Majoritatea celor care au în proprietate terenuri, indiferent cât de mari sau de mici, au avut probleme legate de delimitarea ori poziționarea acestora. Tocmai în scopul de a face ca pe viitor să nu mai existe astfel de situaţii, a fost lansat Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Despre acest program am stat de vorbă cu dl Radu Codruț Ștefănescu, directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

De ce este necesar Programul Național de Cadastru?

Motivele lansării Programului Național de Cadastru şi Carte Funciară sunt necesitatea clarificării situației juridice a proprietăților și crearea unei evidențe a acestora. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) este reglementat de Legea nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, și de HG nr. 294/2015; se desfășoară în perioada 2015-2023 și are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2.337 de unități administrativ-teritoriale (UAT), situate în mediul urban și rural.

Obiectivul principal al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenurilor, clădirilor, și apartamentelor) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Care sunt etapele sale?

O primă etapă importantă a programului este informarea populației privind beneficiile PNCCF și importanța colaborării cu specialiștii care efectuează măsurătorile. Urmează o altă etapă, în care sunt identificate imobilele și proprietarii. Sunt realizate apoi măsurători cadastrale, sunt colectate actele juridice de la deținători și apoi are loc o a treia etapă – de integrare și prelucrare a datelor. Sunt întocmite documentele cadastrale care vor fi afișate public. După această etapă urmează înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori. Ultima etapă este actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea noilor cărți funciare.

Cum va afecta PNCCF deținătorii de terenuri?

Programul național îi va ajuta pe deținătorii de terenuri, agricole în primul rând, prin clarificarea situației proprietăților, dar și prin crearea premiselor comasării terenurilor agricole - unica soluție pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne. ANCPI va promova o inițiativă legislativă care să faciliteze înscrierea cu prioritate a terenurilor agricole în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

Ce probleme și piedici apar pe parcursul lui

Sunt situații în care suprafețele din acte se suprapun ca urmare a emiterii unor titluri de proprietate în lipsa măsurătorilor cadastrale. De asemenea, evidențele primăriilor cu privire la imobile și proprietari sunt deseori incomplete ori în formate greu de gestionat (pe hârtie). Primăriile din zonele rurale, mai ales, se confruntă de mulți ani cu lipsa de personal și în special cu lipsa de specialiști în domeniul cadastrului. Cum spuneam, sunt probleme generate de modul defectuos de aplicare a legilor proprietății, care a condus la emiterea titlurilor de proprietate cu tot felul de erori referitoare la suprafețe, amplasamentele parcelelor, erori de scriere a numelor titularilor, alte erori materiale. Soluționarea acestor cazuri consumă timp și depinde de cooperarea între instituțiile implicate (primărie, oficiul teritorial de cadastru, executantul lucrărilor, prefectură). Identificarea imobilelor aparținând domeniului public al statului poate fi îngreunată de furnizarea cu întârziere de către administratori a actelor respectivelor imobile. O altă dificultate ar fi participarea scăzută din partea publicului la procesul de înregistrare sistematică, care poate genera lipsa informațiilor certe, colectarea greoaie a actelor de proprietate, incapacitatea identificării proprietarilor.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se desfășoară în perioada 2015- 2023. Până în prezent au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică în 18 UAT-uri, ceea ce reprezintă aproximativ 175.000 de imobile.

Schimbările pe care le va aduce

După cum am mai spus, înregistrarea sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară este o necesitate care va aduce ca beneficii clarificarea regimului juridic al tuturor proprietăților agricole, condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene, dezvoltarea rapidă a proiectelor de infrastructură, facilitarea și diminuarea costurilor tranzacțiilor imobiliare. De asemenea, înregistrarea va duce și la protejarea domeniului public/privat al unităților administrativ-teritoriale şi al statului, înregistrarea imobilelor deținute fără acte (posesori), rezolvarea problemelor legate de actele de proprietate și eliberarea certificatelor de moștenitor. În plus, taxele locale vor putea fi colectate corect şi eficient. Toate acestea constituie premisele unei dezvoltări economice sănătoase.

ANCPI derulează și un proiect privind înființarea unui Registru Agricol Naţional.

Acest proiect este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Obiectivul său este centralizarea informațiilor din registrele agricole locale, corelarea informațiilor colectate în registrele agricole locale cu informațiile existente în sistemele informatice ale administrației publice centrale (ANCPI, Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură etc.), dar și crearea de rapoarte centralizatoare, analize și sinteze referitoare la informațiile prevăzute de reglementările în vigoare privind registrul agricol. În Registrul Agricol Național vor fi introduse informații despre gospodării precum numărul de animale, suprafețele de teren deținute (agricol, fânețe, vii, livezi etc.). Așadar, acest sistem informatic permite gestionarea datelor privind resursele agricole și producțiile acestora, colectate şi verificate la nivel local de către inspectorii agricoli din primării. Trebuie subliniat că în acest sistem datele vor fi introduse de către reprezentanții primăriilor și, prin urmare, aceștia sunt responsabili de corectitudinea înregistrărilor. În plus, administrația centrală (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Institutul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor Publice) va avea acces la datele registrului agricol în diverse scopuri: calculul de impozite și subvenții, dezvoltarea de strategii și politici în domeniu, raportări statistice etc. Mai mult, cetățenii și societățile comerciale din domeniul agricol vor putea avea acces la informații publice privind Registrul Agricol Național, ba chiar vor să solicite on-line modificarea propriilor declarații comunicate primăriilor despre registrul agricol.

A consemnat Alexandru GRIGORIEV

Revista Lumea Satului nr. 12,16-30 iunie 2016 – pag. 14-15

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti