■ Rotitul cocoșului de munte, unul dintre cele mai spectaculoase ritualuri nupțiale, are loc în lunile aprilie și mai, în funcție de climă și altitudine, în perioada de împerechere.

■ Dansul nupțial cuprinde un ansamblu unic de mișcări și sunete, pentru a atrage femelele și a se impune în fața masculilor rivali. Cocoșii de munte cântă și se rotesc în vetrele lor, își desfac cozile în formă de evantai și fac salturi de până la 3 metri.

■ Cocoșul de munte, Tetrao urogallus, este o specie caracteristică zonelor de pădure de conifere, dense, înalte şi întunecate, dar care au şi luminişuri. Lungimea corpului este de până la 90 de centimetri, iar anvergura aripilor este de până la 125 cm. Cocoșul de munte poate fi recunoscut după talia mare, gâtul şi coada lungi şi penajul închis.

■ Parcul Național Munții Rodnei, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, este al doilea parc național din țară ca suprafață, cu peste 47.000 de hectare, fiind situat în partea de nord a țării, în județele Maramureș și Bistrița-Năsăud.

Acesta cuprinde o parte a Munților Rodnei și are o faună bogată, între care se regăsesc capra neagră, cerbul carpatin, căpriorul, mistrețul, ursul, lupul, râsul, marmota, bursucul, jderul de copac, cocoșul de mesteacăn, cocoșul de munte sau acvila de munte.

Sursa: Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA – Parcul Național Munții Rodnei, autori: Septimiu Biso și Flaviu Lupșan.

Pare un sat oarecare, un loc unde se termină asfaltul şi încep cărările spre Munții Rodnei. Dar aici, la Şanţ, există de peste 100 de ani o formă unică de teatru popular. La începutul secolului al XX-lea, Constantin Iugan, un om luminat şi hâtru, a înfiinţat un teatru nescris. Actorii erau simpli ţărani. Nu aveau scenariu sau regie. Piesele reprezentau poveşti adevărate din lumea satului, majoritatea cu subiecte satirice. S-au transmis de la o generaţie la alta, ca şi costumul popular, fiecare interpret adăugând câte ceva. Cristina Iugan şi Reghina Olar sunt urmaşele întemeietorului trupei şi actriţe ale teatrului nescris de peste 50 de ani.

„Constantin Iugan, cel care a făcut teatrul aici, la Șanț, îmi era rudă. Îmi plăcea foarte mult și am fost de tânără în trupă. De multe ori lăsam treburile casei și mergeam la repetiții. Acum câțiva ani am fost foarte bolnavă, așa-i la bătrânețe, și poate că dorința de a mă întoarce la colegii mei de la teatru m-a făcut să mă însănătoșesc mai repede... Am umblat cu teatrul prin toată țara și avem o mulțime de premii câștigate“, ne spune Cristina Iugan. Teatrul popular, ca formă de artă populară, este pe cale de dispariție, nu știu dacă au mai rămas patru-cinci formații în țară. Este păcat pentru că aceste piese descriu foarte bine lumea satului, cu bune și cu rele, ne mărturisește Reghina Olar.

Teatrul nescris de la Șanț are acum două trupe şi peste 10 piese în repertoriu. Satul bistriţean de astăzi le oferă o nesecată sursă de inspiraţie. Fete de la ţară înşelate de şmecherii de la oraş, fermieri prinşi în mrejele banilor de la Uniunea Europeană, femei care-şi înşală bărbaţii, şefi de post corupţi sunt câteva dintre subiectele din realitatea imediată preluate de teatrul nescris din comună.

Teatrul nescris a tras antenţia, în anii '30, sociologului Dimitrie Gusti. A fost considerată drept prima formă de teatru comunitar din România şi a constituit subiect de teze de doctorat pentru regizorii profesionişti. Replicile actorilor amatori, dincolo de firescul cuceritor al graiului din Ardeal, conţin multă improvizaţie şi o sănătoasă şi bine temperată ironie, cu subînţelesuri ce aşteptă a fi descifrate de către spectator.

