Kuhn GMx aprilie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 15 May 2021

Sămânța și importanța ei

Majoritatea plantelor de cultură și din flora spontană se înmulțesc prin semințe. Așa cum se știe, plantele reprezintă veriga de bază a lanțului trofic fără de care viața pe pământ ar fi imposibilă. Atunci când vorbim de plante și de semințele lor, ne gândim la cea mai sigură și bună sursă de hrană pentru om și animale, la cele mai valoroase resurse medicinale, energetice, la oxigenul necesar respirației produs de plante prin sinteza dioxidului de carbon, exemplele putând continua.

Plantele, în misiunea lor dată de Creator, au capacitatea de a transforma nevăzutul în ceea ce noi vedem, pipăim, respirăm sau mâncăm, acestea sintetizează cu multă măiestrie substanțele chimice pe care noi nu le vedem de cele mai multe ori cu ochiul liber, din aer și sol, procesându-le și oferindu-le apoi sub formă de hrană sănătoasă pentru om și animale. Din punct de vedere spiritual sămânța este privită ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, așa cum frumos este explicată de însuși Mântuitorul Lumii, Iisus Hristos, în Sfânta Scriptură, în Pilda Semănătorului. În ochii unui creștin sămânța poate fi privită ca o microtrinitate pământească, ca o microcapsulă de viață pentru viață, o treime compusă din embrion, endosperm și tegument. Sămânța are valoare de tezaur pentru că valoarea ei nu poate fi cuantificată în bani sau aur. Fără bani sau aur se poate trăi, însă fără mâncare, nu. Probabil că de aceea în mitologia greacă Mildas al Frigiei vorbește despre zeul Silenus, care putea transforma totul în aur. Aflând de acest lucru, un om bogat a vrut să se folosească de privilegiul oferit de zeu și i-a cerut acestuia ca orice obiect de care se va atinge să se transforme în aur. Zeul i-a împlinit dorința și tot ce atingea acest om se transforma în aur. Bucuria lui a fost mare, însă nu pentru mult timp. După două-trei zile setea și foamea l-au răpus și i-a cerut stăruitor zeului să-l ajute să revină cum a fost, altfel va muri de foame. 

Patrimoniu pierdut...

Grija pentru pâinea cea de toate zilele a fost și trebuie să fie o preocupare majoră pentru noi. Din păcate, absorbiți și noi nu de mirajul aurului ca cel din mitologia greacă, ci de multe alte înșelăciuni ale epocii moderne, am neglijat păstrarea semințelor semănate din lucrarea lui Dumnezeu peste țara noastră, semințe pe care le-au șlefuit prin muncă de selecție moșii și strămoșii noștri sau au fost create în unități de cercetare. Dacă analizăm cu atenție cataloagele oficiale ale plantelor de cultură din România, vedem că de-a lungul timpului s-au pierdut sute de creații biologice valoroase. Pe lângă acestea, s-au pierdut și numeroase cultivare importante denumite științific populații locale care nu au fost niciodată înscrise în cataloagele oficiale ale plantelor de cultură din România și au fost menținute de cultivatorii noștri în sistem gospodăresc. 

Indiferența statului față de această nobilă misiune de conservare a patrimoniului genetic autohton (a semințelor) a făcut să renască din rândul societății civile mai multe organizații cu preocupări voluntare pentru păstrarea semințelor românești. Cea mai activă dintre acestea se numește „Semințe cu suflet“ în fruntea căreia se află doamna Rodica Meirosu. Membrii acestei grupări voluntare se reunesc periodic în diverse locații din țară, acolo unde găsesc deschidere și în cadrul acestor întâlniri realizează schimburi de semințe, oferind tuturor doritorilor semințe și informații utile despre acestea și răspândind „bucuria de a darui“. La Buzău, aceste întâlniri au loc periodic la Centrul Cultural „Al. Marghiloman“ prin bunăvoința conducerii acestui centru, dar mai cu seamă prin dragostea și disponibilitatea doamnei director Elena Izbășoiu, care a reușit să creeze tradiție în acest sens. 

Noua Arcă a lui Noe

Nu întâmplător la Buzău se organizează astfel de reuniuni, ci pentru că horticultura buzoiană are rădăcini adânci care se pierd în negura timpurilor, iar săpăturile arheologice întreprinse pe șantierele din județ au scos la iveală vase de lut pline cu semințe și depozite de semințe încă din perioada preistorică, cele mai concludente fiind din epoca bronzului, cultura Monteoru. 

Horticultura a evoluat de-a lungul timpului prin implementarea tehnologiilor noi și speciilor noi de plante aduse de emigranții bulgari, iar cei care au dezvoltat agricultura, implicit legumicultura modernă la Buzău au fost Constantin Garoflid, zona Buzău și partea de câmpie, Gogu Iliescu, la Cândești, Caloienescu, la Buzău. Să nu uităm rolul Episcopiei Buzăului și Mănăstirii Banului și, nu în ultimul rând, pe Iancu Marghiloman, tatăl cunoscutului om politic și de cultură Alexandru Marghiloman, cum frumos mărtu­risește despre el Constantin Garoflid în calitatea sa de ministru al Agriculturii ca fiind „cel mai bun plugar din Muntenia“. De aceea, nu întâmplător aceste reuniuni au loc periodic la Centrul Cultural „Al. Marghiloman“, venind ca o continuare a tradiției pe care acesta a păstrat-o cu sfințenie și pe care noi trebuie s-o ducem mai departe. 

Sperăm ca pe viitor aceste reuniuni să beneficieze și de suportul logistic și științific al viitoarei Bănci de Gene preconizată a se înființa la Buzău. Înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale la Buzău, cu misiune clară în conservarea resurselor genetice vegetale din legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale, ar avea o contribuție majoră în păstrarea și valorificarea patrimoniului genetic autohton la standardele științifice actuale. Metaforic vorbind, aceasta ar trebui să fie o Arcă a lui Noe deoarece amenințările climatice, dezastrele chimice, biologice, nucleare și, nu în ultimul rând, neglijența omului pun în pericol resursele genetice autohtone precum și siguranța și securitatea alimentară a poporului român. 

Plecând de la această idee, poate că nu întâmplător cea mai mare Bancă de Gene din lume situată la Cercul Polar în Norvegia poartă pe frontispiciu „semințe pentru vremea de apoi“.

Sperăm ca autoritățile centrale și locale să înțeleagă necesitatea conservării și valorificării patrimo­niului genetic vegetal autohton deoarece acesta, pe lângă limbă, tradiție și obiceiuri, poate fi numit pe bună dreptate element de patrimoniu și identitate națională. 

Costel VÎNĂTORU

O „moştenire vegetală“ preţioasă

Sunt cuvintele care definesc cel mai bine fondul genetic naţional păstrat în Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava. „Moştenirea vegetală“, păstrată cu eforturi deosebite de către oamenii de ştiinţă de aici, are menirea de a atrage atenţia asupra faptului că perpetuarea şi conservarea patrimoniului genetic vegetal reprezintă un imperativ global. Într-o discuţie pe această temă, directorul băncii, doamna Silvia Străjeru, ne-a prezentat succint activitatea instituţiei pe care o conduce şi limitările impuse de lipsa resurselor materiale.

Seminţele neameliorate, extrem de importante

Peste 70% din materialul stocat în colecţiile Băncii este autohton şi reprezintă specii vegetale locale create prin contribuţia multor generaţii de cultivatori ai pământului. Multe dintre ele nici nu se mai află în cultură.

Este şi cazul varietăţilor tradiţionale de in (Linum usitatissimum), cânepă (Cannabis sativa), la care eroziunea genetică atinge procentul maxim, în timp ce la alte specii, precum Zea mays (porumb), Vicia faba (bob), Triticum monococcum (alac), pierderile pot fi plasate în intervalul 50-80%. Două categorii de resurse genetice vegetale sunt extrem de valoroase, seminţele ţărăneşti care n-au parcurs un proces de ameliorare şi rudele sălbatice ale plantelor de cultură. Ambele au mare importanţă ştiinţifică, fiind purtătoare ale unor gene de interes pentru creatorii de noi soiuri sau hibrizi.

Reintroducerea în cultură a varietăţilor tradiţionale

În fiecare an Banca de Resurse Genetice pune gratuit la dispoziţia agricultorilor şi amelioratorilor care doresc să introducă însuşiri ale seminţelor neameliorate într-o formă modernă soiurilor actuale materialul semincer de care dispune. Stocurile destinate acestui scop sunt însă limitate, motiv pentru care o probă are maximum 25 de seminţe. Potrivit dnei director Străjeru, reintroducerea în cultură a varietăţilor tradiţionale este atractivă mai ales pentru micii agricultori care îşi doresc să le cultive într-un sistem aproape ecologic. Este important însă ca aceştia să păstreze varietăţile tradiţionale furnizate prin continuarea cultivării lor. De altfel, aceasta este una dintre condiţiile impuse de Banca de Gene celor care solicită material semincer. Pentru a intra în posesia unor astfel de seminţe trebuie completată o cerere online pe site-ul instituţiei în perioada 15 noiembrie - 15 ianuarie pentru culturile de primăvară şi 15 august - 15 septembrie pentru înfiinţarea culturilor din toamnă.

Cercetare pe bani puţini

Banca de Resurse Genetice are nevoie de o finanţare adecvată, dar realitatea este că resursele financiare, în special cele aferente cheltuielilor de întreţinere, sunt insuficiente. Banca este mare consumatoare de energie electrică (141.360 kw anual), deoarece colecţiile de seminţe sau cele in vitro au ca temperaturi de depozitare -20ºC, +4ºC, respectiv +10ºC. Uscarea materialului reproductiv se realizează de asemenea cu echipamente care, deşi moderne, sunt energofage. Potrivit doamnei Străjeru, dotările nu sunt folosite la întreaga lor capacitate, iar aceasta va determina pierderi irecuperabile de resurse genetice vegetale.

Astăzi, în colecţiile Băncii de la Suceava sunt aproximativ 17.000 de probe, care aparţin unui număr de 340 de specii vegetale. Multe dintre ele au şi o sută de ani, iar longevitatea a fost asigurată prin păstrarea seminţelor în recipiente închise ermetic cu un conţinut de umiditate scăzut, de 5-8%, la temperaturi de +4ºC/-20ºC. În momentul de faţă, în lume sunt peste 1.700 de Bănci de Resurse Genetice Vegetale, 500 dintre ele doar în Europa.

Laura ZMARANDA

Abonează-te la acest feed RSS