Bednar SWIFTERDISC octombrie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 27 Oct 2021

Publicații destinate cooperativelor agricole

Cei care vor să se asocieze în cooperative agricole au acum la îndemână două publicații pentru acest tip de forme asociative, scrise de economistul Paul C. Șchiopu.

Cele două lucrări destinate cooperativelor agricole și nu numai sunt: Evidențe tehnice și contabile specifice cooperativelor agricole și GHIDUL Facilităților fiscale acordate de lege cooperativelor agricole și membrilor cooperatori.

Potrivit autorului, motivul pentru care a considerat utilă tratarea organizării și conducerii registrelor și a unor operațiuni contabile este dat de anumite particularități care deosebesc cooperativele de alte entități din economia de piață.

Dintre operațiunile comune tuturor tipurilor de cooperative agricole autorul a selectat:

1. Registrul special pentru evidența membrilor și a părților sociale.

2. Evidența terenurilor și a altor bunuri atribuite în folosința cooperativei.

3. Subscrierea și vărsarea, majorarea, reducerea, cesiunea și restituirea capitalului social.

4. Constituirea garanțiilor bănești ale administratorilor/membrilor Consiliului de administrație și cenzorilor cooperativei.

5. Taxele de înscriere în cooperativă.

6. Participarea cooperativei la constituirea Uniunii de Ramură.

7. Restituirea aporturilor membrilor.

8. Aprovizionarea cu inputuri a membrilor cooperatori.

9. Vânzarea/valorificarea produselor membrilor cooperatori către cooperativă.

10. Distribuirea profitului cooperativei.

11. Registrele și Regulamentele cooperativei agricole.

12. Facilitățile fiscale oferite de lege cooperativelor agricole și membrilor acestora.

Cooperativele agricole se înființează în baza Legii nr. 566/2004R. În actul normativ menționat, la articolul 6, sunt nominalizate 7 domenii și ramuri de activitate cooperatistă, fără a se limita diversitatea acestora, și 3 tipuri de cooperative, gradul I, gradul II și gradul III.

Acestea se înființează prin asocierea, ca membri cooperatori, atât a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, cât și a persoanelor juridice – SRL, SA, SNC etc., precum și a cooperativelor agricole între ele.

În ceea ce privește cea de-a doua publicație, GHIDUL Facilităților fiscale acordate de lege cooperativelor agricole și membrilor cooperatori, aceasta este dedicată atât cooperativelor agricole, cât și consiliilor locale și reprezintă un îndrumar practic pentru instrumentarea, acordarea și însușirea cu ușurință a drepturilor fiscale conferite de stat.

În prima parte a Ghidului sunt tratate categoriile de facilități fiscale acordate cooperativelor și membrilor cooperatori, ambele bazate pe textul Legii nr. 566/2004R, exemplificate și foarte ușor de înțeles.

Totodată, în cea de-a doua parte, sunt tratate și alte facilități de care pot beneficia cooperativele agricole, cum ar fi scutirea de impozit a profitului reinvestit, așa cum este prevăzută în H.G. nr. 421/20.05.2014 prin care s-a completat Codul Fiscal și alte avantaje prevăzute în legislația generală.

Simona Nicole David

Abonează-te la acest feed RSS