update 6 Feb 2023

Un nou ghid pentru utilizatorii de pajiști

Lucrarea „Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale“, apărută recent sub coordonarea autorilor Teodor Marușca, Vasile Mocanu, Emil C. Haș, Monica A. Tod, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragoș, Vasile A. Blaj, Tudor A. Ene, Doina Silistru, Emil Ichim, Paul M. Zevedei, Cosmin S. Constantinescu, Sorin V. Tod, este de natură a orienta utilizatorii de pajiști naturale în vederea folosirii acestora cât mai rațional și eficient.

Cartea cuprinde două părți, cea de a doua având 8 capitole, fiecare dintre ele tratând subiecte distincte, menite a readuce în atenția cititorilor elemente de organizare, condiții naturale specifice fiecărei zone, structura floristică etc. Sunt de asemenea descrise tipurile de pajiști în funcție de zonă, dar și procedee de recoltare a datelor din teren în vederea fundamentării amenajamentului pastoral.

Autorii au insistat în mod deosebit pe elemente de tehnologie specifice fiecărui tip de pajiște, zonă, tip de sol și specii însămânțate sau reînsămânțate, apoi pe lucrările de întreținere necesare, oferind exemple, variante de lucru, recomandând tehnica necesară pentru fiecare dintre acestea. Nu sunt neglijate nici aspectele privind modul de exploatare a pajiștilor astfel încât acestea să aibă o durată de exploatare cât mai mare și să ofere producții cât mai mari.

Așadar, recomandăm parcurgerea acestei lucrări care, cu siguranță, va aduce un plus activității lucrătorilor din domeniu.

I. BANU

Articole înrudite

Articole recente - Lumea Satului