Banner Lumea Satului 260 x 100 px    Adama decembrie 2020
update 20 Jan 2021

Respectarea criteriilor de „ecologizare” prin menținerea pajiștilor permanente

Este cunoscut că în noua perioadă de programare criteriile de mediu ale PAC privind acordarea subvențiilor se completează cu o nouă componentă, denumită „ecolo­gizare“. Aceasta presupune respectarea următoa­relor trei criterii: diversificarea culturilor, menținerea tere­nurilor de interes ecologic (EFA), și menținerea proporției pajiștilor permanente. În respectarea criteriului privind menținerea terenurilor de interes ecologic, zonele mon­tane primesc un rol evidențiat deoarece aici este foarte ridicată proporția pajiștilor permanente.

Suprafața pajiștilor permanente la nivelul statelor mem­bre trebuie protejată. În acest sens, în anul 2015 țara membră stabilește o valoare de referință conform nivelului din 2012 și comparat cu suprafața terenului folosit pentru pășunat în 2015, astfel încât diferența maximă să nu fie mai mare de 5%. Pajiște permanentă este orice pășune permanentă, care a fost înregistrată astfel în anul 2012, respectiv orice teren care a fost înregistrat cu o astfel de funcție în anul 2015, chiar dacă nu a avut acest rol de pajiște permanentă în anul 2012. La stabilirea mărimii suprafeței pajiștilor trebuie luată în consi­derare mărimea terenurilor agricole eligibile din anul 2015. Valoarea obținută în acest fel poate să scadă cu cel mult 5%.

În cazul în care suprafața pajiștilor scade și nu ajunge pragul stabilit, statul membru adoptă o decizie prin care îi constrânge pe fermierii care au transformat pajiștile lor în teren arabil să remedieze situația prin instaurarea condițiilor inițiale. Fac excepție cazurile în care scăderea suprafeței terenurilor s-a produs din cauza transformării acestora în zone împădurite (însă aceste păduri nu pot fi din acelea în care arborii sunt destinați pentru lemn de foc sau pom de Crăciun), deoarece împădurirea este benefică din punct de vedere ecologic.

Din punctul de vedere al protecției mediului, pajiștile din ariile naturale protejate Natura 2000 și pajiștile de pe teritoriul Parcurilor Naționale sau alte arii naturale protejate sunt deosebit de speciale. Politica Agricolă Comună, prin menținerea pajiștilor permanente, susține funcția de mediu a agriculturii. Pajiștile permanente administrate în mod corespunzător contribuie la susținerea biodiversității, oferind habitat pentru numeroase specii de plante și animale.

www.zonamontana.ro