Actorii de la Şanţ se mândresc cu zeci de premii şi diplome, cu turnee în străinătate şi spun că nu îşi pot închipui viaţa fără teatru chiar dacă, ca între artişti adevăraţi, mai apar şi certuri şi vorbe neortodoxe spuse la supărare.

„Ne mai certam și noi, ca între artiști, ne spune, zâmbind, veterana trupei, Cristina Iugan, dar toți venim de plăcere și cu plăcere să jucăm, mai întârzie câte unul, mai are de lucru pe la animale altul, dar suntem o echipă, cum se spune, și avem ambiția să demonstrăm că teatrul popular nu a murit...“

Poate că specialiştii vor găsi asemănări ale teatrului nescris cu comedia del arte, poate chiar cu pietrele lui Molière sau ale lui Carlo Goldoni. Dar teatrul popular din satul de sub Munţii Rodnei pare, pentru privitorul de rând, un fenomen irepetabil şi inimitabil, făcut cu har, fără texte și regie, de oamenii satului.

Pentru ei, actorii teatrului nescris de la Şanţ, viaţa e o scenă, pe care fiecare îşi are rolul...O piesă în care vecinul, preotul, poliţistul sau doctorul din sat pot deveni oricând personaje...

Vasile Braic

Parcul Naţional Munţii Rodnei este o arie protejată deosebit de importantă ce contribuie la conservarea biodiversităţii Lanţului Carpatic, bogăţie inestimabilă la nivel european şi global, fapt subliniat şi de Convenţia Carpatică, al cărei stat membru este şi România. Această convenţie a fost semnată în anul 2007 şi reprezintă un parteneriat între 7 ţări carpatice: Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Ea vizează colaborarea între organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, institute de specialitate, experţi şi finanţatori internaţionali, cu scopul de a proteja biodiversitatea unică a Carpaţilor şi de a facilita dezvoltarea durabilă în zonă.

Bogăţia naturală a zonei

Parcul Naţional Munţii Rodnei nu include întregul lanţ al Munţilor Rodnei, ci numai o parte a acestora. De la vest la est, pe o lungime a crestei principale de circa 55 km, de la Pasul Şetref până la Pasul Rotunda şi de la nord la sud, pe o lungime de 25 km, de la Pasul Prislop până în localitatea Valea Vinului, judeţul Bistriţa-Năsăud. Din punct de vedere administrativ, suprafaţa parcului se întinde în proporţie de 80% pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, 20% din suprafaţă fiind înconjurată de o „salbă“ de 17 comune limitrofe.

Din pântecul munţilor Rodnei izvorăşte cea mai importantă apă curgătoare ce străbate o suprafaţă importantă a judeţului – Someşul Mare, a cărei curgere adună toate apele din sudul, vestul şi sud-estul crestelor muntoase. Bistriţa Aurie care curge lin înspre Moldova îşi are începutul tot în Munţii Rodnei. Acest râu izvorăşte de sub Vârful Gărgălău din Lacul Ştiol. Sub linia acestei creste există nu mai puţin de 23 de lacuri glaciare, printre care Iezerul Pietrosului, Lala Mare, Lala Mică şi Tăurile Buhăescului.

Cele 21 de tipuri de păduri răspândite pe 60% din suprafaţa parcului reprezintă bogăţia forestieră a parcului dată nu doar de întinderea acestora, ci şi de calitatea speciilor, efectul de protecţie şi interesul ştiinţific prezentat.

Frământările PNMR

În urma aplicării legilor funciare, începând cu anul 2000 şi până în prezent tipul de proprietate a cunoscut modificări majore. Astfel, la ora actuală, în urma retrocedărilor către proprietari, parcul este împărţit astfel: 22 de comune deţin 92%, statul român 6,4%, iar asociaţiile composesorate 1,6%. Mozaicul de proprietăţi întrepătrunse şi fragmentate în multe locaţii pe suprafaţa mare a parcului, arondarea acestuia pe raza a două judeţe, 22 de comune proprietare, 14 ocoale silvice care administrează fondul forestier, 10 fonduri de vânătoare care se suprapun parţial pe raza parcului, presiunea antropică pe raza parcului asupra fondului forestier şi faunei cinegetice sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei. În aceste condiţii, parcul este administrat de doar 18 angajaţi, mai exact 7 ingineri, un economist, doi biologi şi 8 rangeri de teren, sub conducerea inginerului Doina Jauca, directorul Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei (APNMR), alături de Consiliul Ştiinţific al Parcului compus din 20 de specialişti.

Bani europeni în sprijinul naturii

Fondurile europene obţinute prin Programul Operaţional Sectorial sunt o adevărată „gură de oxigen“ pentru conservarea zonelor protejate prin lege, după cum spune chiar Doina Jauca, directorul administraţiei.

Unul dintre proiectele aflate în derulare prin Axa prioritară 4 este şi cel care priveşte măsurile de management conservativ al biodiversităţii PNMR-sit Natura 2000, ce se va finaliza în luna septembrie a acestui an. Cu un buget de 594.595 euro proveniţi din Fondul European de Dezvoltare Rurală, din bugetul de stat şi prin cofinanţarea din partea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, s-a urmărit armonizarea planului de management al PNMR cu obiectivele sitului Natura 2000 şi Rezervaţiei Biosferei. Au fost desfăşurate activităţi de cartare a habitatelor de interes comunitar din parc, cartarea speciilor de interes comunitar, evaluarea stadiului de conservare a acestora, precum şi pregătirea planurilor de monitorizare a stadiului de conservare a habitatelor şi speciilor comunitare.

Un alt proiect derulat cu ajutorul fondurilor europene se numeşte „Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei“. Acest proiect este finanţat tot prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4, şi e implementat de Consiliul Judeţean Maramureş, în parteneriat cu Administraţia PNMR. Valoarea lui este de 10.885.586 lei, dintre care 8.801.683 lei sunt fonduri nerambursabile obţinute pe Axa 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii.

Principalele obiective ale acestui proiect sunt: creşterea numărului de turişti ai PNMR prin asigurarea unei infrastructuri adecvate – centru de vizitare în Pasul Prislop şi două trasee tematice ce scot în evidenţă rolul de sanctuar natural la nivel naţional şi creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul comunităţilor locale şi a vizitatorilor cu privire la biodiversitatea parcului prin intermediul unei game diverse de materiale informaţionale (documentare, ghiduri de specii, albume fotografice, evenimente, website).

În aşteptarea vizitatorilor

Vârful Inăul de 2.279 de metri şi Vârful Pietrosu de 2.303 metri sunt locurile în care, dacă ajungi ca turist, te-ai îndrăgostit pe loc de frumuseţea peisajelor. Nimic nu se poate compara cu senzaţia de a fi „la înălţime“. Totul pare mic şi la picioarele tale, iar faptul că ai reuşit să ajungi în vârf îţi dă un sentiment de reuşită deplină. Mai jos, la poalele munţilor, situate în vecinătatea parcului, se întind localităţile Rodna, Şanţ, Anieş, Maieru, Sângeorz-Băi, Nepos, Rebrişoara, Rebra, Parva, Năsăud, Borşa, Moisei, Săcel, Romuli, Telciu, Coşbuc, majoritatea dintre ele fiind atestate documentar din secolele 13, 14 şi 15. Din punct de vedere etnografic putem vorbi de două zone foarte importante: Zona Maramureşului la nord şi Zona Năsăudului la sud, care conservă tradiţii, obiceiuri şi mărturii ale existenţei stabile a populaţiei de-a lungul timpului. Zona Maramureşului şi-a dus faima în lume pentru costumele populare specifice, bisericile din lemn cu elemente de arhitectură tradiţională, unele având o vechime de peste 300 de ani, precum şi pentru numeroasele sculpturi care ornamentează porţile şi casele tradiţionale. În zona de sud a parcului regăsim costumele populare din Ţinutul Năsăudean, păstoritul, activităţile de prelucrare a lemnului, ţesutul la război şi alte meşteşuguri ce ţin de viaţa simplă a oamenilor de la munte.

Viorel GROSU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.5, 1-15 MARTIE 2013

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti