Adama 04 mai 2020
update 3 Jul 2020

Noi specializări la USAMV Iaşi

Cu peste un secol de neîntreruptă activitate în slujba agriculturii româneşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi promovează şi în acest an o ofertă atractivă care cuprinde, pe lângă oportunităţi de studiu, şi alte specializări căutate pe piaţa muncii.

Absolvenţii de liceu au la dispoziţie nu mai puţin de 15 programe de studiu, specializări în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi medici veterinari.

În anul şcolar 2015 – 2016, în cadrul Facultăţii de Agricultură au apărut două noi specializări: Exploatarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi industrie alimentară, respectiv Protecţia consumatorului şi mediului. Prima dintre cele două noi specializări se regăseşte în domeniul agronomiei, iar cea de a doua se alătură Tehnologiei prelucrării produselor agricole în cadrul domeniului Ingineria produselor alimentare. Pentru amândouă USAMV Iaşi a primit de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 90 de locuri fără taxă şi 50 cu taxă.

Calitatea pregătirii şi dezvoltarea posibilităţilor de angajare fac posibilă inserţia rapidă a absolvenţilor universităţii ieşene pe piaţa muncii atât în ferme agricole, horticole, piscicole sau creşterea animalelor, cât şi în firme de prelucrarea produselor alimentare, în instituţii descentralizate ale statului pentru agricultură, circumscripţii sanitar-veterinare, birouri de consultanţă, firme pentru întocmirea proiectelor de accesare a fondurilor europene, precum şi în cele de distribuţie a inputurilor pentru sectorul agricol şi agroalimentar.

Un exemplu îl constituie întâlnirea Asociaţiei Absolvenţilor Facultăţii de Medicină Veterinară Iaşi (AAMVI) cu studenţii anului VI din cadrul facultăţii de profil la o adevărată bursă a locurilor de muncă ce a avut loc cu prilejul împlinirii a cinci ani de la înfiinţarea AAMVI. Aşa cum ne-a relatat dl prof. univ. dr. Liviu Miron, decanul facultăţii, studenţii au putut lua cunoştinţă de oferta locurilor de muncă prezentate de diverşi angajatori din domeniul de stat sau privat. La această acţiune au fost prezenţi reprezentanţi ai laboratoarelor sanitar-veterinare, medici veterinari de stat, reprezentanţi ai direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din judeţele Moldovei, precum şi firme multinaţionale.

Cu acest prilej, absolvenţii, dar şi studenţii din anii terminali s-au întâlnit şi cu reprezentanţii firmei Eville and Jones, care au încheiat precontracte pentru 35 de medici veterinari în Marea Britanie.

De altfel, a precizat domnul decan Liviu Miron, calitatea învăţământului ieşean şi gradul de pregătire a medicilor veterinari români sunt deosebit de apreciate, dovadă fiind faptul că, în ultimii ani, 10-15 la sută din absolvenţii Facultăţii de Medicină Veterinară din Dealul Copoului sunt angajaţi în companiile de profil din Regatul Unit.

Stelian Ciocoiu