Adama Sultan iulie 2020
update 13 Aug 2020

Agrostar, liderul unui important proiect transnaţional

Federaţia sindicatelor din agricultură Agrostar este liderul unui program de cooperare internaţională din zona economică Sud-Est a Europei (SEE), intitulat Agro-Start – Reţeaua transnaţională pentru sprijinul IMM-urilor din sectorul creşterii animalelor şi horticultură.

Proiectul transfrontalier beneficiază de fonduri europene în valoare de 1,7 milioane de euro, care se împart celor 12 parteneri. Agrostar va obţine aproximativ 245.000 de euro. Partenerii provin din Bulgaria, Grecia, Slovenia, Republica Macedonia, Albania, Italia şi România.

Derularea programului, pe o perioadă de doi ani, a început pe 1 decembrie 2012. Însă prezentarea a fost făcută abia în februarie, la Bucureşti, în cadrul Conferinţei transnaţionale de lansare a Agro-Start.

Rentabilizarea afacerii

În deschiderea evenimentului, Tudor Dorobanţu, secretar general al Agrostar, a spus că, în SEE, preocupările IMM din cele două sectoare sunt în general aceleaşi, iar asistarea lor este necesară, folosind instrumente şi abordări transnaţionale, cu scopul de a le creşte competitivitatea, adică de a le face rentabile şi a le ajuta să se impună pe piaţă. De exemplu, beneficiarii sunt învăţaţi cum să fie buni manageri, să deruleze afacerea şi li se oferă soluţii pentru acest scop, inclusiv prezentarea unor modele de succes. De asemenea, fermierii pot afla ce formă/model de exploataţie este mai rentabilă sau ce maşini şi utilaje specifice li se potrivesc cel mai bine.

Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin

Principalele date ale programului transfrontalier au fost prezentate de Mioara Chifu, manager de proiect din partea Agrostar.

„Proiectul se adresează organizaţiilor de sprijin pentru întreprinderi şi serviciilor care oferă asistenţă IMM-urilor aflate în SEE: asociaţii de afaceri, camere de comerţ, alte entităţi publice şi private, firme de consultanţă, sindicate, ONG, federaţii sindicale şi patronale şi alţi factori interesaţi relevanţi. Suplimentar, sunt cuprinse şi autorităţile publice regionale din SEE, competente în acest domeniu. Însă, în principal, sunt vizaţi beneficiarii finali şi factorii interesaţi, cum ar fi IMM-urile şi antreprenorii care activează în sectorul creşterii animalelor şi cel al horticulturii“, a declarat Chifu.

Conform domniei sale, principalele rezultate aşteptate sunt:

- creşterea calităţii şi eficienţei structurilor de sprijin al afacerilor care furnizează servicii IMM-urilor din sectorul horticol şi al creşterii animalelor;

- cunoştinţe îmbunătăţite pentru cel puţin 1.000 de structuri de sprijin al afacerilor cărora le-a fost distribuit Protocolul şi li s-a oferit asistenţă pentru implementarea lui;

- creşterea internaţionalizării IMM-urilor din cele două sectoare vizate;

- îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe a cel puţin 60 de angajaţi din cadrul structurilor de sprijin al afacerilor, prin asistare oferită în cadrul proiectului şi conferinţei transnaţionale;

- creşterea gradului de conştientizare a IMM-urilor cu privire la inovare şi oportunităţile pentru îmbunătăţirea competitivităţii lor.

Situaţia agriculturii în statele partenere

În partea a doua a Conferinţei, partenerii proiectului au oferit unele date referitoare la agricultura din ţara lor. De asemenea, au vorbit despre tendinţe şi preocupări actuale în ceea ce priveşte antreprenoriatul inovativ din sectorul creşterii animalelor şi cel horticol. Agricultura ţării noastre, cu bune şi cu rele, a fost prezentată de Adriana Vaida, manager de proiect la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est România.

Traian Dobre
REVISTA LUMEA SATULUI NR.6, 16-31 MARTIE 2013