Adama 04 mai 2020
update 4 Jun 2020

Ce influenţează umiditatea solului

Problema acumulării şi conservării apei în sol este preocuparea principală a tuturor agricultorilor. În special pentru semănăturile din toamnă este necesar ca, pe perioada de vară, după recoltarea culturilor timpurii, să se efectueze acele lucrări care asigură în cele mai bune condiţiuni problema apei.

În acest scop s-a organizat o experienţă în care s-au efectuat lucrările solului în vară, la o umiditate foarte scăzută (6,4% în stratul 0-10 cm), iar următoarele determinări de umiditate s-au făcut în preajma semănatului (10 octombrie).

Datele obţinute din aceste determinări sunt înscrise în tabelul 1.

Din analiza acestor date se pot desprinde următoarele concluzii:

1. Executarea unei lucrări superficiale, în perioada de vară, cu combinatorul echipat cu organe active tip săgeată dă cele mai bune rezultate. Aceasta deoarece organele active lucrează la mică adâncime, taie miriştea şi buruienile pe dedesubt fără a răscoli solul. Materialul tăiat se amestecă cu solul în stratul superficial formând un mulci care este foarte favorabil pătrunderii în sol a apei provenite din precipitaţiile din perioada de vară-toamnă şi împiedică pierderea apei prin evaporare.

În preajma semănatului solul conţine 21% apă, optimă pentru germinarea, răsărirea şi creşterea plantelor în perioada de toamnă.

2. Când lucrarea s-a executat cu combi­natorul echipat cu organe active tip daltă, acestea răscolesc solul mai mult şi o parte din apa acumulată se pierde, în toamnă găsindu-se 17-19% apă în sol.

3. La lucrarea cu cizelul, acesta afânează solul pe o adâncime mai mare şi pe urma organelor active rămân un fel de galerii prin care pierderile de apă sunt mai mari. S-au reţinut 17-18% din umiditate.

4. Lucrarea cu grapa cu discuri care răscoleşte şi denivelează terenul face ca pierderile de apă să fie mai mari. Se ajunge la 17-18% umiditate.

5. Efectuarea arăturii cu plugul realizează cea mai puternică afânare evaporare deoarece terenul rămâne denivelat şi înfoiat. În lipsa grapei stelate, prin pierderile de apă se ajunge să rămână doar cu 12%. De aceea este obligatoriu ca plugul să lucreze în agregat cu grapa stelată care asigură o mărunţire, nivelare şi „aşezare“ a solului.

Desigur că nu este indicat să se lucreze solul foarte uscat sau, dacă este absolut necesar, se vor efectua doar lucrări superficial.

Acum se dispune de utilaje moderne din care se pot alege cele mai corespunzătoare scopului urmărit.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU