Unbeaten 2021    Adama decembrie 2020
update 27 Jan 2021

Start-up Nation: Beneficiarii pot suspenda contractele de muncă ale angajaților pe perioada stării de urgență

Potrivit unui ordin al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri publicat ieri în Monitorul Oficial, situațiile determinate individual potrivit Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului 29/2020 și 30/2020 „nu pot constitui motiv de reziliere a contractului/acordului de finanțare și de recuperare a finanțării nerambursabile acordate, nici ulterior, în cazul în care condițiile privind locurile de muncă, obiectele/bunurile mobile/imobile și altele ce au stat la baza încheierii contractului/acordului de finanțare sunt respectate începând cu data încetării stării de urgență”.

Prin urmare, beneficiarii Start-up Nation pot suspenda contractele de muncă ale angajaților în condițiile precizate de OUG 30/2020, urmând ca acești angajați să poată beneficia de indemnizația pentru șomajul tehnic. Totuși, aceste prevederi nu pot conduce la exonerarea de răspundere a beneficiarilor care nu și-au îndeplinit obligațiile până la data decretării stării de urgență.

Conform ordinului publicat ieri, pe perioada stării de urgență administratorul programului nu va întreprinde niciun demers pentru recuperarea ajutorului de minims acordat. Se pot modifica acordurile/contractele de finanțare prin acte adiționale asumate cu semnătură electronică de beneficiari și reprezentanții finanțatorului.

Aceste prevederi se aplică tuturor beneficiarilor programelor de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii implementate de Guvernul României (Start-up Nation, Microindustrializare, Comerț etc).

Raluca Prelucă,

fonduri-structurale.ro
Sursa: Monitorul Oficial, nr. 256/27.03.2020

Fonduri structurale pentru consultanţi camerali

Confederaţia Asociaţiilor Ţărăneşti din România (CATAR) are în derulare un proiect în valoare de 2,7 milioane de euro pentru constituirea unei reţele de consultanţi camerali în 18 judeţe, banii fiind obţinuţi prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).

Partenerii în proiect sunt Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R), Fundaţia Civitas, Asociaţia AgromRo, ADDWise şi Structural Consulting™ Group. Programul se va derula pe parcursul a circa un an şi jumătate şi vizează constituirea unor centre judeţene în 18 judeţe, un fel de minicamere agricole în care să lucreze consultanţi camerali, o meserie pe care România a ignorat-o multă vreme în domeniul agricol. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 4 aprilie.

„Noi sperăm ca pe noul PNDR aceste centre de consultanţă să funcţioneze precum nişte centre de dezvoltare, centre de scriere de proiecte nu doar pe PNDR, ci şi pe alte programe de finanţare în parteneriat, inclusiv cu Asociaţia Comunelor“, afirmă Alin Bogdan Buzescu, preşedinte CATAR.

Obiectivul proiectului

CATAR îşi propune să dezvolte astfel cultura antreprenoriatului în mediul rural, având ca obiectiv creşterea gradului de ocupare pentru managerii, angajaţii, şomerii şi persoanele din agricultura de subzistenţă din regiunile Nord-Est, Nord-Vest şi Centru. Proiectul este unul cu totul inovator pentru România deoarece are o abordare integrată şi complementară de sprijinire şi susţinere a afacerilor din mediul rural prin crearea unei reţele de 18 centre judeţene de dezvoltare a culturii antreprenoriale în regiunile Nord-Est, Nord-Vest şi Centru.

Iniţiatorii programului îşi propun să identifice şi să consilieze 656 persoane dintre cele 3 regiuni de dezvoltare, din care 460 vor beneficia de cursuri privind Competenţe Antreprenoriale, Consultanţă Camerală, Competenţe Sociale şi Civice, TIC şi Animare Rurală. Participanţii vor fi stimulaţi să participe la cursuri prin oferirea de subvenţii decontate prin proiect. Proiectul mai prevede organizarea a trei conferinţe regionale, în cadrul cărora vor fi premiate cele mai bune planuri de dezvoltare a viitoarelor Centre Judeţene de consultanţă camerală, la care participanţii lucrează în timpul cursurilor. De altfel, 54 dintre participanţii cu cele mai bune planuri de dezvoltare vor fi angajaţi în cadrul Centrelor Judeţene.

„Aceste centre vor funcţiona ca nişte SRL-uri ale confederaţiei. După finalizarea programului, centrele vor trebui să se susţină singure. Ar putea, de exemplu, să ajute membrii din judeţ să realizeze proiecte pentru accesarea de fonduri europene“, a precizat Buzescu.

Ioana Guţe

Abonează-te la acest feed RSS