reclama youtube lumeasatuluitv
update 19 Aug 2022

Combaterea bolilor tomatelor

Mozaicul tomatelor (Tobacco mosaic virus)

Simptome: Cea mai frecventă viroză a tomatelor. Plantele rămân mici, cu pete difuze verzi-gălbui pe frunze, limb încreţit; pe tulpini apar striuri brune, adâncite; fructele sunt deformate, brunificate în interior încă de când sunt verzi, cu pete circulare la exterior. Combatere: dezinfectarea termică a solului, distrugerea exemplarelor infestate, arderea resturilor vegetale, folosirea soiurilor rezistente.

Mana (Phytophthora infestans)

Simptome. Atacul este foarte păgubitor şi se manifestă pe frunze, tulpini şi fructe. Primele organe afectate sunt frunzele bazale, dar cu vremea se extinde la întregul aparat foliar, pe care apar pete gălbui la început, brun-negricioase apoi, înconjurate de o bordură gălbuie. Pe faţa inferioară se observă pe vreme umedă un puf albicios. Pe tulpini apar pete brune, iar pe fructe pete brun-violacee, de dimensiuni diferite, care cuprind tot fructul. Combatere: Ortiva 250 SC – 0,75 kg/ha, Folpan 80 WDG – 0,15%, Consento 450 SC – 2 l/ha, Dithane M45 – 0,20%, Bravo 500 SC – 0,20%, Oxicig 50 PU – 0,40-0,50%, Polyram combi – 0,20%, Zeamă bordeleză 1,0%, Ridomil cupru 45 WP – 0,25% etc. La încheierea recoltei, resturile vegetale se distrug prin ardere.

Ofilirea bacteriană (Clavibacter michiganense)

Simptome: Principalul simptom al plantelor atacate este ofilirea frunzelor şi a plantei, în totalitate. Pe tulpini apar dungi cenuşii – negricioase, în dreptul cărora ţesuturile crapă, formându-se răni (cancere) deschise. Fructele au mezocarpul galben, vase conducătoare brunificate, seminţe mici şi brune; pe suprafaţa tomatelor apar pete circulare alb-gălbuie, cu un punct brun la mijloc, de unde şi denumirea „ochi de pasăre“.  Combatere: Dithane M45 – 0,20%, Cuzin 10 SC – 0,20% etc. + scoaterea plantelor şi distrugerea lor.

Pătarea bacteriană (Xanthomonas vesicatoria)

Simptome: frunze – pete circulare sau neregulate, de 1-2 mm, cu exudat pe vreme umedă, de culoare verde închis, cenuşii-brune; tulpini – ţesutul se suberifică; fructe – pete mici hidrozate, gălbui, apoi brune sau cenuşii, crustoase, cu halou gălbui sau alb, leziuni care se pot adânci în tomată. La coacere, rănile rămân verzi.  Combatere: Dithane M 45-0,2%, Mancozeb 800 – 2 kg/ha, Novozir MN 80-0,2% (2 kg/ha), Vondozeb – 0,2% etc.

Pătarea bacteriană punctiformă (Pseudomonas syringae)

Simptome: pete mici, brune, cu aspect umed,  brun-închise cu timpul, înconjurate de un inel decolorat. Prin desprinderea ţesuturilor necrozate, apar găuri în frunziş. Fructele au puncte brune, în jurul cărora se menţine o zonă verde, mai intens colorată decât restul fructului. Combatere: Champion 50WP – 0,3% (3 kg/ha), Super Champ Fl – 3 l/ha-0,2 % (2 l/ha), Mancozeb 800 –0,2% (2 kg/ha), Novozir MN 80 – 0,2% (2 kg/ha).

Putregaiul bazei tulpinilor (Didymella lycopersici)

Simptome: boala se manifestă la colet şi rădăcini sub formă de putregai moale, maro-închis, iar, pe măsură ce se extinde, tulpina se subţiază/strangulează. Boala se poate extinde şi pe frunze, sub formă de pete maronii. Combatere: Dithane M 45-0,2%, Mancozeb – 0,2%, Bavistin 0,05 – 0,1% etc.

Făinarea (Leveillula taurica)

Simptome: Frunze – pete decolorate de mici dimensiuni care se măresc, capătă forme neregulate şi acoperă parţial sau total suprafaţa frunzelor; pe faţa inferioară apare o pâslă pufoasă, cenuşiu-albicioasă. La un atac masiv, frunzele îngălbenesc şi se usucă în totalitate. Combatere: Ortiva 250 SC (0,75 l/ha), Tilt (0,02%), Thiovit Jet (4 kg/ha), Topas (0,035%).

Pătarea albă a frunzelor – septorioza (Septoria lycopersici )

Simptome: frunze – pete circulare de 2-3 mm, brun-cenuşii, delimitate de o margine mai închisă, albicioase cu timpul şi cu numeroase puncte negre (picnidiile ciupercii). Ţesuturile se necrozează, frunzele se usucă şi cad; tulpini – pete cenuşii, adâncite în ţesuturi, cu puncte brun-negricioase. Combatere: Polyram combi 0,20%, Bravo 500 SC 0,20% etc. Resturile de plante bolnave se adună şi se distrug.

Pătarea cafenie a frunzelor (Cladosporium fulva/Passalora fulva)

Simptome: frunze – pete galbene pe faţa superioară, cu puf alb pe faţa inferioară ce devine cafeniu, brun-violaceu (sporulaţia ciupercii).Ţesuturile se necrozează, iar la un atac puternic frunzele se usucă. Sunt afectate şi tulpinile ori mugurii florali. Combatere: Topsin 70 PU 0,05%, Bavisitin 50 WP 0,05%, Benlate 50 WP 0,05%, Derosal 50 PU 0,07% etc. + distrugerea resturilor vegetale.

Putregaiul rădăcinilor şi fructelor de tomate (Colletotrichum atramentarium)

Simptome: ciuperca atacă fructele încă verzi, dar abia pe cele coapte apar simptome caracteristice, pete mici, circulare, mai închise la culoare, în dreptul cărora ţesuturile se scufundă, cu puncte mici, negricioase. Pe rădăcini produce zone de putregai uscat, acoperite de scleroţi mici, de culoare neagră. Combatere: Bavistin DF 0,05 – 0,1%, Bravo 50 SC – 0,4% sau Zeamă bordeleză 1%.

Veştejirea / fuzarioza (Fusarium sp.)

Simptome: plantele stagnează din creştere, se veştejesc treptat, până se usucă, fructele rămân mici, se coc devreme, seminţele se brunifică. Ţesuturile tulpinii se brunifică. Combatere: Topsin - 0,14%, Dithane M 45-0,2%, Mirage F – 0,5%

Maria BOGDAN

Articole înrudite