului

- Densitatea ridicată în vrac :

o Permite lățimi mari de aplicare

o Influența factorilor perturbatori (de exemplu, vântul) este mai mică

  • Distribuitorul de îngrășăminte:

- Starea utilajului de împrăștiat îngrășăminte (uzură și curățenie)

- Setările utilajului (de exemplu, lățimea de aplicare, înălțimea și unghiul paletelor)

- Faceți testul de calibrare și verificați tiparul de aplicare

  • Factori externi:

- Vânt

- Înclinația terenului

Gama de îngrășăminte LAT Nitrogen reprezintă alegerea perfectă pentru fertilizarea culturilor din ferma. 

Echipa de experți agronomi din cadrul LAT Nitrogen (click aici) au dezvoltat programul de planificare a fertilizării NutriGuide® (click aici) . Aceasta este un program digital disponibil pe internet în mod gratuit , care poate gestiona cu ușurință planificarea fertilizării culturilor din fermă. Aplicația web pentru planificarea fertilizării NutriGuide® calculează cantitatea de elemente nutritive necesare pentru culturile din fermă, vă recomandă momentul optim de aplicare, cantitatea de îngrășăminte necesare și cel mai potrivit produs din gama LAT Nitrogen.

Înregistrează-te în mod gratuit și creează planul de fertilizare pentru culturile tale cu ajutorul NutriGuide® .

Conform datelor colectate de Wines of Romania, platformă dedicată în exclusivitate promovării vinului românesc, vinurile autohtone au obținut la concursurile internaționale desfășurate anul trecut peste 500 de medalii, dintre care mai mult de 300 de aur, dublu aur sau diamant. Producătorii români și-au înscris vinurile și au reușit să impresioneze jurații din peste 40 de competiții din Europa, America de Nord și Asia.

Astfel, în topul celor mai premiați producători locali se numără Budureasca, Jidvei și Grupul Vintruvian (Crama DeMatei / Caii de la Letea), fiecare dintre aceștia câștigând anul acesta peste 50 de medalii internaționale. Crama Gîrboiu, Cramele Recaș, Domeniul Coroanei Segarcea și Domeniile Sâmburești au obținut fiecare peste 25 de medalii. De asemenea, pe podiumurile mondiale au urcat în 2023 și alți producători precum Viile Metamorfosis, Domeniul Bogdan, SERVE sau Domeniile Averești.

„Imaginea vinului românesc se construiește pas cu pas, iar concursurile internaționale sunt un mod bun de a ajunge în atenția experților și a jucătorilor cu experiență pe piață. Medaliile nu sunt doar o recunoaștere a calității, ci și un instrument important, care ajută la listarea pe piețele din țara unde se ține concursul, apoi devin un argument de vânzare către consumatorul final. Cu cât participă mai mulți producători din România la cât mai multe concursuri internaționale, cu atât mai repede vom intra în conștiința lumii întregi ca o țară recunoscută pentru vinurile sale. Pentru că, în prezent, trebuie să recunoaștem că doar o mică parte dintre iubitorii de vin știu că România este un producător, ba chiar unul de top“, spune Marinela Ardelean, fondator al platformei Wines of Romania, critic de vin și, la rândul său, jurat în mai multe în concursuri internaționale de vin.

O prezență semnificativă a României s-a înregistrat la Mundus Vini, cel mai important concurs de profil din Germania, unde vinurile românești au obținut, în cele două sesiuni de degustare, un total de 78 de medalii, dintre care 56 de aur și o mare medalie de aur pentru Diamond Selection Fetească Neagră Barrique de la Domeniile Averești. Mai mult, Rhein Riesling Finca Theresia 2018, de la Vinul Partium (Carastelec), a obținut titlul de Best of Riesling. Celelalte medalii au mers către Crama Gîrboiu, Iconic Estate, SERVE, Crama DeMatei, Budureasca, Jidvei, Rasova Wine, Cramele Recaș, Domeniile Alexandrion Rhein 1892, Crama La Salina, Carl Reh Winery, Domaine Vinarte, Viticola Corcova, Unicom Production, Via Viticola, Domeniile Averești, Crama Strunga, Podgoria Silvania, Viti-Pomicola Sâmburești și Domeniile Blaga.

La cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord, Selections Mondiales des Vins, desfășurat în Canada, România a obținut 24 de medalii, iar două dintre vinuri au fost incluse în top 50 vinuri din concurs (dintr-un total de peste 1.500), ambele produse de grupul Vintruvian – Patima după Matei Fetească Neagră și Epiphanie Fetească Neagră, cel din urmă fiind desemnat și cel mai bun vin românesc înscris în concurs.

Mai mult, în cadrul International Wine Challenge Bucharest / Vinarium, cel mai important concurs de profil din România, vinurile românești au reprezentat 59% din cele 1.311 probe participante, iar numărul de medalii obținute a fost de 225, dintre care 6 mari medalii de aur. Au fost premiate, în total, 419 vinuri din 23 de țări.

O altă competiție cu rezultate remarcabile a fost Femmes et Vins du Monde, un concurs anual desfășurat în Monaco, a cărui particularitate este, la fel ca în cazul concursului Sakura (Japonia), faptul că juriul este format în totalitate din femei specializate în oenologie, tehnologie, sommelerie, critică de vin sau comerț specializat. Aici, Marele Premiu și cel mai mare punctaj au fost obținute de Owner's Choice Ana Sauvignon Blanc de la Jidvei, cu 93 de puncte, și nu mai puțin de opt vinuri au câștigat cea mai mare distincție, Nova de Diamant, dintr-un total de 17 asemenea premii. În total, România a câștigat 19 distincții la acest concurs, medaliile mergând către vinuri produse de Jidvei, Navigo și Domeniul Coroanei Segarcea.

România a reușit să facă o impresie bună și la Sakura Japan's Women Wine Awards, obținând 14 medalii (printre care un dublu aur și opt de aur) pentru vinurile de la Budureasca, Cramele Recaș, Avincis, Vinarte, Domeniul Coroanei Segarcea și Lacerta Winery. Nu în ultimul rând, la International Wine Challenge România a obținut 23 de medalii pentru vinurile produse de Jidvei, Cramele Recaș și Alira, iar Concours Mondial du Bruxelles a adăugat bilanțului alte 28 de medalii, dintre care 15 de aur și două Mari Medalii de Aur. (I.B.)

Conceptul de COP este fundamental defectuos din trei motive principale:

În primul rând, semnarea Acordurilor de la Paris a dat speranță naivă că omenirea va aborda frontal problema climatului, zguduind culturi, coduri, interese financiare și mici calcule electorale. Când te uiți la eterogenitatea situațiilor culturale rezultate din istorie, geografie, dar mai ales din diferențe de mijloace și niveluri de dezvoltare, chiar trebuia să fii sincer să crezi ca visul legat de creșterea verde globală este într-adevăr utopic.

În al doilea rând, Acordurile de la Paris nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic și se caracterizează printr-o absență alarmantă a cifrelor. Acestea amintesc de un împrumut între „o bancă și o persoană“ în care cele două părți ar conveni asupra sumei de rambursat („limitați temperatura la 1,5°C“), dar, fără a specifica nici sumele de bani, nici programul de rambursare.

În cele din urmă, principalele marje de progres sunt în țările emergente, care consumă astăzi 80% cărbune și sunt responsabile pentru 65% din emisii. Dar sunt și cele mai sărace țări și, prin urmare, cele mai puțin capabile să genereze finanțare. Cele 100 de miliarde de dolari pe an pe care țările bogate s-au angajat să le mobilizeze reprezintă doar o „picătura în găleată“ în comparație cu ceea ce este necesar. Potrivit economistului britanic Nick Stern, respectarea Acordurilor de la Paris față de o societate cu emisii scăzute de carbon ar necesita un transfer de... 2.000 de miliarde de euro pe an sau aproximativ 3,7% din PIB-ul OCDE. Să fim corecți cu noi este o misiune imposibilă!

Evoluția mixului bazat în principal pe energie electrică și gaz va necesita o colaborare strânsă între vecinii ale căror rețele de electricitate și gaze sunt strâns legate. Din acest motiv, sunt în favoarea COP-urilor regionale mult mai restrictive. În acest punct, Europa reprezintă un cadru favorabil pentru cooperare.

Einstein a scris că termodinamica era „singura știință cu conținut universal“. La început, oamenii de știință și-au imaginat termodinamica pentru a explica funcționarea mașinilor termice: atunci când este lăsat să evolueze în mod natural, un sistem închis tinde către o stare numită „echilibru termodinamic“ egalitar, dezordonat și ireversibil, asociat cu o pierdere totală a mișcării și a informațiilor. Echilibrul termodinamic poate fi descris ca „moartea clinică“ a sistemului.

