Adama Sultan iulie 2020
update 14 Jul 2020

Știați că...?

- Apa este factorul esențial al vieții plantelor.

- În majoritatea zonelor agricole, cantitatea de apă provenită din precipitații este de 400-600 mm.

- Consumul total de apă al cerealelor este de cca 5.000 mc/ha.

- Cantitatea de apă din sol, ușor accesibilă plantelor, este socotită mică atunci când este 300-500 mc/ha și mare când este de 700-900 mc/ha.

- Cantitatea de apă utilă plantelor, pe stratul 0-100 cm, este socotită mică atunci când este de 600-1.000 mc/ha și mare când este de 1.700-2.000 mc/ha.

- Coeficientul de transpirație (cantitatea de apă (l) necesară pentru a forma 1 kg de substanță uscată) este de 311 la mei, de 518 la grâu și ajunge la 831 la lucernă.

- Fiecare plantă de porumb consumă în lunile de vară cca 4 l apă/zi. La densitatea de 60.000 plante/ ha se consumă 240.000 l apă/zi.

- Din apa absorbită de către plante 80% este eliminată prin transpirație.

- Plantele folosesc cca 1% din apa absorbită pentru diferite sinteze și hidrolize ale substanței organice, iar cea mai mare parte se elimină în mediul înconjurător.

- La porumb, din consumul total de apă, 70-90% se elimină prin transpirație, iar 10-30% se evaporă la suprafața solului.

- Pierderile de apă prin evaporare, la cultura porumbului, sunt de 114 mm la densitatea de 40.000 plante/ha și de 82 mm la densitatea de 70.000 plante/ha.

- Pierderile de apă prin evaporare, în funcție de viteza vântului, cresc de 2-3 ori la un vânt slab și de până la 20 ori la un vânt puternic.

- Pe stratul de sol 0-120 cm, din vară până în toamnă, s-au pierdut 835 mc apă/ha pe solul nelucrat și numai 181 mc apă/ha pe solul lucrat.

- Infiltrarea apei în solul lucrat este de 64,4% și de numai 9,2% în solul nelucrat.

- În sezonul rece (octombrie-martie) solul înmagazinează 160-240 mm apă într-un sol normal lucrat.

- Un strat de zăpadă de 10 cm grosime furnizează 300 mc apă/ha.

- Un sol bine lucrat poate acumula, pe stratul 0-15 cm, 4.500 mc apă/ha.

- În spațiul protejat de perdele forestiere se asigură, din zăpadă, un plus de 300-500 mc apă/ha.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU