Adama Sultan iulie 2020
update 18 Sep 2020

Cine este prof. dr. ing. Vasile Popescu?

La împlinirea vârstei de 80 de ani, se cuvine să trecem în revistă, măcar în parte, viaţa doctorului în agronomie, inginerului, cercetătorului şi dascălului Vasile Popescu.

Ca fiu de ţăran, născut la 22 februarie 1933, în comuna Ştefăneşti, judeţul Vâlcea, într-o familie cu şapte copii, a cunoscut din fragedă pruncie problemele din agricultură, participând alături de părinţi la muncile agricole care în anii ’50 nu erau deloc uşoare.

Acesta a fost probabil motivul pentru care urma să-şi dedice întreaga viaţă diverselor activităţi menite a moderniza agricultura, astfel încât munca câmpului să nu mai fie o povară.

După absolvirea şcolii elementare din satul natal, a urmat Şcoala medie tehnică agricolă timp de 4 ani şi Facultatea de Agricultură timp de 5 ani, cu rezultate meritorii.

Dar nu s-a oprit aici. A continuat să se perfecţioneze, mai întâi prin realizarea şi susţinerea Tezei de doctorat în agronomie, apoi în producţie şi diverse cursuri.

Activitatea profesională a început-o în unităţi agricole de producţie – SMT, CAP şi IAS. După acumularea unei vaste experienţe practice, a găsit de cuviinţă să împărtăşească din aceasta şi generaţiilor ce-i urmează. Astfel a hotărât să treacă în învăţământul agricol preuniversitar, unde a parcurs toate treptele de perfecţionare profesională: definitivat, gradul II şi gradul I, activând ca profesor, director adjunct şi director de liceu agricol. În această perioadă (1960-1962), din însărcinarea Ministerului Agriculturii, a înfiinţat liceul agricol la Vidra – judeţul Ilfov, pe care l-a dotat cu cea mai modernă aparatură, asigurând şi o formă didactică pentru practica elevilor.

Din anul 1984 a trecut în activitatea de cercetare ştiinţifică agricolă la INCDA Fundulea, parcurgând şi aici toate treptele ştiinţifice: cercetător ştiinţific (CS), cercetător principal III (CP III), CP II şi CP I, funcţionând ca cercetător, şef de laborator şi director adjunct al institutului.

Odată cu înfiinţarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi a Substanţelor Dulci Fundulea, dr. ing. Vasile Popescu a fost numit director general al acestuia, funcţie ce i-a oferit un alt prilej de a-şi dovedi priceperea şi a-şi valorifica experienţa acumulată. Astfel, a participat direct la construcţia şi dotarea institutului, inclusiv cu 1.200 ha teren pentru experienţe şi producţie.

Vasile Popescu s-a specializat şi a avut o preocupare deosebită în domeniul mecanizării agriculturii, participând efectiv alături de specialiştii Institutului de Mecanizare la realizarea de maşini şi organe active cât mai eficiente.

După pensionare a lucrat, timp de cinci ani, la organizarea şi conducerea unei Societăţi agricole care cultivă 5.000 ha cu cereale şi plante tehnice.

După o asemenea temeinică şi vastă pregătire profesională şi ştiinţifică a transmis tinerei generaţii şi producătorilor agricoli îndemnuri şi recomandări care se găsesc în numeroase publicaţii. Timp de peste 50 de ani a participat cu peste 600 articole de îndrumare tehnică şi ştiinţifică în revistele de specialitate.

A elaborat o serie de manuale, cărţi şi broşuri, printre care menţionăm:

• V. Popescu – Îndrumător practic pentru conducerea tractorului în liceele agricole (1981).

• M. Popescu şi V. Popescu – Fitotehnie – manual pentru liceele agricole. Editura tehnică agricolă, 1992.

• V. Popescu, Z. Stănescu – Cultura intensivă a sfeclei de zahăr, 1985.

• V. Popescu şi colab. – Cultura sfeclei de zahăr. Redacţia de propagandă tehnică agricolă, 1986.

• V. Popescu – Tehnologia lucrărilor mecanizate în cultura sfeclei de zahăr. Red. Agricolă 1986.

• V. Popescu, A. Stroia – Tehnologii moderne pentru creşterea producţiei şi a valorii de industrializare a sfeclei de zahăr. Editura Ceres 1988.

• V. Popescu şi V. Moroşanu – Îndrumător privind mecanizarea lucrărilor în mica gospodărie. Editura Ceres, 1993.

• V. Popescu – Cum lucrăm pământul. Editura Tehnică Agricolă, 1993.

• V. Popescu – Când, cum şi cu ce executăm semănatul culturilor agricole. ETA, 1994.

• V. Mihăilă, V. Popescu – Fertilizarea culturilor agricole. ETA, 1994.

• V. Popescu – Mecanizarea lucrărilor în fermele agricole. Editura Gramar, 1995.

• M. Popescu, V. Popescu – Cultura cerealelor. Editura Fermierul Român, 1995.

• V. Popescu – Cultura florii-soarelui şi rapiţei, Editura Fermierul Român, 1996.

• V. Popescu – Cum semănăm orzul, orzoaica şi grâul de toamnă. Editura Agris, 1996.

• V. Popescu – Tehnologia erbicidării culturilor agricole şi maşinile folosite. ETA, 1997.

• V. Popescu şi colab. – Cartea fermierului agricol. Editura Agris, 1998.

• V. Popescu, I. Banu – ABC-ul mecanizatorului. Editura SC Alt Press Tour SRL, 2006.

• V. Popescu – Mecanizarea principalelor lucrări agricole. Editura SC Alt Press Tour SRL, 2006.

A fost şi este şi în prezent un colaborator al revistei noastre şi un foarte activ lucrător în grădina proprie din Fundulea.

Redacţia revistei Lumea Satului îl felicită pentru întreaga activitate, rezultatele obţinute şi îi urează viaţă lungă, noi realizări şi multă sănătate.

La mulţi ani, domnule Vasile Popescu!

Redacţia

LUMEA SATULUI, NR.4, 16-28 FEBRUARIE 2013

 

Mai multe din această categorie: « Cum încălzim sera? SIAR a pornit la drum »