Pentru a lupta împotriva acestei situații mortale, care este de departe cea mai probabilă, natura și-a imaginat conceptul de „structură disipativă“ teoretizat de belgiana Illya Prigogine, Premiul Nobel pentru Chimie în 1977. Menținută permanent dezechilibrat, deschisă mediului său extern, ordonată dar inegală, o structură disipativă atrage resurse materiale și energetice din mediul extern (adică mediul său), conservă energia de mare valoare (vorbim de energie „liberă“) pentru propria funcționare și respinge în același mediu deșeuri extrem de entropice de valoare foarte mică.

Prigogine a demonstrat că toate sistemele naturale inerte (galaxii, stele, planete), dar și cele vii supraviețuiesc în acest fel într-un univers care, totuși, caută în orice moment să le impună echilibrul termodinamic. Corpul uman nu face excepție: mănânci și respiri (fluxul de energie care intră), te miști, gândești și îți menții temperatura la 37°C (energie liberă) și eliberezi CO2 în mediu și excremente (flux de deșeuri care iese). În ceea ce privește echilibrul termo­dinamic al corpului uman, acesta corespunde pur și simplu morții clinice: temperatura ta revine la cea a camerei (egalitarism), corpul tău este dispersat în humusul solului (dezordine) și pierzi toată bogăția de mișcările și informațiile tale din creier.

Legile termodinamicii sociale demonstrează clar că societatea de creștere este o structură disipativă gigantică ce consumă resurse materiale (minereu, humus) și energie (din care 83% sunt combustibili fosili) ca input, produce energie gratuită sub formă de bunuri (bogăție materială), servicii (bogăție informativă) și evacuări în mediul deșeurilor, inclusiv CO2 responsabil pentru încălzirea globală. Ca orice structură disipativă, această producție de bogăție necesită un sistem deschis (comerț liber), inegalități sociale și ordine (adică autoritate).

Cei care infirmă aceste concluzii (și în special faptul că numai un sistem inegal poate produce bogăție) se ascund foarte des în spatele moralității, considerând că societățile umane sunt mult prea complexe pentru a fi gestionate de un principiu care s-ar aplica materiei inerte. „Și totuși se învârte“, așa cum a spus Galileo, „imaginați-vă un ocean în care toți peștii sunt egali ca mărime!“.

Producția de bogăție este inseparabilă de inegalități și impunerea egalitarismului nu poate duce decât la sărăcia absolută. Fără inegalități, oprești toate fluxurile, fie ele materiale, financiare sau informative. Așa că imaginați-vă un profesor la același nivel cu elevii săi: nu mai poate exista niciun flux de informații și, în cele din urmă, toată lumea va converge spre mediocritate. Prin urmare, reducerea sărăciei necesită crearea de bogăție și, prin urmare, este inseparabilă de ordine și inegalitate.

Cei care consideră că se poate lupta cu sărăcia prin impunerea egalitarismului se înșală: acest model nu poate duce decât la sărăcia absolută pentru toți. Lanțul valoric real este cel al structurii disipative: inegalități = crearea de bogăție = reducerea sărăciei = reducerea inegalităților (fără a le elimina). Globalizarea economiei este un exemplu clar în acest sens. O structură gigantică disipativă care generalizează capitalismul la întreaga planetă a fost o sursă fără precedent de producție de bogăție (PIB mondial înmulțit cu trei în 20 de ani), a scos aproape un miliard de ființe umane din sărăcie și a redus cu o treime inegalitățile între țările OCDE și țările emergente.

În mod surprinzător, regăsim în echilibrul termodinamic valorile clasice ale stângii, în timp ce structura disipativă acoperă mai degrabă valorile dreptei ca selecție și competiție (sistem inegalitar), comerț liber (sistem deschis) și autoritate (sistem ordonat). Echilibrul termodinamic, fiind unic, duce la mai mult sectarism, în timp ce structura disipativă care acoperă o infinitate de posibile stări inegale este mai mult sinonimă cu pluralismul.

Cel de-al doilea principiu al termodinamicii apare așadar ca dramă a rasei umane, nivelarea nefiind, din păcate, în catalogul naturii. După cum a scris pe bună dreptate incomparabilul Winston Churchill: „Dacă viciul capitalismului este distribuirea inegală a bogăției, virtutea socialismului este distribuirea egală a mizeriei.“ Nu trebuie să ne deranjeze faptul că, protejând bogații, vom îmbogăți săracii!

A accepta declinul economic echivalează cu acceptarea echilibrului termodinamic spre care natura vrea inexorabil să ne conducă: o societate egalitară a sărăciei absolute pentru toți. Adevărații corifei ai descreșterii economice pretind renunțarea la dezvoltare și o întoarcere la societățile vernaculare primitive, mulțumindu-se cu minimul esențial. Societatea de creștere economică este departe de a fi optimizată și are încă un viitor strălucit în față; trebuie să susținem teza dezvoltării durabile bazate pe creșterea durabilă. Sunt unul dintre cei care cred că urmașii noștri vor trăi mai bine decât noi, așa cum noi am trăit mult mai bine decât părinții și bunicii noștri.

Trebuie să rămânem apărători fără compromisuri ai științei, liberalismului și societății prometeice.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU

Ana Roxana Apostoae din Oglinzi, județul Neamț, absolventă a Facultății de Agricultură, a întocmit un plan de afaceri bun și a accesat prin Programul Educație și Profit suma de 40.000 euro nerambursabili, pe care i-a investit într-un restaurant în mediul rural, dedicat în special elevilor din localitate.

Innotech Student: 40.000 euro pentru ideea ta de afaceri

Antreprenorii români începători și experimentați au avut la dispoziție, în anul 2022, cel puțin 7 linii de finanțare a micilor afaceri: fonduri europene, fonduri nerambursabile de la stat, credite bancare cu garanții de stat și fonduri de capital de risc. Astfel, prin Programul Educație și Profit, o serie întreagă de studenți, masteranzi și doctoranzi s-au putut înscrie în proiecte europene derulate de universități și alți administratori de granturi pentru a putea obține fonduri europene cu valori maxime de 40.000 de euro, până la 100.000 euro. Un astfel de proiect a fost și șansa reală a Ana Roxana Apostoae, pe atunci studentă la specializarea Inginerie economică în agricultură (ID), după cum ne spune chiar antreprenoarea.

Planul de afaceri câștigător, în domeniul HoReCa

„Programul Educație și Profit a fost șansa vieții mele și, prin urmare, am încercat să fac tot ce ține de mine pentru a avea un plan de afaceri cu care să pot obține finanțare, dar bineînțeles că nu aș fi reușit fără ajutorul primit pe tot parcursul acestor doi ani și mă refer încă din faza de înscriere la curs, în perioada cursului, la întocmirea planului de afaceri și apoi în tot ceea ce privește perioada de implementare, fiecare din colaboratorii acestui proiect având un rol esențial în tot acest parcurs. Afacerea mea este în domeniul HoReCa, mai exact un restaurant în mediul rural. Acest restaurant a fost gândit în special pentru elevi și cadrele didactice (școala situându-se vizavi), iar în prezent începem atragerea de alți potențiali clienți prin adăugarea mai multor produse de patiserie“, specifică antreprenoarea din județul Neamț.

Dorința de a fi antreprenor încă de pe băncile facultății

Pentru Ana Roxana, domeniul HoReCa are farmecul lui, mai ales când ai o pasiune pentru gătit, dar ne spune că este și foarte greu, deoarece munca în acest domeniu implică responsabilitate pentru produsele pe care le prepari, efort fizic și psihic.

„Ideea acestui business o aveam înainte de a începe facultatea, dar cu siguranță pe parcursul celor 4 ani am reușit să-mi lărgesc cunoștințele despre ce înseamnă a avea o activitate, ce responsabilități sunt și, bineînțeles, ce caracteristici trebuie să aibă un administrator de firmă. Și un lucru esențial pe care l-am învățat în facultate: cum să întocmești un plan de afaceri, ceea ce, la timpul respectiv, mă întrebam la ce o să îmi folosească mie să știu să întocmesc unul. Ei bine, am primit răspunsul mult mai devreme decât mă așteptam și nu pot să fiu decât recunoscătoare tuturor profesorilor care «m-au chinuit» cu aceste lucrări de semestru, pentru că datorită lor, am reușit să întocmesc un plan de afaceri de 40.000 euro“, mai adaugă aceasta.

Ajutor pentru comunitatea locală

Un restaurant în mediul rural este o adevărată provocare, încheie Ana Roxana Apostoae, absolventă a Facultății de Agricultură USV Iași.

