reclama youtube lumeasatuluitv
update 22 Mar 2019

Guvernul a aprobat reorganizarea ICDVV Valea Călugărească

  • Institutul va primi bani de la stat pentru salarii și investiții
  • Guvernul a scos din inventar bunurile dispărute, retrocedate sau degradate

Guvernul României a emis în luna martie o hotărâre prin care reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație de la Valea Călugărească. Actul normativ, adoptat la insistențele cercetătorilor, vine cu trei noutăți: acceptă o componentă de finanțare, inclusiv pentru cheltuielile de personal, de la bugetul statului; admite că unitatea poate realiza venituri din închirieri sau din activități hoteliere/ restaurant, ceea ce conectează cumva instituția la mecanismele economiei de piață; scoate din inventar mai multe bunuri retrocedate sau care nu mai există fizic de mult timp.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească a fost cândva unitatea de elită a cercetării românești de profil. Specialiștii de aici spun că instituția este și astăzi la fel, tot de elită. Poate că așa stau lucrurile, raportat la ceea ce mai avem acum, în România, ca cercetare vitivinicolă. Dar realitatea nu poate fi contrazisă. Sunt diferențe uriașe între cum arăta ICDVV acum 28 de ani și cum arată astăzi. Vremea și vremurile au lăsat amprente serioase, începând cu clădirile, unele jerpelite sau dărâmate cu totul, cu infrastructura de irigații scoasă din uz și terminând cu plantațiile, fie ele de altoi, portaltoi ori loturi experimentale, unele retrocedate, altele distruse sau expirate, din motive de subfinanțare, neputință sau indiferență. Drept este că și legea de funcționare a institutelor de cercetare, oarecum inflexibilă, a îngrădit mult dezvoltarea acestora.

Aspecte reglementate

Tocmai una dintre aceste legi a fost modificată acum, cea de organizare a unității, după ani buni în care s-a solicitat acest lucru din partea conducerilor ICDVV sau a forului în subordinea căruia se află, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ (ASAS). Guvernul României a fost chemat să reglementeze următoarele aspecte: precizarea cadrului juridic al institutului; delimitarea și stabilirea patrimoniului; definirea obiectului de activitate în funcție de cerințele socio-economice; identificarea surselor de finanțare a activităților institutului; stabilirea organelor de conducere.

Cadrul juridic și conducere

ICDVV va fi instituție de drept public, cu personalitate juridică, aflată, ca și până acum, în subordinea ASAS. Conducerea va fi exercitată de un consiliu de administrație, din care fac parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale și al ASAS și un director general, numit pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o sigură dată, pentru cel mult patru ani. Activitatea științifică este coordonată de un consiliu științific al cărui președinte va face parte implicit din CA-ul institutului.

Ajustarea patrimoniului

Guvernul a admis, în fine, să ajusteze patrimoniul unității conform realității din teren. Astfel, din inventarul ICDVV vor fi scoase clădiri care fie au fost retrocedate, fie sunt în fază avansată de degradare: 6 clădiri și/sau terenuri vor intra definitiv în proprietarea celor care le-au dobândit legal, iar 20 de imobile, inclusiv amenajări, cu o valoare de inventar de 234.731 lei, pot fi valorificate sau casate (dormitoare, instalații de irigat, lucrări de ameliorare ale solului, magazii, grajduri, rezervoare etc.). ICDVV va rămâne cu  30 de bunuri aflate în domeniul public al statului, cu o valoare de inventar de 59 milioane de lei și 3 bunuri din domeniul privat al statului, cu valoare de inventar de 79.033 lei. Dintre acestea, cinci pot fi închiriate (cantină, clădiri).

Problema terenului nu a fost încă rezolvată

În ceea ce privește terenul, într-o notă de fundamentare elaborată de ICDVV și ASAS se arată că în inventarul unității sunt evidențiate 700,78 ha. În realitate, ICDVV deține și folosește 393,7673 ha. Diferența de 306,4044 ha a fost retrocedată prin decizii ale Comisiei Județene de Fond Funciar. Aceste decizii au fost atacate în instanță. Solicitarea adresată Guvernului a fost ca inventarul să se reducă la 393,7673 ha. Executivul a hotărât însă să lase deocamdată în gestiunea institutului întreaga suprafață, urmând ca ea să fie diminuată (sau nu) după definitivarea litigiilor.

Bani de la stat pentru cheltuieli salariale

Cea mai bună veste ține însă de finanțarea institutului. Până acum, aceasta se făcea numai din venituri proprii. De acum înainte însă ICDVV va avea trei surse de finanțare: venituri proprii; subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul ASAS; alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul ASAS, pentru proiecte de interes național strategic de lungă durată și pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale.

ICDVV are voie să desfășoare activități de tip HoReCa

A doua veste bună ține de obiectul de activitate. Hotărârea permite ICDVV și alte activități în afară de cele specifice, lucru care conexează mult mai bine unitatea la economia de piață reală. Printre acestea amintim posibilitatea închirierii (50% din venituri vor fi vărsate la bugetul de stat, iar 50%, în bugetul unității) unor bunuri care până acum s-au degradat din lunga nefolosință. Este și cazul renumitei clădiri cunoscută sub numele de Vila Matac, monument de arhitec­tură aflat în ruină, care ar putea fi pus în circuitul turistic, evident, după renovare. ICDVV va avea apoi voie să desfășoare activități hoteliere și de tip restaurant, care iar ar da utilizare unor clădiri și ar aduce sume importante la buget.

Parteneriate

Ca și până acum, Institutul va desfășura și dezvolta relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici. Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, unitatea se poate asocia cu alte entități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și din străinătate, dar numai cu avizul ASAS. Formula avantajoasă este că, prin noua lege, s-a deschis orizontul de colaborare cu mediul privat din țară și din străinătate, chestiune destul de limitativă până deunăzi vreme.

Ce spune conducerea ICDVV despre noua lege de funcționare

Ing. dr. Marin Ion, directorul ICDVV, cel care se află, alături de colegii de la ASAS, la originea demersurilor pentru modificările legislative, crede că cel mai important câștig ar fi acordarea subvențiilor de la stat pentru plata salariilor, reglarea inventarului și extinderea obiectului de activitate: „Important este că se rezolvă multe probleme din trecut, de genul bunurilor degradate care vor fi scoase din patrimoniu (acestea încărcau inventarul). A doua modificare ține de obiectul de activitate; faptul că vom avea voie să închiriem clădirile sau că putem activa în domeniul hotelier sau de tip restaurant înseamnă că putem avea altă deschi­dere, posibilități mult mai mari de a da utilizare unor clădiri. În cazul nostru, avem o cantină pe care am folosit-o și până acum pentru diverse evenimente, dar prin noua lege ni se oferă mai multe soluții de a acționa. Apoi avem Vila Matac – celebră printre cunoscători – pe care am putea s-o înscriem în circuitul turistic. Dar cel mai mare câștig este altul: vom primi și noi, în sfârșit, finanțare de la stat! Nu știm când, cât și cum – nici nu ne entuziasmăm foarte tare – dar important este că avem legal posibilitatea de a fi finanțați de la bugetul statului și pentru partea de salarizare, și pentru partea de investiții. Dacă nu se întâmpla acest lucru, sincer, nu știu cât am mai fi rezistat.“

Maria BOGDAN