reclama youtube lumeasatuluitv
update 7 Aug 2022

Pentru AISR, 2016 a fost un an rodnic

Alianța Industriei Semințelor din România a împlinit patru ani de la înființare. Cu acest prilej, doamna Antonia Ivașcu, directorul executiv al asociației, a prezentat bilanțul activității AISR din anul 2016. „A fost un an bun, în care am reușit să realizăm unele lucruri de care suntem mândri“, a considerat domnia sa. Printre acestea se numără includerea în asociație a INCDA – Fundulea, ca mem­bru onorific. „Aderarea acestui prestigios institut la organizația noastră este un nou gir pentru seriozitatea și înaltul nivel al asociației, ca și pentru importanța obiectivelor pe care ne-am propus să le atingem“, a apreciat directorul AISR.

Obiective ambițioase și o misiune grea

Principalele obiective ale AISR sunt susţinerea dezvoltării industriei seminţelor certificate în țara noastră, prin întreţinerea dialogului cu autorităţile competente implicate în procesul de reglementare în domeniul seminţelor; combaterea contrafacerilor de sămânță; dezvoltarea unui dialog permanent cu asociaţiile profesionale din agricultura românească și organizarea de acţiuni de informare la nivelul publicului larg cu scopul de a populariza beneficiile utilizării seminţelor certificate.

Numai prin atingerea acestor obiective AISR poate reuși să își îndeplinească misiunea pe care singură și-a fixat-o: promovarea și susținerea utilizării semințelor certificate de către agricultori, în scopul creșterii producției agricole în România.

Un alt pas important făcut în acest an pentru atingerea obiectivelor asociației l-a constituit încheierea unui protocol de colaborare cu Institutul de Fitotehnie de la Porumbeni, din Republica Moldova. În același registru se înscrie și colaborarea cu ROMAPIS, federație a apicultorilor români. Împreună cu aceasta, AISR a realizat o lucrare prezentând caracteristicile agronomice și melifere ale principalilor hibrizi de floarea-soarelui comercializați în România în 2016.

AISR, apreciată de Banca Mondială

Pe plan intern AISR a participat, ca organizator, partener, susținător ori ca simplu participant la numeroase acțiuni și evenimente. Printre acestea, de un răsunet deosebit s-au bucurat Ziua Femeii, organizată împreună cu beneficiarii semințelor produse și comercializate de către membrii asociației, ca și RALF 2016 ori IndAgra.

Pe plan internațional, una dintre prioritățile alianței a fost de a-și consolida relațiile de colaborare cu asociațiile omoloage din Franța, Italia, Grecia, Turcia, Olanda, Portugalia, Germania, Republica Moldova și Belgia. De asemenea, participarea la acțiunile European Seed Asociation (ESA), al cărei membru este, a fost considerată o altă prioritate AISR. Că direcția urmată este una bună o dovedește și Certificatul de Apreciere pe care asociația l-a primit în urma colaborării sale cu Banca Mondială.

Cele mai importante acțiuni tehnice la care AISR a participat în 2016 au fost primul Congres Internațional al Sorgului, desfășurat la București, Ziua Semințelor Certificate, organizată la Negrești, județul Vaslui, Ziua Porumbului, desfășurată la Orezu și Ziua Culturilor Maisadour.

„Pentru anul ce urmează ne propunem să ne continuăm activitatea pe aceleași coordonate ca și până acum. Ne dorim, de asemenea, să păstrăm și să dezvoltăm bunele relații de colaborare pe care le avem cu presa din domeniul agricol“, a mai adăugat dna Antonia Ivașcu.

Alexandru GRIGORIEV

Revista Lumea Satului nr. 24, 16-31 decembrie 2016 – pag. 20

Articole înrudite