„Spre deosebire de oraș, la sat încă se mai conservă stilul de viață de odinioară, gătit acasă. Când am dezvoltat ideea aceasta de business am mizat efectiv pe elevi și până în prezent s-a dovedit o alegere bună. În ceea ce privește clientul adult, am încredere că lucrurile se vor schimba și în privința lui, doar că trebuie mai multă răbdare și o abordare diferită, iar acesta este proiectul meu pentru viitorul apropiat. În prezent, ajutorul meu pentru comunitate constă în a oferi produse de calitate și crearea, deocamdată, a trei locuri de muncă.“

Beatrice Alexandra MODIGA

E prima oară când merg cu Astra Trans Carpatic, dar cu siguranță nu ultima. E cald, curat, are Wi-Fi gratuit. Pe jos e mochetă curată, spațiu îndeajuns la picioare, masă la fiecare 4 scaune, priză la fiecare scaun. Prețul a fost aproape ca cel de la CFR. Fiind liber, am fost observată când am urcat în tren. Controlorul mi-a urat călătorie plăcută, mi-a comunicat că se bucură că am ales compania și speră să revin. Chiar o să revin!

Acum câteva zile mi-au înghețat mâinile în trenul celorlalți și am respirat parfumul de toaletă înfundată timp de câteva ore. Îmi pare rău că sunt atât de rare aceste trenuri Astra Trans Carpatic pe ruta Brașov- București. Cu siguranță aș fi călătorit mult mai mult cu ei în condițiile date.

La minus 7 grade Celsius, pe peron, un frig crunt mă face să tremur şi nici paharul de ceai nu mă poate ajuta. Tocmai mi s-a zis la ghișeul de la gară că trenul cu care doream să ajung la destinație nu mai circulă. Tot de la ghișeu aflu faptul că mai există și varianta unui tren privat.  După mai puţin de 15 minute apare un tren vopsit în verde şi galben, cu o siglă pe care scrie „Astra“. Un domn în cămaşă şi pantaloni la dungă îmi deschide amabil uşa spre vagon. Coridorul mă surprinde: perfect curat, compartimentele au uşi de lemn, înăuntru e cald şi primitor. Îmi iau bilet şi mă aştept ca la condițiile acestea prețul biletului să fie piperat, dar nu a fost nici pe departe.

În compartiment, liber, curat, un miros plăcut, există prize funcționale, termostat reglabil, lumina poate fi aprinsă, stinsă sau lăsată doar ca o veioză şi e inclusiv un vizor pe uşă și Wi-Fi.

Data viitoare când vă întrebaţi ce tren să luaţi, căutați trenurile Astra, probabil singurele trenuri din ţară în care nu îţi e teamă să foloseşi toaleta.

Beatrice Alexandra MODIGA

Ne îndreptăm atenția asupra celui mai sustenabil bistro din România: CUIB – Centrul Urban de Inițiative Bune, pe care îl găsiți în Iași. În ciuda costurilor mari, CUIB a reușit mereu să-și țină promisiunea de a promova și practica un stil de business și de viață sustenabil, după ideea practice what you preach.

Povestea CUIB a început odată cu Asociația Mai bine. În cadrul acesteia, firul conductor al celor patru arii de acțiune (ecologie și protecția mediului, economie socială, educație pentru dezvoltare durabilă, responsabilizare civică) este consum responsabil.

Încă de la fondare, în anul 2009, CUIB a promovat prin diverse acțiuni această abordare a consumului ca forma cea mai la îndemână la nivel individual de a spori impactul pozitiv în comunitate și de a diminua impactul negativ asupra mediului. Destul de curând s-a înțeles că promovarea teoretică nu este suficientă dacă nu are și una practică și, astfel, a apărut interesul de a furniza și alternative concrete.

Bistro cu produse sustenabile

Astfel, în 2011, la CUIB s-a decis să se înceapă cu cea mai importantă dimensiune a consumului – hrana, aplicând la cea mai populară și importantă competiție pentru întreprinderi sociale din acea vreme din România cu ideea de a deschide un bistro cu produse sustenabile. În 2012 a fost câștigată această competiție și una similară, iar premiile financiare obținute, în valoare de aproximativ 20.000 euro, le-au permis antreprenorilor de la CUIB să deschidă în decembrie 2013 Centrul Urban de Inițiative Bune – CUIB.

Abordarea definitorie la CUIB, precum și în Mai bine este cea holistică, pe toate cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – natură, societate, economie.

Din interesul de a furniza alternative sustenabile de consum, CUIB este un proiect al unei organizații, deținut de această organizație, încadrându-se în sectorul întreprinde­rilor sociale, respectiv al afacerilor pentru care profitul nu este o finalitate în sine, ci un mijloc de a obține impact social.

Nu se vinde apă!

CUIB funcționează într-un sector foarte competitiv, cum este HoReCa, unde există mari costuri de oportunitate ca urmare a prioritizării obiectivelor sociale și de mediu.

Costurile în termeni financiari, de timp, de resurse umane, sunt mult mai mari decât ale oricărei companii convenționale (de exemplu, aici se folosesc ingrediente cât mai naturale și băuturi certificate ecologic și fair trade, dar se încearcă să se păstreze prețurile aliniate cu cele ale celorlalte spații centrale din Iași, nu se vinde apă, ceea ce se traduce în pierderi de zeci de mii de euro, nu se oferă mâncarea la pachet, ci se fac livrări spre a se evita obiectele de unică folosință etc.).

Perceput inițial ca un spațiu radical, înaintea timpului său, de nișă, cu produse vegetariene, fără băuturi precum pepsi, cola etc., astăzi este prima recomandare din toate ghidurile turistice străine, prima recomandare pe TripAdvisor pentru hrană locală și vegetariană și este lăudat și apreciat în numeroase rețele și pe multiple platforme.

CUIB este mai mult decât un restaurant sustenabil și responsabil, este un hub unde artiștii locali își pot expune și vinde produsele create de ei (în mod responsabil, desigur).

Având la bază principii ecologice, cum ar fi apă pentru toți, slow food, hrană fără carne, CUIB își dorește să sporească impactul social pozitiv și să diminueze impactul negativ asupra naturii. Produsele pe care le comercializează au la bază criterii de etică, echitate, ecologie, utilitate și solidaritate. Reprezintă model de urmat pentru restaurantele din toată lumea.

Recomandăm cu căldură tuturor celor care vizitează Iașul să meargă la CUIB, unde vor savura mâncăruri vegane preparate din produse de sezon. Iar dacă sunteți din Iași și nu ați fost încă în CUIB, neapărat trebuie să le faceți o vizită! Terasa este o adevărată oază de liniște și verdeață, chiar în centrul orașului.

Beatrice Alexandra MODIGA

Echipamentele SKY Agriculture oferă precizie, tehnologie, eficiență energetică și agronomie

Sigma CVM România, un furnizor de vârf al soluțiilor agricole, anunță un nou parteneriat cu SKY Agriculture, un grup dinamic francez care are o evoluție transformatoare și un rol important în conturarea viitorului agriculturii europene.

Sub conducerea vizionară a lui Julien Burel, Președinte al Grupului, SKY Agriculture a devenit o companie de referință în industrie. Angajamentul grupului față de inovație și sustenabilitate se aliniază perfect cu misiunea Sigma CVM România de a furniza fermierilor o gamă largă de echipamente inovatoare adaptate noilor necesități ale agriculturii europene.

David Guy, Director General al SKY Agriculture, subliniază semnificația acestui parteneriat afirmând: „Prin acest parteneriat, oferind soluțiile noastre fermierilor români împreună cu Sigma CVM România, ne îndreptăm către viziunea noastră de extindere a distribuției de echipamente agricole în Europa. Scopul nostru este de a sprijini mai bine fermierii în tranziția către o agricultură pozitivă, care răspunde provocărilor de mediu și sociale. Suntem siguri că gama noastră de produse va fi bine primită de fermierii români.”

Artemios Kotsiras, Director General al Sigma CVM România, apreciază acest parteneriat, declarând: „Suntem bucuroși să oferim fermierilor români echipamente SKY Agriculture, deoarece compania este concentrată asupra a patru domenii cheie în dezvoltarea produselor lor: precizie, tehnologie, eficiență energetică și agronomie. Acest parteneriat se aliniază cu viziunea noastră de a aduce în fiecare an noi soluții clienților noștri. Ne propunem să aducem soluții productive și fiabile fermierilor din România, susținând motto-ul nostru „Sprijinim fermierii români”.”

Parteneriatul strategic dintre Sigma CVM România și SKY Agriculture este o dovadă a dedicării ambelor companii pentru dezvoltarea agriculturii prin tehnologie, eficiență energetică și agronomie. Sigma CVM Romania contează pe expertiza și pe gama inovatoare de produse SKY Agriculture pentru a lărgi oferta sa și a servi mai bine nevoile în schimbare ale fermierilor români.

Cele trei familii de produse care vor fi disponibile pe piața românească sunt:

  • Lucrări de prelucrare a solului: SKY Agriculture este expert în lucrări minimale, făcând pasul către agricultura conservativă prin reducerea consumului de energie și protejarea solului.
  • Semănat: Concentrat pe agricultura regenerativă și plantarea de culturi de înveliș de protecție timp de 10 ani. Pionier cu lansarea primei semănători cu mai multe buncăre. Chiar și astăzi, brandul este singurul care oferă semănători cu 1, 2, 3 sau 4 buncăre. Același lucru este valabil și pentru alegerea unității de semănat: 6 unități diferite în funcție de presiunea exercitată asupra solului, regiune și tipul de agricultură.
  • Fertilizare: Pionier în fertilizarea de precizie, SKY Agriculture oferă acum tehnologie la bord pentru fertilizare de precizie.

Acest parteneriat reprezintă un pas semnificativ înainte în colaborarea dintre Sigma CVM Romania și SKY Agriculture, combinându-și forțele pentru a stimula inovația și a susține comunitatea agricolă din România.

Despre Sigma CVM România

Sigma CVM România este lider în furnizarea de soluții agricole dedicat să ajute fermierii să-și mărească productivitatea și eficiența utilizând produse și servicii inovatoare pe piața românească.

De la înființarea sa în București, Sigma CVM România – unicul importator al mărcilor Massey Ferguson, Siloking, Irriland în întreaga țară – are 150 de angajați în 11 locații și a atins o cifră de afaceri de 45 de milioane de euro în 2022, după doar un an și jumătate de prezență pe piață.

Pentru mai multe informații, vizitați www.saracakis.ro


Despre Grupul de Companii Saracakis

Lider în ecosistemul de afaceri grecesc de un secol, Grupul de Companii Saracakis este distribuitor exclusiv al unei game foarte largi de produse auto și de utilaje ale brandurilor de renume mondial.

Fondată în 1922 și încă condusă de familia fondatoare, este o organizație energică ce își propune să continue să susțină clienții privați, corporativi și guvernamentali. Grupul este prezent atât în țara de origine, Grecia, cât și în România, Bulgaria și Cipru.

Grupul reprezintă toate mărcile cu profesionalism și entuziasm, respectând valorile lor în avantajul reciproc. Grupul are responsabilitatea de a adapta și aplica standardele internaționale ale acestora în piețele în care este prezent, atât prin operațiunile de vânzare cu amănuntul, cât și prin dealerii independenți, constant supervizați. Compania este organizată în entități distincte de afaceri, respectând întotdeauna și promovând individualitatea fiecărei mărci.

Grupul îsi propune să depășească așteptările clienților, oferind soluții și îngrijire post-vânzare necesare pe tot parcursul ciclului de viață al produsului, oferind clienților o experiență deosebită și de înaltă calitate.

Punând oamenii în centrul atenției, grupul investește în dezvoltarea personală și profesională constantă a angajaților și recompensează inițiativele și eforturile acestora, în timp ce indicatorii cheie măsoară performanța în toate aspectele activității.

Principalele cifre de performanță: Cifra de afaceri anuală >330 milioane de euro, Numărul de angajați >820, Locații pentru vânzarea cu amănuntul >350 de locații (proprietate și terți), Mărci internaționale gestionate >23 (Volvo, Honda, Mitsubishi, Komatsu, Massey Ferguson și altele).

Pentru mai multe informații, vizitați www.saracakis.gr.


Despre SKY Agriculture

SKY Agriculture este un grup industrial francez deținut de o familie, cu patru situri de producție în Carvin (62), Fontenay (28), Chateaubourg (35) și Osasco (Italia). Grupul este un pionier în fertilizarea de precizie, oferind tehnologie la bord pentru fertilizare precisă. Ei se concentrează pe lucrările de prelucrare a solului, semănat și fertilizare, având un angajament față de eficiența energetică și practici agricole durabile. Informații suplimentare la: www.sky-agriculture.com

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti