Lumea satului 750x100

update 25 Nov 2020

Sesiune omagială - „200 de ani de la nașterea lui Ion Ionescu de Brad“ la SCDA Secuieni, județul Neamț

În data de 22 martie 2018, agricultura nemțeană, și nu numai, a trecut printr-un moment de aleasă sărbătoare, organizat așa cum se cuvine la Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Secuieni. A fost un eveniment deosebit pentru SCDA Secuieni, marcat de omagierea a 200 de ani de la nașterea lui Ion Ionescu de Brad. Pe parcursul sesiunii omagiale au fost prezentate  lucrări cu o încărcătură puternică de istorie despre ceea ce a fost și ce a făcut Ion Ionescu de la Brad, iar totalitatea prelegerilor au umplut inimile celor prezenți cu trăinicie. Valoarea științifică a acestora a prins contur, prin prisma oratorilor, care au fost cercetători destoinici, cât și cadre didactice, nume emblematice a agriculturii din zona Moldovei.

Acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești“ București și au participat cadre didactice universitare, cercetători de la stațiuni de cercetare din țară și specialiști în agricultură. Pe parcursul sesiunii omagiale au fost prezentate 10 lucrări privind viața și opera lui Ion Ionescu de la Brad, iar punctul culminant l-a reprezentat lansarea cărții „Ion Ionescu de la Brad - Sinteze bibliografice la 200 de ani de la naștere“, realizată de dr. ing. Ion Măzăreanu.

În deschiderea evenimentului dr. ing. Elena Trotuș, director S.C.D.A Secuieni ne-a dat o lecție despre ceea ce reprezintă Ion Ionescu de la Brad și ne-a mărturisit scopul omagierii în sine: „Obiectivul nostru îl constituie reuniunea specialiștilor din cercetare, învățământul universitar, preuniversitar și din agricultura României în scopul omagierii marelui agronom, economist, om politic, naționalist și personalitate universitară. Astfel, astăzi la Secuieni avem oaspeți deosebiți de importanți, pe care dorim să îi avem aproape la toate manifestările noastre. Pentru noi, cei care lucrăm în cercetare, în învățământ și în producție este o mare onoare de a recunoaște, că realizările noastre de astăzi se sprijină pe unele principii și concepții, formulate și susținute încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, de către părintele științelor agricole românești. Cercetarea operei lui Ion Ionescu de la Brad mai are de făcut un drum destul de lung pentru a scoate la iveală atâtea comori ale gândirii și faptelor sale. Este unanimă recunoașterea că, Ion Ionescu de la Brad a fost un mare învățat al țării, poporului și al generațiilor sale, cât și a celor care l-au urmat. Dar, această meritată faimă s-a extins și în alte țări, unde au pătruns faptele și publicațiile sale pentru că această „emblemă agronomică“ a avut o foarte bogată activitate și pe plan mondial.“

10 lucrări privind viața și opera lui Ion Ionescu de la Brad prezentate de nume mari ai învățământului și cercetării agronomice din Moldova

Manifestarea de la SCDA Secuieni, dedicată celui mai strălucit înaintaș al științei agronomice s-a dorit a fi un omagiu adus de actualii moștenitori spirituali, în memoria căruia organizatorii se înclină. Lucrările care s-au prezentat au adus unele noutăți și îndreptări de date bibliografice, care erau insuficient cunoscute. Despre opera acestuia rămân porți deschise pentru agronomii, care vor să trateze îndeosebi specialități mai restrânse. Pe parcursul sesiunii omagiale au fost prezentate o serie de lucrările care au făcut o retrospectivă privind viața și opera marelui agronom român. Acest lucru nu era posibil, fără valoarea științifică pusă de diferiți cercetători și cadre didactice, care au adus cu ei la Secuieni, un bagaj de cunoștințe exemplificate, prin diferite abordări, respectiv: „Actualitatea unor învățăminte despre cultivarea principalelor plante de câmp în opera lui Ion Ionescu de la Brad“, realizată de prof. univ. dr. dr. h. c. Constantin Vasilică și prof. univ. dr. Mihail Axinte (USAMV Iași), „Ion Ionescu de la Brad- mare învățat și realizator român, de înalt prestigiu european“, întocmită de dr. ing. Ion Măzărean, „Ion Ionesu de la Brad- contribuții la cunoașterea și îmbunătățirea științei și a practicii agricole, la emanciparea vieții sătenilor“, avându-l ca autor pe dr. ing. Emil Munteanu de la „Societatea de Istorie și Retrologie Agrară“, Filiala Bacău, „Mașini și utilaje agricole în litografiile calendarului despre bunul agricol, 1860, întocmit de Ion Ionescu de la Brad“, lucrare prezentată de prof. univ. dr. Vilică Munteanu, de la „Societatea de Istorie și Retrologie Agrară“, „Ion Ionescu de la Brad- apărător al țăranilor; inițiator al agriculturii moderne“, realizată de dr. ing. Daniela Murariu, „Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava“, „Activitatea lui Ion Ionescu de la Brad în exil în Transilvania“, întocmită de dr. ing. Felicia Mureșanu, SCDA Turda, „Activitatea publicistică a lui Ion Ionescu de la Brad“, realizată de dr. ing. Cornelia Lupu, dr. ing. Gheorghe Lupu și dr. ing. Simona Isticioaia, de la SCDA Secuieni, Neamț, „Ion Ionescu de Brad (1818-1891) contemporan cu marii ziditori ai temeliilor viitorului“, întocmită de dr. ing. Simona Isticioaia și dr. ing. Ion Măzăreanu - SCDA Secuieni, Neamț, „Scrisorile lui Ion Ionescu de la Brad către Ion Ghica din perioada 1846-1874“, prezentată de Margareta Nae și nu în ultimul rând lucrarea intitulată „Ion Ionescu de la Brad un mare vizionar, a scris despre canalul Dunăre - Marea Neagră“, prezentată de dr. ing. Diana Popa, SCDA Secuieni, Neamț.

Lansare de carte: Ion Ionescu de la Brad – Sinteze bibliografice la 200 de la naștere

Evenimentul a continuat cu dezbateri pe seama referatelor prezentate și cu o lansare de carte, „Ion Ionescu de la Brad- Sinteze bibliografice la 200 de ani de la naștere“, semnată de dr. ing. Ion Măzăreanu.

Scrierile marelui agronom ne descrețesc frunțile, ne determină să fim noi înșine, cum am fost înzestrați și totodată iubitor ai patriei, chiar și în aceste vremuri, unde știința evoluează din ce în ce mai mult, și spun acest lucru deoarece nu am putut să trec peste un citat care mi-a dat de gândit: „Să păstrăm cu alegere obiceiurile cele vechi și bune a țării și să propășim cu înțelepciune în lucrările noi pe care suntem nevoiți ca să întroducem în țeară“, citat la cartea sa „Ferma-model și institutul de agricultură în Moldova“ din anul 1847, iar „Domnilor, 18 veacuri suntarăm (n.n. suntem) și iată-ne tot tari, tot români; pentru că românul are pe stindardul lui crucea mântuirii; pe crucea aceea dar să jurăm că vom muri români; cu crucea în mână să strigăm: Trăiască România!“ , din cuvântul lui Ion Ionescu de la Brad (ca vicepreședinte) la prima ședință a Comisiei proprietății de la București 1848, ajung să rămână în suflet și în simțiri, din veac în veac.

