Actualitate 17 Iunie 2016, 18:03

Cum se scoate un teren din circuitul agricol?

Scris de

Scoaterea terenului din circuitul agricol exclusiv pentru suprafețele situate în extravilan este reglementată prin Ordinul comun 897/798/2005 din 16.09. 2005 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Terenurile agricole pot fi scoase din circuitul agricol definitiv (construcții) sau temporar (amenajări, exploatare pietriș din terasă, alimentare cu apă sau gaze, amplasare sonde, alte construcții provizorii etc.), pentru o perioadă de maximum doi ani.

Cine aprobă scoaterea din circuitul agricol?

– pentru suprafețele de până la 1 ha, fără plantații vitipomicole, lucrări de îmbunătățiri funciare și de clasele III-V de calitate: prin decizia directorului exe­cutiv al direcției agricole județene (DAJ), pe baza avizului oficiului de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI);

– pentru suprafețele cuprinse între 1-100 ha, fără plantații vitipomicole, lucrări de îmbunătățiri funciare și de clasele III-V de calitate: aprobare de la MADR, prin decizia directorului DAJ, pe baza avizului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) acordat de OCPI județean;

– suprafețele mai mari de 100 ha: prin hotărâre a Guvernului, cu avizul comun al MADR și al Ministerului Administrației Publice și Dezvoltării Regionale (MAPDR);

– pentru terenurile de clasa I și a II-a de calitate, a celor cu amenajări sau plantate cu vii și livezi: studii urbanistice, PUZ sau PUG și aprobarea directorului executiv al DAJ, pe baza avizului OCPI și al MADR.

Ce cuprinde documentația?

– cerere tip (de la OCPI) pentru aprobarea scoaterii terenului din circuitul agricol;

– certificatul de urbanism + planul de situație sau de încadrare în zonă (planul trebuie să evidențieze suprafața propusă pentru scoaterea din circuitul agricol. Poate fi întocmit de un inginer topo autorizat și, atenție, nu înlocuiește cadastrul);

– actele de proprietate (copii, parte scrisă + plan) sau alt document de deținere (contract de concesiune, închiriere, arendă), însoțit de acordul proprietarului;

– extrasul de carte funciară pentru informare (poate fi obținut, în prealabil, de la OPCI, în baza unei cereri tip și a dovezii de achitare a unei taxe de 20 de lei);

– documentația cadastrală;

– documentația pentru încadrarea terenului în clase de calitate-aviz OSPA (dacă nu există o astfel de documentație, va trebui în prealabil să o cereți la oficiul de studii pedologice și agrochimice – OSPA; în funcție de suprafață, costul se ridică la 2.700-2.800 lei);

– avizul Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (ANIF), obținut de la filialele teritoriale (tariful este variabil. Pentru terenurile fără amenajări funciare, taxa este fixă, de 360 lei plus TVA. În cazul suprafețelor amenajate, taxa este calculată în funcție de suprafață. De exemplu, pentru o suprafață cuprinsă între 0-500 mp, avizul costă 370 lei plus TVA, iar pentru o suprafață cuprinsă între 0,5-1ha, taxa este 1.180 lei plus TVA);

– expertiza de evaluare a terenurilor (cu evaluatori atestați de MADR);

– copii ale documentelor de plată a taxei (stabilită de DAJ, pe baza calculului OSPA);

– memoriul tehnic al lucrării/construcției în care se descrie obiectivul de investiții (va fi realizat de un proiectant, cu costurile specifice);

– avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea extravilanului (în cazul PUZ, PUD);

– avizul Direcției pentru consolidarea proprietății, reforma structurii de exploatare și conservarea solurilor (în cazul PUZ, PUD).

Unde trebuie să mergeți?

Pasul 1: prima dată vă adresați primăriei localității pe raza căreia se află terenul, unde veți solicita un certificat de urbanism. Dacă autoritatea publică nu dispune de un astfel de serviciu ori nu are un angajat cu această specializare, documentul va fi solicitat de la consiliul județean (CJ). Despre documentația pe care trebuie s-o depuneți în vederea obținerii certificatului de urbanism vom scrie amănunțit în alt număr al revistei noastre.

