reclama Nusees
update 7 Dec 2022

Aportul îngrășămintelor foliare la sporirea producției agricole

În condițiile creșterii prețului la îngrășămintele chimice și a restricțiilor privind folosirea chimicalelor, se caută soluții pentru creșterea producției agricole cu cheltuieli mai mici și cu respectarea normelor pentru protecția mediului.

Pot asigura sporuri de producție de 20-35%

O astfel de măsură o reprezintă și îngrășămintele foliare, care sunt substanțe fertilizatoare aplicate sub formă lichidă pe frunze. În aceste soluții concentrate NPK și celelalte elemente, precum și acizii humici, aditivii, hormonii, vitaminele etc. sunt combinate într-un echilibru dorit, ușor asimilabile plantelor.

Îngrășămintele foliare aplicate la momentul potrivit pot asigura sporuri de producție de 20-35%, deși din ele se asimilează doar 3-5% din totalul nutrienților. Aceasta deoarece, prin aplicarea îngrășămintelor foliare, crește coeficientul de valorificare a îngrășămintelor aplicate pe sol prin efectul ionilor și moleculelor asimilate prin frunze la azot cu 6-18% și la fosfor cu 6-9%. Astfel se poate reduce necesarul de îngrășăminte cu 15-25%, dar și cheltuielile și poluarea.

Avantaje

Folosirea îngrășămintelor foliare vine cu o serie de beneficii, dintre care amintim:

 • au grad înalt de asimilare și efect rapid. Pentru creșterea vitezei de pătrundere în frunze se adaugă un agent de gonflare și o substanță tensioactivă care măresc suprafața de contact cu frunza;
 • îmbunătățesc nutriția plantelor pe solurile sărace atunci când au un conținut complex din N, P, K împreună cu S, B, Cu, Zn, Mn, Fe, plus aminoacizi. Cu acest conținut, îngrășământul foliar poate mobiliza puținii nutrienți care se mai găsesc în sol, asigurând o bună nutriție a plantelor;
 • prezența aminoacizilor stimulează concentrația sucului celular și creșterea sistemului radicular, influențând favorabil zonele de creștere (meristemele) plantelor;
 • unele îngrășăminte foliare au capacitatea de a împiedica blocajul nutrienților din sol. De exemplu, RomAgrobiofertil NP, care conține culturi bacteriene, respectiv Azospirillum lipoferum, metabolizează celuloza și lignina și fixează azotul, iar Bacillus megaterium transformă fosforul insolubil în solubil;
 • unele îngrășăminte foliare transformă resturile vegetale în substanțe nutritive, reducând doza de azot cu 30-50%;
 • îngrășămintele foliare pot contribui la corectarea carențelor constatate la unele plante. De exemplu, în unele primăveri la porumb se constată carență de Zn și se aplică îngrășăminte foliare care conțin Zn;
 • aplicarea îngrășămintelor foliare poate contribui la îmbunătățirea calității recoltei. De exemplu, când se aplică astfel de îngrășăminte, care conțin S și Mg la grâu crește conținutul bobului în proteină și gluten, făcându-l foarte bun pentru panificație;
 • îngrășămintele foliare se pot aplica concomitent cu pesticidele, evitând astfel realizarea unei lucrări suplimentare care implică alte cheltuieli. În plus, se evită tasarea solului.

Asemenea avantaje îi determină pe majoritatea fermierilor să aplice pe suprafețe mari îngrășăminte foliare.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU

Aportul îngrășămintelor foliare la creșterea cantității și calității recoltelor

Dacă analizăm compoziția plantelor constatăm că cca. 90% o reprezintă C, O, H care sunt preluate din aceeași apă și doar 4% celelalte elemente, din care 3,4% o reprezintă N, P, K, Ca și Mg și numai 0,6% celelalte microelemente.

Îngrășămintele foliare sunt substanțe fertilizatoare aplicate pe frunze sub formă lichidă. Ele sunt soluții concentrate care folosesc elemente de înaltă puritate tehnică printre care N, P, K și elemente, precum și acizii humici, aditivii, hormonii, vitaminele etc. care sunt combinate într-un echilibru dorit, ușor accesibil plantelor. Acestea nu înlocuiesc fertilizarea de bază și cea aplicată în perioada de vegetație care se administrează pe sol, dar sporesc eficiența acestora.

Îngrășămintele solide aplicate pe sol trebuie să fie dizolvate, să ajungă în soluția solului pentru a fi absorbite de sistemul radicular al plantelor. La aplicarea îngrășămintelor foliare, prin frunze se asimilează 3-5% din totalul nutrienților, dar aduc sporuri de producție de 20-35% și mai mult deoarece sporesc capacitatea de asimilație radiculară prin efectul ionilor și al moleculelor asimilate prin frunze.

Se aplică în doze reduse, de 2-3 litri/ha dizolvate în cantități corespunzătoare de apă. Fiecare produs are rețeta sa recomandată de producător pe baza testelor efectuate și care trebuie respectate de fermieri. Îngrășămintele foliare sporesc coeficientul de valorificare a azotului cu 6-18% și a fosforului cu 6-9%.

Rezumând rolul îngrășămintelor foliare constatăm că:

 • au un grad înalt de asimilare;
 • au efect rapid care se simte imediat după aplicare;
 • influențează pozitiv capacitatea de absorbție a rădăcinilor;
 • pot reduce necesarul de îngrășăminte cu 15-25%;
 • reprezintă o soluție rapidă de corectare a carențelor;
 • contribuie la îmbunătățirea calității recoltelor.

Piața românească cunoaște o gamă foarte variată de îngrășăminte foliare, atât produse în țară, cât și din import.

Vom prezenta câteva dintre ele:

 • TERRA-SORB conține aminoacizi care stimulează creșterea rădăcinilor, concentrația sucului celular, sporesc rezistența la iernare;
 • LITHOVIT, obținut din dolomită măcinată, accelerează metabolismul, fotosinteza și încetinește respirația prin închiderea stomatelor. Aplicat la porumb, reduce necesarul de apă cu 50%.
 • SUN GUARA contribuie la reducerea evapotranspirației cu 35% și deci a consumului de apă.
 • AZO SPEE conține sulf și magneziu, componenți ai clorofilei. Aplicat la grâu, îmbunătățește indicii de panificație prin creșterea conținutului în proteină, gluten și a masei hectolitrice.
 • CROPMAX este un biostimulator, regulator de creștere și sporește nivelul producției cu cca 15-25%, precum și calitatea.
 • ROMAGROBIOFERTIL, produs de Romvac, este un amestec de bacterii care fixează azotul și fosforul din sol. Conține bacteriile:

– Azospirillum Lipoferum care metabolizează celuloza, lignina;

– Azobacter Chroococum care fixează azotul atmosferic și materializează fosfații;

– Bacillus Megaterium care transformă fosfații insolubili în solubili. Se aplică pe sol și se încorporează în sol.

 • ECOFOL conține inhibitoare care reduc volatilizarea NH3 și denitrificarea;
 • ASFAC BCO-4, produs la Filipești-Bacău, este un biostimulator pe bază de auxine. Asigură imunitate crescută la boli, secetă și sporește producția cu 1.900 kg/ha de grâu și 970 kg/ha la porumb;
 • POLIRIZ S, produs la Sirezeni Târgu-Mureș, conține simbionți BRADYRHIZOBIUM, fiind aplicat la soia;
 • FOLIAR 1 AGROBOR (11% Bor) și Tiofill, de la Năvodari, care crește rezistența la iernare a rapiței;
 • FOLIAR 2 ERGONFILL pentru porumb, de la Năvodari. Conține 3,4% N + 10 carbon organic + 2 MgO + Fe + Mo și aminoacizi 24.
 • LEBOSOL-NUTRIFOS (450 g/l P2O5, 105 g/l Zn);
 • Din Polonia, dr. ing. Muscă a aplicat foliarul Dr. GREN la rapiță și a obținut o bună înrădăcinare. Față de martorul cu rădăcini de 20 cm, prin tratament a obținut plante cu rădăcina de 35 cm, bogată în perișori absorbanți;
 • Din Anglia s-a folosit OMEX KINGFOL Zn cu 70% Zn care a adus un spor de 350 kg la floarea-soarelui și de 650 kg/ha la porumb;
 • SC KEM CRISTAL SRL Fundulea produce o gamă largă de îngrășăminte foliare care în urma testarii au adus sporuri de 33-45% la grâu și de 30-42% la floarea-soarelui.

Am enumerat o parte din îngrășămintele foliare existente, unele cu aplicare la toate culturile, altele specializate pentru anumite culturi, important este ca agricultorii să știe că există o gamă variată, cu efecte pozitive privind nivelul și calitatea recoltelor.

Prof. ing. Vasile POPESCU

Ecofol aduce pe piața din România noile îngrășăminte granulare ale companiei

Cu prilejul aniversării a 30 de ani de activitate a companiei, Ecofol a lansat pe piața din România o gamă complet nouă de îngrășăminte granulare. Ecofol este o companie de familie, fondată în 1989 în Bulgaria, iar în prezent este liderul în producția și vânzarea de îngrășăminte foliare în Bulgaria și Balcani. Compania are experiență în întregul ciclu de activități, de la producție până la comercializare.

Ecofol în cifre:

Producem peste 5 mil. de litri anual, fertilizăm peste 850 mii de ha (din totalul de 2,5 mil. ha în Bulgaria), deținem peste 250 de produse specifice, 80% dintre clienții Ecofol sunt clienți fideli și avem o echipă formată din peste 100 de angajați.

Cinci categorii de produse

Produsele Ecofol se încadrează în 5 categorii, și anume îngrășăminte foliare EC – pe bază de EDTA și sulfați, cu sau fără macroelemente, îngrășăminte foliare biominerale – tehnologia brevetată pe bază de acid lactic, biostimulatori și adjuvanți, îngrășămintele granulare de specialitate – tratate cu inhibitori și, nu în ultimul rând, gama de hobby cu îngrășăminte lichide sau solide destinate utilizării pentru plantele din grădină sau balcon. Patronul companiei, Radoslav Mihaylov, ne-a declarat cu prilejul sărbătoririi celor 30 de ani de business că are încredere în piața românească: „Pentru noi, această aniversare reprezintă 30 de ani de muncă susținută, 30 de ani de inovație... Nu în ultimul rând reprezintă 30 de ani de parteneriate cu fermierii din Bulgaria, dar și din alte țări unde ne comercializăm produsele. Putem vorbi deja de o poveste de succes a companiei Ecofol, succes datorat în mare parte noilor tehnologii pe care le-a promovat în agricultură. Credem că și afacerea din România  va fi una de succes, având în vedere apropierea țărilor noastre – Bulgaria și România – și a fermierilor de aici. Tocmai de aceea cred că avem interese comune, cel puțin în agricultură, și mai cred că progresele pe care le-am înregistrat în Bulgaria le vom putea regăsi și în România.“

Ecofol se adaptează schimbărilor climatice

Ecofol a depășit în ultimii ani granițele Bulgariei exportând produse în Ungaria, România, Lituania, Ucraina, Japonia, Vietnam, Grecia și Maroc. În România are o rețea de distribuție în tot Sudul României, peste 200 de clienți finali, iar produsele companiei au fertilizat deja peste 40.000 ha.

Stelian Folică, fondatorul Agro Excel Balkans, în calitate de reprezentant comercial al Ecofol în România din anul 2017, a adus în discuție un subiect fierbinte cu care ne confruntăm din ce în ce mai mult: schimbările climatice și efectele lor asupra agriculturii. „Oamenii de știință previzionează că încălzirea globală va duce la scăderi ale productivității în agricultură. Pe de altă parte, FAO a calculat că nu mai e mult teren disponibil pentru agricultură. Asta înseamnă că în viitor va trebui să recoltăm mai mult, mult mai mult pe hectar, pentru a compensa lipsa pământului, schimbarea climei și nevoia crescută de hrană. Deci ce avem de făcut este să ne adaptăm la schimbările climatice și la noile realități. Agricultura contribuie cu 10% din toate emisiile de gaze cu efect de seră. Amoniacul, metanul și oxidul de azot sunt cele mai nocive. Una dintre soluții este dată de biostimulatori complecși, iar cealaltă este o categorie de substanțe chimice numite inhibitori, care pot reduce volatilizarea amoniacului și denitrificarea îngrășămintelor, crescând în acest fel randamentul și fiind sigure pentru mediu“, spune Stelian Folică.

Soluții tehnologice

Ecofol a lansat și în România trei soluții tehnologice, prezentate de către directorul regional Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Laurențiu Trentea, după cum urmează:

FTehnologia NPro® – Gamă specială de îngrășăminte granulate pentru protecția azotului și limitarea pierderilor cauzate de levigare și denitrificare. Tehnologia NPro® urmărește protecția formei de azot amoniacal. NPro® folosește cel mai eficient inhibitor al nitrificării (DMPP), care încetinește activitatea bacteriilor Nitrosomonas și asigură mult mai mult azot disponibil pentru culturi. Tehnologia prelungește disponibilitatea azotului pentru plantă până la 70 de zile. Rezultatul este creșterea randamentului cu emisii mai mici de oxid de azot, ceea ce face ca această tehnologie să fie mult mai potrivită pentru viitor.

Din gama de produse NPro fac parte:

 • DURASOL ASN + Mg, NPro® (24-0-0 + 10S + 6MgO + DMPP)
 • DURASOL NP 20-20, NPro® (20-20-0 + 13S + DMPP)
 • DURASOL NPK 10-20-10, NPro®  (10-20-10 + 6S + DMPP)
 • DURASOL NPK 15-15-15, NPro® (15-15-15 + 12S + DMPP)         

- Tehnologia NCode® – Uree pentru protecția azotului împotriva volatilizării, tratată cu ultima generație de inhibitori de urează NBPT. Ureea tratată cu NBPT este economică și ușor de utilizat ca înlocuitor pentru ureea standard, dar este și benefică mediului prin reducerea emisiilor de azot amoniacal. Inhibitorul de urează NBPT a fost descoperit de peste 30 de ani și este folosit cu foarte mult succes în practicile agricole din multe țări. Acesta este motivul pentru care face parte din inhibitorii aleși de UE și incluși în Regulamentul 2003/2003 pentru utilizare oficială. De remarcat că inhibitorul NBPT este biodegradabil, foarte sigur pentru mediu și nu afectează viața bacteriilor din sol.

- GrowFactor Evolution – Gamă specială de produse cu efect de bistimulare pentru dezvoltarea plantelor și creșterea rezistenței la factorii de stres. Asigură creșterea randamentului cu o rezistență mai mare la schimbările climatice.


Celebrarea a 30 de ani de activitate a fost prilejul potrivit pentru a comunica cea mai nouă și atractivă ofertă cu care Ecofol vine în întâmpinarea fermierilor români. 5 + 1 GRATIS! este oferta pentru achizitionarea produsului GrowFactor Evolution și va fi menținută activă până în februarie 2020.

Bogdan PANȚURU

Cantități mici de nutrienți, cantități mari de recolte

În vizita de la IndAgra 2018 am găsit Compania Fertichem Fundulea. Am fost foarte curios să-i cunosc deoarece eu știam Fundulea ca cea mai dezvoltată platformă a cercetării agricole, cu trei unități naționale în domeniul cerealelor și plantelor tehnice, al culturii și industrializării sfeclei de zahăr și al substanțelor dulci, precum și în domeniul plantelor medicinale și aromatice, dar nu știam că are și fabrică de îngrășăminte foliare.

Într-adevăr, de puțin timp, în cadrul Societății Comerciale Kemcristal SRL a luat ființă o secție pentru fabricat îngrășăminte foliare.

A venit un grup de chimiști, în frunte cu ing. chimist Norocel Marinescu, care a lucrat timp de 20 ani la una dintre cele mai importante platforme chimice, „Oltchim Rm. Vâlcea“, și a început această activitate.

Produsele realizate sunt îngrășăminte foliare chelatizate și nu conțin clor sau sodiu. Le prezentăm în Tabelul nr. 1.

nutrienti tabel 1 macroelemente

nutrienti tabel 1 microelemente

Pentru a verifica efectul aplicării acestor îngrășăminte asupra plantelor de cultură, au încheiat un contract de testare-experimentare cu USAMV Timișoara pentru a fi siguri de acuratețea rezultatelor obținute, în condiții de experimentare riguroasă, de profesioniști de înaltă clasă.

Am preluat datele primare furnizate de Universitatea Agrochimică Timișoara, cu rezultatele obținute în testarea-experimentarea riguroasă, în trei repetiții, le-am prelucrat, centralizat și iată care sunt rezultatele:

La grâul de toamnă

Cultura de grâu a fost amplasată pe terenul Fermei didactice a USAMV Timișoara, în parcele de câte 200 m2 în 3 repetiții. S-a cultivat soiul SOFRA de la Compania Caussade, semănat pe 31 octombrie 2017. Solul este de tip Cernoziom gleizat care conține 3,3% humus și are pH-ul 6,16. S-a fertilizat în toamnă cu îngrășământul complex 15:15:15 în cantitate de 150 kg/ha, iar în primăvară cu 100 kg/ha azotat de amoniu. S-au efectuat două fertilizări cu îngrășăminte foliare, 3-7 l/ha în 200 l de apă, în variantele prezentate în Tabelul nr. 2.

nutrienti tabel 2

Din tabel rezultă că producția a sporit cu 33-45% față de martor, prin aplicarea îngrășămintelor foliare, masa hectolitrică, conform standardului în vigoare, este foarte bună la variantele 1, 3, 4 și 5, adică este mai mare de 78 kg/hl, iar la V 2 este bună, adică peste 75 kg/hl.

În ceea ce privește conținutul în gluten umed, toate variantele care au primit îngrășământ foliar se încadrează în categoria foarte bune, adică au peste 25%. În mod deosebit se evidențiază V4 care conține Zn și care realizează cea mai mare producție, cu mai mare masă hectolitrică și conținutul cel mai ridicat în gluten umed.

La floarea-soarelui

Cultura a fost amplasată tot pe terenul Fermei didactice a Universității Agronomice, cu parcele de 24,5 m2, în trei repetiții. Solul are un conținut în humus de 3,6% și are pH-ul de 6,80. S-a folosit hibridul NEOMA de la Compania Syngenta, la o densitate de 58.000 semințe/ha și s-a semănat pe 25 aprilie 2018. Terenul a fost fertilizat în toamnă cu îngrășământul complex 18:46:0. S-au efectuat două fertilizări foliare cu 3-7 l/ha cu variantele cuprinse în Tabelul nr. 3.

nutrienti tabel 3

Din tabel rezultă că nivelul producției a crescut cu 30-42%, iar conținutul în ulei cu 3-5% față de martor. Se remarcă V2 și V4 care au în conținutul lor microelementul Bor.

La rapiță

S-a aplicat aceeași tehnică experimentală, cu parcele de 10 m2 în 3 repetiții, și s-a semănat pe 2 septembrie 2017, folosind hibridul FACTOR de la KWS. S-a fertilizat în toamnă cu îngrășământul complex 15:15:15 în cantitate de 150 kg/hectar. Densitatea a fost de 48 plante/m2, care au produs 5-7 ramificații/plantă, cu 130 silicve/plantă, cu 15-18 semințe/silicvă. S-au aplicat îngrășăminte foliare conform Tabelului nr. 4, (vezi tabel în revistă) din care rezultă că nivelul producției a crescut cu 9-42%, iar conținutul în ulei cu 8-30%. Se remarcă V6 care a primit două tipuri de îngrășăminte foliare.

nutrienti tabel 4

Din literatura de specialitate se cunoaște că îngrășămintele foliare participă doar cu 3-5% la totalul elementelor nutritive consumate de plante, dar participă cu 20-35% la creșterea producției și aceasta datorită creșterii capacității plantelor de asimilare radiculară a elementelor nutritive din rezerva solului prin efectele complexe produse în procesul metabolic de către ionii și moleculele asimilate prin frunze.

În cazul de față, se constată procente și mai ridicate de creștere a producției, de peste 40%, dar și a calității acesteia prin conținutul în gluten umed de grâu și în ulei la floarea-soarelui și rapiță.

În ceea ce privește eficiența economică, dacă ne referim la floarea-soarelui, la o producție suplimentară de 1.130 kg/ha, cu prețul de 1,40 lei/kg, rezultă un plus de peste 1.580 lei/hectar. Asemănător este și la grâu și rapiță.

Cunoscând că 1 l de îngrășământ foliar costă 8 lei + TVA, rezultă o rentabilitate foarte mare.

Considerăm necesară repetarea acestor testări, ca după mai mulți ani să se poată trage cele mai reale concluzii.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU