Adama Sultan iulie 2020
update 18 Sep 2020

De Sân’Toader

Sân'Toader este o sărbătoare considerată deopotrivă creştinească şi folclorică, cinstită în prima sâmbătă a Postului Paştilor (în acest an 19 martie).

În acea zi, pe la orele amiezii, copiii oierilor din satul Orlat, aşezat în inima Mărginimii Sibiului, se strâng, cu mic cu mare, în curţile celor mai vrednici gospodari ai satului şi se aleg de veri şi veruţe. Mai întâi se prind într-o horă, după care se învârt în jurul celui mai bătrân pom fructifer, pe care gazdele l-au decorat cu câţiva zeci de colăcei. În timpul acestui joc primăvăratec copiii recită-cântând:

„Sân’Toader, Sân’Toader
Creşte părul fetelor
Ca cosiţa iepelor.
Vere, vere, cu cine te prinzi, vere?
– Cu tine şi cu Dumnezeu
Şi cu colăcelul meu.“

Apoi, doi câte doi, prind a scutura pomul să cadă colăceii. În funcţie de numărul acestora, consideraţi adevărate daruri ale belşugului pământului, copiii devin fie veri primărei, fie verişori de-al doilea şi de-al treilea. Colăceii care nu cad din pom sunt oferiţi în dar stăpânilor respectivei gospodării.

De acum înainte copiii satului se vor saluta, între ei, cu urarea de văr şi văruţă, urmând a se invita reciproc la sărbătorirea zilelor onomastice, iar când devin mari, la petrecerile de nuntă şi de botez al propriilor lor copii. Dar şi la lucrul în clacă, cum ar fi: la construcţia caselor, şurilor şi grajdurilor; la cositul ierburilor şi căratul în şuri a fânului din câmp; la seceratul, îmblătitul şi treieratul grâului; la culesul porumbului şi al fructelor, la tăiatul lemnelor în pădure, la făcutul vinului şi al ţuicii, precum şi la înjunghiatul şi pârlitul porcului de Crăciun. De precizat că obiceiul înrudirii întregului sat, prin veri şi văruţe, datează încă din vremea când feciorii şi bărbaţii căsătoriţi ai Orlatului Mărginimii Sibiului şi ai Năsăudului Bistriţei erau grăniceri imperiali habsburgici pe graniţa de nord a Transilvaniei, despărţitoare de celelalte două provincii istorice româneşti: Muntenia şi Moldova. Detaşamentele grănicereşti existau, într-un fel sau altul, atât la Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan, de la 1784, la Revoluţia românilor ardeleni, de la 1848, condusă de Avram Iancu, cât şi la săvârşirea actului istoric de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia.

Ioan VULCAN-AGNIŢEANUL

Notă: În acest an Postul Paştilor începe în data de luni,14 martie, şi durează până sâmbătă, 30 aprilie.