Adama Sultan iulie 2020
update 10 Jul 2020

Învăţământul preuniversitar agricol trebuie reformat

Fundaţia World Vision România a organizat la Cluj prima dezbatere naţională privind reforma învăţământului preuniversitar agricol şi propune statului român să se implice în acest sector alături de actorii din mediul privat. Evenimentul face parte dintr-o serie de patru manifestări desfăşurate la nivel naţional în următoarele trei luni. Întâlnirile au ca temă dezvoltarea şi promovarea învăţământului profesional şi tehnic cu profil agricol, pentru ca tinerii să fie din nou atraşi către acest domeniu, iar România să valorifice atât propriul potenţial, cât şi fondurile disponibile în următorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene. Prin această serie de dezbateri, World Vision România îşi propune să creeze condiţiile de dialog între cei mai importanţi actori care pot răspunde nevoilor de azi ale tinerilor din mediul rural, prin corelarea a două aspecte: şcoala, prin metode inovative de învăţare şi pregătirea practică, pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii.

„Lipsa de profesionalizare în meseriile agricole face ca statutul de agricultor sau fermier în România să fie astăzi considerat inferior şi indezirabil pentru tineri. O schimbare de mentalitate ar trebui să înceapă în perioada copilăriei, astfel încât tineri competenţi să aleagă în cunoştinţă de cauză o carieră în agricultură“, a declarat Crenguţa Bărbosu, manager al Programului Naţional Agricultură şi Dezvoltare Rurală, World Vision România.

În prezent, mediul rural nu dispune de un potenţial de creştere substanţial, pentru că România nu reuşeşte să valorifice resursele agricole şi să asigure un trai decent populaţiei rurale, unde riscul de sărăcie şi excluziune era în 2011 de 40,3%. Formarea de specialişti în agricultură se poate asigura prin parteneriate cu mediul de afaceri, care să permită desfăşurarea unor strategii de practică reală a elevilor.

La finalul dezbaterilor, propunerile specialiştilor în domeniu vor fi sintetizate şi înaintate Ministerului Educaţiei, Ministerului Agriculturii şi altor instituţii în speranţa găsirii unor soluţii practice.

Aplicarea Legii Camerelor Agricole, o necesitate

Legea nr. 283 din 28 decembrie 2010 privind Camerele Agricole pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată în Monitorul Oficial nr. 553 din 7 august 2012, care stabilea modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Camerelor Agricole la nivel judeţean şi naţional, se pare că nu mai este de actualitate pentru autorităţi. Aceasta lipeşte agricultura de un organism esenţial pentru dezvoltarea domeniului, prin reprezentarea şi promovarea intereselor fermierilor, promovarea Politicii Agricole Comune, a programelor naţionale de dezvoltare rurală şi a strategiei şi politicilor de susţinere a agriculturii, intensificarea absorbţiei fondurilor europene şi formarea profesională.

Date fiind aceste necesităţi, SIAR solicită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să anuleze Ordonanţa de Urgenţă prin care nu se mai înfiinţează Camerele Agricole.

Pământul pentru agricultură, agricultorilor români

În prezent, peste 800.000 ha teren agricol se află în proprietatea occidentalilor şi nu numai. Şi aceasta graţie legislaţiei româneşti, cu multiple lacune, care a permis... desnaţionalizarea pământului, făcând pe mulţi dintre români „sclavi pe propria moşie“. Din 2014, potrivit clauzelor cuprinse în documentele de aderare, orice persoană cu reşedinţa în ţările Uniunii Europene va putea cumpăra terenuri în România. Apreciem că se impune ca Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Guvernul României, să ceară Uniunii Europene revizuirea clauzelor respective, aşa cum au făcut şi alte ţări vecine cu România.

În acelaşi timp, se impune iniţierea unui Raport de stabilire a valorii minime a terenurilor agricole pe zone natural - economice prin Institutele de specialitate ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.

Societatea Inginerilor Agronomi din România – SIAR
REVISTA LUMEA SATULUI NR.6, 16-31 MARTIE 2013