ipso august 2021    reclama youtube lumeasatuluitv

Proiectul legii pajiştilor în dezbatere publică

Pe 8 februarie 2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat proiectul actualizat al legii pajiştilor permanente, iar acum documentul se află în dezbatere publică. Legea prevede ca pajiştile să fie folosite doar pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje. Astfel se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor. Excepţie fac lucrările aprobate de MADR, care se încadrează în categoriile: construcţii care deservesc activităţi agricole, infrastructura de comunicaţii, refugii montane, energie regenerabilă, obiective de interes naţional. De asemenea, este interzisă includerea pajiştilor în intravilanul localităţilor.

Conform actului normativ, anual, până la data de 1 martie consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor vor avea obligaţia de a verifica respectarea încărcăturii de animale pe suprafaţa contractată, în corelare cu suprafeţele utilizate şi de a stabili disponibilul de pajişti ce pot face obiectul concesionării/închirierii ulterioare. În schimb, lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale vor intra în sarcina crescătorilor de animale care le folosesc, condiţiile şi nivelul lucrărilor ce vor fi efectuate de aceştia urmând să fie prevăzute în contractul de concesiune sau închiriere. Folosirea şi exploatarea pajiştilor se va face cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, supraînsămânţarea realizându-se numai cu seminţe de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee şi leguminoase sau amestecuri ale acestora.

Fermierii vor fi obligaţi să asigure o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha. Aceasta este o condiţie esenţială în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, pentru persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de păşuni. Proiectul actualizat denumeşte pajişti permanente, suprafeţele agricole de păşuni şi fâneţe, naturale sau cultivate, folosite pentru producţia de masă verde sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puţin cinci ani în sistemul de rotaţie a culturilor şi care sunt utilizate pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(A.P.P.)
LUMEA SATULUI, NR.4, 16-28 FEBRUARIE 2013