Specificare: piesele din dosarul final vor fi procurate de la OCPI, DAJ, ANIF și, după caz, de la MADR.

Pasul doi: la OCPI județean depuneți documentația, care se va întocmi în 2 exemplare, unul pentru OCPI, altul pentru DAJ, sau în 3 exemplare, ultimul pentru proprietar, atunci când dosarul cuprinde și un plan de situație. OCPI verifică cererea, extrasul de carte funciară, actele de proprietate, documentația cadastrală și dovada de plată și eliberează avizul. Teoretic și legal, termenul de emitere a avizului este de 10 zile. Cu acest aviz dosarul pleacă la DAJ.

Pasul 2: la direcțiile agricole județene, în această fază, dosarul circulă fără să fie nevoie de prezența dvs. În schimb, procurarea documentației inițiale pică în sarcina dvs. (încadrarea terenului în clasa de calitate, plata taxei). DAJ verifică cererea, certificatul de urbanism, planul de situație și de încadrare în zonă, încadrarea în clasa de calitate, expertiza de evaluare a terenului, documentele de plată, memoriul tehnic și celelalte avize din dosar (ANIF și, după caz, avizele consiliilor locale și al Direcției de consolidare). În termen de 10 zile, DAJ trebuie să emită acordul/decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol. Termenul se va prelungi în cazul în care dosarul are nevoie de avizul MADR sau MAPDR (prin intermediul prefecturii). În final, DAJ va transmite proprietarului/beneficiarului decizia de aprobare;

Pasul 3 – ANIF: este necesar numai dacă pe suprafața scoasă din circuit există amenajări funciare (irigații, desecări etc.) pentru obținerea unui acord tehnic.

Ce trebuie să plătiți?

Costurile anterioare (certificat de urbanism, planul de încadrare în zonă, memoriul tehnic al lucrării) nu fac subiectul acestui articol. Ce plătiți, totuși? Taxa aferentă analizei și verificării documentației de scoatere a terenurilor din circuitul agricol. Aceasta este de 250 lei (1.500 lei, în regim de urgență) pentru terenurile sub 1 ha; 500 lei (2.000 lei, în regim de urgență) pentru suprafețele cuprinse între 1-50 ha; 700 lei (3.000 lei, în regim de urgență) pentru suprafețele mai mari de 50 ha. În procedura de urgență actele se emit în termen de 3 zile. Banii din taxe merg 60% în conturile MADR și 40% în contul ANCPI. Taxa se achită la Trezorerie în conturile MADR și ANCPI. La ANIF acordul tehnic are un tarif fix, de 285 lei plus TVA.

Reintroducerea terenurilor în circuitul agricol

Pentru terenurile scoase temporar din circuitul agricol, indiferent de scop, după doi ani proprietarul/beneficiarul este obligat să readucă suprafața la starea inițială și la aceeași clasă de calitate. Clasa de calitate este stabilită de OSPA în baza unor studii ale căror costuri sunt suportate de beneficiar (1.800 lei, fazele de teren și de studiu, plus analizele, în funcție de suprafață). În acest scop se emite un aviz comun de către OCPI și DAJ, în baza documentației depuse la OCPI. Documentația conține:

– cerere pentru care se solicită reintroducerea terenului în circuitul agricol;

– aprobarea pentru scoaterea din circuitul agricol;

– planul de situație a întregului imobil, actualizat, pe care se va evidenția suprafața scoasă din circuit și cea care se reintroduce în circuit, avizat de OCPI;

– extras de carte funciară;

– copia actului de proprietate.

Există anumite cazuri în care taxa pentru scoaterea din circuit poate fi recuperată de proprietar.

Clarificări

Legea prevede termene fixe pentru eliberarea avizelor/acordurilor. În practică, din cauza multitudinii de documente solicitate, dosarele se întâmplă să fie completate în timp ce sunt la avizare, caz în care timpul de emitere poate fi prelungit, de comun acord cu solicitantul.

Maria Bogdan

Revista Lumea Satului nr. 12,16-30 iunie 2016 – pag. 12-13


Vizualizari 20065
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti