Adama Sultan iulie 2020
update 6 Aug 2020

SIAR a pornit la drum

La începutul lunii februarie a avut loc prima şedinţă a Biroului Executiv al Consiliului de Conducere a Societăţii Inginerilor Agronomi din România, în care s-au stabilit funcţiile de conducere, au fost aleşi vicepreşedinţii SIAR, preşedintele de onoare, prim-vicepreşedintele şi au fost stabilite principiile care vor sta la baza activităţii acestei structuri a specialiştilor din agricultură. Conform votului unanim, conducerea SIAR este constituită din Preşedinte – dr. ing. Alexie Lăzăroiu, Preşedinte de onoare – acad. prof. Cristian Hera, Prim Vicepreşedinte – prof. univ. dr. Ion Bold şi Vicepreşedinţii – dr. ing. Ion Banu, dr. ing. Aurel Lupu, dr. ing. Teodor Maruşca, dr. ing. Dimitrie Muscă, prof. univ. dr. Mihai Nicolescu, dr. ing. Viorel Nica, dr. ing. Gheorghe Niţu, dr. ing. Vasile Popescu, prof. univ. dr. Marin Soare şi prof. dr. Vasilica Constantin. De asemenea, s-au propus unele teme de dezbatere care vor constitui subiectul discuţiilor ce vor avea loc în cadrul simpozioanelor şi întâlnirilor zonale, toate dezbaterile şi propunerile urmând a fi sintetizate pentru a sprijini Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Parlamentul şi Guvernul în luarea unor măsuri legislative şi administrative pentru redresarea agriculturii.

În următoarele trei luni, SIAR şi-a propus înfiinţarea filialelor judeţene, vicepreşedinţii Biroului Executiv repartizaţi pe zone care cuprind un număr de judeţe având în sarcină organizarea birourilor judeţene, alegerea preşedinţilor, urmând ca împreună cu aceştia să promoveze obiectivele societăţii. Conducerea SIAR lansează invitaţia şi către alţi specialişti din teritoriu, agronomi, mecanici agricoli, zootehnişti, medici veterinari, economişti să se alăture ca membri şi să participe la elaborarea măsurilor pe care SIAR intenţionează să le propună guvernanţilor cu scopul îmbunătăţirii activităţii din agricultură. Fiind o organizaţie profesional-ştiinţifică, non-guvernamentală, non-profit, atât membrii cât şi conducerea Societăţii Inginerilor Agronomi vor desfăşura o activitate benevolă, bazată doar pe dorinţa de a contribui cu propuneri şi de a sprijini MADR şi Guvernul în luarea şi iniţierea unor măsuri legislative pentru acest domeniu.

Patricia Alexandra POP
LUMEA SATULUI, NR.4, 16-28 FEBRUARIE 2013