Omagiu adus marelui agronom

Cartea „Ion Ionescu de la Brad – Sinteze bibliografice la 200 de la naștere“, cuprinde sinteze a cărților și lucrărilor despre opera și viața marelui agronom, apărute în perioada 1971-2018, respectiv sinteza aniversărilor și comemorărilor, poezii dedicate acestuia, dar și informații importante despre viața și activitatea lui Ion Ionescu de Brad: „Aceasta este structurată în șase capitole la care se adaugă o Prefață, Cuvântul Înainte și o Postfață. La finalul cărții pe un număr de 33 de pagini este prezentat un rezumat în limbile engleză și franceză. Primul capitol se intitulează „Date bibliografice și însemnări autobiografice“, autorul prezentând date biografice sintetizate din cărți, broșuri și din lucrări publicate, însemnări autobiografice, ce sintetizează informații din lucrările scrise de marele agronom și totodată se prezintă lista cărților și a broșurilor editate și publicate din anul 1922 când s-a publicat prima broșură și până în anul 1968 când s-au publicat per total 17 cărți și broșuri. În capitolul al doilea intitulat „Sinteză bibliografică pentru perioada 1971-2018“, autorul prezintă cele cinci cărți care s-au editat în această perioadă, cât și totalitatea lucrărilor despre viața și opera marelui agronom, 130 la număr, elaborate în acest interval de timp. Ceea ce este de menționat este faptul că, din cele 130 de lucrări, autorul cărții este și prim autor la 31 de lucrări. În capitol trei este prezentată o sinteză a acțiunilor de aniversare a zilei de naștere a marelui agronom, care s-au organizat cu prilejul a 110, 150, 175 și 185 de ani, autorul făcând o serie de propuneri privind modul de omagierea a acestuia cu ocazia bicentenarului. Capitolul patru este intitulat „Sinteză comemorări Ion Ionescu de la Brad“, iar în acest capitol autorul prezintă pe larg evenimentele de comemorare, locul unde s-au desfășurat, instituțiile și personalitățile care au organizat evenimentele. În capitolul cinci, numit „Sinteză aspecte noi din viața și activitatea lui Ion Ionescu de Brad“ sunt prezentate aspectele noi din viața și activitatea lui, respectiv: arborele genealogic, casele părinților, aportul acestuia în comisia proprietății din anul 1848 a cărui vicepreședinte știm cu toții că a fost, exilul din Imperiul Otoman, călătoriile peste hotare, iconografia acestuia și construcțiile la Brad. În ultimul capitol, autorul prezintă o sinteză a poeziilor dedicate lui Ion Ionescu de Brad, 14 la număr. Apariția lucrării de față este prilejuită de împlinirea a 200 de ani de la nașterea unei personalități de seamă a secolului XIX, deoarece acesta este considerat precursor a numeroase discipline, savant, practician, remarcabil cetățean și patriot’’, au fost cuvintele rostite de Elena Trotuș.

Prof. Gheorghe Sin în Prefața cărții scrie: „Această carte reprezintă un valoros aport la completarea informațiilor cuprinse în zeci și sute de publicații dedicate cunoașterii vieții și faptelor savantului, asupra cărora trebuie să ne aplecăm cu respect și luare aminte, întrebându-ne dacă noi suntem demni urmași ai celui care a fost Ion Ionescu de la Brad“... o fi având acesta dreptate? Suntem demni a acestui mare om?

Evenimentul s-a încheiat odată cu dezvelirea unei plăci omagiale și depunerea de flori la statuia lui Ion Ionescu de la Brad, din incinta SCDA Secuieni – Neamț. La eveniment au răspuns invitației făcute de SCDA Secuieni personalități de marcă din învățământul agronomic superior, printre care prof. univ. dr. dr. h. c. Constantin Vasilică, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași, dr. ing. Mihai Nicolescu, secretar ASAS „Gheorghe Ionescu Șișești“ București, dr. ing. Marcel Floricel Dima, ministru secretar de stat M.A.D.R. București și prof. Laurențiu Dan Leoreanu, deputat de Neamț, Parlamentul României, colaboratori ai oficiilor județene de consultanță Neamț și Bacău și cadre didactice și elevi de la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad“ din Horia.

Beatrice Alexandra MODIGA

GALERIE FOTO