Adama 04 mai 2020
update 3 Jul 2020

Sistemul de trasabilitate pentru produsele de tutun - data scadentă, 31 decembrie 2019

Legea nr. 201/2016 spune că „toţi operatorii economici implicaţi în comerţul cu produse din tutun, de la producător până la ultimul operator economic, înainte de primul punct de vânzare cu amănuntul, au obligaţia de a înregistra intrarea tuturor pachetelor unitare aflate în posesia lor, precum şi toate mişcările intermediare şi ieşirea finală a pachetelor unitare din posesia lor. Această obligaţie poate fi îndeplinită prin marcarea şi înregistrarea ambalajelor sub formă agregată, precum cartuşe, baxuri sau paleţi, cu condiţia ca urmărirea şi asigurarea trasabilităţii tuturor pachetelor unitare să fie în continuare posibile.“ În decembrie 2017 Comisia Europeană anunța faptul că va fi aplicată o legislație secundară privind sistemul de trasabilitate a produsului din tutun. România va trebui, de asemenea, să se adapteze acestor noi reguli de funcționare de pe piața tutunului, iar data limită până la care se acceptă adaptarea completă la sistemul de trasabilitate a produselor din tutun este 31 decembrie 2019.

Cum se va face monitorizarea

Pentru a combate traficul și evaziunea fiscală din industria tutunului, potrivit reglementărilor noi impuse începând cu 20 mai 2019, sistemul de trasabilitate a ţigaretelor şi tutunului de rulat în ţigarete presupune existența unui identificator unic. Acesta va fi în fapt o etichetă care să conţină un prefix, serie/număr, cod produs și dată. Cu alte cuvinte, pe pachetele de țigarete produse în state membre ale Uniunii Europene și care vor fi comercializate pe piața europeană sau care vor pleca spre export vor fi înscrise informații privind data producerii, locul de proveniență și destinația pachetului respectiv. În completare, Comisia Europeană a anunțat că acest sistem de trasabilitate este valabil și în cazul produselor din tutun care nu sunt produse în UE, dar care sunt în liberă circulație pe această piață. Astfel, formalitățile vamale privind punerea în liberă circulație vor fi precedate de obligația aplicării identificatorului unic. Fără acest identificator unic, accesul produselor din tutun importate pe piața europeană va fi restricționat.

Operatorii români vor solicita coduri unice emitenților autorizați din alte state UE

Colectarea tuturor acestor date le va reveni producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de produse din tutun. Ulterior, aceștia vor transfera aceste date către un furnizor independent nominalizat de autoritățile europene. Practic, având aceste informații, circuitul produselor pe întregul lanţ comercial, pornind de la producător la retailer, poate fi monitorizat și astfel autoritățile vor ști care este situația tranzacțiilor legale cu tutun. În ceea ce privește emiterea identificatorului unic, în România Imprimeria Națională este cea care va avea această misiune. Deocamdată însă sistemul dezvoltat permite doar o preînregistrare a agenților economici, ceea ce înseamnă că scopul Imprimeriei Naționale este acela de a colecta datele necesare pentru a realiza ulterior codurile unice. Pentru a obține acel identificator unic, operatorii economici români vor trebui să se adreseze emitenților de identificatori unici autorizați în alte state membre. Data limită pentru alinierea la noile reguli este 31 decembrie 2019. Începând cu această dată Comisia Europeană are pretenția ca sistemul de trasabilitate a produselor din tutun să fie funcțional în totalitate.

Stocurile neconforme pot fi valorificate până pe 19 mai 2020

Însă, atunci când a fost gândit acest sistem de trasabilitate s-a ținut seama și de faptul că există posibilitatea ca în lanțul de producție și aprovizionare cu produse din tutun să existe, la momentul în care se cere ca sistemul să fie complet funcțional, stocuri nevalorificate. În această situație se va aproba o derogare, în sensul că va fi permisă comercializarea stocurile de produse neconforme (fabricate în UE sau importate înainte de 20 mai 2019 și nemarcate) până pe date de 19 mai 2020. Ulterior, produsele care nu respectă normele sistemului de trasabilitate vor fi confiscate de pe piață, iar operatorii economici vor primi amenzi contravenționale sau li se vor bloca tranzacțiile. În contextul funcționării sistemului de trasabilitate a produselor din tutun, operatorii de transport din domeniu vor fi nevoiți să scaneze și să transmită electronic datele despre produsele de tutun transportate, rutele preconizate, cantități, iar retailerii care vând direct către consumatorii finali trebuie să obțină un cod de identificare a locației. Ulterior, informațiile sunt folosite pentru a putea recepționa produsele de la alți operatori economici.

  • Identificatorul unic permite ca toate pachetele unitare de produse din tutun introduse pe piață să fie înregistrate şi urmărite pe întreg teritoriul UE, iar în același timp, elementele de securitate conţinute de timbru permit autorităților competente ale statelor membre să verifice autenticitatea produselor din tutun.
  • Fiecare operator economic din lanțul de distribuție a tutunului va trebui să îşi adapteze sistemele operaționale și logistice pentru a respecta cerințele prevăzute privind trasabilitatea şi să pregătească și să evalueze modul în care va decurge operaţiunea de scanare a produselor din tutun: (țigaretele și tutunul de rulat în ţigarete roll-your-own) ce va influenţa activitatea curentă, de ex. sosirea şi expedierea produselor dintr-o unitate către următorul operator economic.

Laura ZMARANDA

Producerea răsadului de tutun

Banca de Gene Vegetale de la Suceava este un fel de bastion al ultimelor soiuri de legume autohtone. Patrimoniul vegetal al acestei instituții este impresionant, iar colecția cu cele mai multe resurse este cea de semințe. Aceasta are aproximativ 17.469 de probe din 431 de specii vegetale. Pe lângă rolul primordial de menținere și conservare a acestui patrimoniu, instituția s-a implicat în promovarea și diseminarea materialului biologic către fermierii din toată țara, dar și în acordarea de consultanță. Articolul de față a fost realizat cu sprijinul instituției și are ca temă producerea răsadului de tutun.

Sfaturi pentru germinarea semințelor de tutun

Sămânța de tutun pentru semănat trebuie să fie certificată şi să aibă o puritate fizică de minimum 96% și capacitate de germinaţie minimă de 70%. Pentru grăbirea răsăririi, seminţele de tutun care se seamănă în răsadniţe după 20-25 martie se supun în prealabil procesului de încolţire. Un săculeţ de seminţe (maximum 1 kg) se introduce într-un vas cu apă călduţă (30°C), unde se ţine 10-12 ore. În acest timp, seminţele absorb cantitatea de apă necesară încolţirii. Apoi, seminţele se ţin în continuare în săculeţ 3-5 zile într-o încăpere cu temperatura de 20-25°C. Din când în când, săculeţul se stropeşte cu apă călduţă şi se întoarce de pe o parte pe alta. În aceste condiţii sămânţa încolţeşte. Datorită sensibilităţii mari a plantelor faţă de temperaturile scăzute şi a seminţelor de dimensiuni foarte mici, tutunul nu se seamănă direct în câmp, ci în răsadniţe. Se produce mai întâi răsadul de tutun, care se plantează apoi în câmp, după ce a trecut pericolul brumelor târzii. În momentul semănatului lungimea colţului nu trebuie să depăşească lungimea seminţei. Din practica cultivării tutunului s-a tras concluzia că, în condiţiile de climă din ţara noastră, cele mai indicate pentru producerea răsadului de tutun sunt răsadniţele calde. În acestea, care au ca sursă de căldură biocombustibilul (gunoiul de grajd proaspăt), răsadul corespunzător pentru plantare se obţine în 39-44 zile. Gunoiul cel mai indicat este cel de cabaline, cu condiţia să fie destul de păios şi bogat în dejecţii. Se face o platformă de gunoi cu o înălţime de 40-60 cm, se lasă 5-6 zile să se taseze, apoi se pune un strat de pământ gros de 15-20 cm,  format dintr-o parte pământ de ţelină, două părţi mraniţă şi o parte nisip. 

Lucrări de îngrijire în răsadniţe

Sămânţa este foarte mică şi de aceea trebuie semănată la suprafaţa solului. După ce a fost semănată se acoperă cu un strat de mraniţă mărunţită, în grosime de 4-5 mm. Apoi solul se tasează cu o scândură şi se stropeşte uşor cu apă călduţă. Sămânţa răsare în 7-9 zile. Cele mai importante lucrări sunt aerisirea, udatul, plivitul, terotajul, îngrăşarea, combaterea bolilor şi pregătirea răsadului pentru plantat.

Ø Aerisirea – dacă s-a semănat într-o răsadniţă caldă acoperită cu sticlă, zilnic trebuie să se deschidă geamurile pentru că gunoiul de grajd emană bioxid de carbon şi amoniac. Este important ca temperatura din răsadniţă să nu coboare sub 20 grade Celsius.

