cemrom doloflor
update 22 May 2018

Ce avantaje prezintă mulcirea solului?

  • Publicat în Agrotehnica

Prin mulcirea solului înțelegem operațiunea de împrăștiere pe suprafața terenului a unor materiale de natură organică precum paiele, pleava, vreji de leguminoase, tulpini tocate de porumb și floarea-soarelui, gunoi de grajd, turbă ș.a. Lucrarea se efectuează după recoltarea culturilor sau concomitent cu recoltarea dacă aceasta se efectuează cu combine prevăzute cu aparat de tocare și împrăștiere a resturilor vegetale. Important este ca operațiunea de împrăștiere să asigure o distribuire cât mai uniformă pe teren a materiei organice respective.

Avantajele mulcirii solului constau în:

a) Materialele organice existente la suprafața solului asigură o bună înmagazinare a apei provenite din precipitații, evită scurgerea apei la suprafața solului, cu efect de eroziune, și constituie un tampon împotriva pierderii apei prin evaporare.

b) Acest strat de materie organică primește direct picăturile de ploaie și ferește stratul superficial al solului de loviturile acestor picături care ar influența destrămarea agregatelor structurale ale solului, transformarea lor în praf, cu influență în astuparea porilor solului și formarea crustei.

c) Stratul de mulci protejează solul de acțiunea directă a razelor solare, menținând o temperatură mai scăzută cu 2-4°C, iar în sezonul rece menține o temperatură mai ridicată, prin aceasta asigurând o activitate constantă și bogată a microorganismelor din sol.

d) Totodată, stratul de mulci protejează tinerele plante, semănate în toamnă, de temperaturile scăzute, de îngheț.

e) Un rol important are stratul de mulci și în problema controlului stării de îmburuienare a terenului. Tinerele buruieni răsărite, majoritatea din semințe foarte mici, sunt înăbușite de stratul de materie organică, nu pot realiza fenomenul de fotosinteză și, nemaiavând rezervă de hrană în semințe, se usucă.

f) În afară de avantajele prezentate mai sus, materia organică existentă la suprafața solului constituie și un foarte valoros îngrășământ organic.

După o cultură de cereale păioase, miriștea și paiele tocate rămase pe teren, prin descompunere, asigură peste 1.500 kg/ha humus. La fel, o cultură de porumb, prin tocarea tulpinilor, realizează cca 2.000 kg/ha humus.

Avantaje asemănătoare realizează și culturile verzi (culturi secundare, tactice) înființate în vară-toamnă și lăsate peste iarnă pentru reținerea zăpezii, iar primăvara (martie) sunt desființate pentru însămânțarea culturilor de primăvară. Pentru înființarea culturilor verzi se folosesc plante precum muștarul, rapița, secara, măzărichea ș.a.

Față de mulcirea solului, ele prezintă în plus următoarele avantaje:

– asigură valorificarea energiei solare în perioada când culturile principale au fost recoltate, realizând o bogată materie organică atât de necesară creșterii fertilității solului;

– ele evită levigarea nitraților formați în perioada când culturile principale nu se mai găsesc pe teren și nitrații respectivi se întorc în sol odată cu materia organică a culturilor verzi. Prin aceasta se evită și poluarea apei freatice cu nitrați.

Pentru toate aceste avantaje credem că merită să fie făcute toate eforturile pentru a realiza operațiunea de mulcire a solului.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU

Revista Lumea Satului nr. 4, 16-28 februarie 2017 – pag. 14