Ø Udatul se face ori de câte ori este nevoie. Se foloseşte apă călduţă depozitată în butoaie. La început se udă de 2-3 ori pe zi cu puţină apă, până când plăntuțele sunt în faza de cruciuliţă. Înainte de plantare numărul de udări se reduce.

Ø Plivitul se efectuează cu atenţie pentru a nu se smulge plăntuţele. Această lucrare se face numai când pământul este umed. Este mai indicat să se erbicideze cu Dymid. Acest erbicid se aplică după semănat 10 g pentru 20 m² dizolvaţi în 6-8 litri de apă. Acest erbicid se poate aplica de două ori, jumătate din cantitate înainte de semănat şi jumătate după semănat. Terotajul (adăugarea mraniţei) se face începând cu faza de cruciuliţă, în fiecare săptămână, până când frunzele plantelor se îndesesc şi nu mai este cu putinţă pătrunderea mraniţei la baza tulpiniţelor. După aplicarea mraniţei plăntuţele se udă pentru a se curăţa de pământ şi pentru tasarea mraniţei. Pentru a nu se produce îmburuienarea răsadului, mraniţa pentru terotaj trebuie dezinfectată. 

Aplicarea îngrăşămintelor

Datorită udărilor repetate şi a densităţii mari a plantelor, pământul din răsadniţă sărăceşte în substanţe nutritive. Cu foarte bune rezultate se folosesc la îngrăşarea răsadului îngrăşămintele minerale dizolvate în apă, circa 200 l soluţie/100 m2 (300 g azotat de amoniu, 1.000 g superfosfat şi 600 g sulfat de potasiu). Se fac trei fertilizări, prima în faza de urechiuşe, a doua după 6-8 zile de la prima, iar a treia cu o săptă­mână înainte de plantare. Bolile în răsadniţe sunt numeroase (rhizoctonioza, putrezirea neagră a rădăcinilor, căderea răsadurilor, mana tutunului), de aceea combaterea lor este una dintre cele mai importante lucrări de îngrijire ale răsadului de tutun. Se folosesc fungicide sistemice sau semisistemice (Benlate, Fundazol, Captan etc.), numărul de tratamente stabilindu-se în funcţie de intensitatea atacului. Pentru mană se iau măsuri preventive, prin stropiri din momentul răsăririi până la plantat (câte 1-2 tratamente/săptămână). Călirea răsadului este obligatorie, realizându-se astfel o adaptare a plantelor pentru condiţiile naturale din câmp (aeraţie, luminozitate, temperatură). Pentru aceasta, cu 7-8 zile înainte de plantare, răsadniţele se ţin descoperite ziua şi noaptea, iar udatul se face mai rar şi cu apă mai puţină. În ultimele 3-4 zile, înainte de plantare, udatul se suspendă pentru a determina planta la o mai bună înrădăcinare. Cu o oră înainte de plantare răsadul se stropeşte cu Zineb, în concentraţie de 0,3%, pentru prevenirea atacului de mană. Pentru plantatul manual în câmp răsadul de tutun trebuie să aibă lungimea de 7-8 cm şi un număr de 5-6 frunze.

  • Fertilizarea solului cere o deosebită atenţie întrucât elementele nutritive utilizate trebuie să influenţeze în egală măsură atât producţia de frunze, cât şi calitatea acestora. Consumul de elemente nutritive pentru 100 kg frunze este de: 2,4 kg N, 0,7 kg P2O5 şi 5,0 kg K2O.
  • O deosebită importanţă o are arătura de vară care trebuie realizată la adâncimea de 22-25 cm, în cazul în care urmează după grâul de toamnă. Această arătură se menţine toată vara afânată şi curată de buruieni și nu se mai efectuează arătura de toamnă. Primăvara, solul se lucrează până la plantare cu grapa cu discuri, în agregat cu grapa cu colţi reglabili echipată cu lama nivelatoare, pentru ca solul să fie cât mai afânat şi nivelat. Ultima lucrare a solului se face înainte de plantare, cu cultivatorul combinat pentru pregătirea patului germinativ.

Tutunul este una dintre plantele care suportă să fie cultivate mai mulţi ani de-a rândul pe aceeaşi suprafaţă de teren – 15-20 de ani şi chiar mai mult. Se poate semăna foarte bine după grâul de toamnă şi orzul de toamnă.

Laura ZMARANDA

Abonează-te la acest feed RSS